8808

Міжнародний ринок обміну валют

Реферат

Деньги и денежные системы

Міжнародний ринок обміну валют. Сутність валютних операцій На світовому ринку торгівля валютою в основному зосереджена на міжбанківському валютному ринку (Forex) торгівля строковими угодами здійснюється на біржі (Chicago Mercantile Ex...

Украинкский

2013-02-17

192.5 KB

12 чел.

Міжнародний ринок обміну валют

2.1. Сутність валютних операцій

На світовому ринку торгівля валютою в основному зосереджена на міжбанківському валютному ринку (Forex); торгівля строковими угодами здійснюється на біржі (Chicago Mercantile Exchange, СМЕ) та у позабіржовий час на позабіржовому електронному ринку (GLOBEX). Торгівля ф'ючерсними угодами на індекс долара США (Dollar Index), яка використовується для хеджування різноманітних портфельних інвестицій, здійснюється у Нью-Йорку на NYBOT (New York Board of Trade).

Forex є цілодобовим міжбанківським валютним ринком, який не припиняє свою роботу навіть у вихідні дні та різдвяні свята, незважаючи на те, що у робочі дні ліквідність та активність ринку набагато вищі. У сучасному вигляді цей ринок існує з липня 1973 року, коли управляючі центральних банків «Групи десяти» домовилися перейти на режим плаваючих обмінних валютних курсів. Виділяють три основні географічні регіони цього ринку: Азія з центром у Японії; Європа з центрами у Лондоні та Франкфурті-на-Майні; Америка з центром у США.

У межах окремих країн існують національні валютні ринки, які можуть бути поділені на вільні — в країнах, де відсутні обмеження щодо поточних операцій з валютою, та обмежені (не вільні) - в країнах, де такі обмеження існують. Тут валютні операції здійснюються лише на офіційному валютному ринку, уповноваженими установами і за офіційними курсами, котрі встановлюються регулювальними органами.

У деяких країнах одночасно з офіційним допускається існування паралельного валютного ринку, де курси валюти трохи відрізняються від офіційного. За відсутності паралельного валютного ринку нерідко виникає нелегальний («чорний») валютний ринок, операції на якому караються законом.

На кон'юнктуру валютного ринку впливають: обсяг ВНП, темпи зростання промислового виробництва, рівень безробіття, індекс оптових і роздрібних цін, стан основних статей платіжного балансу, динаміка відсоткових ставок [36].

Характерними рисами міжнародного ринку обміну валют (forex) є:

 •  ліквідність. Величезні обсяги грошових коштів, що обертаються на ринку, та велика кількість його учасників обумовлюють можливість у будь-який момент купити або продати практично необмежену кількість валюти; спред між ціною купівлі та продажу становить 0,001-0,05%;
  •  доступність. Ринок працює 24 години на добу шість днів на тиждень;
  •  прозорість. Більшість учасників ринку дізнаються про події одночасно, що ставить всіх їх у рівні умови. Основні економічні показники регулярно публікуються, їх можна спрогнозувати;
  •  прогнозованість. Методи наукового та технічною аналізу дають змогу оцінити можливий розвиток події;
  •  термін виконання угоди. З моменту прийняття рішення щодо купівлі-продажу відповідної валюти до його реалізації проходить 20-60 секунд.

Здійснюючи будь-яку валютну операцію, слід розрізняти дві дати: дату укладення угоди (по телефону, телексу, письмово та ін.) і дату виконання угоди, тобто фізичного переміщення грошових коштів. Дата виконання умов угоди зветься ще датою валютування.

Для безготівкових конверсійних операцій датою валютування є календарне число здійснення реального обміну грошових коштів у вигляді отримання купленої валюти та поставки контрагенту угоди проданої валюти.

Для депозитних операцій датою валютування буде дата початку депозиту, тобто дата надходження коштів на банківський рахунок позичальника. Датою закінчення депозиту є дата повернення основної суми на рахунок кредитора.

Датами валютування та датами закінчення угоди є тільки робочі дні банку, тобто всі дні за винятком «вихідних і святкових днів для даної валюти».

Для операцій, що здійснюються протягом певного проміжку часу, у світовій практиці існують загальноприйняті умови виконання, які включають стандартні дати валютування та дати закінчення операції (табл. 2.1)

Таблиця 2.1

Умови виконання операцій

Назва

Стандартне

Дата укла-

Дата

Пе-

Дата завершення

Overnight 

o/n

Сьогодні

Сьогодні

1 день

Завтра

Tom/next 

t/n

Сьогодні

Завтра

2 дні

Післязавтра

Tom/week 

t/vv

Сьогодні

Завтра

Ітижд

Завтра+7днів

Spot: 

2-й роб. день

Spot/next 

s/n

Сьогодні

2-й роб. день

1 день

3-й роб.день

Spot/1 week 

s/w

Сьогодні

2-й роб. день

Ітижд

Спот+ Ітижд

Spot/ month 

1m

Сьогодні

2-й роб.день

1 міс.

Спот+іміс.

Spot/3 month 

3m

Сьогодні

2-й роб.день

3 міс.

Спот+Зміс.

Spot/6 month 

6 m

Сьогодні

2-й роб.день

6 міс.

Спот+бміс.

Spot/1 year 

12m

Сьогодні

2-й роб.день

1 рік

Спот+1 рік

Угоди агентів валютного ринку з купівлі-продажу обумовлених сум готівкової та безготівкової валюти.

Однієї країни на валюту іншої країни за узгодженим курсом на визначену дату отримали назву конверсійних операцій.

Конверсійні операції поділяють на угоди з негайною поставкою (today, tomorrow, spot), страхові (форвард, опціон, ф'ючерс) та свопи.

Угоди з негайною поставкою - купівля-продаж валюти на умовах її поставки банками-контрагентами не пізніше ніж на Другий банківський день з дня укладання угоди за курсом, що зафіксований на момент її укладання.

Строкові угоди - конверсійні угоди з поставкою обумовленої суми іноземної валюти у визначений угодою строк після її укладення за курсом, зафіксованим на момент її укладення.

Угоди типу «своп» - комбінація двох протилежних конверсійних операцій на однакову суму з однією датою укладання та різними датами валютування. При цьому одна із зазначених операцій є терміновою, а інша - угодою з негайною поставкою.

Оскільки строковий валютний ринок є похідним від валютного ринку «спот», його називають похідним або ринком деривативів (derivatives).

Угоди з негайною поставкою. Ринок «спот»

Як зазначалось, угоди з негайною поставкою поділяють на:

 •  Угоди today - конверсійні операції з датою валютування в день укладання угоди.
  •  Угоди tomorrow - конверсійна операція з датою валютування на наступний робочий банківський день за днем укладання угоди.
  •  Угоди spot - конверсійна операція з датою валютування на другий робочий банківський день з дня укладання угоди.

Майже половина всіх угод ринку Forex є операціями на умовах «спот», тобто належать до касових (поточних) операцій. Такі угоди укладаються за допомогою засобів електронного зв'язку (торговий термінал Рейтер-дилінг, телефон, факс, електронна пошта, ІНТЕРНЕТ), а розрахунки здійснюються банківськими телеграфними переказами або за допомогою електронних систем розрахунків (наприклад СВІФТ).

Сутністю поточних конверсійних операцій купівля-продаж валюти на умовах її поставки банками-контрагентами не пізніше другого робочого дня з дня укладення угоди за курсом, зафіксованим у момент укладання угоди. Ринок поточних конверсійних операцій дає можливість контрагентам здійснювати обмін однієї валюти на іншу. Менше 5% операцій цього ринку пов'язані з угодами, які обслуговують реальний рух товарів і капіталів, 95% операцій являють собою суто спекулятивний обіг грошових коштів.

Стандартним у здійсненні операції між двома валютними дилерами ринку поточних операцій є здійснення котирування валют з використанням двох сторін - BID та ASK (іноді Offer) Дилер, який робить запит (ASK) стосовно котирування якоїсь конкретної валюти, навмисне називає тільки суму, на яку планував здійснити операцію: наприклад, «здійсніть мені котирування на половинку «кабелю», що означає запит ціни на 0,5 млн. GBP/USD.

Це робиться для того, щоб дилер, який дає котирування, не знав намірів першого. Якщо такий дилер знатиме наміри першого дилера, то у нього з'явиться спокуса завищити ціну валюти у разі її придбання, і навпаки - занизити ціну під час її продажу.

Остання цифра написання валютного курсу зветься піпсом (pips) або пунктом (point). Валютні дилери, як правило, здійснюють один одному котирування тільки двох останніх цифр, близько десятків піпсів. Різниця між котируванням на купівлю та продаж маржею і часто зветься спредом. Єдиною платою за здійснення операції на ринку «спот» є саме спред. Комісійні на даному сегменті валютного ринку, як правило, не стягуються.

Валютні угоди з негайною поставкою традиційно потребують повідомлення за 2 банківські дні до укладення угоди. У разі, якщо в певний день (dealing date) укладена угода спот, продаж валют відбудеться лише двома днями пізніше. Дата розрахунку за договором - це дата валютування (value date), оскільки це день, коли валюти в належній сумі доставляються на банківські рахунки партнерів за угодою. Це дає змогу перевести кошти у будь-яку країну і закінчити оформлення угоди. Цей проміжок часу також потрібен для здійснення необхідних операцій з паперами і підготовки переведення грошей. Даний час потрібен для:

 •  перевірки угоди шляхом обміну підтвердженнями між партнерами, деталізації строків здійснення угоди;
  •  надання інструкцій з розрахунку кожним партнером своєму банку, для того щоб оплатити рахунок за контрактом у визначену дату;
  •  задоволення вимог валютного контролю, якщо він існує (наприклад, у 1979 р. у Великобританії валютний контроль скасували).

Базою для проведення операції спот служать кореспондентські відносини між банками.

Угоди «спот» застосовуються з метою:

 •  забезпечення потреб клієнтів банку в іноземній валюті;
  •  «переливу» коштів з однієї валюти в іншу;
  •  проведення спекулятивних операцій;

Можна відзначити такі особливості угод «спот» [34]:

 •  виникнення кредитного ризику — делькредере;
  •  відсутність твердих умов за поточного ринкового продажу валюти;
  •  поява короткострокових конверсійних операцій.

Обмінний курс продажу чи купівлі, який використовується для валютних операцій без будь-якої попередньої угоди для здійснення майбутньої купівлі чи продажу називають спот-курсом. Цей курс часто є базою для здійснення строкових (термінових [34]) операцій.

2.2. Ринок фінансових деривативів

Загальна характеристика строкових операцій

Операції з купівлі-продажу валюти з терміном оплати більше двох банківських днів, не рахуючи дня укладення угоди, відносять до строкових операцій. Строкові операції можуть здійснюватися на організованому фінансовому ринку - біржі (ф'ючерси, ф'ючерсні операції) та поза ними (форварди, форвардні операції).

Умовно строкові операції можна поділити на конверсійні, страхові та спекулятивні. Але варто наголосити, що майже у кожній строковій операції присутній елемент спекуляції.

Валютною спекуляцією є діяльність на фінансовому ринку, розрахована на отримання прибутку від зміни валютних курсів. Ця діяльність передбачає свідоме прийняття валютного ризику.

Серед строкових валютних операцій спекулятивного характеру виділяють гру на пониження курсу та гру на підвищення курсу валюти. Якщо очікується падіння курсу валюти, ті, хто грає на пониження, продають її за існуючим у даний момент форвардним курсом для того, щоб через певний термін поставити покупцям цю валюту, яку вони, у разі сприятливого для них розвитку курсу, зможуть дешево купити на ринку, отримавши прибуток у вигляді курсової різниці.

Якщо очікується підвищення курсу, гравці на підвищення скуповують валюту на термін, в надії при його настанні отримати її від продавця за курсом, зафіксованим у момент угоди, і продати цю валюту за вищим курсом.

Багато спільного з валютною спекуляцією мають операції «лідз-енд-легз» (leads-and-lags). «Лідз-енд-легзл» - це маніпулювання термінами здійснення міжнародних розрахунків в очікуванні зміни валютного курсу, відсоткових ставок, оподаткування, введення або відміни валютних обмежень, погіршання платоспроможності боржника.

До спекулятивних операцій можна віднести також операції валютного арбітражу. Валютний арбітраж є операцією, що поєднує купівлю (продаж) валюти з подальшим здійсненням контр-операції з метою отримання прибутку за рахунок різниці в курсах валют на різних ринках (просторовий валютний арбітраж:) або за рахунок курсових коливань, протягом певного періоду (часовий валютний арбітраж).

Основний принцип валютного арбітражу - купити валюту дешевше, а продати її дорожче. На сучасному етапі в результаті розвитку електронних засобів зв'язку, швидкого обміну інформацією та розширення обсягу валютних операцій курсові різниці між різними фінансовими ринками виникають рідше. Тому просторовий валютний арбітраж поступився місцем часовому.

Форвардні операції

Форвардні операції (fwd) здійснюються не на біржі, а на банківському ринку, тобто у вигляді міжбанківських операцій та операцій банків з клієнтурою. Ці строкові операції, як правило, закінчуються поставкою активів, які були предметом угоди. Форвардні операції є угодами з обміну валют за наперед узгодженим курсом, які укладені сьогодні, але дату валютування відкладено на певний термін у майбутньому. Форвардні угоди укладаються, як правило, на термін до 1 року з фіксованими датами виконання в один, два, три, шість і 12 місяців.

Форвардні операції здійснюються за форвардним курсом, який відрізняється від курсу по поточних операціях на величину форвардної маржі. Остання може бути у вигляді премії (курс «форвард» вищий за курс «спот»). Курси валют за строковими операціями, визначені методом премії чи дисконту, мають назву «курси аутрайт».

Величина форвардної маржі залежить в основному від різниці між відсотковими ставками за однотипними кредитними інструментами у відповідних валютах. Валюти з відносно низьким відсотковими ставками котируються з премією проти валют відносно високими відсотковими ставками.

Розмір дисконту (знижки) або премії стабільніший за курс «спот». Тому, визначаючи курс строкової операції на міжбанківському ринку, як правило, вказують тільки величину премії або дисконту. За умов прямого котирування премія додається до курсу «спот», дисконт - віднімається. За непрямого котирування - премія віднімається від курсу «спот», дисконт - додається.

Форвардна валютна угода являє собою негайний нерозривний та обов'язковий контракт між банком і його клієнтом (або іншим банком) на купівлю або продаж визначеної кількості зазначеної іноземної валюти за курсом обміну, зафіксованим під час укладання угоди, для виконання (тобто поставки валюти та її оплати) в майбутньому часі, зазначеному в контракті. Цей час являє собою конкретну дату чи період між двома конкретними датами.

Метою застосування форвардних валютних угод вважається страхування від зміни курсів валют або одержання спекулятивного прибутку.

Форвардні контракти належать до позабіржових фінансових інструментів, тому всі умови, в тому числі і контрактна ціна активу, визначаються при укладанні угоди за домовленістю сторін згідно з чинним законодавством. Попереднє визначення контрактної ціни, яке базується на прогнозуванні динаміки ринкових цін та передбачає необхідність урахування багатьох чинників, є найскладнішою проблемою, що потребує вирішення у процесі укладання форвардного контракту.

Прогнозування валютних кросів - досить складна проблема, особливо останнім часом, коли непередбачуваність і мінливість стали основними характеристиками міжнародних фінансових ринків. За нормальних умов розвитку економіки, коли ринки не зазнають впливу грошово-кредитних чи політичних потрясінь, рівні процентних ставок можна вважати незалежними величинами, які відображають реальний та очікуваний рівні інфляції.

Форвардні валютні курси є похідними (залежними) величинами від процентних ставок. Отже, тільки однакові темпи інфляції в обох країнах походження валют можуть стабілізувати валютний курс протягом значного періоду часу.

Для розрахунку форвардного валютного курсу (європейські котирування) використовують формулу:

 

де Ф/К (В/$) – форвардний курс даної валюти до долара США;

С/К (b/$) - спот-курс валюти до долара США;

rBпроцентна ставка за даною валютою;

r$ - процентна ставка за доларами США;

t - форвардний період у днях;

Б – база розрахунку в днях (360 або 365)

Припустимо, що клієнтові необхідно при отриманні валютних коштів з депозитного рахунку конвертувати їх у гривні. Щоб уникнути валютного ризику, клієнт укладає з банком 26.11.02 форвардний валютний контракт на суму 500 тис. доларів, дата розрахунків за яким настає 26.02.03, а форвардний період становить три місяці. На дату укладання угоди, на ринку діяли: спот-курс - 5,325 грн./дол. США; облікова ставка НБУ - 27%; ставка за доларами США - 6,09%. В угоді зафіксовано валютний курс 5,5992 грн./дол. США, обчислений за формулою:

 

На дату розрахунків операція валютного обміну здійснюється за спот-курсом 5,4567 грн./дол. США, і клієнт одержує 2728350 грн., а за форвардною угодою банк виплачує клієнтові 71250 грн.

 

Загальна сума виплат становить 2799600 грн. (2728350 + 71250), що й означає курс 5,5992 грн./дол. США, зафіксований в угоді.

При виконанні форвардних валютних контрактів може виникнути така ситуація, коли інша сторона контракту (клієнт) або не може, або не бажає виконати свої зобов'язання за цим контрактом, що зветься закриттям форвардного валютного контракту. Закриття може бути повним або частковим [34].

Повне закриття має місце, коли клієнт виявляє, що:

 •  він не може отримати іноземну валюту, яку він за контрактом повинен продати банку;
  •  йому більше не потрібна іноземна валюта, яку він за контрактом повинен купити у банку.

Часткове закриття банк здійснює, коли клієнт виявляє, що:

 •  він не може отримати повну суму іноземної валюти, яку він за контрактом повинен продати банку;
  •  йому більше не потрібна вся іноземна валюта, яку він за контрактом повинен купити у банку.

Форвардне покриття можливе на період до п'яти років і навіть на триваліший період, але курси продажу та купівлі звичайно котируються на: один, два, три, шість або дванадцять місяців,

Форварди використовуються здебільшого великими зовнішньо-торгівельними фірмами для хеджування валютних ризиків, їм значно зручніше укласти індивідуальну угоду з банком щодо майбутньої конверсії однієї валюти в іншу, аніж виходити на біржу для купівлі ф'ючерсних угод, оскільки: 1) форвардна угода дає можливість вибору необхідного терміну обміну валют; 2) форвардний ринок гнучкий у визначенні суми форварду. Разом з тим вадою форвардних угод порівняно з ф'ючерсами є те, що гарантією виконання форвардної угоди є тільки банк, тоді як за ф'ючерсною угодою гарантом є біржа.

Ф'ючерсні операції

Торгівля фінансовими ф 'ючерсами почалася 16 травня 1972 року, коли були введені контракти по сімох валютах на нещодавно сформованому Міжнародному фінансовому ринку (International Monetary Market, IMM) - підрозділ Чиказької ф'ючерсної біржі (Chicago Mercantile Exchange, CME).

З 1972 року проводяться й ф'ючерсні операції із золотом.

З 1975 року здійснюються операції по процентних ф'ючерсах з сертифікатами, векселями, облігаціями та депозитами; 1982 року об'єктом ф'ючерсних угод стали фондові індекси, які базувалися на індексі Standard and Poor's 500 (S&P500).

Ринки, на яких укладаються ф'ючерсні угоди, як правило, мають певні відмінності, (табл. 2.2) не властиві іншим фінансовим ринкам, а саме:

 •  торгівля фінансовими ф'ючерсними контрактами здійснюється голосом на централізованій регульованій біржі;
  •  контракти надзвичайно стандартизовані, угоди укладаються в конкретні місяці на конкретний обсяг;
  •  основні цінні напери постачаються через розрахункову (клірингову) систему, а розрахункова палата гарантує виконання контрактів, укладених між її членами;
  •  фактична поставка фінансових інструменті по фінансових ф'ючерсних угодах, як правило, трапляється рідко;
  •  термінові фінансові угоди мають бути високоліквідними, у противному разі вони мають тенденцію «вмирати»;
  •  витрати, пов'язані з укладанням угоди, на ринках, де прийнята практика відкритого оголошення, зазвичай бувають, дуже низькими.

Нерідко, коли мова йде про ф'ючерси, однією з їх вад називають негнучкість порівняно з міжбанківською системою. Адже біржі мають обмежену кількість розрахункових днів, в які неврегульовані контракти (тобто такі, що не покриті протилежною угодою з таким самим терміном погашення) мали поставлятися та акцептуватися розрахунковою палатою. З цієї причини біржі фінансових ф'ючерсів ніколи не зможуть взяти на себе функції нормального відкритого ринку. Але вони доповнюють обсяг послуг, необхідних на сучасному етапі фінансовим колам. Є різні точки зору щодо обмеженості розрахункових днів на біржі (чотири, шість або вісім): одні вважають це великою вадою, інші однією з сильних рис біржової системи. Основною метою ф'ючерсної угоди є отримання різниці в цінах (курсах) активів на момент закінчення угоди. Всі розрахунки за ф'ючерсними угодами здійснюються через клірингову (розрахункову) палату. Вона стає посередником між продавцем і покупцем і гарантом виконання зобов'язань. До початку операції у клірингову палату вноситься певна (невелика) сума, яка є гарантією виконання угоди.


Таблиця 2.2

Особливості ф'ючерсного та форвардного ринків

Критерій

Ф 'ючерстій ринок

Форвардний ринок

Учасники

Банки, корпорації, індивідуальні інвестори, спекулянти

Банки та великі корпорації. Доступ для невеликих фірм та індивідуальних інвесторів обмежений

Метод

спілкування

Учасники угод не знають

один одного

Один контрагент угоди

знає іншого

Посередники

Учасники угод діють

через брокерів

Звичайно учасники угод мають справу один з одним

Місце та метод

угоди

В операційному залі бірж за допомогою жестів і вигуків

На міжбанківському валютному ринку по телефону або телексу

Характер ринку та кількість котирувань валюти

Односторонній ринок: учасники угоди є або продавцями контракту, або покупцями; відповідно котирується один курс валюти (покупця або продавця)

Двосторонній ринок і котирування двох курсів валюти (покупця і продавця)

Спеціальний

депозит

Для покриття валютного ризику учасники зобов'язані внести гарантійний депозит

у кліринговий дім

Гарантійний депозит не потрібний. Якщо угоди між банками здійснюється без посередників

Сума угоди

Стандартний контракт (наприклад, 25 тис.£, 100тис.$, 120 тис. DEM, 12,5 млн. Y)

Будь-яка сума за домовленістю учасників

Поставка валюти

Фактично по невеликій кількості контрактів (звичайно 1%,

рідше 6% угод)

По більшості угод (95%)

Валютна позиція

Усі валютні позиції (короткі та довгі) легко можуть бути ліквідовані

Закриття або переведення форвардних позицій не можуть бути легко здійснені

Більшість ф'ючерсних операцій не закінчуються поставкою фінансового активу, який був об'єктом угоди. Головною метою таких операцій є хеджування (страхування) поточних активів або зобов'язань від зміни їх цін.

Залежно від суб'єктів і об'єктів операцій ф'ючерсні угоди бувають різних видів (рис. 2.1). 

Можна виділити такі особливості фінансових ф'ючерсів:

 •  торгуються тільки централізовано на біржах з додержанням певних правил за допомогою відкритої пропозиції цін голосом;
  •  дуже стандартизовані, торгівля здійснюється на чітко і жорстко визначені інструменти з постачанням у суворо визначені місяці;
  •  якщо виконуються, то постачання фінансових інструментів здійснюється через розрахункову палату, яка гарантує виконання зобов'язань за контрактами всіма сторонами. Проте реальної поставки фінансових інструментів по  фінансових ф'ючерсах, як правило, не відбувається;
  •  дуже просто анулюються, тобто якщо ліквідність ринку того чи іншого ф'ючерса замала, то ф'ючерс просто перестає існувати;
  •  вважаються недорогими, оскільки витрати на здійснення торгівлі ф'точерсами відносно невеликі (торговці ф'ючерсами
  •  повинні виплатити грошову маржу дилерам біржі, щоб гарантувати виконання ф'ючерсних зобов'язань).

Рис. 2.1. Види фінансових ф 'ючерсів [34\.

Цілями застосування ф'ючерсних угод є потреба інвесторів застрахуватися від несприятливих змін цін на ринку спот у майбутньому (операції хеджерів), а також можливість спекулянтам відкривати позиції на великі суми під незначне забезпечення. Чим значніше коливаються ціни на фінансові інструменти, які покладені в основу ф'ючерсного контракту, тим більший обсяг попиту на ці ф'ючерси з боку хеджерів.

Учасниками угоди виступають клієнти і брокери. Зони самостійно несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями, які випливають з умов угоди, і не несуть відповідальності за зобов'язаннями один одного перед третіми особами.

Клієнт - громадянин або підприємець, зацікавлений в укладанні контракту з індексом безготівкової та готівкової валюти з відстрочкою виконання ф'ючерсних контрактів.

Брокер — громадянин, який допущений до участі в торгах розрахунковою фірмою і виконує вимоги біржі в рамках Правил торгів.

Прибуток від діяльності за договором отримується учасниками самостійно або в порядку взаємозаліків, обумовлених додатковими двосторонніми угодами.

Угода регламентує порядок і розмір отримання прибутків по ряду операцій.

Клієнт, який бажає купити або продати валюту, звертається до брокера біржі та укладає з ним договір доручення на брокерське обслуговування.

Для гарантії виконання взятих на себе зобов'язань з учасників угоди біржа бере заставу - певну суму від розміру ф'ючерсного контракту.

Розмір застави коливається від 10 до 20%.

Наявність застави означає, що учасник відкриває позицію, яка має поточну і розрахункову ціни.

Поточною ціною позиції є ціна її відкриття, якщо вона відкрита у поточний торговий день, або ціна останнього перерахунку ціни відкритої позиції, якщо вона відкрита в попередні торгові дні.

Розрахункова ціна позиції - це вартість ф'ючерса на кінець торгової сесії, яка визначається котирувальною комісією.

Клієнт-продавець зобов'язаний поставити валюту за ціною контракту, якщо контракт завершується реалізацією, або має право на відшкодування витрат внаслідок зростання ціни (отримання цінової компенсації через падіння ціни) в розмірі різниці цін відкриття та закриття позиції, якщо вона завершується офсетною угодою.

Банк, в свою чергу, зобов'язаний прийняти поставку або виплатити компенсації в розмірі різниці цін відкриття та закриття позиції.

Права та обов'язки, клієнта-покупця - приймання поставки валюти за ціною контракту, якщо контракт завершується реалізацією, або відшкодування втрат внаслідок падіння ціни (отримання цінової компенсації через зростання ціни) в розмірі різниці відкриття та закриття позиції, якщо вона завершується офсетною угодою.

Застава (депозит) повертається клієнту у разі виграшу чи після купівлі або продажу валюти, тобто після виконання своїх зобов'язань, або в разі укладення нової угоди з протилежної сторони, тобто закриття позиції.

У разі програшу клієнту повертається різниця між заставою та збитком.

Якщо витрати перевищують заставу, клієнт повинен її погасити.

Ефективність угоди визначається за принципом «купити дешевше, продати дорожче». Виграшем або програшем учасника угоди є маржа від угоди.

Маржа - це різниця між курсами валют на день відкриття і закриття позиції або на день укладення і день виконання контракту. Плюсова маржа - виграш (дохід). Мінусова маржа - програш (збиток). Внесок клієнта для забезпечення контракту вважається початковою маржею (initial margin).

Покупець або продавець контракту (залежно від руху курсу) повинен внести для підтримання відкритої позиції на ринку певну суму - варіаційну маржу. Інакше кажучи, здійснюється коригування маржі кожного учасника відповідно до ринкових коливань,

Компенсаційна маржа (маржа підтримання) - величина, нижче за яку значення початкової маржі не повинно опускатися протягом усього терміну відкритої позиції.

У сучасній міжнародній практиці маржа підтриманню становить, як правило, 75-80% від початкової, але деякі біржі утримують, величину початкової і компенсаційної маржі на одному рівні.

Величина маржі для ф’ючера на купівлю валюти розраховується за формулою:

 

де М - величина маржі в гривнях;

К- обсяг угоди за ф'ючерсом (кількість валюти), $;

Сб - курс $, який котирується на Міжбанківській валютній біржі на день закриття позиції (продаж ф'ючерса), грн./$;

Спок - курс S на купівлю валюти в угоди за ф'ючерсом, грн./S

Для ф'ючерса на продаж валюти

 

де Спро — курс $ на продаж валюти в угоді за ф ючерсом, грн./$.

Наприклад, брокер прийняв замовлення від клієнта на укладення тримісячного ф'ючерсного контракту на купівлю 1000 доларів США за ціною 5,40 грн. за долар США.

 1.  Брокер вносить за рахунок коштів клієнта гарантійну заставу (депозит) у розмірі 10% від суми покупки, що становить 540 грн.

 

 1.  Брокер купує в іншого брокера 20 серпня тримісячний ф'ючерсний контракт строком виконання 21 листопада за будь-яким курсом на день виконання, тобто брокер відкрив позицію.
 2.  Процес торгів на біржі:

21 серпня:    курс долара — 5,408грн.;

маржа - (5,408 - 5,40) х 1000 = 8,00 грн. тобто прибуток 8,00 грн.

22 серпня:    курс долара — 5,406 грн. І

маржа - (5,406 - 5,408) х 1000 = -2,00 грн. тобто збиток 2,00 грн. ;

23 серпня:    курс долара — 5,409 грн.

маржа - (5,409 - 5,406) х 1000 = 3,00 грн. тобто прибуток 3,00 грн.

 1.  Брокер тримає ф'ючерс до дня виконання.
 2.  У день виконання ф'ючрес був закритий за курсом котирування на ММВБ 5,49 грн. за долар США.
 3.  Прибуток брокера, який купив ф'ючерс:

маржа — (5,49 - 5,40) х 1000 = 90 грн.

 1.  Повернута застава - 340 грн.
 2.  Збиток брокера, який продав ф'ючерс:

(5,40 - 5, 49) х 1000 = -90 грн.

 1.  Повернута застава — 210 грн. (340 - 90).

Потрібно визначити основну різницю між ф'ючерсами та опціонами, які вважаються важливішими і найліквіднішими інструментами ринку строкових угод.

Покупець (продавець) ф'ючерса зобов'язується сплатити і отримати (отримати оплату і поставити) той чи інший товар у майбутньому за раніше узгодженою ціною,

Власник же опціону має право, а не зобов'язання, купити або продати (залежно від типу опціону) ту чи іншу кількість фінансових інструментів у визначений час або до визначеного часу в майбутньому. .Якщо покупець опціону бажає використати свій опціон, то продавець зобов'язаний виконати його. Для отримання цього права покупець опціону сплачує премію.

Таким чином, купивши ф'ючерсний контракт, покупець повністю несе ризик несприятливої для нього зміни ціни з необмеженими збитками. У випадку з опціонами, якщо ціна товару змінилася у несприятливий для покупця бік, то його ризик обмежений тільки сплаченою ним премією.

Опціони торгуються як на біржі, так і на позабіржовому ринку.

Опціони

Валютний опціон є угодою, за якою інвестор має право (а не обов'язок) здійснити обмін валют. Вадою опціону є те, то інвестор повинен платити високу надбавку, щоб заохотити іншу сторону підписати таку угоду.

Існує декілька понять, пов'язаних з опціонами. Власник опціону - це особа, яка придбала опціон і якій надано право купити/продати у зазначений термін певну кількість валюти за обумовленим курсом. Продавець опціону - це особа, яка продає право па купівлю («опціон кол») або продаж («опціон пут») валюти.

Ціна виконання опціону - це ціна, яку власник опціону повинен сплатити, якщо вирішить реалізувати своє право купити/продати певну кількість валюти. Наприклад, придбано опціон на купівлю через два тижні 3,4 тис. фунтів стерлінгів по ціні $1,9 за кожний фунт стерлінгів.

Внутрішня вартість опціону — це різниця між тією величиною, яку треба було б заплатити за валюту (ринковий обмінний курс) без опціону, та тією, яку платять, скориставшись опціоном (ціною виконання). Наприклад, 1 фунт стерлінгів продається на ринку за $2. Внутрішня вартість опціону складе $0,08 за фунт тобто ($2 - $1,92). Оскільки опціон не є обов'язковим для виконання, його внутрішня вартість не може бути величиною від'ємною. Надбавка (премія) до опціону - це різниця між ринковою ціною опціону та його внутрішньою вартістю. Наприклад, якщо опціон продається за $0,14 за фунт, то премія складає $0,06 за фунт, тобто $0,14 - $0,08.

Опціонні операції вигідні за курсових коливань, що перевищують розмір премії. Опціонами торгують як на біржовому ринку так і на міжбанківському. При сприятливому русі цін власник опціону може скористатися правом купити/продати валюту за умовою опціону, а при несприятливому — ні. У останньому випадку ним буде втрачено суму (премію), сплачену за придбання опціону.

Основною метою операцій з опціонами є хеджування та спекуляція.

Спочатку термін «своп» використовувався у форвардних, аутрайтних та опціонних угодах для позначення добавок або дисконтів до спот-курсів. Поступово поняття «своп» набуло нового змісту. З 70-х років термін «своп» все ширше вживається для позначення одночасної купівлі та продажу іноземної валюти на приблизно рівні суми за умови розрахунків по них на різні дати.

Операції «своп» майже повністю усувають валютний ризик Якщо валюта не може бути куплена або продана, вона може бути отримана або надана у кредит на період «своп».

Операції «своп» можуть бути різних видів: відсоткові, валютні, валютно-відсоткові, диференціальні (рис. 2.2).

Операції «своп» можна описати і як такі, що пов'язані з купівлею або продажем іноземної валюти на найближчу дату з одночасною контругодою на певний термін. Тобто одна валюта продається, а інша купується. Одна з цих валют може бути національною, хоча це й не обов'язково.

Рідко трапляється, щоб дві складові операції «своп» (поточна та строкова) були здійснені без того, щоб валютна позиція по одній з валют залишилася непокритою. Якщо обидві складові операції «своп» рівні за сумою і застосовується один і той самий валютний курс, це є наслідком того, що відсоткові ставки по обох валютах практично однакові. Таке хоча й рідко, але трапляється.

Як правило, досягти приблизної рівності сум неможливо, особливо коли структури відсоткових ставок по обох валютах суттєво різняться. У цьому випадку форвардна маржа відображає цю різницю.

Угоди «своп» застосовуються для покриття валютного ризику та отримання можливого зиску у майбутньому. Для міжбанківських відносин угоди «своп» є обміном зобов'язаннями або вимогами, формою страхування від ризиків, диверсифікації та поповнення валютних резервів.

Угоди «своп» між центральними банками використовуються при здійсненні валютних інтервенцій. Банки обмінюються валютними сумами (позиками) на короткий термін, купуючи іноземну валюту за курсом «спот» і повертаючи її за відповідним курс Подібні угоди поширені між ФРС США та центральними банками країн Європи.

Ключові терміті

Валютний ринок Forex, дата укладання угоди, дата валютування, конверсійні операції, ринок деривативів, спот, форвард; ф'ючерс, опціон, своп.

Питання для самоконтролю

 1.  Дайте визначення конверсійної операції.
 2.  Дайте визначення угоди з негайною поставкою.
 3.  Дайте визначення угоди today.
 4.  Дайте визначення угоди tomorrow.
 5.  Дайте визначення угоди спот.
 6.  Дата валютування — це..

а) дата поставки коштів на рахунок контрагента;

б) дата укладання угоди;

в) фіксація курсу національної одиниці в іноземній валюті наданий момент.

 1.  Що таке ринок матеріальних активів, ринок фінансових активів?
 2.  Що таке валютна позиція.
 3.  Які є види котирування валют?
 4.  На які сегменти можна поділити фінансовий ринок?
 5.  Які особливості ринку валют?
 6.  Які особливості ринку євровалют?

Семінар

Питання для загального обговорення:

 •  Спотові операції.
 •  Особливості курсу на умовах «спот».
 •  Термінові операції.
 •  Особливості встановлення форвардного курсу.
 •  Ринок ф 'ючерсів.
 •  Опціоті угоди.

Проблемні питання:

 •  Назвіть дату валютування угоди на умовах спот, якщо дата укладання угоди 25 лютого 2002 року; ЗО грудня 2002 року; 24 грудня 2002 року в розрахунки між Україною та Великобританією.
 •  Назвіть дату валютування угоди на умовах форвард, якщо укладання угоди відмінно січня 2002 року?

Самостійна робота студентів:

Студентам пропонується підготувати реферати та зробити на їх основі доповіді за такими темами:

 1.  Фінансові посередники на міжнародному фінансовому ринку.
 2.  Проблеми державного регулювання міжнародного фінансового ринку.
 3.  Інструментарій міжнародного валютного ринку.
 4.  Інструментарій ринку капіталів.
 5.  Операції із золотом на міжнародних фінансових ринках.

Практикум

Задачі

 1.  Американська фірма 22 червня підписала контракт на придбання швейцарського обладнання вартістю 450 000 CHF, платіж за який має відбутися 20 жовтня. На 22.06 1CHF = 0,5412 USD. Ф'ючесний контракт на швейцарський франк на жовтень продавався за курсом 1 CHF = 0,5424. За цим курсом американська фірма купила чотири форвардних контракти з поставкою франків 20 жовтня на 125 000 CHF кожен.

25 вересня курс склав 1CHF = 0,6029 USD, за якими фірма ліквідувала свої форвардні контракти і одночасно купила франки за курсом спот 1CHF=0,6021USD.

З’ясуйте:

 •  За яким ефективним курсом фірма придбала необхідні їй франки?
 •  Якщо 25 вересня курс спот склав би 1CHF = 0,5028 USD, а курс продажу форвардних контрактів склав би 1CHF = 0,5086 USD, за яким ефективним курсом фірма придбала необхідні їй франки?
 •  В чому полягають принципові відміни у цих ситуаціях?

Тестові завдання:

1. Виберіть вірне визначення термінової угоди:

а) конверсійні угоди з поставкою обумовленої суми іноземної валюти у визначений строк після укладання угоди за курсом, зафіксованим на момент її укладання;

б) конверсійна форвардна операція з обумовленням нефіксованої дати поставки валюти;

в) одинична конверсійна форвардна операція з обумовленням наявності визначеної дати валютування;

г) комбінація двох протилежних конверсійних операцій.

2. Конверсійна форвардна операція з умовою нефіксованої дати поставки - це...

а) угода опціон;

б) угода своп;

в) угода аутрайт.

3. Одинична конверсійна форвардна операція з визначеною датою валютування — це...

а) угода аутрайт;

б) угода опціон;

в) угода своп.

4. Чи є різниця між чистим валютним опціоном та форвардним валютним опціоном?

Так   Ні

5. Чи вірне твердження: «Передача зобов'язань за форвардним валютним контрактом іншим особам здійснюється продавцем лише за умови згоди покупця у будь-який час до закінчення строку дії (ліквідації) цього контракту»?

Так Ні

6. Тримісячний форвардний фіксований контракт з датою укладення 5 серпня необхідно виконати:

а) 5 листопада;

б) 5 жовтня;

в) 1 листопада; '

г) 7 листопада.

7. Пряма дата валютування форвардних контрактів - це...

а) 1 місяць

б) 6 місяців

в) 2 місяці

г) 1 день

д) 1 тиждень

е) 2 тижні

8. Коротка дата валютування форвардних контрактів - це...

а) 6 днів;

б) 10 днів;

в) 2 тижні;

г) 28 днів.

9. Якщо поточний курс більший за опціонний, то такий опціон називається:

а) опціон «при грошах»;

б) опціон «у грошах»;

в) опціон «без грошей».

10. Якщо поточний курс менший за опціонний, то такий опціон називається:

а) опціон «при грошах»;

б) опціон «у грошах»;

в) опціон «без грошей».

11. Внутрішня вартість опціону - це...

а) ціна опціону;

б) нижня межа премії опціону;

в) дохід від реалізації опціону;

г) ціна чекання;

д) різниця між поточним та опціонним курсами.

12. Зовнішня вартість опціону - це...

а) ціна опціону;

б) нижня межа премії опціону;

в)ё дохід від реалізації опціону;

г) ціна чекання;

д) різниця між поточним та опціонним курсами;

е)тимчасова вартість опціону.

13. Останнім днем торгів по ф'ючерсному контракту є:

а) день поставки;

б) останній торговий день біржі перед днем поставки;

в) дата поставки валюти;

г) дата завершення операції.

14. Чи вірне твердження: «Право продавати певну суму валюти за фіксованим курсом у встановлену дату виконання визначає опціон «стелаж»»?

Так   Ні

15. Ціна, за якою можна купити чи продати об'єкт опціонної угоди, - це...

опціонний курс;

а) премія;

б) ціна страйк;

в) ціна опціонної угоди.

16. Премія — це...

а) ціна страйк;

б) ціна опціонної угоди;

в) опціонний курс;

г) середня банківська процентна ставка.

17. Опціонний курс - це...

а) ціна страйк;

б) ціна опціонної угоди;

в) се редня банківська процентна ставка;

г) валютний курс спот.

18. Перелічіть правильно фактори, що впливають на ціну опціону:

а) опціонний курс;

б) мінливість ринку;

в) валютний курс спот;

г) тривалість періоду до експірації;

д) середня банківська валютна ставка;

е) співвідношення попиту та пропозиції.

19. Якщо поточний курс дорівнює опціонному, то такий опціон називається:

а) опціон «при грошах»;

б) опціон «у грошах»;

в) опціон «без грошей».

20. Чи вірне твердження: «Форвардний курс - це сума поточного курсу спот та форвардних пунктів»:

Так   Ні   Не завжди

21. Форвардні пункти - це...

а) абсолютні пункти даного валютного курсу;

б) різниця у процентних ставках за конкретні проміжки часу між валютами.

22. Чи вірне твердження: «Валюта з низькою процентною ставкою за визначений період котирується на умовах форвард до валюти з високою процентною ставкою за той же проміжок часу зі знижкою або дисконтом»

Так   Ні   Не завжди

23. Чи вірне твердження: «Валюта з високою процентною ставкою за визначений період котирується на умовах, форвард до валюти з низькою процентною ставкою за той же проміжок часу зі знижкою або дисконтом».

Так   Ні   Не завжди

24. Чи вірне твердження: «Курс спот котирується банками у вигляді подвійного котирування».

Так   Ні


ВИДИ ФІНАНСОВИХ Ф
ЮЧЕРСІВ

За суб’єктами

а об’єктами

угоди хеджерів

угоди спекулянтів

арбітражні

торгівля спредами

відкриття позицій

угоди хеджерів

угоди спекулянтів

арбітражні

торгівля спредами

відкриття позицій

Види свопів

Відсоткові

свопи

Валютні

свопи

Валютно-відсоткові свопи

Диференціальні

свопи

- фіксована ставка проти плаваючої ставки

- постійний обмінний курс проти змінного обмінного курсу

- плаваюча ставка проти плаваючої ставки

- будь-які комбінації із попередніх

свопи з нетто-платежем однієї сторони на користь іншої при укладенні контракту

Рис. 2.2. Класифікація свопових операції


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40848. Визначення та предмет екології міських систем 82.5 KB
  Загальні особливості міських систем особливості мікроклімату міста. і природної а також про ноосфер не управління урбоекосистемою Урбоекологія наука яка вивчає міські екосистеми урбоекосистеми та міста в цілому як угруповання штучно створені людиною як місця її постійного проживання. Суспільна і природнича наука пояснюють найскладніші стосунки які склалися в екосистемах міста зокрема вплив суспільної діяльності на елементи природи окреслюють місце природних комплексів у життєдіяльності живих організмів і насамперед людини. людей...
40849. Транскрипция. Согласные 159.5 KB
  Во французском языке 26 букв обозначают 35 звуков. Одна и та же буква в зависимости от положения в слове может произноситься по-разному. Точным отображением произношения является транскрипция. В ней каждому звуку соответствует условный фонетический знак. Транскрипция заключается в квадратные скобки
40850. Гласные в английском языке.Гласный [œ ] 103.5 KB
  Сочетание «зубрежки» с выполнением устных и письменных упражнений, в которых новые слова повторяются в наиболее типичных сочетаниях, даст самые лучшие результаты. При этом всегда придерживайтесь правила: не выполняйте упражнения механически, проверяйте, помните ли вы все входящие в них слова
40851. Гласные во французском языке. Гласный [u] 105 KB
  Неопределенный артикль единственного числа un une. Перед существительными единственного числа употребляются артикли мужской род un [̃] un frère брат женский род une [yn] une sur сестра Неопределенный артикль на русский язык обычно не переводится а существительное с этим артиклем имеет...
40852. Имена собственные во французском языке 71 KB
  Трудные для вас слова лучше выписывать на карточки: с одной стороны — французское слово или словосочетание, с другой — перевод. Вынимая карточки наугад, вы сможете проверить, хорошо ли вы знаете слова. По мере запоминания откладывайте карточки в сторону. Добивайтесь, чтобы у вас не осталось ни одной невыученной карточки.
40853. Носовые гласные во французском языке 145 KB
  Местоимение с глаголом произносятся слитно: nous restons [nurestõ] мы остаемся nous [nu] перед согласной: nous prlons [nuprlõ ] мы говорим [nuz] перед гласной и h: nous pportons [nuzportõ] мы приносим 6....
40854. Множественное число существительных и прилагательных 146.5 KB
  Образуется от формы единственного числа при помощи непроизносимого окончания s: ville s = villes [vil] города grnd s = grnds [grã] большие Существительные и прилагательные которые в единственном числе оканчиваются на s x z не изменяются во множественном числе: succès m успех успехи heureux счастливый счастливые nez m нос носы Во французском языке прилагательные согласуются в роде и числе с существительными: une nouvelle intéressnte интересная новость des nouvelles intéressntes интересные новости 4....
40855. Слитные артикли с предлогами à и de во французском языке 101.5 KB
  Следите за слитным произношением: vous êtes nous vons nous llons vous vez vous llez ils ont. Quelles lngues étrngères prlezvous B. Prlezvous nglis B. Vous llez à lécole.