88084

Общая характеристика Английской буржуазной революции XVII века: предпосылки, характер, движущие силы, особенности, этапы, итоги

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Английская революция на первом этапе развивалась как противостояние короля и парламента. Требования парламентской оппозиции привели к роспуску парламента и длительному правлению Карла. Король не созывал парламент 11 лет пока ему не стало нужно согласие парламента на введение новых налогов. Но парламентарии отказывают королю во введении новых налогов.

Русский

2015-04-25

26.77 KB

12 чел.

Общая характеристика Английской буржуазной революции XVII века: предпосылки, характер, движущие силы, особенности, этапы, итоги.

В Англии власть находилась в руках феодального дворянства, интересы которого представлял король. Очень бурно развивались капиталистические отношения. Английская буржуазия выступала против лидерства старой аристократии и нового дворянства.

Огораживания и обезземеливание успели разложить сельскую общину и снизили до предела жизненный уровень крестьянства. Английская революция на первом этапе развивалась как противостояние короля и парламента.

Сформированная оппозиция в парламенте перешла в наступление на политику короля. С парламентской сессии 1628 г. начался новый исторический этап . Едва собравшись, парламент принимает «Петицию о праве», содержащую идею буржуазной конституционной монархии.

Требования парламентской оппозиции привели к роспуску парламента и длительному правлению Карла . Король не созывал парламент 11 лет, пока ему не стало нужно согласие парламента на введение новых налогов. Но парламентарии отказывают королю во введении новых налогов.

Король объявляет о роспуске парламента. После долгих раздумий Карл и его советники созывают в ноябре 1640 г. новую сессию парламента - «Долгий». Парламент добился от короля утверждения целого ряда важных правовых актов. Акты были направлены на ограничение абсолютной власти и означали переход к определенной разновидности конституционной монархии.

Отказ короля принять предложения парламента привел к началу непосредственно военных действий. Парламентарии объявляют распущенной королевскую армию и создают армию под командованием парламента. В 1646 г. Карл I вынужден был сдаться шотландцам, но был выдан парламенту.

Конфликт аристократической верхушки армии и парламента разрешился государственным переворотом, в результате которого нижняя палата принимает (4 января 1649 г.) резолюцию, суть которой - признание верховенства нижней палаты над верхней и над всеми властями вообще (в том числе королем). Карл I был казнен. В 1649 г. английская буржуазная революция достигает своей высшей точки.

После казни короля королевское звание и верхняя палата были упразднены.

Англия становится республикой.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83100. Валентин Бичко «Казка — вигадка...». Українська народна казка «Кирило Кожум’яка» 78 KB
  Мета. Розширити знання учнів про українські народні казки; формувати вміння розрізняти героїко-фантастичні казки; вдосконалювати уміння читати в особах; виявляти залежність мовної та інтонаційної характеристики дійових осіб від їхньої ролі у творі; вдосконалювати навички швидкого виразного...
83101. Число и цифра 9. Написание цифры 9. Сравнение чисел в пределах 9. Измерение и сравнение длин отрезков 192 KB
  Цель: закреплять знание учениками названий чисел в пределах 10; продлить работу над формированием у учеников умения сравнивать числа и решать задачи; совершенствовать навыки устного счета, проводить простейшие обобщения, формировать умение определять название деревьев по их листьям.
83102. Розповідне речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення 119 KB
  Мета. Дати дітям уявлення про розповідне речення; формувати навички інтонування розповідних речень; розвивати мовлення пам’ять увагу учнів; виховувати любов до природи Обладнання. Таблиця до теми Речення Сніжинки ілюстрації зими індивідуальні картки...
83103. Каїн і Авель (біблійна легенда) 74 KB
  Продовжити знайомство учнів із біблійними легендами. Розкрити зміст біблійної історії про Каїна та Авеля, її глибокі народні витоки.Формувати уміння розрізняти ознаки доброго і лихого, усвідомлювати неминучість кари за вчинене зло. Розвивати читацькі навички та зв’язне мовлення молодших школярів.
83104. Людські чесноти: добро, доброта 104.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з людськими чеснотами, вчити характеризувати події та явища, як прояв добра і зла; розкрити моральний зміст доброти; сприяти розвитку в учнів мотивації до добрих, гуманних вчинків, розвивати мислення, творчу уяву, збагачувати словниковий запас...
83105. Святкуємо Різдвяні свята разом із музикою 66.5 KB
  Дидактична мета: закріпити поняття про виражальні та зображальні можливості музики. Розвиваюча мета: розвивати музично-творчі здібності дітей, природну музичність, вокально-хорові навички на основі сприймання художньо-образного музичного матеріалу, інтелектуальну гнучкість.
83106. На сонці тепло, біля матері добре. О.Єфімов «Задачі трапляються різні» 708 KB
  На сонці тепло біля матері добре. Обладнання: мультимедійна дошка проектор презентаційний матеріал картки із завданнями малюнки дітей вправи для розвитку техніки читання азбука почуттів. Вправи на вдосконалення техніки читання картки вправа Ланцюжки. Робота з текстом перед читанням твору.
83107. Урок природознавства «Ґрунт» 263 KB
  Земля на якій ростуть рослини називається ґрунтом. Тож завданням нашої експедиції буде дізнатися: що таке ґрунт; яке значення має ґрунт для всього живого на нашій планеті: рослин тварин людей. З часом вода вітер зміна температури та живі організми сприяли утворенню ґрунту.