88084

Общая характеристика Английской буржуазной революции XVII века: предпосылки, характер, движущие силы, особенности, этапы, итоги

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Английская революция на первом этапе развивалась как противостояние короля и парламента. Требования парламентской оппозиции привели к роспуску парламента и длительному правлению Карла. Король не созывал парламент 11 лет пока ему не стало нужно согласие парламента на введение новых налогов. Но парламентарии отказывают королю во введении новых налогов.

Русский

2015-04-25

26.77 KB

10 чел.

Общая характеристика Английской буржуазной революции XVII века: предпосылки, характер, движущие силы, особенности, этапы, итоги.

В Англии власть находилась в руках феодального дворянства, интересы которого представлял король. Очень бурно развивались капиталистические отношения. Английская буржуазия выступала против лидерства старой аристократии и нового дворянства.

Огораживания и обезземеливание успели разложить сельскую общину и снизили до предела жизненный уровень крестьянства. Английская революция на первом этапе развивалась как противостояние короля и парламента.

Сформированная оппозиция в парламенте перешла в наступление на политику короля. С парламентской сессии 1628 г. начался новый исторический этап . Едва собравшись, парламент принимает «Петицию о праве», содержащую идею буржуазной конституционной монархии.

Требования парламентской оппозиции привели к роспуску парламента и длительному правлению Карла . Король не созывал парламент 11 лет, пока ему не стало нужно согласие парламента на введение новых налогов. Но парламентарии отказывают королю во введении новых налогов.

Король объявляет о роспуске парламента. После долгих раздумий Карл и его советники созывают в ноябре 1640 г. новую сессию парламента - «Долгий». Парламент добился от короля утверждения целого ряда важных правовых актов. Акты были направлены на ограничение абсолютной власти и означали переход к определенной разновидности конституционной монархии.

Отказ короля принять предложения парламента привел к началу непосредственно военных действий. Парламентарии объявляют распущенной королевскую армию и создают армию под командованием парламента. В 1646 г. Карл I вынужден был сдаться шотландцам, но был выдан парламенту.

Конфликт аристократической верхушки армии и парламента разрешился государственным переворотом, в результате которого нижняя палата принимает (4 января 1649 г.) резолюцию, суть которой - признание верховенства нижней палаты над верхней и над всеми властями вообще (в том числе королем). Карл I был казнен. В 1649 г. английская буржуазная революция достигает своей высшей точки.

После казни короля королевское звание и верхняя палата были упразднены.

Англия становится республикой.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65354. ОЗДОБЛЮВАЛЬН МОДИФІКОВАНІ БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ НА ОСНОВІ БІЛОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ 849 KB
  При використанні сучасних розчинів які мають досить значну номенклатуру за рахунок широкого впровадження технології сухих будівельних сумішей модифікованих СБСМ існує певне обмеження у застосуванні складів на основі білого портландцементу ПЦБ для оздоблення...
65355. АНАЛІЗ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ З ГНУЧКИМИ ПЕРЕДАЧАМИ ЗМІННИМ СТРУМОМ 262.5 KB
  Сьогодні в світі електроенергетики спостерігаються протиріччя між ринковими економічними відносинами та надійністю режимів роботи електричних систем. Економічні перетворення, що відбуваються у вітчизняній електроенергетиці...
65356. ГІДРОІМПУЛЬСНИЙ ПРИВОД МЕМБРАННОГО НАСОСНОГО АГРЕГАТУ ДЛЯ ПЕРЕКАЧУВАННЯ ВИСОКОВ’ЯЗКИХ, АГРЕСИВНИХ ТА АБРАЗИВОВМІСНИХ СЕРЕДОВИЩ 235.5 KB
  Використання гідроімпульсних приводів для насосних агрегатів у вищезазначених галузях промисловості суттєво поліпшить вихідні параметри та характеристики вже морально застарілих та малоефективних приводів насосів а саме...
65357. Удосконалення методу оцінки характеристик вихідного сигналу ферозонда при контролі дефектів суцільності феромагнітних виробів 675.5 KB
  Також існує необхідність у методиці розрахунків вихідного сигналу ферозонда що вимірює поле дефекту йдеться про методику яка могла б урахувати не тільки параметри ферозонда але й вплив на функцію перетворення ферозонда...
65358. Програмно-педагогічне забезпечення міжпредметних зв’язків інформатики з математикою і фізикою у навчанні майбутніх інженерів 322.5 KB
  Сучасна комп’ютерна техніка розвивається стрімкими темпами, а також плідно взаємодіючи з фізикою, математикою, біологією та іншими науками. Створюються нові інформаційні технології, програмні засоби, що дозволяють моделювати різні явища.
65359. Моделі, методи та засоби обробки наборів зображень 1.55 MB
  Одним із об'єднувальних базисів для усіх цих задач є попередня обробка зображень наборів зображень та відеопослідовностей яка сьогодні ґрунтується на опрацюванні окремих зображень. Цим зумовлювався розвиток лише методів малої алґоритмічної складності які стосувались окремих зображень.
65360. Системи компенсації техногенних спотворень геомагнітного поля на робочих місцях оперативного персоналу електроенергетичних об’єктів 347.5 KB
  За відсутності спотворень геомагнітне поле ГМП є стаціонарним має високу однорідність і величину модуля вектора індукції в широтній зоні України близько 50 мкТл. Так в дні магнітних бур при яких індукція ГМП змінюється менш ніж на...
65361. САМОУЩІЛЬНЮЮЧІ БЕТОНИ З КАРБОНАТНИМ НАПОВНЮВАЧЕМ 3 MB
  Мета досліджень науково-технічне обґрунтування ефективності використання карбонатного наповнювача для виготовлення самоущільнюючого бетону. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: виявити особливості самоущільнюючих бетонів...
65362. ТРИБОВІБРОГРАВІТАЦІЙНА СЕПАРАЦІЯ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ 1.16 MB
  Одним із напрямів збільшення виробництва палива є його вилучення із вуглевміщуючих матеріалів, під якими розуміються високозольне крупно-кускове рядове вугілля, шахтна порода, відходи та промпродукт вуглезбагачувальних фабрик.