88106

Борьба за образование единого Германского государства. Характер политического режима в Германии в конце XIX в.. Конституция 1871 года

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Характер политического режима в Германии в конце XIX в. Вопрос о Германии открыт. в Германии произошла буржуазная революция которая была подавлена и поэтому варианты объединения Германии через создание общегерманской республики не осуществилась; после этого началось открытое соперничество Пруссии и Австрии. Объединение Германии было закреплено в Конституции Германской империи 1871г.

Русский

2015-04-25

28.2 KB

4 чел.

Борьба за образование единого Германского государства. Характер политического режима в Германии в конце XIX в.. Конституция 1871 г.

В 962г. Оттоном I священная римская империя германской нации просуществовала до начала 19 века. Де-факто, империя представляла собой непрочное объединение ≈ 300 самостоятельных монархий, княжеств, герцогств и несколько десятков больших городов.

В ходе наполеоновских войн в 1806г. священная римская империя германской нации прекратила свое существование. После поражения Наполеона на Венском конгрессе был создан германский союз как типичная конфедерация. Всегерманский сейм принимал рекомендательные решения. Вопрос о Германии открыт. Существовали два крупнейших германских государства, которые реально претендовали на объединения. В 1834г. Пруссия сумела объединить несколько Германских государств и создать Таможенный союз. В 1848г. в Германии произошла буржуазная революция, которая была подавлена и поэтому варианты объединения Германии через создание общегерманской республики не осуществилась; после этого началось открытое соперничество Пруссии и Австрии. Это противостояние было завершено, победу одержала Пруссия. Был создан северно-германский союз, но без участия Австрии.

В войне 70-71 гг. Пруссия победила Францию и победила свою гегемонию. Объединение Германии было закреплено в Конституции Германской империи 1871г. Конституция закрепила федеративное устройство объединенного германского государства. В состав этой федерации вошли монархии и города – республики.

Данная федерация является асимметричной, это проявилось в том, что верхняя палата парламента «союзный совет» (Бундесрат) входило не одинаковое количество от каждой федерации. Пруссия занимала 66% всей территории империи, поэтому в Бундесрате из 58 членов 17 были Пруссами, Бавария – 6,, Саксония – 4, все остальные (2-1 представителя). При этом, если против проголосовало 16 и более, то решение – не принято. По форме правления Конституция закрепила за Германией статус дуалистической монархии, но с явным преобладанием императора и правительства. Титул императора (кайзер) получил король Пруссии. Кайзер реально исполнял полномочия главы государства: был главнокомандующим, заключал международные договоры, утверждал законопроекты, назначал главу правительства и имперских чиновников. Нижняя палата (императорский съезд) – этот орган из депутатов, которые избирались от населения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36502. Тиск газу з точки зору молекулярно-кінетичної теорії. Основне рівняння кінетичної теорії ідеального газу. Зв’язок між тиском газу та середньою кінетичною енергією газових молекул 205.51 KB
  Основне рівняння кінетичної теорії ідеального газу. Звязок між тиском газу та середньою кінетичною енергією газових молекул. Розрахуємо тиск газу на стінку посудини.
36503. Рівність середньокінетичних енергій молекул газу при взаємодії двох газів із непроникливою стінкою 464.46 KB
  І тепер перейдемо до вивчення елементів симетрії кристалу. Елементи симетрії кристалів. Симетрія це властивість тіла суміщатися із самим собою під час деяких операцій або перетворень симетрії. З однією операцією симетрії ми вже зустрічались на початку лекції це трансляційна симетрія.
36504. Обертальний броунівський рух 244.07 KB
  Такі обертові рухи можна зіставити з коливаннями маленького дзеркальця підвішеного на тонкій пружній дротинці в газі. Величина оскільки дзеркальце рівну кількість разів повертається за годинниковою стрілкою і проти неї тому цим доданком можна знехтувати. Дзеркальце у газі можна розглядати як величезну броунівську частинку так само як і поршень коли ми розглядали газокінетичний зміст температури. Отже за значеннями макроскопічних параметрів якими є температура модуль кручення дротинки та середнє значення квадрату кутового відхилення...
36505. Розподіл молекул за абсолютними значеннями швидкості. Функція розподілу Максвелла 256.56 KB
  Тепер вже швидкість беремо за абсолютним значенням отже вона буде додатньою. Отже на графіку наведені залежності для кількох температур. Отже сформульований постулат стверджує що процес Клаузіуса неможливий. Отже узагальнений постулат ТомсонаПланка âНеможливо створити періодично діючу машину єдиним результатом дії якої було б виконання роботи лише за рахунок охолодження нагрівачаâ.
36506. Якісне пояснення температурної залежності теплоємності газів на підставі квантових уявлень 630.47 KB
  Звідки може брати енергію осцилятор Він її отримує при зіткненнях. Але прийняти будьяку енергію осцилятор не може. Він приймає енергію тільки кратну і переходить на один із наступних енергетичних рівнів на рисунку. Наша молекула зможе прийняти необхідну енергію лише від молекули із заштрихованої області.
36507. Потік газових молекул на стінку. Закон косинусу 191.07 KB
  Закон косинусу У багатьох задачах потрібно враховувати кількість молекул що падає на стінку посудини. На стінку впадуть лише ті молекули напрямки яких направлені у бік виділеної ділянки. Нам необхідно знати розподіл молекул за напрямками швидкостей.
36508. Молекулярні пучки. Зміна кількості молекул у пучці 188.18 KB
  Зміна кількості молекул у пучці внаслідок зіткнень з молекулами газу Нехай маємо джерело молекулярного пучка. Нагадаю : молекулярний пучок це вузький різко окреслений струмінь атомів що рухаються в одному напрямку і не взаємодіють між собою. Молекулярний пучок рухається у газі вздовж осі .
36509. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 211 KB
  В промышленно развитых странах во многих фирмах и компаниях функционируют системы качества, успешно обеспечивающие высокое качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции. В большей части эти системы аналогичны отечественным комплексным системам управления качеством продукции
36510. Теплопровідність газів 248.36 KB
  Вони нагріті до різних температур і ці температури підтримуються сталими. Зміна температури вздовж осі характеризується градієнтом температури. Закон дає звязок між кількістю тепла і градієнтом температури. Кількість тепла пропорційна градієнту температури; як можна було б очікувати пропорційна площі площадки .