88107

Германское гражданское Уложение 1900 г.: структура, брачно-семейное и наследственное право

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

В Германии правовая раздробленность существовала дольше чем в других странах. на территории Германии существовало масса мелких государств княжеств в которых были самостоятельные частноправовые системы. После объединения Германии появилась насущная потребность в разработке общегерманского гражданского нормативного акта. единой Германии не повлекло автоматически создания единой правовой системы что объясняется особенностями социальноэкономического и политического развития.

Русский

2015-04-25

27.43 KB

3 чел.

Германское гражданское Уложение 1900 г.: структура, брачно-семейное и наследственное право.

 В Германии правовая раздробленность существовала дольше, чем в других странах. До создания Германской империи в 1871 г. на территории Германии существовало масса мелких государств (княжеств), в которых были самостоятельные частноправовые системы. Наиболее известные из них Баварская, Саксонская и Прусская правовые системы.

Саксония разработала свое саксонское гражданское уложение 1865 г., которое как-то было воспринято при разработке Германского Гражданского Уложения. В других землях действовали либо местные обычаи (статуты) или римское право.

После объединения Германии появилась насущная потребность в разработке общегерманского гражданского нормативного акта. Создание в 1871 г. единой Германии не повлекло автоматически создания единой правовой системы, что объясняется особенностями социально-экономического и политического развития. Низкий уровень торгового оборота, невысокая интенсивность экономических связей между отдельными частями Германии были причиной того, что не только юнкерство (крупные землевладельцы в восточной и центральной провинциях Пруссии) стремилось сохранить старое законодательство, но и некоторые группы буржуазии не возражали против этого.

Кроме того, отдельные германские государства, стремившиеся сохранить в возможно более широком объеме свою автономию, тоже высказывались против создания общегерманского права.

Однако широкие буржуазные слои испытывали потребность в едином для всего государства и современном законодательстве. Наряду с буржуазией наиболее прогрессивные юристы выступали за создание единого Гражданского кодекса. В 1873 г. был издан закон об установлении компетенции империи в области разработки единого гражданского права, и в 1874 г. бундесрат назначил комиссию для составления кодекса.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73675. Розрахунок механізму пересування з тяговим елементом 242 KB
  Ходові колеса кранів і рейки У вантажопідйомних машинах загального призначення залежно від типу машини призначення а також величини навантаження і швидкості пересування ходові колеса виготовляються сталевими і чавунними з циліндровим і конічним ободом. Як рейки у вантажопідйомних машинах застосовується квадратна або смугова сталь а також залізничні рейки
73676. Механізми повороту 471.5 KB
  Конструкція механізмів повороту визначається призначенням і конструкцією вантажопідйомної машини умовами експлуатації діючими навантаженнями і іншими особливостями крана. У вантажопідйомних машинах залежно від конструктивного виконання механізму повороту крана можуть бути дві принципово відмінні схеми приводу механізму повороту. По першій схемі прівод механізму повороту розташовується на неповоротній частині вантажопідйомної машини мал.
73677. Механізми зміни вильоту стріли 249.5 KB
  В цьому випадку приймають середню вантажопідйомність крана з перевантаженнямпо перекидаючому моменту в межах 1520 На практиці зміна вильоту стріли виробляється в двох випадках: Настановна зміна вильоту стріли. Маневрова зміна вильоту стріли. Зміна вильоту стріли виробляється в процесі роботи крана для горизонтального радіального переміщення оброблюваного вантажу.
73678. Стаціонарні поворотні крани 426 KB
  Верхня опора зміцнюється в стіні будівлі або в колоні іноді встановлюється на гнучких розтяжках при повороті крана на 360 градусів. Противага служить для зменшення перекидаючого моменту отже для полегшення опорних елементів крана зменшення ваги і розмірів фундаменту а також колони крана. Залежно від розташування наполегливого підшипника можливі дві схеми навантаження колони крана мал. Якщо ферма крана спирається на верхню шпильку колони в якій встановлений наполегливий підшипник то верхня опора сприймає не тільки горизонтальні...
73679. Двоопорні крани із змінним вильотом 325 KB
  Кран закріплюється на фундаменті, він звичайно виконується повноповоротним. В цьому випадку верхня опора зміцнюється на чотирьох розтяжках. Кран складається з двох симетричних ферм
73680. Мостові крани 527 KB
  До вантажопідйомних машин з подовжньо-поступальною ходою без поворотної відносяться мостові крани, козлині і консольні крани. У вітчизняній промисловості широко застосовуються вантажопідйомні машини мостового типу
73681. Козлові крани 488.5 KB
  Козлині крани загального призначення застосовуються для обслуговування відкритих складів, електростанцій, монтажу промислових і цивільних споруд.
73682. Обєднання земель навколо Москви і становлення Російської централізованої держави 17.2 KB
  Бояри: У справах князі спиралися на бояр. З бояр скаладалася Боярська дума. В думі було 2 типи бояр «бояри-введєние» (радники князя), «бояри путні» (очолювали різні галузі господарства); Наміснки (кормленщики) збирали мито;
73683. Перевірка стійкості пересувних стріловидних кранів 518 KB
  Стійкість монорельсового стріловидного пересувного крана розглядається при двох положеннях стріли коли вона направлена уздовж рейкового шляху і упоперек шляху. Стійкість монорельсового крана при положенні стріли уздовж рейкового шляху мал. Стійкість монорельсового крана при положенні стріли упоперек рейкового шляху...