88598

Дожовтнева історіографічна література

Доклад

История и СИД

Віддавали належне німецьким вченим Байєру, Шльоцеру і Міллеру, за те, що ті розробили методи наукової критики джерел і їх публікації. Недоліки в їх поглядах - вони не виділяли історіографію в окрему галузь, а вважали її частиною літературознавства чи джерелознавства.

Украинкский

2015-05-02

27.15 KB

0 чел.

Дожовтнева історіографічна література

Дожовтнева історіографічна література

Інтерес до історії історичної науки виникає у кінці 20-30 XIX ст. Причини були різні.

У цей період виникають школи:

скептична – Качановський.

Проблеми історії історичної науки порушувалися:

Федотов, Гастеєв, Зіновьєв, Микола Ів. Надєждін

Порушували такі проблеми:

1.Розглядали розвиток історичних знань як процес;

2.намагалися встановити етапи цього процесу;

3.намагалися зрозуміти вплив західноєвропейської філософії й історіографії на російську;

4.віддавали належне німецьким вченим Байєру, Шльоцеру і Міллеру, за те, що ті розробили методи наукової критики джерел і їх публікації.

Недоліки в їх поглядах - вони не виділяли історіографію в окрему галузь, а вважали її частиною літературознавства чи джерелознавства.

В 1837 р. Надєждін Микола Іванович опублікував «Об исторических трудах в России». У цій праці він визначав етапи розвитку історичної науки в Росії.

Виділив 3 етапи розвитку історичних знань в Росії:

І.»Период сказаний» (легенди, міфи)

ІІ.Літописний

ІІІ.з XVIII ст. – період «умственной жизни» і «период исторической критики»

Новий етап в історії історичної думки почався з XIX ст.:

Соловйов Сергій Михайлович(1820 - 1879) «Писатели русской истории XVIII в.»

Багато цікавого фактичного матеріалу про істориків XVIII ст..

- професор Петербурзької духовної академії Коялович Михайло Йосипович – «История русского самосознания по историческим пам’ятникам и научным сочинениям». Казав, що історична наука почалася з появою праць Соловйова, Костомарова, тобто з сер. 19 ст. Пізнання минулого завжди є суб’єктивним.

- В. Ключевський (1841 - 1911): читав курс історіографії і джерелознавства. Свої лекції присвятив історіографії 18 ст.

До кінця 18 ст. не було узагальнюючих праць з історіографії, були тільки персоналії.

- Мілюков П.М. «Главные течения русской исторической мысли»(курс лекцій в Московському університеті).

- Бесстюжев-Рюмин К. «Биографии и характеристики» в 2-х томах – збірник статтей про істориків з 18 ст. і бібліографія праць про них.

- Г.В. Плеканов «История русской общественной мысли» (незавершена) з найдавніших часів до кінця 18 ст.

Курси історіографії в університетах читали:

1.у Москві – Ключевський

2.у Санкт-Петербурзі – Бесстюжев-Рюмин

3.у Варшаві – Дмитро Цветаєв

4.у Харкові – Д. Багалій

5.у Києві – Володимир Іконников (праця «Опыт русской историографии «, в 2-х тт.. Кожен том складався з 2-х книг).

«Опыт русской историографии»: багато місця присвячено джерелознавству, публікації документів і історикам.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70085. ДОСЛІДЖЕННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ ТІЛ РІЗНОЇ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ФОРМИ 46 KB
  Мета роботи: встановити моменти інерції тіл різної геометричної форми методом незгасаючих крутильних коливань. Прилади та обладнання:Прилад з диском для створення крутильних незгасаючих коливань, Набір досліджуваних тіл, Секундомір, Лінійка, Мікрометр.
70087. Проектирование отношений и схемы данных. (MS Access) 91 KB
  В открытом окне Схема данных уже будут отображены все созданные таблицы и связи между ними. Установите включение опций Обеспечение целостности данных Каскадное обновление связанных полей Каскадное удаление связанных полей.
70088. Створення базі даних, що відображає квартальне виробництво кулінарних виробів 294 KB
  Таблиці розмістити на окремих сторінках книги назви яких повинні відповідати назвам розміщених на них таблиць. Створити на окремих аркушах книги табличного процесора MS Excel два вихідних документи використовуючи вхідні інформаційні таблиці.
70089. ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ PASCAL. ПРОГРАММИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ЛИНЕЙНОЙ СТРУКТУРЫ 257.5 KB
  Цель работы: научиться составлять схемы алгоритмов линейной структуры и программы на языке Pascal для решения практических задач. Индивидуальные задания Составить схемы алгоритмов решения задач (используя графический способ описания алгоритма).
70090. Синтез комбинационных схем 586 KB
  Для этого необходимо задать полную таблицу истинности развернув окно этого инструмента рис. Рис. Поскольку в программе моделирования должны быть указаны номера линий входа и выхода каждого элемента схемы размечаем схему указывая номера входов и выходов используя...
70091. Изучение виртуальной машины VirtualBox на примере установки ОС MS-DOS 6.22 214.5 KB
  Виртуальная машина эмулирует работу реального компьютера. На виртуальную машину, так же как и на реальный компьютер можно инсталлировать операционную систему, у виртуальной машины так же есть BIOS, оперативная память, жёсткий диск (выделенное место на жёстком диске...
70092. Уточнение запроса 66.5 KB
  Для выделения требуемых записей (строк) исходной таблицы используется выражение, следующее за ключевым словом WHERE. Условия поиска в операторе WHERE являются логическими выражениями, т.е. принимающими одно из двух возможных значений – true...