88664

Принципи періодизації історичної науки

Доклад

История и СИД

Є такий принцип як формаційний(суспільно-академічні формації), який розробили Маркс і Енгельс. Є 4 періоди, які в свою чергу діляться на етапи.

Украинкский

2015-05-02

25.16 KB

0 чел.

Принципи періодизації історичної науки

Принципи періодизації історичної науки

Є такий принцип як формаційний(суспільно-академічні формації), який розробили Маркс і Енгельс. Є 4 періоди, які в свою чергу діляться на етапи.

Періодизація:

І. Історіографія епохи феодальних відносин

ІІ. Історіографія періоду буржуазних відносин.

ІІІ. Радянська історіографія

IV. пострадянська історіографія

Періоди поділяються на такі етапи:

І. Історіографія епохи феодальних відносин:

1. етап нагромадження історичних знань (Х-ХVII ст)

2. перетворення цих знань в науку

3. виникнення нових напрямів: буржуазного і просвітницького, але домінує дворянська історіографія (д. п. XVIII ст.)

4. занепад дворянської і розвиток буржуазної історіографії (п.п. ХІХ ст).

ІІ. Історіографія періоду буржуазних відносин.

1.історіографія розвитку буржуазних відносин; виникнення нових напрямів(середина – кінець ХІХ ст.):

- народництво;

- марксизм.

-криза в історичній науці(зневірилися історики в тому, що можна пізнати історичну науку – кінець ХІХ ст. – 1917р.)

ІІІ. Радянська історіографія

1. 1917 р. – сер. 30-х рр.. – українізація

2. сер. 30-х – сер. 50-х рр.. – процес формування культу Сталіна

3. сер. 50-х – кін. 80-х рр.. – ХХ з’їзд КПРС, період Брежнєва.

IV. пострадянська історіографія – з 1991 по сьогодні.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6226. Решение задач на языке программирования Pascal 323 KB
  Введение Паскаль (англ. Pascal) - это язык программирования общего назначения. Один из наиболее известных языков программирования, широко применялся в промышленном программировании, обучении программированию в высшей школе, является базой для р...
6227. Реализация компонента, осуществляющего перевод чисел в различные системы счисления 189.5 KB
  В курсовой работе разработан собственный компонент, осуществляющий перевод чисел в различные системы счисления. Реализация модулей, описанных при создании данного компонента, произведена в среде программирования Borland C++ Builder Содержание...
6228. Порівняння загальних характеристик роботи різних методів сортування 203 KB
  Вступ В даний час обчислювальна техніка проникла практично в усі сфери людської діяльності. За допомогою ЕОМ можна вирішувати найрізноманітніші завдання. Але для того, щоб вирішити поставлену задачу, необхідно вказати послідовність дій, виконання як...
6229. Теорія графів. Розвязок задачі на основі графів на мові C++ 583.5 KB
  Теорія графів - це галузь дискретної математики, особливістю якої є геометричний підхід до вивчення об'єктів. Вона перебуває зараз у самому розквіті. Розділ теорії графів Зв'язність графів, що розглядається у цій роботі, є дуже актуальною на сьогоднішній день. Наприклад її прямим застосуванням є теорія сітей – та її додаток - теорія електронних сітей...
6230. Антибиотики (Пенициллины, цефалоспорины, макролиды) 115.5 KB
  Антибиотики (Пенициллины, цефалоспорины, макролиды) Антибиотики (от греч. anti - против, bios - жизнь) - вещества микробного, животного или растительного происхождения, избирательно угнетающие жизнедеятельность микроорганизмов. В 1929...
6231. Теория потребительского поведения 116 KB
  Теория потребительского поведения Потребительское поведение - это процесс формирования спроса отдельного потребителя (индивидуального спроса) на различные товары и услуги. Предъявляя спрос на те или иные блага, потребитель стремится извле...
6232. Завершение эмпиризма: сенсуализм, субъективный идеализм и агностицизм 102.5 KB
  Завершение эмпиризма: сенсуализм, субъективный идеализм и агностицизм. Сенсуализм Д. Локка и субъективный идеализм Д. Беркли. Проблема гносеологии и базисное утверждение Джона Локка. Центральной проблемой в учениях английского философа Джон...
6233. Методические подходы к разработке организационной структуры предприятия 141 KB
  Анализ методов и подходов к совершенствованию организационных структур Разработка и реализация процесса совершенствования организационных структур - одна из самых сложных проблем теории систем и системного анализа. В настоящее время, ког...
6234. Фармакопейный анализ натрия тиосульфата, натрия нитрита, йода и его спиртовых растворов 105.5 KB
  Фармакопейный анализ натрия тиосульфата, натрия нитрита, йода и его спиртовых растворов Описание. Растворимость. Бесцветные прозрачные кристаллы, без запаха, солоновато-горького вкуса. Препарат выветриваются в теплом сухом воздухе, а во влажном возд...