8896

Банківський менеджмент Тестові завдання

Тест

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Банківський менеджмент Тестові завдання 1. Метою банківського менеджменту є: а) виявити банківські ризики б) забезпечити прибутковість діяльності банку в) оцінити кредитоспроможність клієнтів г) правильної відповіді немає. 2. Що розуміють під фун...

Украинкский

2013-02-19

21.96 KB

67 чел.

Банківський менеджмент

Тестові завдання

1. Метою банківського менеджменту є:

а) виявити банківські ризики;

б) забезпечити прибутковість діяльності банку;

в) оцінити кредитоспроможність клієнтів;

г) правильної відповіді немає.

2. Що розуміють під функціональною ознакою організації банку:

а) створення відділів, що планують доходи і видатки;

б) взаємодію зовнішнього середовища банку з внутрішніми елементами;

в) прив'язку структури банку до конкретної його діяльності;

г) усі відповіді правильні.

3. Які два типи підрозділів передбачає загальна організаційна структура банку:

а) відділи, що виконують лінійні функції, та відділи, що виконують штабні функції;

б) функціональні та пірамідальні відділи;

в) спеціалізовані центри та управлінські служби;

г) правильної відповіді немає.

4. Об'єктом фінансового менеджменту є:

а) операції банку, ліквідність та ризики, фінансові результати, оподаткування;

б) активні та пасивні операції;

в) доходи, витрати та прибуток;

г) фінансові ризики.

5. Суб'єктами фінансового менеджменту є:

а) комплекс підрозділів, що забезпечують ефективне управління фінансами банку;

б) операційні каси та фінансова служба;

в) фінансовий директор;

г) акціонери банку.

6. До функцій фінансового менеджменту відносять:

а) фінансове планування, фінансовий аналіз;

б) регулювання, фінансовий контроль;

в) інформаційне забезпечення;

г) усі відповіді правильні.

7. Оперативне управління прибутковості банку належить до функції фінансового менеджменту:

а) регулювання;

б) фінансового планування;

в) фінансового аналізу;

г) фінансового контролю.

8. Формування бюджету банку відносять до функції фінансового менеджменту:

а) регулювання;

б) фінансового планування;

в) фінансового аналізу;

г) фінансового контролю.

9. До інформаційної бази фінансового менеджменту відносять:

а) внутрішню і зовнішню інформацію;

б) статистичну звітність;

в) баланс банку;

г) усі відповіді правильні.

10. Хто очолює фінансову службу банку:

а) головний бухгалтер;

б) фінансовий директор;

в) Голова Правління банку;

г) акціонери банку.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20978. Присоединённые процедуры. Организация сетей фреймов 25.93 KB
  deframeq flat1 Street value Prospect_Mira house value 8 flat value 10 floor value 2 square value 85 roomsnumber value 2 priceclass value 1 price value GetPrice status: eval deframeq flat2 Street value Gagarina house value 1 flat value 123 floor value 18 square value 78 roomsnumber value 3 priceclass value 2 price value GetPrice status: eval deframeq flat3 Street value Lesnaya house value 6 flat...
20979. Рекурсивная обработка числовой информации 18.16 KB
  DEFUN F1_1 M N COND = M N M M T M M F1_1 M 1 N DEFUN F1 M N COND OR = TYPE M INT = TYPE N INT WRONG_ARGUMENT_TYPE = N M F1_1 M N T F1_1 N M Определить наибольший общий делитель двух заданных чисел. Используем формулу DEFUN F2 A B A B F3 A B Определить наименьшее общее кратное двух заданных чисел. DEFUN F3 A B COND = B 0 A = A 0 B = A B F3 A B B T F3 A B A Вычислить квадратный корень из заданного числа....
20980. Рекурсивная обработка списковой информации 23.34 KB
  DEFUN F7_1 L COND NULL L 0 LISTP CAR L F7_1 CAR L F7_1 CDR L T IF NUMBERP CAR L CAR L F7_1 CDR L F7_1 CDR L DEFUN F7 L COND NOT LISTP L Error_Not_list T F7_1 L Определить максимальную глубину списка произвольной структуры. DEFUN F8_1 L COND NULL L 1 ATOM CAR L F8_1 CDR L T MAX 1 F8_1 CAR L F8_1 CDR L DEFUN F8 L COND NOT LIST L Error_Not_list T F8_1 L 1 Найти максимальный элемент в числовом списке...
20981. Конструирующая рекурсия 20.47 KB
  DEFUN F11_2 X L COND NULL L T = 0 REM X CAR L NIL T F11_2 X CDR L DEFUN F11_1 X Y S IF = 2 Y SETQ S NIL SETQ S F11_1 N Y 1 COND AND = 0 REM X Y F11_2 Y S CONS Y S T REVERSE S DEFUN F11 N COND OR NOT INTEGERP N NOT PLUSP N Error_Not_Integer = N 1 NIL T F11_1 N N Реверсировать элементы списка произвольной структуры на всех уровнях. DEFUN F12_1 L COND NULL L ' ATOM CAR L APPEND F12_1 CDR L LIST CAR L LISTP CAR L APPEND...
20982. Последовательные, циклические и итерационные вычисления. 20.74 KB
  DEFUN F16_2 X COND = X 0 1 T X F16_2 X 1 DEFUN F16_3 X K COND = K 0 1 T X F16_2 X K 1 DEFUN F16_1 X K F16_3 X K F16_2 K DEFUN F16 X EPS SETQ X1 F16_1 X 1 SETQ P X1 SETQ K 1 LOOP SETQ K K 1 SETQ X2 F16_1 X K ABS X2 X1 EPS P SETQ P P X2 SETQ X1 X2 Найти последний элемент линейного списка. DEFUN F17 L COND NULL L NIL T LOOP NULL CDR L CAR L SETQ L CDR L Реализовать с помощью LOOP задание № 12. DEFUN F18 L P...
20983. Функционалы 20.7 KB
  DEFUN SORT FileName File1 File2 File3 File4 SETQ F OPENINPUTFILE FileName SETQ F1 OPENOUTPUTFILE File1 SETQ F2 OPENOUTPUTFILE File2 SETQ F3 OPENOUTPUTFILE File3 SETQ F4 OPENOUTPUTFILE File4 IF NOT EQ NIL F LOOP EQ NIL SETQ X READ F SORT_IS_FINISHED COND NUMBERP X WRITE X F1 LISTP X WRITE X F2 ;EQ SYM TYPE X WRITE X F3 T WRITE X F4 ERROR_WRONG_FILE_NAME .
20985. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ С ПОМОЩЬЮ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОТОКОЛОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 74 KB
  dfm AnsiString NIK_server; TForm1 Form1; __fastcall TForm1::TForm1TComponent Owner : TFormOwner { ServerSocket1 Active=true; Memo1 Clear; Memo2 Clear; } void __fastcall TForm1::ServerSocket1ClientConnectTObject Sender TCustomWinSocket Socket { Memo1 Lines Add Клиент присоединился ; } ...
20986. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ С ПОМОЩЬЮ ПРОТОКОЛОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И ПРОТОКОЛОВ ПРИКЛАДНОГО УРОВНЯ 353.5 KB
  None; } } ФУНКЦИИ ПРИЕМА ОТВЕТА ОТ СЕРВЕРА protected string Receive { string reply = ; byte[] buffer = new byte[1024]; int ret = socket.Receivebuffer; while ret 0 { reply = Encoding.GetStringbuffer 0 ret; if IsCompletereply break; ret = socket.Receivebuffer; } return reply; } protected bool IsCompletestring reply { string[] parts = reply.