89037

Особливості використання спеціальних знань та науково-технічних засобів під час проведення обшуку

Курсовая

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Проведення обшуку - одне з найбільш складних, трудомістких і вимагаючих різнобічних знань слідчих дій. Особа, що здійснює обшук, повинна бути добре знайома з процесуальними питаннями і тактикою його проведення, мати в розпорядженні відомості про методичні рекомендації, що стосуються обшуку на різних...

Украинкский

2015-05-07

386.5 KB

10 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 41

                                                        План

Вступ

1) Поняття, мета та види обшуку.

2) Класифікація об’єктів пошуку.

3) Особливості підготовки до обшуку.

4) Особливості використання спеціальних знань та науково-технічних засобів під час проведення обшуку.

5) Тактичні прийоми проведення обшуку.

6) Форми фіксації обшуку.

Висновок

Список використаної літератури

Завдання №2


Вступ

      Проведення обшуку - одне з найбільш складних, трудомістких і вимагаючих різнобічних знань слідчих дій. Особа, що здійснює обшук, повинна бути добре знайома з процесуальними питаннями і тактикою його проведення, мати в розпорядженні відомості про методичні рекомендації, що стосуються обшуку на різних об'єктах і про різній слідчій ситуації, знати можливості науково-технічних засобів, використовуваних при обшуку, і мати відповідні практичні навички.

      Певні труднощі виникають і у зв'язку з примусовим характером обшуку, що викликає підвищене психологічне навантаження його учасників. Усе це призводить іноді до того, що недостатньо досвідчений слідчий намагається уникнути проведення обшуку. В той же час без здійснення цієї найважливішої слідчої дії, метою якої є відшукування і вилучення предметів і документів, що мають значення для справи, а також розшукуваної особи, повне розкриття злочину і усебічне його розслідування, нерідко неможливо.

      Велике значення при проведенні обшуку має спостережливість слідчого та його виборчий характер. Спостережливість передбачає широку фіксацію в мисленні всіх обставин і обстановки проведення обшуку . Спостережливість має бути спрямована на диференціацію реакцій обшукуваного як адекватних подразників , так і інсценування того чи іншого стану обшукуваного . Це досить важкий процес , який залежить від досвіду слідчого , його життєвих та науково- психологічних уявлень про характер реакції на подразник. Саме на цьому етапі виробництва обшуку знання та використання закономірностей психологічної діяльності людини багато вчому обумовлює успіх обшуку.
                                      
1.Поняття, мета та види обшуку.

      Відшукання прихованих об'єктів (знарядь злочину, речових доказів, трупів, осіб, які переховуються від слідства) може бути здійснено в ході проведення обшуку, процесуальний режим якого визначений кримінально-процесуальним законодавством (Глава 20.Слідчі (розшукові) дії, а саме ст..234,235,236 КПК України).[1]

      Як визначає КПК України ,а саме ст.234 : Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб.(КПК)[1]

       У криміналістичній літературі відсутня однозначність у визначенні поняття обшуку. Пошуковий характер обшуку дозволив окремим авторам визначати його як слідчо-оперативну дію. Таке трактування містить змішання процесуальних дій і оперативних заходів, різних за природою завданням, прийнятті форми проведення, а також для значення справи. Так, А.Н Гусаков рекомендує слідчому заздалегідь відпрацювати спосіб проникнення в приміщення, котре підлягає обшуку. На його думку, при виборі способу проникнення в житло, слід вибрати привід, який для власника даного приміщення буде найбільш переконливим (представитись телефонним майстром, пожежним Інспектор, контролером електронагляду, техніком міськгазу і т.д.).[25] Як правильно відзначає А.Ратінов, обшук - це слідча дія, яку органи розслідування виробляють у кримінальній справі з метою отримання судових доказів у випадках, порядку формах, встановлених процесуальними нормами. Проведенні  паралельно з цими оперативно-розшукові заходи не мають процесуального значення, відіграють допоміжну роль і в зміст обшуку не входять.[6]

        Закон не вимагає винесення окремої постанови слідчого чи прокурора про проведення обшуку. Юридичною підставою для його проведення є ухвала слідчого судді. При необхідності провести обшук слідчий за погодженням із прокурором або особисто прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді за місцем проведення досудового розслідування. До клопотання також додаються оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор чи слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подається клопотання.[1]

        Слід також зазначити, що на момент прийняття рішення про проведення обшуку слідчому чи прокурору можуть бути ще невідомі всі ознаки предметів, які планується відшукати. Тому в постанові можна їх не деталізувати, а вказати на вже відомі загальні відомості про них.

        Якщо слідчий чи прокурор вносять до суду клопотання про проведення повторного обшуку, підстави для його проведення не можуть бути аналогічними, що і при проведенні первинного обшуку. Вони повинні доповнювати ті, що вже розглядалися слідчим суддею, або бути новими, якщо не були відомі слідчому чи прокурору при проведенні первинного обшуку.Відсутність указівки у клопотанні на конкретну мету обшуку розглядається ЄСПЛ як порушення ст. 6 КЗПЛ. Зокрема, у справі «Смирнов проти Росії» від 7 липня 2007 р. суд зазначав, що, ураховуючи невизначеність формулювань постанови, працівники органів внутрішніх справ за власним розсудом визначали предмети, що підлягають вилученню. Постанова про проведення обшуку не містила відомостей про кримінальну справу та мету обшуку.Слідчому чи прокурору слід ретельно підходити до підбору документів та інших матеріалів, якими вони обґрунтовують доводи клопотання про необхідність проведення обшуку. Неприпустимо надавати документи та інші матеріали, які не стосуються клопотання, можуть розглядатися як зайві, надлишкові. Вони лише захаращують судовий розгляд непотрібними матеріалами, гальмують його, оскільки судді потрібен час, щоб з ними уважно ознайомитися.[1]

      Обшук від інших слідчих дій відрізняють примусовий характер , обмеження у визначених законом межах прав громадян. Справедливо вважається , що дана слідча дія , вироблене в житло громадянина або за місцем роботи , завдає самим фактом його проведення деколи істотної шкоди суспільної репутації і гідності , зачіпає права та інтереси обшукуваного та членів його сім'ї.  При проведенні пошукових дій, професійно необхідними якостями обшуку є витримка , самовладання , емоційна стійкість . Обшук в квартирі , офісі , особистий обшук зачіпають істотні права та інтереси обшукуваного , іноді - близьких йому людей. Дане слідча дія нерідко відбувається в досить гострої конфліктної ситуації , в напруженій психологічній атмосфері. Виявлення в ході обшуку цікавлять слідство предметів загрожує для обвинуваченого , його близьких негативними наслідками , ставить їх у скрутне психологічне становище. Можливі прояви з боку обшукуваних громадян неприязні , роздратування, гніву , трапляються спроби образи з їхнього боку і т.д. Слідчий і працівники дізнання , що у обшуку , відчувають найрізноманітніші почуття , але при цьому їм необхідно зовні залишатися емоційно незворушними . Все це призводить іноді до того , що недостатньо досвідчений співробітник здійснює проведення обшуку на неналежному рівні , що, природно , не може в ряді випадків не позначитися на підсумкових результатах. Особа , його здійснює , має володіти різнобічними знаннями , бути добре знайоме з процесуальними положеннями та тактикою його проведення , враховувати практичні рекомендації, що стосуються обшуку на різних об'єктах і в різних слідчих ситуаціях , знати можливості використовуваних науково- технічних засобів , мати відповідні навички.[8]

       Відповідно до Конституції України: Ст. 30. Кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.[4]

       Так , ч.3 ст.233 КПК України встановлено :Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. [1]

      А.Н.Васильев пропонує визначення поняття обшуку , якому замість терміну " обстеження" використовується термін " дослідження" . Він зазначає, що сутність обшуку полягає в примусовому дослідженні приміщення , місцевості , одягу , тіла , окремих осіб для виявлення вилучення знарядь злочину , слідів речових доказів та документів , відшукання переховуються злочинців чи трупів. В етимологічному плані слово "дослідження " означає "огляд для з'ясування чого - небудь " .

" Обстеження " - ж - це не лише огляд , але і перевірка чого - небудь.

Тому у визначенні поняття обшуку , пов'язаного з відшукання тих чи інших об’єктів , переважніше все ж застосовувати термін" обстеження ". [10]

       За послідовності розрізняють обшук первісний (первинний) і повторний. Як правило , повторний проводиться , коли виникають сумніви в повноті і ретельності раніше проведеного обшуку , або, коли надходить інформація про місце знаходження шуканих предметів , не виявлених при первинному обшуку , або належності до справи певного об'єкта , виявленого , але не вилученого при первісному обшуку . [7]

      За формою організації обшук підрозділяють на одиничний (обшук у однієї особи, (в одному приміщенні або одному іншому місці) і груповий. Нерідко буває доцільним проведення одночасного обшуку у декількох співучасників злочину. При цьому необхідно знати , що співучасники одного злочину нерідко використовують однакові способи приховування. Можливо також поділ документів , коштовностей або інших речових доказів з роздільним зберіганням . Завжди необхідна постійна зв'язок між учасниками обшуків. Якщо , наприклад , знайшли цікавий для слідство об'єкт у одного - можна про це повідомити співучаснику і подивитися за його реакцією , ще раз запропонувати видати добровільно. У спеціалізованій літературі одночасні обшуки у співучасників іноді називають терміном « групові » ( за формою організації виділяють ще поодинокі або індивідуальні ) . На погляд Луценко О.А , однозначно і логічніше передає суть даного виду обшуку саме « одночасні ».[8]

      Як зазначає Коновалова В.Є , груповий обшук- це кілька одночасних обшуків, які здійснюються по одній справі у різних осіб, в різній місцевості. Груповой обшук зазвичай проводиться у справах про групові злочини. Підставою для його виробництва є наступні факти: наявність стійкої злочинної группи; члени групи не поміщені під варту ; наявність між членами групи постійного зв'язку (телефонного, телеграфного, щоденні зустрічі на роботі, за місцем проживання.).  Виробництво групового обшуку відрізняється наступній специфікою:1) одночасно працює кілька слідчо-оперативних груп; 2) реально існує кілька об'єктів обшуку; 3) має місце єдине керівництво з виробництва групового обшуку;) існує єдність часу початку обшуків на всіх об'єктах;) запропонований єдиний план виробництва обшуку. процесі групового обшуку можуть складатися різні схеми. Так, це можуть бути: схеми злочинних зв'язків, схеми міжслужбовиї взаємодії, схеми родинних зв'язків підозрюваних осіб.[7]

Об’єктом обшуку є те, відносно чого (або кого) здійснюється обстеження (певне приміщення,місце або яка- небудь особа).

Залежно від об'єкта обшук поділяється на три види:

 1.  обшук приміщень: а) житла чи іншого володіння особи; б) службових і виробничих приміщень підприємств, установ, організацій;
 2.  обшук місцевості (саду, городу, подвір'я, ділянок лісу, поля тощо);
 3.  обшук особи (ч. З ст. 208 КПК). [1]

Обшук житла чи іншого володіння особи. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.[1]

       Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Відповідно до ч. 7 ст. 223 КПК обшук житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. Зазначені особи можуть бути допитані під час судового розгляду як свідки проведення відповідної слідчої (розшукової) дії. Перед обшуком слідчий пред'являє особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі ухвалу слідчого судді про проведення обшуку та вручає її копію. Якщо обшук проводиться на підприємстві, в установі, організації, ухвала суду пред'являється (її копія вручається) представникові підприємства, установи чи організації, де проводиться обшук. Якщо в осіб виникнуть питання, слідчий повинен дати на них відповіді.

       Особа, яка проводить обшук, зобов'язана роз'яснити особам, присутнім під час обшуку, їхні права та обов'язки, що відповідають їх процесуальному статусу, у тому числі робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу. У випадку, якщо застосовуються технічні засоби фіксації обшуку, про це також повідомляються особи, які беруть участь у слідчій дії. Доцільним уявляється запропонувати присутній особі добровільно видати зазначені в ухвалі предмети, майно або вказати місце, де переховується розшукувана особа чи знаходиться труп. У разі відмови виконати ці вимоги слідчий примусово обстежує житло, інше володіння, місцевість або особу. Слідчий, прокурор має право заборонити особам, що перебувають у місці проведення обшуку, а також особам, які під час проведення цієї слідчої дії увійшли в це приміщення, залишати місце обшуку до його закінчення, спілкуватися один з одним або з іншими особами, вчиняти дії, що заважають проведенню обшуку.[1]

         Рекомендується починати обшук з найбільш "важких" ділянок приміщення , проводити пошуки спочатку в нежитлових , а потім житлових приміщеннях , здійснювати обшук від входу квартири. При обшуку приміщень, існує необхідність в обстеженні окремих вузлів будівель або споруд. До останніх відносятся підвальна частина будівлі , його горищна частина , сходи , стіни і перегородки. При обстеженні конструктивних вузлів будівлі, необхідно звертати увагу на елементи , не передбачені проектом , відсутність окремих деталей , неоднорідність забарвлення , відмінність штукатурки , пошкодження паутини. Обстежуючи предмети меблів , слід спочатку піддавати дослідженню що містяться в них предмети і документи , а потім самі предмети обстановки . При обшуку в службових приміщеннях пошукові дії необхідно починати з робочого місця обшукуваного. В першу чергу оглядається робочий стіл, сейфи, шкафи. Тайніків службовому приміщенні, як правило, не роблять, але предмети маскують, що б не впадали в очі, закладають книгами, папками, паперами, пошукові документи вкладають у папки з документами іншого призначення. Таке маскування складає важкодоступність предмета пошуку.[11]

        Обшук ділянки місцевості полягає у примусовому обстеженні присадибних ділянок та інших ділянок, що перебувають у володінні обшукуваної особи. Обшук на відкритій місцевості відрізняються трудомісткістю пошуків. Обслідування необхідно здійснювати планомірно із певною послідованістю. Місцевість , що підлягає обшуку, може займати досить велику теріторію. Тому, ділянку обшукуваної території зазвичай ділять на сектори чи квадрати . Більшості випадків тайники обладнують у землі , купах сміття , в клумбах , в компостних ямах , собачих будках , дерев’ях. Ознаками схованки на місцевості може бути : розпушування грунту, її неоднакова забарвлення і рівень , нерівномірно пожовклі ділянки трави , мітки на деревах. [7]

        Обшук особи  При проведенні обшуку особи обстеженню можуть піддаватися одяг, взуття та тіло особи. Брати участь у обшуку особи мають право тільки особи однієї статі з особою, яку обшукують. У будь-якому випадку під час обшуку слідчий повинен вживати заходів до того, щоб не були розголошені виявлені при його проведенні обставини особистого життя особи, у якої проводиться обшук, та інших осіб, які проживають або тимчасово перебувають у житлі чи іншому володінні особи.[1]

        При особистому обшуку насамперед вилучаються предмети, які можуть бути використані для нападу, так само різні рідини, порошки, табак. Обшукуваного потрібно поставити обличчям до стіни або автомобіля під кутом 45º із широко розсунутими ногами і розведеними руками. Вилучаються не тільки предмети, які викривають злочинця, а й ті, призначення яких незрозуміло. Обшук особи пропонується проводити у такій послідовності- «зверху до низу». Спочатку обстежують головний убір, потім одяг, взуття. Слід приділяти увагу кишеням, подвійні шари тканини (коміри, лацкани, пояс брюк), де можуть бути заховані документи, дорогоцінні камені, наркотики, великі купюри грошей. В головних уборах можуть бути приховані як об'єкти, зазначені вище так і масивніші: золоті вироби, зброї, знаряддя злочину. Для їх виявлення застосовують промацування, підпорюють підкладку, відокремлюють міх. В взуття можуть бути заховані дорогоцінні камені, документи, наркотики. Для цих цілей використовують порожнини в каблуках, місця під устілками, заднику взуття. При обшуку оголеного тіла оглядають волосся , вушні раковини , порожнину рота , зубний апатар,пахові западини і природні отвори. До такого дослідження доцільно залучити лікаря. Із слідчої практики відомо , що в пряму кишку нерідко використовують для зберігання і перевезення наркотиків , золотих прикрас , дорогоцінних камней. Якщо є підозра , що обшукуваний встиг проковтнути об’єкт яких шукається , вдаються до просвічування шлунка в умовах медичного закладу .[3]

       У практиці розслідування вбивств нерідко має важливе значення проведення обшуку у потерпілого . Його мета - виявлення інформації, проливає світло на подію злочину , характер відносин між злочинцем та потерпілим , їх взаємні претензії. При проведенні обшуку у потерпілого особливу увагу слід зосереджувати на листах , записках , що містять записи загрозливого характеру, або даних про фінансові або будь-яких інших претензіях. При обшуку слід звертати увагу на звукозаписну апаратуру , в якій можуть міститися певні відомості, зокрема записи телефонних розмов , що містили погрози на адресу потерпілого . Записки і листи , що містять погрози , можуть бути виявлені в кишенях одягу потерпілого , яка знаходиться в шафі , тому одяг також повинна бути піддана обшуку.[11]

Обстеження транспортних засобів. Повинен мати певний порядок і послідовність. Так, обшук легкового автомобіля зазвичай починається з багажника і закінчується мотором. У багажнику перевіряється сумка з інструментами, запасне колесо, інші предмети. В салоні знімаються килимки, настили, чохли. Перевіряється простір між сидіннями і спинками, досліджується торпеда, знімається автомагнитола. Обстежується автомобіль і під капотом двигуна. Обшук автотранспортних засобів необхідно виконувати за участі спеціаліств-автотехніка.[7]

2.Класифікація об’єктів пошуку

      У теорії криміналістики використовується два різних терміна , що вживаються при характеристиці обшуку : «об'єкти пошуку» і «об'єкти обшуку» . Об’єкт пошуку - це те , що необхідно відшукати ,виявити. Це об'єкти , що відобразили різні елементи розслідуваної події в силу цього є носіями криміналістичної інформації . Об'єктами пошукової діяльності можуть бути люди , трупи , знаряддя злочину , предмети злочинного посягання , документи , сліди і інші об'єкти живої і неживої природи які мають значення для вирішення різних криміналістичних завдань .Об’єктом обшуку є те, відносно чого (або кого) здійснюється обстеження (певне приміщення,місце або яка- небудь особа).[12]

     В процесі обшуку підлягає відшукання предмети , що можуть служити речовими доказами.  Відповідно ст..84  КПК України :«Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.»

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.[1]

     Факти і обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, поділяються на дві групи: 1) перераховані у ст. 91 КПК («Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні»); 2) побічні факти, які не входять до кола цих питань. Останні виникають у момент вчинення кримінального правопорушення, до і після нього. Причини їх утворення є різними. Вони продовжують існувати після вчинення кримінального правопорушення, не змінилися або змінилися, але не втратили важливих для доказування властивостей. Це: 1) факти, що належать до матеріальних наслідків вчинення кримінального правопорушення (пошкоджений автомобіль, замки на дверях, розбиті вікна, одяг потерпілого тощо); 2) об'єкти, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення (підроблені документи, гроші тощо); 3) знайдені предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій (викрадені речі, документи); 4) обстановка на місці вчинення кримінального правопорушення; 5) факти, що вказують на ознаки зовнішності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (зріст, колір волосся, риси обличчя).

           Коло предметів , які можуть з'явитися при обшуку , дуже широкий: це передбачувані засоби злочину (наприклад , зброя , знаряддя злому , інструменти , вибухові пристрої) та інші матеріальні слідооутворюючі об'єкти , які залиши  сліди на місці події ( мікрооб'єкти , фарба , кров , частинки грунту , вибухових речовин тощо) , предмети і цінності , здобуті злочинним шляхом або можуть бути вискористані з метою забезпечення відшкодування , заподіяної злочинними діями , зберігання яких заборонено діючим законодавством чи потрібна відповідний дозвіл. Шуканими об'єктами можуть виступати особи які ховаються ( добровільно чи примусово ) , а також труп або його частини. При обшуку підлягають вилученню також і об'єкти ( предмети і документи ), що свідчать про злочин, що готується або вказують на можливі місця зберігання інших джерел доказової інформації , а в деяких випадках і такі , які в подальшому можуть бути використані в якості зразків для проведення порівняльного дослідження .[1]

        Наприклад , якщо слідчий припускає , що у справі може виникнути необхідність проведення почеркознавчої експертізи , то фахівцеві - криміналісту пропонується зібрати вільні зразки почерку. З метою забезпечення ефективності обшуку слідчому надано право розкривати закриті приміщення і сховища , якщо їх власник відмовляється зробити це добровільно.[9]

        Аналіз кримінального процесуального законодавства свідчить, що метою слідчих дій є не тільки збирання (формування) доказів. Зокрема, треба мати на увазі, що збирання доказів об'єктивно пов'язане із їх перевіркою, що створює передумови для розширення пізнання у кримінальній справі та основу наступної оцінки доказів. Різниця між цими складовими доказування (збиранням та перевіркою доказів) полягає в тому, що перевірка здійснюється як за допомогою практичних дій, так і логічним шляхом. Збирання ж доказів відбувається здебільшого під час практичних дій. Перевірка доказів відбувається уже в процесі формування їх при проведенні відповідної слідчої (розшукової) дії. Вона передбачає широке застосування таких логічних прийомів, як аналіз та синтез встановлених у провадженні фактів їх порівняння та зіставлення. Тому перевірку доказів не можна розуміти таким чином, що спочатку їх треба зібрати, а потім перевірити. Такий підхід не відповідає дійсності і спотворює реальний процес пізнання у кримінальному провадженні, оскільки докази перевіряються протягом усього часу їх збирання.[1]

             У ході слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані й інші результати, безпосередньо не пов'язані з отриманням нових доказів або їх перевіркою. Так, у ході обшуку . ( статті 234,236 КПК) може відбуватись пошук і вилучення цінностей і майна обвинуваченого або підозрюваного з метою забезпечення цивільного позову або можливої конфіскації майна. У той же час можуть бути вилучені предмети і документи, заборонені законом для обігу незалежно від їх належності до провадження. При провадженні слідчих (розшукових) дій суб'єкт доказування також нерідко стикається із протидією з боку окремих заінтересованих осіб: опір при вилученні предметів, спроба їх приховати або знищити, намагання вплинути на позицію слідчого, свідка чи іншого обвинуваченого тощо. Спостереження цих фактів є побічним (не спланованим) результатом слідчої дії. Водночас слід мати на увазі, що подібні факти можуть мати доказове значення, а тому вони повинні обов'язково фіксуватись у протоколах слідчих дій. Отже, мету слідчих дій доцільно визначати через збирання (формування) та перевірку доказів, а також встановлення обставин, що мають значення для розслідування кримінальної справи.[1]

 

           Можна виділити таку класифікацію об’єктів обшуку:

 1.  знаряддя і засоби вчинення злочину:
 •  вогнепальна  і холодна зброя;
 •  предмети, спеціально виготовлені для вчинення злочину( знаряддя злому і злочинний інвертар : відмичка;фомка; гусина лапка; рак і ін..; знаряддя вбивства чи нанесення тілесних ушкоджень- кастети,наладонники .);
 •  предмети,зберігання чи використання яких забороняється чи вимагається спеціальний дозвіль (наркотики, газова зброя,радіоактивні речовини);
 •  предмети, які використовуються у побуті, в  виробничій абр легальній діяльності ( кухонний ніж,топор,молоток);
 •  транспорті засоби (якщо вони використовувалися для досягнення злочинного результату);
 1.  предмети, які зберігли на собі сліди злочину (одяг чи взуття обшукуваного, сліди крові, частки грунту, жирові плями, помарки);
 2.  предмети,отримані в результаті злочину (гроші чи цінності які є предметом хабаря; майно яке належить потерпілій особі);
 3.  інші предмети, які слугують засобом для встановлення істини по справі ( фотознімки, записні книжки, диски,ін.. електронні носії інформації).[7]

Особливу групу об’єктів  пошуку займають документи.

Відп. до ст..99 КПК України :

Документом є спеціально створений з метою збереження інформаці матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаки звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В процесі обшуку належать виявленню:

 1.  документи, зміст яких є предметом злочинного діяння;
 2.  документи,які є засобом здійснення злочину;
 3.  документи,які є засобом приховування злочину;
 4.  документи,які характеризують особу злочинця;
 5.  документи, які містять зразки почерку;
 6.  документи, які містять іншу інформацію, зацікавлену органів розслідування. .[1]

        Так,наприклад, при розслідуванні вбивств , що вчиняються організованими групами , або за замовленням , в процесі обшуку слід звертати увагу на можливі документи, що свідчать про розрахунки з постачальниками або іншими організаціями , з якими потерпілий мав виробничі або фінансові зв'язки . У число таких документів можуть входити плани майбутнього розвитку або зв'язків з іншими структурами , які явно порушували плани інших представників бізнесу або впливали на їх виробничу діяльність. Документи можуть пояснювати мотиви вбивства керівника конкуруючої організації і дозволяють в досить короткі терміни вийти на особу злочинця. Оскільки галасливі «розборки» в цих випадках прямо вказують на зацікавленість певних осіб , вони воліють тихе «замовне » вбивство , де число конкуруючих мотивів вбивства не дозволить швидко виявити винних осіб. Це свого роду приховування своєї причетності до скоєного злочину , що перешкоджає його швидкому розкриттю . Виробництво обшуків може мати місце і у посередників замовного вбивства. У таких осіб при обшуку можуть бути виявлені фотографії майбутньої жертви , розписки « кілера » про отримання грошової винагороди , листування з замовником з приводу місця і часу замовного вбивства. .[11]

         Під час обшуку можуть бути вилучені лише речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. До таких предметів належать також цінності і майно підозрюваного, яке тимчасово вилучається з метою забезпечення цивільного позову або можливої конфіскації майна до моменту вирішення питання про арешт майна (ч. 2 ст. 168, ст. 170 КПК).

Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Можливість обігу предметів і документів означає допустимість здійснення угод та інших дій, які спрямовані на їх передачу в рамках цивільно-правових відносин. Потрібно розрізняти об'єкти цивільних прав, перебування яких в обігу не допускається (вилучені з обігу) і ті, які обмежені в обігу. До числа вилучених законом з обігу і тих, які підлягають вилученню у випадку виявлення (незалежно від відношення до даного кримінального провадження), належать предмети, придбання і використання яких здійснюється за особливими дозволами і вичерпний перелік яких визначений законодавством України; предмети, виготовлення, придбання, зберігання, збут і розповсюдження яких забороняється законодавством. До їх числа належать: наркотичні засоби, психотропні, сильнодіючі, ядовиті, отруйні, радіоактивні і вибухові речовини тощо. .[1]

     Об'єкти цивільних прав, які обмежені в обігу, в обов'язковому порядку вилученню в ході обшуку не підлягають, за винятком випадків, коли це передбачено національним законодавством. Так, проводиться вилучення: а) зброї, якщо відсутній особливий дозвіл на її придбання, зберігання і носіння; б) документів, які містять відомості, що є державною таємницею, якщо вони виявляються в місцях, що не призначені для їх зберігання і використання або в осіб, які не мають доступу до відомостей, що містять державну таємницю; в) листування і літератури з грифом обмеженого використання, чистих бланків, печаток і штампів організацій і закладів, наявність яких у даної особи або закладу є протиправною, і т. ін. Виявлення вказаних предметів може стати підставою для ініціювання початку кримінального провадження та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не належать до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (статті 167-169 КПК).

      Під час обшуку видача й огляд документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводяться з додержанням норм ЗУ «Про банки і банківську діяльність». Крім того, правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці встановлюється, що при вилученні документів, які містять банківську таємницю, під час проведення обшуку банк зобов'язаний виготовити копії документів, що вилучаються, які засвідчуються підписом представника банку. Ці копії документів залишаються в банку замість вилучених оригіналів. .[1]

     Усі речі і документи, які підлягають вилученню, слідчий повинен пред'явити понятим та іншим присутнім особам і перелічити їх у протоколі обшуку чи в доданому до нього опису із зазначенням їх назви, кількості, міри, ваги, матеріалу, з якого вони виготовлені, та індивідуальних ознак. У необхідних випадках вилучені предмети і документи повинні бути на місці обшуку упаковані й опечатані. .[1]

                                  3.Особливості підготовки до обшуку.

      Успіх обшуку зазвичай визначається старанністю підготовки до його проведення. Підготовка обшуку являє собою систему заходів організаційного характеру , виконуваних слідчим з метою реалізації прийнятого рішення про виробництво даної слідчої дії .[13]

      Зміст підготовки до обшуку розглядається стосовно аналізу окремих елементів або етапів. Так , Ратинов зазначає , що до підготовки та планування обшуку відноситься робота що включає в себе прийняття рішення про проведення обшуку , збір орієнтуючих відомостей , визначення часу обшуку , підбір учасників обшуку та підготовка технічних засобів. А. Закатов і А.Е Ямпольський пишуть про те, що підготовка до обшуку включає себе наступні елементи: а) встановлення завдань цілей обшуку; 2) з'ясування даних про шуканих об'єктах; в) вивчення особистості громадян, у яких намічено провести обшук; г) вивчення приміщень, ділянок місцевості де повинен бути проведений обшук; д) вибір часу; е) визначення кола осіб залучаються до виробництва обшуку і їх інструктаж; ж) забезпечення слідчо-оперативно групи необхідними науково-технічними засобами і транспортом.[14]

       У деяких літературних джерелах зроблені спроби розгляду двох етапів підготовки обшуку:

  1) Заходи, що проводяться слідчим з моменту прийняття рішення про здійснення обшуку до прибуття на місце;

 2) Заходи з моменту прибуття до об'єкту  обшуку, до початку пошукових робіт.

     Перший комплекс заходів охоплює : вивчення та аналіз матеріалів справи ; збір інформації орієнтуючого характеру ( про ознаки шуканого об’єкта , особистості обшукуваного , а іноді і його близьких родичів , про місце обшуку , вибір часу початку слідчої дії ; вирішення питань про тактико- технічне забезпечення ефективності пошуку; про кількісний склад учасників обшуку , їх професійних якостях і попередньому розподілені ділянок роботи між членами слідчої групи ; про заходи зі збереження об'єкта, способів проникнення групи на об'єкт ; про заходи щодо попередження можливої ​​протидії з боку обшукуваних осіб. Найважливішою  складовою частиною , без якої немислима якісна реалізація намічений обшуку , є складання конкретного плану його проведення. .[7] 

     Комплекс заходів другого етапу спрямований головним чином на розстановку охорони в зоні пошуку , вибір способу проникнення на обшукуваний об'єкт. Автори к підготовчим заходам з моменту прибуття на місце обшуку, фактично відносять організаційні заходи , які включаються в забезпечення обшуку .[7]

До елементів підготовки до обшуку в окремих випадках помилково відносяться: прийняття процесуальних рішень, об’явлення обшукуваному про мету обшуку, способи проникнення оперативно-слідчої групи на місце обшуку, пропозиції видати добровільно шукані об’єкти. Такі дії не відносяться підготовчим, вони можуть мати місце паралельно з ними або включатися безпосередньо в зміст обшуку.[6]

        При підготовці до обшуку істотне значення має вивчення та аналіз матеріалів кримінальної справи. Работу над матеріалами справи доцільно починати з первинних даних. Успіх в розслідуванні , викритті злочинців нерідко визначається якістю роботи з первинними матеріаламі. В цьому плані цікава  інформація для проведення обшуку може міститися в поясненнях тих чи інних осіб , в яких відображена їх позиція про злочинну подію.Особливу увагу слідчий повинен звернути на дані, що відносяться до обстановки злочину , знарядь і засобів його вчинення , механізму злочинної події.Таке вивчення допомагає визначити , що саме необхідно шукати при обшуку.

       До здійснення обшуку з можливою повнотою повинні бути зібрані і вивчені данні про шукуванні об’єкти : їх характер і ознаки , кількість , зовнішній вигляд , форма , розміри індивідуальні ознаки. Джерелами даних можуть бути протокол огляду місця події , а також  виготовлені в ході огляду зліпки і відбитки слідів ; показання потерпілого свідка , заяви цивільних позивачів ; відомості отримані від підприємств , установ , організацій ; висновків експертів , акти документальних перевірок та ревізій; роз’яснення фахівців . [7]

     Важливим елементом підготовки до обшуку виступає збір орієнтуючої інформаціі. Данний елемент являє собою комплекс дій , направлені для отримання відомостей про умови майбутнього обшуку , об’єктах , що підлягають виявленню і вилучені , про особистості обшукуваного.Збір такої інформації охоплює : а) про місце виробництва обшуку ( адрес , характер будови і його особливості , внутрішнє планування приміщень); б) осіб, у яких припускається зробити обшук ( спосіб життя , професія і рід занять , склад сім'ї , стан здоров'я , зв'язки і знайомства ) ; в) характері розшукуваних предметів, місцях , де вони можуть перебувати. .[5]

       Так для з'ясування обстановки і умов майбутнього обшуку необхідно встановити: точна адреса приміщення, що підлягає обшуку, чи розташування обшукуваного ділянки; чи є належне обшуку приміщення окремою квартирою, приватним будинком на правах особистої власності; чи мається підвал або льох, сараї або інші побутові споруди та приміщення; які будови, яких розмірів маються на ділянці місцевості; шляхи підходу і проникнення в  обшукуване приміщення, наявність в ньому меблів, механізмів, запасних виходів, вікон. Зазначені відомості можуть бути отримані з різних джерел.Це можуть бути плани, схеми, проекти будівель або споруд, топографічні карти, дані оперативних працівників, інформація спеціалістові інших працівників. В часності, поверховий план будівлі слідчий може отримати з відповідного житлового органу.При підготовці до обшуку на відкритій місцевості слідчому або оперативному працівнику іноді необхідно таємно визначити межі та орієнтири ділянки, особливості місцевості: наявність або відсутність дерев чи рослинності, ям, ярів, пагорбів або споруд.С урахуванням зібраних даних доцільно накреслити схему або план вивченого ділянки місцевості.

       Підготовка до проведення обшуку транспортного засобу ( легкового або вантажного автомобілі, літаки , яхти , мотоцикли ) передбачає з'ясування його будови та пристрої. Слідчий повинен мати уявлення про конструкцію транспортного засобу, що підлягає обшуку.Допомогу в цьому можуть надати йому відповідні описи пристрою того чи інного транспортного засобу , схематичні зображення його конструкції , окремих механізмів , вузлів , деталей. У цьому відношенні певне значення може мати відповідна документація : паспорт транспортного засобу , довідники . [5]

       С.Г. Любичев вказує, що для отримання інформації про місце обшуку слідчий може особисто ознайомитися з місцем наміченого обшуку або місцевості, де планується призвести пошукові дії . Однако це не завжди можливо.Неможливість особистого попереднього ознайомлення з місцем обшуку може бути обумовлена ​​необхідністю відповідної конспірації, вимогою раптовості, дефіцитом часу при підготовці. [15]

       В.Е. Коновалова справедливо зазначає, що орієнтація в обстановці майбутнього обшуку немислима без отримання даних про особу, яка приховала певні об’єкти. Загальнолюдське уявлення узагальнення досвіду слідчої практики свідчить про існування залежності між професійними, етичними, інтелектуальними характеристиками особистості та вибраного місця приховування того чи іншого об’єкта. .[7]

       У криміналістичній літературі робилися спроби сформулювати переліки типових даних , які необхідно зібрати про особистості обшукуваного .

В. Е Коновалова пропонує вияснити наступні дані про особу обшукуваного : а) професію особи ; б) його звички і нахили ; в) захоплення; г) коло друзів родичів; д) антипатії і симпатії ; е) можливості приховування у службовому чи іншого роду приміщеннях .[7]А. Є.Ямпольський  і  А.А. Закатов вважають за доцільним зібрати про обшукуваного такі відомості : а) вік , рід занять, спеціальні навички ; б) спосіб життя , особливості поведінки (схильність до вживання спиртними напоями , наркотиками або азартними іграми , захоплення колекціонуванням, спортом , полюванням) ; в) склад сім'ї ; г) відносини в сім'ї , з сусідами , співробітниками за місцем роботи ; д) час перебування вдома ; е) знайомства і зв'язки , в тому числі із злочинним середовищем ; ж) наявність в  минулому судимостей . Дані про особу обшукуваного встановлюється як процесуальними засобами, так і в результаті проведення оперативно-розшукових заходів. [14] 

       В.І Попов правильно пише, що слід вважати обов'язковим завчасний збір інформації про риси характеру обшукуваного, ступеня їх самовладання, рівень культури, інтересах , звичках,професіях,захопленнях , про те, хто з членів сім'ї може знати про розташування тайників. Такі відомості дозволяють використовувати особливості про особу обшукуваного в  пошукових цілях. [16]

       Відповідно до ст.223 КПК України, важливою гарантією для осіб, права та законні інтереси яких можуть бути обмежені або порушені під час проведення слідчої (розшукової) дії, є їх присутність під час проведення цих слідчих (розшукових) дій. З цією метою закон покладає на слідчого, прокурора обов'язок вжиття належних заходів для забезпечення їх присутності під час проведення слідчої (розшукової) дії .[1]

       Кримінально-процесуальний закон не містить чітких указівок відносно часу провадження слідчих (розшукових) дій, оскільки це залежить від внутрішнього переконання слідчого чи прокурора та слідчої тактики. Він містить тільки одну заборону щодо часу їх проведення - не допускається проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час з 22 до 6 години, за винятком невідкладних випадків. Під невідкладними випадками розуміють ситуації, коли затримка в проведенні слідчої дії може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного.Неможливість відкласти проведення слідчої (розпгукової) дії до закінчення нічного часу визначається слідчим у кожному випадку окремо залежно від конкретних обставин кримінального провадження. Обгрунтування проведення слідчої (розпгукової) дії у нічній час обов'язково повинно бути зазначене у протоколі відповідної слідчої дії. .[1]

        Відомо, що у більшості випадків обшук належить до невідкладних слідчих дій, мета якого може бути досягнута тільки із використанням фактора несподіваності. У зв'язку із цим завчасно викликати для участі в обшуку володільця житла чи іншого володіння недоцільно. Він може бути викликаний, наприклад, телефоном чи за допомогою іншого зручного для слідчого та для нього засобу, передбаченого ч. 1 ст. 135 КПК, безпосередньо перед початком обшуку. Хоча такий механізм пов'язаний із втрачанням певного часу, який особа використовує для прибуття до місця проведення обшуку, проте дотримуються його права та вимоги ч. 1 ст. 236 КПК.

        У необхідних випадках слідчий має право залучати до участі в проведенні обшуку потерпілого, підозрюваного, захисника, представника та інших учасників кримінального провадження. До участі в обшуку також може залучатися спеціаліст, тобто особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час обшуку. Спеціаліст може бути залучений для допомоги слідчому чи прокурору у застосуванні технічних засобів пошуку та виявлення об'єктів під час обшуку; фіксації ходу та результатів обшуку за допомогою технічних засобів; надання пояснень слідчому щодо особливостей та певних властивостей об'єктів, що відшукані під час обшуку; проведення за допомогою спеціальних засобів попередніх досліджень відшуканих об'єктів (наприклад, експрес-аналіз речовини щодо вмісту в ній наркотичних засобів); виявлення сховищ; консультування щодо правильного поводження із знайденими предметами (саморобними вибуховими пристроями, зброєю тощо); упаковки виявлених предметів; правильного опису в протоколі обшуку вилучених предметів; проведення вимірювання, складання, планів, креслень тощо.[1]

        Закон установлює імперативну вимогу щодо обов'язкової участі не менше двох понятих у проведенні обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи. Участь понятих є гарантією правильного безпосереднього сприйняття при провадженні слідчих дій обставин та фактів, що мають значення для кримінального провадження, їх належного фіксування у процесуальних документах. Перед тим як запросити понятого, необхідно пересвідчитися в його особі. Доцільно перевірити паспорт або інший документ та впевнитися в тому, що особа вже досягла 18-річного віку.

Понятий має право: брати участь у слідчій дії і робити з приводу слідчої дії заяви і зауваження, що підлягають занесенню до протоколу; знайомитися з протоколом слідчої дії, у проведенні якої він брав участь. Понятий не має права розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії, якщо він був про це заздалегідь попереджений (ч. З ст. 66 КПК). .[1]

4.Особливості використання спеціальних знань та науково-технічних засобів під час проведення обшуку.

        Cьогодні з метою ефективного проведення обшуку слідчим необхідно

залучати спеціалістів.  Так, для того, щоб обшук було проведено у належному процесуальному порядку, необхідним є дотримання такої вимоги як проведення слідчої дії за участю передбачених законом осіб, яких поділяють на обов’язкових (без яких неможливо проводити слідчу дію – наприклад, перекладач) і необов’язкових (які можуть залучатися для забезпечення найбільшої ефективності слідчих дій (спеціалісти, експерти, технічні помічники) При підготовці клопотання прокурором чи слідчим до слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку (відповідно ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчий, прокурор можуть визначитися з необхідністю залучення спеціаліста. Тому слідчий, плануючи обшук, відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК має за необхідності запрошувати спеціалістів України «з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань» .[18]

        Відп. до ст.71 КПК України : Спеціаліст - це учасник кримінального провадження, який незаінтересований у результатах кримінального провадження і володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування та судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок у галузі науки, техніки, мистецтва і ремесла. [1]

        Спеціаліст може бути залучений для допомоги слідчому чи прокурору у застосуванні технічних засобів пошуку та виявлення об'єктів під час обшуку; фіксації ходу та результатів обшуку за допомогою технічних засобів; надання пояснень слідчому щодо особливостей та певних властивостей об'єктів, що відшукані під час обшуку; проведення за допомогою спеціальних засобів попередніх досліджень відшуканих об'єктів (наприклад, експрес-аналіз речовини щодо вмісту в ній наркотичних засобів); виявлення сховищ; консультування щодо правильного поводження із знайденими предметами (саморобними вибуховими пристроями, зброєю тощо); упаковки виявлених предметів; правильного опису в протоколі обшуку вилучених предметів; проведення вимірювання, складання, планів, креслень тощо. .[18]

        Консультації спеціаліста можуть використовуватись при формулюванні запитань експерту, розробки слідчих версій та плану розслідування. Спеціаліст, надаючи пояснення, консультації, повинен не виходити за межі своєї компетенції, не підміняти при цьому експерта і не встановлювати нових фактів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні. Пояснення і заяви спеціаліста відрізняються від висновку експертизи чи пояснення експерта тим, що вони відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК не є джерелом доказів і суд на них не може посилатися у вироку як на докази. [1]

      Залучаючи спеціалістів, слідчий знайомить їх із завданнями, визначає разом із ними призначення і властивості знарядь, інших предметів чи документів, знаходження яких є завданням пошуку, та знайомить з даними про місце обшуку й обшукуваного. Спираючись на ці дані, слідчий зі спеціалістом намічають завдання пошукового характеру. Визначивши необхідні технічні засоби та їх кількість, слідчий зі спеціалістом мають перевірити їх комплектність і готовність .[1]

       Є також думка, що під час вирішення питання щодо запрошення спеціаліста слід враховувати: а) чи передбачаються види робіт, які неможливо чи важко здійснити без участі спеціаліста; б) чи виникла необхідність дослідження складної, що потребує використання специфічних знань, обстановки; в) чи буде проведено значний обсяг роботи, частину якої може здійснити спеціаліст; г) чи буде необхідність виконання робіт, що потребують спеціальних знань і високої кваліфікації (кіно-, фотозйомка, пошук мікрочасток) Так, слідчому перед обшуком необхідним є складання «тактичного» плану, в якому вказують: 1) учасників обшуку; 2) розподіл обов’язків між ними; 3) вибір науково-технічних засобів та інших .[18]

       Спеціаліст при обшуку має виявляти ініціативу, однак працювати він

повинен під керівництвом слідчого. Спеціаліст може ставити запитання

обшукуваній особі, але з дозволу слідчого.

       Спеціаліста може бути залучено до застосування таких тактичних

прийомів, як :

       «аналіз обстановки і визначення місць природного зберігання

об’єктів».Разом з підготовкою науково-технічних засобів спеціаліст повідомляє слідчому орієнтуючі відомості щодо особливостей шуканих предметів, які можуть бути знайдені під час обшуку.

     «співставлення предметів на місці обшуку та предметів, що слідвиявити» .

      «визначення можливих місць схову об’єктів» 

     «виявлення демаскуючих ознак об’єктів» 

     «аналіз виявлених об’єктів» і також допомоги слідчому в їх описанні в протоколі. Існує думка, що після проведення обшуку слідчому зі спеціалістом доцільно проаналізувати спільно його результати. Оцінку слід здійснити не тільки «виявили – не виявили», але й як, де, чи підтвердились версії, що були висунуті при підготовці до обшуку .[18]

      Таким чином, для обрання тактики залучення спеціаліста до обшуку слід

враховувати функції, що здійснює спеціаліст: 1) організаційна функція – надання слідчому допомоги в організації проведення слідчої дії щодо вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапису, складання планів і схем, виготовлення графічних зображень обшукуваного житла, іншого володіння особи чи окремих речей, виготовлення відбитків та зліпків відповідно п. 7 ст. 236 КПК України; 2) попереджувальна функція – спостереження за дотриманням під час обшуку необхідних заходів безпеки; при виявленні предметів спеціаліст висловлює думки щодо їх упакування з метою недопущення пошкодження або знищення; 3) методологічна функція – визначення можливих місць схову об’єктів; 4) пізнавальна – дослідження зі слідчим об’єкта обшуку; допомога слідчому у застосуванні спеціальних інструментів, приладів з метою виявлення місць схову; 5) посвідчувальна функція – допомога слідчому у фіксації виявлених об’єктів і описанні в протоколі обшуку. [18]

     Отже, при плануванні обшуку потрібно запрошувати спеціаліста. Крім того, спеціаліста необхідно залучати для допомоги в реалізації слідчим тактичних прийомів обшуку. Залучення до проведення обшуку групи спеціалістів потребує від слідчого розподілу між ними функцій, які вони будуть виконувати. .[1]

   Під час проведення обшуку застосовуються такі технічні засоби як:

 

      Щупи. Різні види щупів призначені для пошуку предметів, що у м'яких меблів ( диванах , кріслах , матрацах і т. п. ) , землі, снігу , різноманітних сипких і в'язких матеріалах .Найпростіший щуп являє собою тонку сталеву спицю , довжиною до 50 см із загостреним кінцем і рукояткою у вигляді зігнутого кільця. Подібний щуп використовується для пошуку предметів , прихованих в м'яких меблів , в різних сипучих продуктах (крупа , борошно, цукор) , а також у банках з повидлом , варенням , медом , соліннями і т. п. Досліджувані об'єкти проколюються щупом , причому відстань між уколами має бути дещо меншим , ніж передбачувана величина розшукуваних предметів . [2]

     Ручний бур "АМ - 16". Ручний бур призначений для буріння свердловин в грунті та отримання його зразків при проведенні пошукових робіт. Бур "АМ - 16 " входить в комплект науково -технічних засобів пересувної криміналістичної лабораторії. Він складається з трубчастої штанги з рукояткою і бурового склянки , пригвинчуватися до штанги за допомогою гайкового ключа. Довжина штанги з буровим склянкою 180 см. Головна частина бурового склянки закінчується двома ріжучими лопатями. Уздовж стінок склянки є два паза , призначених для очищення порожнини бурового склянки від грунту , який виштовхується за допомогою рукоятки гайкового ключа. .[2]

     Магнітний шукач ( підйомник) застосовується для виявлення предметів , повністю або частково виготовлених з магнітних металів (залізо , чавун , сталь , нікель і т. п. ) і знаходяться в траві , снігу , воді та інших рідинах , вигрібних ямах з нечистотами та інших нещільних середовищах. Даний прилад може бути також застосований для пошуку предметів з магнітних металів , що знаходяться на невеликій глибині (3-5 см) в піску , пилу , тирсі , золі , опалому листі і т. п. Використовується магнітний шукач і для видалення з поверхні ділянки, що підлягає дослідженню за допомогою металошукача індукційного типу , різного металевого сміття , що перешкоджає застосуванню індукційних пошукового приладу . [2]

       Трал . При наявності на обшукували території невеликих водойм або значних за розміром і глибиною калюж може бути використаний трал , що дозволяє виявити знаходяться у воді труп або його частини , витягти предмети одягу , взуття, головні убори та інші об'єкти. У комплект науково- технічних засобів для прокурора -криміналіста входить складаний дротяний трал із смугою захоплення 65 см. У нижній частині каркаса даного трала прикріплені потужні рибальські гачки (трійники ) , а до кільця на верхній частині за допомогою карабинчика пристебнутий міцний кручений шнур.У порівняно великих водоймах трал опускається з човна і протягують по дну після того , як він зачепив небудь предмет , трал витягується строго вертикально , щоб зачепився предмет не зірвався з гачків . У разі , якщо обстежуваний ділянку досить значний за розміром , він розбивається на смуги і обстежується аналогічно тому , як це робиться при роботі з магнітним шукачем . [2]

     Металошукачі індукційні типу " МІП " і " ІМП " . Індукційні металошукачі використовуються для пошуку предметів , повністю або частково виготовлених з будь-якого металу . Пошук здійснюється в самих різних середовищах , в тому числі можуть бути виявлені предмети, що знаходяться в спеціально виготовлених тайниках , закопані в землю , заховані в меблях, стінах будівель , що знаходяться в снігу , воді , траві і т. д. Металошукач портативний зі світловим сигналом. У комплект науково- технічних засобів входить портативний індукційний металошукач , зовні і розмірами нагадує кишеньковий ліхтар під плоску батарею. Даний металошукач зручний для проведення особистого обшуку , перевірки ручної поклажі. На наявність металу прилад реагує загорянням невеликої лампочки. [2]

     Електронно-оптичний перетворювач ( " ЕОП ") дозволяє прочитати текст , сповнений графітним або графітно - копіювальним олівцем , чорною тушшю, друкарською фарбою або за допомогою чорної копіювального паперу , чорної стрічки друкарської машинки , залитий або замазаний потім аніліновими барвниками або кров'ю . Окремим випадком є також виявлення підробки підпису , виконаної спочатку олівцем за допомогою копіювального паперу , а потім обведеної аніліновими чорнилом або пастою кулькової ручки. Прилад може допомогти розрізняти матеріали зовні однакові , проте різні за складом , а також встановити сліди пороховий кіптяви на предметах одягу. У деяких випадках можна визначити , що об'єкт був перефарбований (наприклад , тканина) . Отримання подібних результатів при огляді різних об'єктів , в тому числі документів , виявлених в ході обшуку , може виявитися дуже корисним не тільки для підвищення результативності обшуку , а й для висунення нової слідчої версії і негайної перевірки її . [2]

      Освітлювачі. Для успішного проведення обшуку обов'язково потрібна наявність хорошого освітлення. Джерел світла , що знаходяться в обшукуваного приміщенні , часто буває недостатньо , особливо коли виникає необхідність вивчення будь-яких важкодоступних ділянок . На місцевості може взагалі не виявитися джерел світла. У зв'язку з цим у розпорядженні осіб, які проводять обшук , повинні бути : потужний ліхтар з батарейним харчуванням , переносна лампа ( 100-150 вт ) з довгим шнуром (8-10 м ) і захисною сіткою , спеціальні освітлювачі. .[1]

      Інтроскоп . Для вивчення внутрішніх порожнин різних об'єктів , наприклад нутрощі передбачуваного схованки через просвердлений отвір , можуть бути використані прилади , звані інтроскопами і застосовуються при деяких медичних і технічних дослідженнях . Подібні прилади , а також фахівці з їх застосування маються на відповідних науково -дослідних установах . .[1]

     Дзеркало для вивчення важкодоступних поверхонь. Для зручності дослідження важкодоступних поверхонь , наприклад днища шафи , що стоїть на ніжках , для встановлення , не прикріплене чи що-небудь до нього , використовується дзеркало , прикріплене під кутом до металевій ручці . У деяких системах таких дзеркал поруч з ними розташовується невелика електролампочка , харчування якої розміщено в потовщенні ручок. За відсутності такого підсвічування дзеркало використовується одночасно з електроліхтарем . .[17]

      Лупи . Для вивчення при обшуку різних поверхонь , а також попереднього дослідження вилучених предметів , в першу чергу документів , зазвичай застосовуються лупи з великим полем зору і невисоким ступенем збільшення ( 2,5 *). Особливо зручна для цієї мети лупа з підсвічуванням , наявна в комплекті науково- технічних засобів для слідчого. Дрібні деталі вивчаються за допомогою 10 -кратної вимірювальної лупи . Ця лупа має штатив , в основі якого розміщена шкала, що дозволяє проводити вимірювання з точністю до 0,1 мм. .[17]

     Вимірювальні прилади. В ході обшуку нерідко виникає необхідність у проведенні вимірювань , наприклад : для встановлення відстані до виявленого схованки від будь-яких нерухомих орієнтирів , для перевірки , чи не є стіна подвійний , для фіксації розмірів -якого вилучається предмета і т. д.В якості вимірювальних приладів використовуються рулетки і лінійки. .[2]    

     Інструменти . Для простукування поверхонь стін і підлоги використовується невеликий легкий молоток ( 300 г) на довгій ручці ( 50 см) , що полегшує дослідження важкодоступних місць, у тому числі верхній частині стіни. Для розтину різних сховищ ( заподіюючи при цьому якомога менше пошкоджень ) використовується дриль зі свердлами по металу , долото , викрутка , зубило , лом із плоским кінцем , комбіновані плоскогубці , ножівка , молоток. Деякі з цих інструментів є в комплекті науково- технічних засобів для слідчого , інші можуть бути доставлені фахівцем , запрошеним для участі в обшуку . [17]

     Спецодяг. Для проведення обшуку , особливо в забруднених умовах , його учасники повинні розташовувати комбінезоном , халатом , гумовими рукавичками та брезентовими рукавицями , гумовими чобітьми і фартухами .

     При виїзді для проведення обшуку слідчий повинен розташовувати засобами для упаковки та опечатування вилучаються предметів : поліетиленові і паперові мішки різних розмірів , картонні коробки , пакувальний папір , шпагат , липка стрічка , сургуч для опечатування і печатку. Бажано мати спеціальні пакувальні засоби для предметів зі слідами чи іншими ознаками , які можуть бути пошкоджені при транспортуванні. .[17]

Виявлення слідів крові хімічним шляхом:

       Слідчому, виявивши візуально (з використанням косопадаючого світла або ультрафіолетового освітлювача ) пляма речовини, схожої на кров , не рекомендується самому проводити які-небудь попередні дослідження , крім випадків , коли предмет зі слідом або деяку кількість слідоутворюючі речовини вилучити неможливо.Найчутливішою на кров вважається бензідінова проба . Вона дає позитивну реакцію навіть при розведенні крові 1:500000 , однак не є специфічною , реагуючи подібним чином з різними неорганічними речовинами. Тому позитивна реакція дає підставу лише для попереднього висновку про наявність крові. Специфічну попередню пробу на кров дає реактив Воскобойникова . Реактив зберігається у вигляді суміші порошків бензидина ( 1 г) , лимонної кислоти ( 10 г) і перекису барію ( 4 г). Перед використанням 0,1-0,2 г даного порошку розчиняють в 10 см3 кип'яченої води. Невеликим ватним тампоном наносять розчин на край досліджуваного плями. Посиніння тампона вказує на можливість утворення даного плями кров'ю. Для виявлення невидимих ​​слідів крові ( залитих , соскобленную , зафарбованих , що стали невидимими з часом або зливаються з навколишнім фоном ) рекомендується використовувати люмінол - порошок жовтого кольору , розчин якого є хемілюмінесцентним індикатором . При нанесенні з пульверизатора розчину люминола на досліджувані об'єкти в місцях розташування на них передбачуваних слідів крові людини або тварини в темряві , як правило , виникає блакитне світіння. Однак подібна реакція специфічна не тільки для крові. Світіння виникає при впливі люминола на ряд інших органічних і неорганічних речовин , наприклад на свіжі сліди соку деяких овочів. Тому реакція з люмінолом може бути використана тільки в оперативних цілях і для визначення шляхів розслідування , висування і перевірки версій , встановлення тих місць на об'єктах , які доцільно піддати подальшого біологічного або спектроскопічні дослідження , виявлення приблизного розміру і форми можливих слідів крові , їх взаєморозташування.[2]

                          5. Тактичні прийоми проведення обшуку.

       При проведенні обшуку основне тактичне правило - раптовість . Обгрунтовано вважається , що на підготовчому етапі слідчий повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення раптовості обшуку , аж до виключення можливості витоку інформації про передбачуване обшуку . «Зокрема , готувати обшук слід досить конспіративно , знайомлячи зі своїми планами тільки необхідних осіб , і запрошувати окремих осіб ( понятих , фахівців ) до участі в обшуку безпосередньо перед виїздом для його проведення, або лише в цей момент ставлячи їх до відома про те , для участі в якому слідчій дії і щодо кого вони залучені » .[8]

        Раптовість також проявляється в  проникненні слідчо-оперативної групи на об'єкт обшуку і в проведенні ряду невідкладних дій. З цією метою вживають заходи, що забезпечують непомітність прибуття групи : залишають транспорт поза полем видимості з вікон обшукуваного приміщення, підходять до будинку і входять в нього поодинці або невеликими групами. Слідчий відразу ж організовує спостереження за вікнами і за другим виходом (якщо такий є). Для того, щоб потрапити в квартиру, прибігають до допомоги особи, відомої таким, що мешкає : представник Жеку, слюсар-сантехнік і т. п. У тих випадках, коли двері довго не відкривають, слідчий оповіщає про примусове розкриття квартири і дає таку  вказівку. [3]

       В якості тактичних прийомів окремі автори називають "суцільне обстеження всіх приміщень і предметів обстановки " і " вибіркове , або приватне , обстеження окремих приміщень чи предметів". Суцільне обстеження доцільно здійснювати або за годинниковою стрілкою, або проти годинникової ; тобто, рухаючись уздовж стін в якому-небудь одному напрямку , поступово переходячи від дного предмета до другому.Вибіркове обстеження застосовується в тих випадках , коли характер шуканих об'єктів виключає можливість їх приховування в певних місцях. Запропоновані "прийоми " не є тактичними , вони відображають те чи інше пересування при обшуку , порядок  його організації. Вказівки про суцільний або вибірковий пошуках є занадто загальними, що не дозволяють ефективно встановити місця найбільш ймовірного зберігання шуканого.[7]

       І.М.Лузгін пропонує здійснювати обшук із застосуванням відволікаючих прийомів. Він пише , що такий обшук використовується в випадках , коли слідчий заздалегідь знає данні про місця приховування шуканих речей , але при цьому в інтересах розслідування недоцільно розкривати перед обшукуваним обізнаність. Далі вказує , що відволікаючими прийомами може бути послідовність обшуку , проведення вибіркового обшуку , умисне затримання уваги на другорядних об'єктах . Крім того , завдання слідчого полягає не в відволікання уваги обшукуваного , а у спостереженні за його поведінкою і його психофізіологічними реакціями. [23]

         У криміналістичній літературі обшук визначається як такий що відбувається в конфліктній ситуації. Так , Р.С. Бєлкін зазначає , що психологічна характеристика обшуку визначається конфліктністю ситуації в якій він здійснюється , звідси стресовими станами учасников обшуку.

       Ф.В. Глазирін вказує , що обшуку притаманна конфліктна ситуація - вона , як і примусовий характер , є однією з найважливіших особливостей слідчої дії. Однако вказані позиції недостатньо точні. Виробництво обшуку може характеризуватися і безконфліктністю ситуації , наприклад, проведення обшуку у відсутності обшукуваного або при добровільній видачі предмета обшуку.А.В.Дулов справедливо відзначає і про можливість зняття конфліктуючих ситуацій в процесі проведення обшуку . [24]

       Ситуації обшуку можуть бути поділені на ті чи інші види в залежності від різних підстав. Так , залежно від присутності або навпаки відсутності обшукуваного при обшуку можуть бути виділені ситуації:

1 ) здійснення обшуку в ситуації присутності обшукуваного;

2 ) здійснення обшуку ситуації його відсутності;

       Залежно від ставлення обшукуваного до пропозиції слідчого видати вказані предмети або документи , а так само вказати місце , де переховується злочинець , можна виділити:

1 ) ситуацію обшуку при добровільній видачі ;

2 ) ситуацію обшуку при відмові від добровільної видачі ;

Ситуація добровільної видачі ще не означає того, що обшук цим може бути завершений. Добровільна видача іноді пов'язана з прагненням: видачею частини компроментуючих матеріалів, щоб перешкодити виявленню основної, більш важливої ​​частини; видачею необхідних документів або предметів, щоб запобігти вилучення значних сум грошей або цінностей, нажитих злочинним шляхом. .[7]

       Залежно від ставлення обшукуваного до здійснення обшуку можуть бути виокремлюватись такі його ситуації:

  1)  ситуація активного протидії ( коли обшукуваний своїми діями намагається перешкодити здійсненню обшуку , не виконує законних вимог слідчого чи працівників міліції , проявляє істеричні реакції , затіває сварку , влаштовує провокації.) ;

  2) ситуація нейтральної поведінки обшукуваного і його відмова від спілкування зі слідчим (коли обшукуваний показує свою байдужість чи зневагу до дій слідчого , демонструє явну відмову від діалогу з обшукуваним , не бажає  з ним розмовляти , відповідати на питання. Якщо  обшукуваний в такій ситуації і вступає у спілкування , то його відповіді мають шаблонну форму : "не знаю " , " шукайте самі " , " не пам'ятаю");

  3)   ситуація надання допомоги слідчому при здійсненні пошукових дій (коли обшукуваний намагається сприяти слідчому в його пошуках чи імітує активну допомогу : відкриває приміщення , сховища , пересуває ті чи інші предмети. )[22]

        Ситуації обшуку можуть бути диференційовані також залежно від передбачуваного способу зберігання предмета пошуку . Тут можуть бути виділені три типових ситуації:

  1 ) обшук здійснюється в ситуації , коли передбачається , що предмет пошуку зберігається без спеціального маскування ( цікаві слідчому документи знаходяться в шухляді письмового столу або сейфу ; сокира, якою було скоєно злочин , лежить у сараї з іншими інструментами )

  2) обшук здійснюється в ситуації , коли передбачається , що предмет пошуку видозмінений або знищений ( злиткам золота може надаватися вид або форма предметів домашнього вжитку; в квартирі , де відбувалося розчленування трупа , можуть замивати підлогу , фарбується меблі) ;

  3) обшук здійснюється в ситуації , коли передбачається,  що предмет пошуку схований у спеціальних схованках чи інших суб’єктивно недоступних місцях ( вибір способу приховування не є повністю вільним , він детермінований низкою факторів , обставин , в тому числі і обстановкою будинку чи квартири). [21]

     Системи тактичних прийомів представляють собою своєрідні алгоритми (типові програми) для слідчого в процесі їх використання. Застосування таких систем полегшує прийняття правильних рішень в різних ситуаціях. Таким чином, між системами тактичних прийомов і ситуаціями їх реалізації існують нерозривні зв'язки . Система тактичних прийомів , спрямована на діагностику добровільної видачі , включає в себе такі прийоми :

1) зіставлення інформації слідчих про предмет пошуку з реально виданими ; 2) постановку обшукуваному уточнюючих питань про шукані об'єкти ;

3)постановку обшукуваному контрольних питань про невідповідність виданого і  шуканого . [7]

     Система тактичних прийомів, спрямована на усунення активної протидії обшукуваного, може включати:

1) використання навіювання у вигляді наказу;

2) роз'яснення неправильного зайнятої обшукуваним позиції;

3) роз'яснення необхідності надання допомоги органам розслідування.

Навіювання у формі наказу може виражатися у вказівках слідчого типу :

" обшукуваний , припиніть крик " , " не заважайте виробництва обшуку " , " займіть певне місце " , " не ходіть по приміщенню " . Наказ обмежує дії обшукуваного , коригує його поведінку. Як правильно відзначає А.В.Дулов , його використання дасть можливість різко змінити поведінку обшукуваного , вивести психічне ставлення зі стану різкого конфлікта. Але разом з тим, використання навіювання у формі наказу не дозволяє усунути переживань обшукуваного , а пригнічує тільки нинішні їх прояву . При роз'ясненні неправильного заняттям обшукуваним позиції слідчий повинен пояснити йому, що його поведінка неадекватно відображає існуючу подію, що обшук викликаний необхідністю і пов'язаний з його попередньою діяльністю. При цьому передбачається, що обшукуваний, прислухається до роз'яснень слідчого, усвідомить доцільність його рекомендацій. При роз'ясненні необхідності надання допомоги органам розслідування слідчий повинен переконати обшукуваного, що його присутність при обшуку виконує функцію не протидії, а надання допомоги у встановленні істини і  є гарантією його ж  інтересів. У процесі такого переконання здійснюється вплив на свідомість особистості через звернення до його власного критичного судження. [20]

      Інтерес представляє система тактичних прийомів, спрямована на подолання відмови обшукуваного від спілкування. Вона включає такі прийоми:

1) Роз'яснення цілі й необхідності обшуку;

2) постановку нейтральних питань;

3) залучення обшукуваного в діяльність слідчого;

4) словесну розвідку. [7]

     Роз'яснення мети необхідності обшуку , передбачає розкриття причин візиту слідчого , важливості виявлення шуканих об'єктів , зв'язку обшукуваного з предметом пошуку . Подоланню відмови від спілкування сприяє і постановка обшукуваного " ​​нейтральних " питань , що не зв'язані з предметом обшуку . Відповіді на такі питання ні до чого не зобов'язують респондента , разом з тим , сприяють його включенню до спілкування . В психологічній літературі такий прийом іноді іменують методом "зачіпки" , який дозволяє увійти в контакти з потенційним співрозмовником.Тут важливо як би зловити співрозмовника на гачок інтересу . Залучення обшукуваного в діяльність слідчого проявляеться в тому, що слідчий просить обшукуваного  надати йому технічну допомогу ( відкрити шухляду або шафу ) що спонукає обшукуваного до спілкування . " Словесна розвідка " має силу непрямого навіювання . Слідчий звертається не до обшукуваного , а до інших учасників обшуку (працівникам міліції , спеціалістам , понятим ) з тим чи іншим завданням,  що дозволяє слідчому не тільки діагностувати ставлення обшукуваного до подій , а й порушувати його інтерес до спілкування , змінити його поведінку в обрану позицію.[19]

      Важливе місце займає система тактичних прийомів, спрямована на отримання пошукової інформації від обшукуваного. Вона включає:

1)постановку уточнюючих питань про особливості обстежуваного приміщення; (Наприклад:Коли була куплена квартира? Коли останній раз був ремонт? Хто робив ремонт в приміщенні? Коли і ким були поклеєні обої ?)

2) постановку уточнюючих запитань, щодо розташування і призначення тих чи інших предметів; ( Наприклад: Чи переміщувались  мебельь чи інші предмети домашньої обстановки?З якого матеріалу виготовлені ті чи інші предмети?)

3) зіставлення інформації відповідей обшукуваного з реальною обстановкою місця обшуку; (Хибність відповідей обшукуваного неминуче буде пов'язана з можливістю виявлення протиріч між запропонованими і реальними. Крім того, відповідаючи на питання, обшукуваний може допустити своїх відповідях обмовки винувату обізнаність.)

4) показ (демонстрація) окремих об'єктів обшуку; (Показ обшукуваному окремих об'єктів у процесі обшуку, має на меті визначити його ставлення до виявленого, намітити подальший напрямок пошуку.)

5) постановку контрольних питань.( Їх постановка заснована на вже встановлених по справі даних і тому сприяє не тільки отриманню інформації від обшукуваного, але і її оцінці та корекції.) .[7]

      Спостереження за реакціями обшукуваних має бути неослабним, але в той же час непомітним. Головне завдання - уловити різкі переходи від одного психологічного стану до іншого і з урахуванням цього уточнити те місце, наближення до якого викликає тривогу обшукуваного. При цьому потрібно враховувати можливість симуляції тривоги притягнути увагу слідчого до ділянки, де нічого не сховано. Подібна тактика має на меті натомити слідчого і його помічників безплідними пошуками, створити у них думку про відсутність тайників. У психологічному плані можуть бути використані пошукові прилади. Практиці відомі випадки, коли сам їх вид і маніпуляції з ними спонукали обшукуваних до видачі схованих об'єктів. Доцільно інформувати обшукуваного про властивості приладу, переконати його в тому, що все буде знайдено, і потім повторно запропонувати добровільно видати шукане.[3]

      Система тактичних прийомів, спрямована на пошук об'єктів, що зберігаються без спеціального маскування, включають в себе:

1) аналіз обстановки місця обшуку з метою визначення місць природного зберігання предмета пошуку(Слідчий повинен керуватися загальними життєвими уявленнями і нормами. Природне місце зберігання знаходиться в залежності від об'єкта пошуку: так, документи повинні зберігається шухляді письмового столу, сейфі чи портфелі; коштовності можуть лежати в меблевому сейфі, шкатулці.);

2) аналіз виявлених об'єктів в місцях їх природного зберігання (Далеко не завжди ставлення до справи того чи іншого предмета є очевидним. Це буває лише в тому випадку, коли відшукується абсолютно певний предмет, що володіє яскравими відмітними ознаками, які дозволяють відразу ж розпізнати його серед маси інших речей. Отже, необхідно здійснити аналіз різних об'єктів, визначити їх належність до справи.);

3) зіставлення виявленого об'єкта з  ознаками шуканого( Може відбуватися в різних формах: від зіставлення слідчого за своїм уявним образом до зіставлення за фотознімками шуканого або схожих з ними предметів або зіставлення наявною у обшукуваного частини з частинами, знайденими в процесі обшуку. Однак нерідко слідчому, відомі тільки родові ознаки об’єкта, що шукається, в таких випадках належить вилучати всі аналогічні предмети з такими же ознаками.); .[6]

       Система тактичних прийомів спрямована на відшукання видозмінених або знищених об'єктів включає в себе:

1) аналіз можливостей видозміни предмета обшуку (Суть прийому полягає в тому, що слідчий на основі наявних даних повинен уявити, яким чином обшукуваний міг видозмінити або знищити шуканий об'єкт. Необхідно враховувати, що зацікавлені особи, видозмінюючи той чи інший об’єкт намагаються зберегти істотні властивості такого об'єкта для подальшого його використання);

2) зіставлення окремих ділянок приміщення або інших об'єктів ( В результаті такого порівняння наочно виступає асиметрія, неоднорідність забарвлення і обклеювання, відсутність властивостей, властивих іншим таким же предметів і ділянкам (наприклад, відсутність пилу або бруду);

3) аналіз виявлених слідів, предметів та їх ознак (Завданням слідчого як раз полягає в тому, щоб з усієї  маси вибрати лише те, що може мати відношення до справи. Такому аналізу можуть бути піддані будь об'єкти з ознаками видозміни (або знищення) ). .[17]

    Система тактичних прийомів, спрямована на пошук об'єктів, відкритих в 

спеціальних тайниках або інших суб’єктивно недоступних місцях, включає:

1) аналіз ознак предмета пошуку;

2) зіставлення предмета пошуку з різними об’єктами місця обшуку;

3) орієнтація на професійні навички обшукуваного при визначенні місця приховання (Злочинець вдається до тих способів, якими він краще володіє, використовує звичні виробничі методи. Це неминуче відображається на обранні місця приховання, конструкції тайника, способі маскування. Професія людини визначає можливість наявності у неї тих чи інших інструментів, знарядь, сировини, матеріалів, що можуть бути використані для створення тайників, приховування слідів та знарядь злочину.)

4) використання можливостей типових аналогів;

5) аналіз окремих ділянок приміщення, меблів і інших об’єктів з метою встановлення демаскуючих ознак;

6) зіставлення однакових предметів між собою ; .[17]

     Багаторічною практикою роботи обшуків відмічено, що наближення слідчого до тайника викликає у осіб, що знають про тайник, певну реакцію, яка багато в чому залежить від складу характеру суб'єкта, від типу і стану нервової системи. У одних випадках, спостерігається помітна скутість рухів, в других- прояви реакцій вегетативної нервової системи : блідість, червоність, виступання поту, часте глитання слини і т. п. Можлива судорожна рухливість пальців, трясіння ноги, постукування каблуком (шкарпеткою) взуття по полу, постукування пальцями руки, невідривний погляд в одну точку, що знаходиться в стороні від тайник.

Зрозуміло, є люди, що добре володіють собою і здатні приховати хвилювання. Проте не завжди це робиться вдало. Так, особу, що тримала себе до певного моменту коректно і шанобливо, починає вимучений позіхати, потягуватися, поглядати на годинник, зображувати з себе втомлену і нудьгуючу людину. [3]

                                            6. Форми фіксації обшуку

       Закон не вимагає від слідчого чи прокурора обов'язкової додаткової фіксації процедури проведення обшуку, а надає їм таке право. Разом із тим, якщо клопотання про застосування технічних засобів фіксування заявляють учасники слідчої дії, таке фіксування є обов'язковим (ч. 1 ст. 107 КПК). [1]

     Фотографування чи відеозапис обшуку є найбільш простим факультативним засобом фіксування ходу проведення слідчої дії, що дозволяє зафіксувати обстановку у житлі чи іншому володінні особи, показати його місцезнаходження, відбити індивідуальні особливості відшуканих об'єктів, відзначити характер та розташування тайників, проілюструвати розшукові дії у динаміці, зафіксувати присутніх осіб тощо. Особливо доцільним уявляється застосування вказаних додаткових способів фіксації обшуку, якщо відшуканню підлягають об'єкти, що не можуть довго зберігатися при матеріалах кримінального провадження (кримінальній справі); при фіксуванні у протоколі обшуку складних для описання властивостей та ознак механізмів, обладнання, предметів тощо; з метою запобігання заявам підозрюваного про фальсифікації та порушення закону, яких, на його думку, припустився слідчий, тощо. [1]

     Фотографування і відеозапис здійснюються за такими принципами: оглядовий кадр, вузловий, детальний. На вузловому знімку фіксують виявлений тайник з об'єктами, що знаходяться в нім, на детальному - об'єкти, вилучені з тайника. Відображати об'єкти необхідно так, щоб виразно були видні їх ознаки: загальні, приватні, розпізнавальні. Якщо вилучені великогабаритні об'єкти не можуть зберігатися при кримінальній справі, то вони обов'язково мають бути сфотографовані. Якісні фотознімки представляють серйозну доказову базу: свідчать про наявність, вид, характер тайників, про вилучені предмети; виключають підміну предметів і не дають можливості посилатися на неї зацікавленим особам. [3]

     Оригінальні примірники технічних носіїв інформації зафіксованої процесуальної дії зберігаються у матеріалах кримінального провадження. їх резервні копії зберігаються окремо (ч. З ст. 107 КПК). [1]

      Під час обшуку слідчий, прокурор також має право проводити вимірювання, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла або іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки. Вони розглядаються як додатки до протоколу, повинні бути виготовлені належним чином, а також засвідчені підписами слідчого, прокурора, спеціаліста, інших осіб, які брали участь у виготовленні таких додатків. На оглядових планах, схемах доцільно вказати розташування виявлених тайників : на вузловому - сам тайник, на детальному - яким чином там розташовувалися шукані об'єкти. [1]

      Під час проведення обшуку особою, яка його проводить, складається протокол (ст. 104 КПК). Як і інші протоколи, протокол обшуку складається із трьох частин: вступної, описової, заключної. У вступній частині зазначаються: назва слідчої дії; місце, час її проведення (час початку та закінчення); особа, яка проводить слідчу дію (прізвище, ім'я, по батькові, посада); найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; усі особи, які присутні під час проведення процесуальної дії (прізвища, імена, по батькові, дати народження, місця проживання); підстави для провадження обшуку, посилання на статті кримінального процесуального закону, вимоги яких дотримано; указівка на роз'яснення особам, присутнім під час обшуку, їх прав та обов'язків, у тому числі робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу; інформація про те, що особи, які беруть участь у процесуальній дії, заздалегідь повідомлені про застосування технічних засобів фіксації, характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються при проведенні процесуальної дії, умови та порядок їх використання. [1] Описова частина протоколу обшуку має бути складена із дотриманням логіки викладення подібних процесуальних документів, відповідати вимогам системності та послідовності.

       В описовій частині фіксується, що особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі пред'явлена ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук та надана її копія; зазначаються дані про отримання добровільної згоди власника на обшук, що підтверджується його підписом; пропозиція слідчого чи прокурора добровільно видати зазначені в ухвалі судді об'єкти; відзначається послідовність дій слідчого; відомості, важливі для цього кримінального провадження. [1]

        Певну специфіку має опис зброї і боєприпасів, вилучених під час обшуку. Необхідно вказувати тип або вид зброї, систему, марку, номер, розміри, кількість, клеймо виробника. Причому слідчий фіксує лише об’ єктивні дані, що виявляє на відповідних предметах. В описі зброї і боєприпасів у протоколі обшуку може бути зазначено їх калібр. В описі боєприпасів у протоколі обшуку необхідно звертати увагу на клейма на донних частинах патронних гільз.У разі вилучення продовольчих товарів у протоколі зазначаються найменування, маса, об’єм, кількість продуктів, їх стан, якість, упаковка, маркування, дата виготовлення тощо. Цих вимог слід дотримуватися й в описі промислових товарів. У разі вилучення однорідних предметів необхідно зазначити їх кількість.У разі вилучення цінних паперів або грошей слід вказувати їхні серії та номери, вартість, інші реквізити.[17]

      У заключній частині повинні міститися відомості про: виявлені, вилучені, та/або надані речі і документи, перераховані їх ознаки - назва, кількість, міра, вага, матеріал, з якого вони виготовлені, з урахуванням того, наскільки точно це може бути визначено у момент вилучення, та індивідуальні ознаки (об'єм, розмір, колір, по можливості ціна кожного предмета чи документа, що вилучається, та ін.). .[1]

      При вилученні в процесі обшуку великої кількості предметів складається спеціальний опис цих предметів, про що вказується в протоколі. Опис - не просто додаток до протоколу, а його складова частина, оскільки відомості, що в ньому містяться, мають таке ж доказове значення, як і обставини, зафіксовані в протоколі. Оскільки особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, ці заяви також підлягають занесенню до протоколу. Перед підписанням протоколу учасникам процесуальної дії надається можливість ознайомитися із текстом протоколу. Зауваження і доповнення зазначаються у протоколі перед підписами. .[1]

       Протокол виготовляється у двох примірниках. Обидва примірники підписують усі учасники, які брали участь у проведенні обшуку. Якщо особа, яка брала участь у проведенні процесуальної дії, відмовилася підписати протокол, про це зазначається в протоколі. Такій особі надається право дати письмові пояснення щодо причин відмови від підписання, які заносяться до протоколу. Факт відмови особи від підписання протоколу, а також факт надання письмових пояснень особи щодо причин такої відмови засвідчуються підписом її захисника (законного представника), а у разі його відсутності - понятих.  Другий примірник протоколу обшуку, а також другий примірник опису вручаються особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - іншій присутній особі. При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу й опису вручається представникові підприємства, установи або організації. [17]


Висновок

    Як висновок , можна сказати, що обшук має важливе значення для розслідуваної справи , оскільки дозволяє виявити і вилучити докази які можуть істотно вплинути на хід слідства. Іноді саме при обшуку вдається виявити предмети і документи які свідчать про винність підозрюваного. Також, завдяки обшуку вдається виявити викрадене майно і повернути його потерпілому .

       Необхідно відзначити , що при проведенні обшуку слідчий вторгається в сферу особистих інтересів і йому можуть стати відомими обставини інтимного життя особи охорона яких гарантується Конституцією України. Тому неприпустимо розголошення цих обставин особам , якими вони стали відомі під час проведення обшуку .

       Сам факт проведення обшуку часто може завдати моральної шкоди особам , які не мають прямого відношення до розслідуваної справи (родичі , друзі тощо). Інформація про проведений обшук може сформувати помилкову думка про причетність їх до злочину і негативно позначитися на їх відносинах з сусідами чи колегами по роботі. Ця ситуація тим більше збільшується у випадку слідчої помилки. У цьому випадку особа може звернутися з вимогою відшкодування шкоди завданої незаконними діями співробітників правоохоронних органів. Тому при проведенні обшуку необхідно суворе дотримання всіх кримінально- процесуальних норм , а також норм моралі та етики поведінки .


Список використаної літератури

 1.  Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 /  О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - 768 с.
 2.  Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск: справочник следователя. - М., 1983. - 95 с.
 3.  Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р.  Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: 2000. — 990 с.
 4.  Конституція України : Редакція від 02.03.2014року
 5.  «Обыск в системе следственных действий :Научно-практическое пособие» . Денисюк С.Ф., Шепитько В.Ю.— Харьков: Консум, 1999. — 160 с.
 6.  Ратинов А.Р. Обыск и выемка.- М: Госюриздат,1961г. с.181.
 7.  Коновалова В.Е. Обыск: тактика и психология. /В.Е. Коновалова, В.Ю. Шепитько. – Харьков: Гриф, 1997. - 80 с.
 8.  Луценко О.А. Обыск и выемка. Процессуальный порядок, тактика и доказательственное значение / О.А. Луценко. – Ростов н/Д, Изд-во «Феникс», 2005. – 63 с.
 9.  Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. - [3-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Юристъ, 2007. - 781 с.
 10.   Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий-М.:Юрид.лит.,1981 с.40
 11.  Коновалова В.О.  Вбивство: мистецтво розслідування: Монографія. — X.: Факт, 2001.—311 с.
 12.   Кертэс И., Самыгин Л.Д. Поиск источников криминалистической информации/ Криминалистика социалистических стран . Под ред.В.Я Колдина.- М.: 1986 с.447
 13.   Шумилин С.Ф Обыск и выемка //Руководство следователей/Под.ред. Н.А Селиванова, В.А Снеткова- 1997г. С.293
 14.   Закатов А.А, Ямпольский А.Е. Обыск: учебное пособие-1983г-с.10
 15.   Любичев С.Г Тактика обыска и выемки// Криминалистика: Учебник/ Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А Селиванова-М: Юрид.лит. 1984г
 16.   Попов В.И Аспекты совершенствования осмотра и быска – Л.,1972-с.39
 17.   Шепітько В. Ю. Криміналістика : підруч. / В. Ю. Шепітько. – К. : Ін Юре, 2010. –496 с.
 18.   Яремчук В. О. Тактика привлечения специалиста к проведению обыска. 2013 г.
 19.   Юсупов И.М Психология взаимопонимания-1991г.с. 135
 20.   Головаха Е.И, Панина Н.В Психология человеческого взаимопонимания)-Киев 1989г,с.156
 21.   Глазырин В.Ф Конспект лекций по судебной психологии-1978 с.15
 22.   Ратинов А.Р Судебная психология для следователей -1967г. с. 231
 23.   Криминалистика:Учебник/ Под ред. Б.А. Викторова,Р.С Белкина,1976
 24.   Дулов А.В. :Судебная психология- 1975г.
 25.   Гусаков А.Н :Тактика обиска. 1994 г.


                                              
                    ЗАВДАННЯ № 2

1)Складіть план обшуку. 

                                                        План обшуку

з/п

Об’єкт

обшуку,

його ділянки

Можливі

обєкти

пошуку

Розподіл

функцій

учасників обшуку

Послідовність пошукових дій

Використання науково-технічних засобів

Тактичні прийоми

1

Чотирьох кімнатна квартира яка знаходиться за адресою :  вул. Неглинній, д. 36, кв. 3.

обстеження окремих вузлів квартири, предметів обстановки.

- магнітола «SONY CFD-RS60 CP» .

-

телевізор «PHILIPS 40 PFL5527H/12».

-фотоапарат «SONY CybershotDSC-W690 Black».

-

відмичка

Слідчий:

1)проникнення до об’єкта обшуку

2)Пред’явлення ухвалу слідчого судді і вручення її копії.

3)Роз’яснення особам присутнім під час проведення обшуку їхні права та обов’язки.

4)Запропонувати присутній особі добровільно видати предмети пошуку.

5)безпосереднє здійснення пошукових дій.

Оперативно-слідча група:  1) виставлення постів біля під'їздів , на сходових переходах , біля вікон , у дворах та інших місцях; 2)залишення транспорту на деякій відстані від об'єкта пошуку;

3) технічна допомога слідчому

( відкривання певних об’єктів, їх пересування)

4) слідкування за порядком проведення слідчих дій і безпеки присутніх осіб.

      Спеціаліст:

1)вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапису, складання планів і схем,

обшукуваного житла

окремих речей виготовлення відбитків та зліпків

2)визначення можливих місць схову об’єктів;

3)  дослідження зі

слідчим об’єкта обшуку;

5) допомога слідчому у застосуванні спеціальних

інструментів, приладів з метою виявлення місць схову;

Поняті:

1) знайомитися з усіма оглядаючими і вилучаючими

предметами,

2)засвідчення факу проведених дій

2) занесення своїх зауважень до протоколу.

Ознайомлення з місцем обшуку, визначення його кордонів, виявлення місць і об'єктів, що потребують спеціальних знань і особливої ​​уваги, а також вибираються технічні засоби і черговість їх застосування.

Суцільне обстеження квартири за годинниковою стрілкою: рухаючись уздовж стіни в одному напряму, переходячи від одного предмета до іншого: обстежуючи один предмет за іншим , потім центр приміщення , стіни , підлогу, після чого переходити в інше приміщення.

2) Вибірковість обшуку об’єктів

Обстеження

найбільш ймовірних місць приховування шуканих предметів . 3)Спостереження за реакціями обшукуваного в процесі обшуку .

1)Щуп 

2)Металошукач індукційні типу " МІП " і " ІМП "

3)Освітлювач 

4)Інтроскоп  5)Дзеркало для вивчення важкодоступних поверхонь..

6)Лупи .

7)Вимірювальні прилади:

рулетки , лінійки.

8)Інструменти

9)Спецодяг: халат , гумові рукавички та брезентовими рукавицями

10)Засобами для упаковки та опечатування вилучених  предметів : поліетиленові і паперові мішки різних розмірів , картонні коробки , пакувальний папір , шпагат , липка стрічка , сургуч для опечатування і печатку.

1)Раптовість

2)роз’яснення

цілі й необхідності обшуку;

3) постановка нейтральних питань;

4)залучення обшукуваного в діяльність слідчого;

5) «словесна розвідка»

6) постановка уточнюючих і контрольних запитань про особливості обстежуваного приміщення і розташування тих чи інших предметів;

7)аналіз окремих ділянок приміщення, меблів, інших об'єктв.

8)Аналіз  і зіставлення виявлених об’єктів з ознаками шуканого

9) використання можливостей типових аналогів

2

Гараж у дворі будинку :

який знаходиться за адресою :  вул. Неглинній, д. 36, кв. 3

- магнітола «SONY CFD-RS60 CP» .

-

телевізор «PHILIPS 40 PFL5527H/12».

-фотоапарат «SONY CybershotDSC-W690 Black».

-

відмичка

Слідчий:

1)проникнення до об’єкта обшуку

2)Пред’явлення ухвалу слідчого судді і вручення її копії.

3)Роз’яснення особам присутнім під час проведення обшуку їхні права та обов’язки.

4)Запропонувати присутній особі добровільно видати предмети пошуку.

5)безпосереднє здійснення пошукових дій.

Оперативно-слідча група:  

1) виставлення постів біля гаражу ,у дворах та інших місцях; 2)залишення транспорту на деякій відстані від об'єкта пошуку;

3) технічна допомога слідчому

( відкривання певних об’єктів, їх пересування)

4) слідкування за порядком проведення слідчих дій і безпеки присутніх осіб.

         Спеціаліст:

1)вимірювання, фотографування.

2)визначення можливих місць схову об’єктів;

3)  дослідження зі

слідчим об’єкта обшуку;

5) допомога слідчому у застосуванні спеціальних

інструментів, приладів з метою виявлення місць схову;

Поняті:

1) знайомитися з усіма оглядаючими і вилучаючими

предметами,

2)засвідчення факу проведених дій

2) занесення своїх зауважень до протоколу.

Ознайомлення з місцем обшуку, визначення його кордонів, виявлення місць і об'єктів, що потребують спеціальних знань і особливої ​​уваги, а також вибираються технічні засоби і черговість їх застосування

1) Розбивкою площі на ділянки

2)Обстеження окремих вузлів гаражу.

3)Звернення уваги на елементи , не передбачені проектом , відсутність окремих деталей , неоднорідність забарвлення , відмінність штукатурки.

3)Спостереження за реакціями обшукуваного в процесі обшуку .

1)Щуп 

2)Металошукач індукційні типу " МІП " і " ІМП "

 3)Освітлювачі. 

4)Інтроскоп  5)Дзеркало для вивчення важкодоступних поверхонь..

 6)Лупи .

7)Вимірювальні прилади:рулетки , лінійки.    

8)Інструменти

9)Спецодяг: халат , гумові рукавички та брезентовими рукавицями

10)Засоби для упаковки та опечатування вилучених  предметів : поліетиленові і паперові мішки різних розмірів , картонні коробки , пакувальний папір , шпагат , липка стрічка , сургуч для опечатування і печатку.

1) постановка нейтральних питань;

2)орієнтація на професійні навички обшукуваного при визвачені місця приховання

3)аналіз виявлених обєктів в місцях іх природного зберігання.

4)залучення обшукуваного в діяльність слідчого;

5) «словесна розвідка»

6) постановка уточнюючих і контрольних запитань про особливості гаражу і розташування тих чи інших предметів в ньому;

7)Аналіз  і зіставлення виявлених об’єктів з ознаками шуканого

3

Автомашина ВАЗ-2109 «Самара» – білого кольору

- магнітола «SONY CFD-RS60 CP» .

-

телевізор «PHILIPS 40 PFL5527H/12».

-фотоапарат «SONY CybershotDSC-W690 Black».

-

відмичка

Слідчий:

1)проникнення до об’єкта обшуку

2)Пред’явлення ухвалу слідчого судді і вручення її копії.

3)Роз’яснення особам присутнім під час проведення обшуку їхні права та обов’язки.

4)Запропонувати присутній особі добровільно видати предмети пошуку.

5)безпосереднє здійснення пошукових дій.

6) залучення спеціаліста-автотехніка

Оперативно-слідча група:  

1) виставлення постів біля гаражу ,у дворах біля машини;

3) технічна допомога слідчому

( відкривання певних об’єктів, їх пересування)

4) слідкування за порядком проведення слідчих дій і безпеки присутніх осіб.

Спеціаліст-автотехнік:

1)вимірювання, фотографування.

2)визначення можливих місць схову об’єктів;

3)  дослідження зі

слідчим об’єкта обшуку;

5) допомога слідчому у застосуванні спеціальних

інструментів, приладів з метою виявлення місць схову;

Поняті:

1) знайомитися з усіма оглядаючими і вилучаючими

предметами,

2)засвідчення факу проведених дій

2) занесення своїх зауважень до протоколу.

Ознайомлення з місцем обшуку, визначення його кордонів, виявлення місць і об'єктів, що потребують спеціальних знань і особливої ​​уваги, а також вибираються технічні засоби і черговість їх застосування

Починати огляд з багажника і  закінчити мотором:

Перевірка внутрішнього простіру кабіни (салону), місця під сидіннями, гумові накладки педалі, вміст ящика на передньому щитку, аптечки, Знімаються чохли,

Огляд колеса, , кузов, вантаж, що знаходиться на транспорті, багажник .

Спостереження за реакціями обшукуваного в процесі обшуку .

1)Щуп 

2)Металошукач індукційні типу " МІП " і " ІМП "

 3)Освітлювачі. 

4)Інтроскоп  5)Дзеркало для вивчення важкодоступних поверхонь..

 6)Лупи .

7)Вимірювальні прилади:рулетки , лінійки.    

8)Інструменти

9)Спецодяг: халат , гумові рукавички та брезентовими рукавицями

10)Засоби для упаковки та опечатування вилучених  предметів : поліетиленові і паперові мішки різних розмірів , картонні коробки , пакувальний папір , шпагат , липка стрічка , сургуч для опечатування і печатку.

1) «словесна розвідка»

2)орієнтація на професійні навички обшукуваного при визвачені місця приховання

4)залучення обшукуваного в діяльність слідчого;

5) постановка уточнюючих і контрольних запитань про особливості автомашини і розташування тих чи інших предметів в ній;

6)Аналіз обєктів, виявлених у місцях їх природного зберігання.

8)Зіставлення однакових предметів між собою.

9) Використання можливості типових аналогів.

2) Визначите склад учасників обшуку:

- Особа, яка проводить слідчу дію :

      А) Слідчий чи прокурор

- Слідчо –оперативна група

-  не менше 2 понятих

- Особи, чиї права та законні інтереси можуть бути порушені або обмежені :

     А) підозрюваний  Онипченко В.М;

     Б) особи, що разом мешкають в одній квартирі з підозрюваним: рідна сестра Сизова Н.М. (віком 35 років),  матір - Онипченко П. І. (віком 68

років), Антипов А.Сдну з кімнат у квартирі якому здано в піднаймання )

   У разі неможливості участі таких осіб - у присутності представника житлово- експлуатаційної організації або органу місцевого самоврядування.

- Спеціаліст:

       А)  спеціаліст-автотехнік , для допомоги слідчому у проведенні обшуку автотранспортного засобу підозрюваного «ВАЗ-2109 «Самара» – білого кольору».

       Б) спеціаліст  в галузі електротехніки, для допомоги в пошуку викрадених речей: магнітоли «SONY CFD-RS60 CP» вартістю 1074 грн, телевізора «PHILIPS 40 PFL5527H/12» вартістю 7550грн., фотоапарата «SONY CybershotDSC-W690 Black» вартістю 2027 грн. Проведення за допомогою спеціальних засобів попередніх досліджень відшуканих об'єктів; консультування щодо правильного поводження із знайденими предметами; упаковки виявлених предметів.

     В)  спеціаліст для допомоги слідчому фіксації ходу та результатів обшуку за допомогою технічних засобів;правильного опису в протоколі обшуку вилучених предметів; проведення вимірювання, складання, планів, креслень .

3)Які заходи повинні бути здійснені до проведення обшуку?

  1) Заходи, що проводяться слідчим з моменту прийняття рішення про здійснення обшуку до прибуття на місце:

      1- Вичення та аналіз  матеріалів кримінальної справи :

А) з матеріалів справи відомо : 20 вересня 2012р. в будинку № 10, кв. 5 по вул. Примерівській вчинена крадіжка особистих речей – магнітола «SONY CFD-RS60 CP» вартістю 1074 грн, телевізора «PHILIPS 40 PFL5527H/12» вартістю 7550грн., фотоапарата «SONY CybershotDSC-W690 Black» вартістю 2027 грн

Б) показань свідків сусідів потерпілих, що близько о 17 годин вони бачили припарковану біля під’їзду автомашину «Самара» – білого кольору»;

В) аналіз зібраних доказів , за якими було висунуте припущення, що крадіжка могла бути вчинена Онипченком Віктором Митрофановичем;

Г) знарядь і засобів його вчинення: з матеріалів протокол огляду місця події встановлено , що особа проникла до квартири, відкривши замок відмичкою.

Д) зібрання і вивчення данних про шукуванні об’єкти : їх характер і ознаки , кількість , зовнішній вигляд , форма , розміри індивідуальні ознаки.

     2- Збирання орієнтуючої інформації :

А) одержання відомостей про умови майбутнього обшуку:

 - чотирьох –кімнатна квартира по вул. Неглинній, д. 36, кв. 3;

 - гараж у дворі будинку ;

 - автомашина ВАЗ-2109 «Самара» – білого кольору. Необхідно з'ясування його будову та пристрої. Слідчий повинен мати уявлення про конструкцію транспортного засобу, що підлягає обшуку.Допомогу в цьому можуть надати йому відповідні описи пристрою того чи інного транспортного засобу , схематичні зображення його конструкції , окремих механізмів , вузлів , деталей. У цьому відношенні певне значення може мати відповідна документація : паспорт транспортного засобу , довідники ;

  - на даний час у гаражі підозрюваний обладнав майстерню, де виконує приватні замовлення ;

- у коридорі телефон, спарений із квартирою № 5 ;

-  деякі знайомі мають ключ від квартири підозрюваного ;

- в коридорі Онипченко В.М. тримає собаку - німецьку вівчарку.

Б) обєкти, що підлягають виявленню та вилученню:

    - магнітола «SONY CFD-RS60 CP» вартістю 1074 грн,

    - телевізор «PHILIPS 40 PFL5527H/12» вартістю 7550грн.,

    - фотоапарат «SONY CybershotDSC-W690 Black» вартістю 2027 грн.

    - відмичка як речовий доказ яким здійснювалась крадіжка особистих речей.

В) відомості про особу обшукуваного та інших осіб , які проживають разом з ним:

Підозрюваний :

 - Онипченко Віктор Митрофанович

 - був судимий за крадіжку

 - за фахом слюсар по ремонту автомобілів, на даний час у гаражі він обладнав майстерню, де виконує приватні замовлення;

- живе в окремій чотирьох-кімнатній квартирі разом з рідною сестрою Сизовою Н.М. (віком 35 років), її восьми-місячною донькою й матір’ю - Онипченко П. І. (віком 68 років). Мати важко хвора, та не може рухатись. Однуз кімнат у квартирі здано в піднаймання Антипову А.С.

  - нікого із сусідів і навіть представників КЖЕП до своєї квартири не впускає. Сусіді скаржаться на постійний механічний гуркіт з помешкання Онипченко В.М.  Взаємини з мешканцями, які проживають у цій квартирі, у Онипченко В.М. дуже погані, оскільки він постійно випиває з своїми приятелями та тривалий час розмовляє по телефону і тим самим заважає сусідам.

  - тримає собаку - німецьку вівчарку.

     3- Склад учасників обшуку:

- Особа, яка проводить слідчу дію :

      А) Слідчий чи прокурор

- Слідчо –оперативна група

-  не менше 2 понятих

- Особи, чиї права та законні інтереси можуть бути порушені або обмежені :

     А) підозрюваний  Онипченко В.М;

     Б) особи, що разом мешкають в одній квартирі з підозрюваним: рідна сестра Сизова Н.М. (віком 35 років),  матір - Онипченко П. І. (віком 68

років), Антипов А.Сдну з кімнат у квартирі якому здано в піднаймання )

   У разі неможливості участі таких осіб - у присутності представника житлово- експлуатаційної організації або органу місцевого самоврядування.

- Спеціаліст:

       А)  спеціаліст-автотехнік , для допомоги слідчому у проведенні обшуку автотранспортного засобу підозрюваного «ВАЗ-2109 «Самара» – білого кольору».

       Б) спеціаліст  в галузі електротехніки, для допомоги в пошуку викрадених речей: магнітоли «SONY CFD-RS60 CP» вартістю 1074 грн, телевізора «PHILIPS 40 PFL5527H/12» вартістю 7550грн., фотоапарата «SONY CybershotDSC-W690 Black» вартістю 2027 грн. Проведення за допомогою спеціальних засобів попередніх досліджень відшуканих об'єктів; консультування щодо правильного поводження із знайденими предметами; упаковки виявлених предметів.

     В)  спеціаліст для допомоги слідчому фіксації ходу та результатів обшуку за допомогою технічних засобів;правильного опису в протоколі обшуку вилучених предметів; проведення вимірювання, складання, планів, креслень .

       4- Вирішення питань про тактико- технічне забезпечення :

       -  Різні види щупів призначені для пошуку предметів, що у м'яких меблів ( диванах , кріслах , матрацах і т. п. ) .

      - Металошукачі індукційні типу " МІП " і " ІМП " . Індукційні металошукачі використовуються для пошуку предметів , повністю або частково виготовлених з будь-якого металу .

     - Металошукач портативний зі світловим сигналом. У комплект науково- технічних засобів входить портативний індукційний металошукач , зовні і розмірами нагадує кишеньковий ліхтар під плоску батарею.

     - Освітлювачі. Для успішного проведення обшуку обов'язково потрібна наявність хорошого освітлення.

     - Інтроскоп . Для вивчення внутрішніх порожнин різних об'єктів , наприклад нутрощі передбачуваного схованки через просвердлений отвір.

     - Дзеркало для вивчення важкодоступних поверхонь.Для зручності дослідження важкодоступних поверхонь .

     - Лупи .Для вивчення при обшуку різних поверхонь , а також попереднього дослідження вилучених предметів .

     -  Вимірювальні прилади: використовуються рулетки і лінійки.    

     - Інструменти. Для простукування поверхонь стін і підлоги використовується невеликий легкий молоток ,що полегшує дослідження важкодоступних місць, у тому числі верхній частині стіни. Для розтину різних сховищ використовується дриль зі свердлами по металу , долото , викрутка , зубило , лом із плоским кінцем , комбіновані плоскогубці , ножівка , молоток.

   - Спецодяг: халат , гумові рукавички та брезентовими рукавицями

   - Засобами для упаковки та опечатування вилучених  предметів : поліетиленові і паперові мішки різних розмірів , картонні коробки , пакувальний папір , шпагат , липка стрічка , сургуч для опечатування і печатку.

     5- Вирішення питання про час проведення обшуку. Кримінально-процесуальний закон не містить чітких указівок відносно часу провадження слідчих (розшукових) дій, оскільки це залежить від внутрішнього переконання слідчого чи прокурора та слідчої тактики. Він містить тільки одну заборону щодо часу їх проведення - не допускається проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час з 22 до 6 години, за винятком невідкладних випадків. Під невідкладними випадками розуміють ситуації, коли затримка в проведенні слідчої дії може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного.Неможливість відкласти проведення слідчої (розпгукової) дії до закінчення нічного часу визначається слідчим у кожному випадку окремо залежно від конкретних обставин кримінального провадження. Обгрунтування проведення слідчої (розпгукової) дії у нічній час обов'язково повинно бути зазначене у протоколі відповідної слідчої дії.

     6- Складання конкретного плану його проведення.

 2) Заходи з моменту прибуття до об'єкту  обшуку, до початку пошукових робіт:

      А)  коригування плану з урахуванням реальної обстановки;

      Б) виставлення постів біля під'їздів , на сходових перехо дах , біля вікон , у дворах та інших місцях, для того щоб підозрюваний Онипченко В.М не зміг втекти. Транспорт повинен бути залишений на деякій відстані від об'єкта пошуку, за наявності ліфта слід підніматися на кілька поверхів вище, а потім спускатися пішки на потрібний поверх, щоб не викликати підвищеної орієнтовної реакції, через дверне вічко має бути видно одна людина, якій за зібраною інформації обшукуваний відкриє двері.

      В) встановлення зв'язку між групою зовнішнього забезпечення та іншими учасниками обшуку ;

      Г) вибір способу проникнення до об’єкту : у нашому випадку, можливо попросити сусідів подзвонити у двері , або проникнути до квартири  відкривши двері ключом, так як нам відомо що, деякі знайомі підозрюваного мають ключ від його квартири .


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

39769. Уровни аппаратных привилегий в Windows NT 5 294.5 KB
  ДВВ представляет запросы от процессов пользовательского режима драйверным процедурам в форме пакета запроса на ввод вывод то есть пакета IRP. Пакет IRP является своего рода рабочим рецептом созданным ДВВ который передается в драйверные процедуры. Большая часть данной книги как раз посвящена правильной организации драйверного кода обрабатывающего IRP пакеты. Запросы сделанные к подсистеме ввода вывода формулируются передаются и отслеживаются с помощью четкого формата рабочего рецепта известного как IRP пакет I o Request Pcket пакет...
39770. Драйверы режима ядра 1.04 MB
  С разделением адресного пространства все на удивление просто. Все четыре, доступного в 32-х разрядной архитектуре, гигабайта разделены на две равные части (4GT RAM Tuning и Physical Address Extension я опускаю как зкзотические). Нижняя половина отдана процессам пользовательского режима, верхняя принадлежит ядру.
39771. Прерывания и особые случаи 922 KB
  Содержимое IDTR не сохраняется в TSS и не изменяется при переключении задачи. Обработчик может обращаться к любым сегментам памяти через таблицу GDT и LDT текущей задачи на своем уровне привелегий передавать управление с помощью команд FR JMP и FR CLL изменять уровень привелегий с помощью шлюза вызова и производить вводвывод. В IDT разрещается применять 3 вида дескрипторов: шлюз ловушки шлюз прерывания и шлюз задачи. Шлюз задачи Шлюз прерывания Шлюз ловушки Формат шлюза задачи аналогичен формату этого в GDT и LDT.
39772. Простой драйвер, посылающий в приложение адреса своих ха 62.5 KB
  Для того чтобы приложение могло запросить у драйвера выполнение конкретного действия из числа предусмотренных в драйвере в качестве одного из параметров этой функции выступает код действия в данном случае IOCTL__DDR. Процедура драйвера вызываемая функцией Windows DeviceIoControl должна проанализировать поступивший в драйвер код действия и передать управление на соответствующий фрагмент драйвера. В программе драйвера для формирования кода действия использован макрос CTL_CODE который определен в файле NTDDK.
39773. Написание драйверов для Windows NT 4.0 442.5 KB
  Поддерживающие пакетный вводвывод с повторно используемыми I O request pckets IRPs запросы вводавывода. 3 показан стандартный цикл работы драйвера заключающийся в обработке запроса на прерывание IRP. Disptch NTSTTUS PDRIVER_DISPTCH IN PDEVICE_OBJECT DeviceObject IN PIRP Irp ; Каждый драйвер должен иметь по крайней мере одну процедуру Disptch. StrtIo или Queuemngement VOID PDRIVER_STRTIO IN PDEVICE_OBJECT DeviceObject...
39774. Общие сведения о драйверах устройств в системе Windows 925 KB
  Наоборот если в UNIX можно взять исходники ядра и помотреть как там пишутся драйвера то в Windows это вряд ли будет возможным. Несмотря на всю ее просто ту драйвера конечно присутствовали и в ней. Практически все дело ограничивалось накoпителями дисководами CDROM приводами винчестерами да элементарнейшими драйверами клавиатуры и дисплея. В нем рассматриваются вопросы написания простого драйвера PCIустройства под Win 98 ME 2000 с использованием архитектуры драйверов WDM и пакета NuMeg DriverStudio.
39775. Виртуальные драйверы и виртуальные машины Windows 119 KB
  Основное назначение виртуального драйвера виртуализация устройства т. Разработка нового виртуального драйвера может понадобиться при установке на компьютер новой аппаратуры или нового программного обеспечения предназначенного для обслуживания других приложений которая будет использоваться в многозадачном режиме и для которой в системе Windows не предусмотрено средств виртуализации. В первом случае речь идет о приложениях работающих в плоской модели памяти на уровне привилегий 3 это характерно для 32разрядных приложений Windows;...
39776. ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА. УЧЕБНИК 4.49 MB
  Помимо традиционных тем, такие как ресурсы отрасли, себестоимость, прибыль и рентабельность в строительстве, в учебном пособии представлены новые материалы по бизнес-планированию, экономической безопасности предприятий отрасли, SWOT и STEP анализу.
39777. Понятие об уроке технологии. Особенности уроков технологии 107.5 KB
  Перспективный план отражает: Объект труда Практическую работу Домашнюю подготовку учащихся Технические средства обучения Раздаточный материал Учебнонаглядные пособия Лабораторные работы Контрольные работы зачеты защиту проектов Инструктаж по технике безопасности Хороший планконспект урока условие высокого уровня учебной работы педагога и ученика. Правильный подбор учебного материала для урока в целом и каждой его части изложение и закрепление теоретического материала организация практической работы учащихся и т. Материал подбирается...