8905

Операції банків з платіжними картками

Контрольная

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Операції банків з платіжними картками Сутність та основні види платіжних карток Емісія, еквайринг та операції із застосуванням платіжних карток Розрахунки з використанням платіжних карток Національна система масових електронн...

Украинкский

2013-02-19

198.07 KB

97 чел.

Операції банків з платіжними картками

 1.  Сутність та основні види платіжних карток
 2.  Емісія, еквайринг та операції із застосуванням платіжних карток
 3.  Розрахунки з використанням платіжних карток
 4.  Національна система масових електронних платежів

1. Сутність та основні види платіжних карток

У сучасних умовах швидко набувають поширення розрахунки платіжними картками. Ця форма розрахунків вигідна основним учасникам: власнику картки, банку-емітенту, підприємству торгівлі або сфери послуг, банку-еквайра.

Платіжна картка - це спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої у встановленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування грошей зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання грошей у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором. Платіжна картка є засобом безготівкових розрахунків, отримання кредиту і готівки.

Існують різні види платіжних карток, які можна класифікувати за багатьма ознаками, зокрема за механізмом розрахунків, функціональними характеристиками та технологічними особливостями (рис. 1).

Рис. 1. Класифікація платіжних карток

За механізмом розрахунків виділяють двосторонні і багатосторонні карткові системи.

Двосторонні системи виникли на підставі двосторонніх угод між учасниками розрахунків, де власники карток можуть використовувати їх для купівлі товарів у замкнених мережах, які контролюються емітентом карток (універмаги, бензоколонки тощо). Багатосторонні системи очолюють національні асоціації банківських карток, а також компанії, які виготовляють картки туризму та розваг (наприклад, «Атегісап Ехргевв»), надають власникам карток можливість купувати товари у різних торговельників і організацій сервісу, що визнають ці картки як платіжний засіб. Картки цих систем дають змогу також отримувати касові аванси, користуватись автоматами для зняття готівки з банківського рахунка та ін.

За функціональними характеристиками виділяють кредитні і дебетові картки.

Кредитні картки пов'язані з відкриттям у банку кредитної лінії, що дає змогу власнику картки користуватися кредитом під час купівлі товарів і оплати послуг, а також отримувати готівкову позику. Кредитні картки можуть бути банківськими чи картками туризму та розваг.

Банківські кредитні картки використовуються для оплати за товари чи певні послуги з використанням банківського кредиту чи для отримання авансу в готівковій формі. Клієнт користується кредитом без сплати відсотків протягом місяця.

Перед тим, як видати кредитну картку, відповідальний працівник банку вивчає кредитоспроможність своїх клієнтів і тільки після цього визначає, чи можливо реалізувати кредитну картку конкретному клієнту й якого розміру ліміт кредитної лінії йому встановити. Такі картки реалізуються звичайно найбільш надійним клієнтам, які мають високу кредитоспроможність. Тому через високі ризики кредитні картки у банківській практиці України використовуються дуже обмежено.

Кредитні картки бувають індивідуальними та корпоративними. Індивідуальні картки поділяються на стандартні й золоті. Золоті картки надаються лише клієнтам з високим і стабільним рівнем доходів.

Картки туризму та розваг емітуються компаніями, що спеціалізуються на обслуговуванні цієї сфери, наприклад, «American Express». Ці картки дають змогу їхнім власникам виконувати розрахунки за різні товари і послуги, а також надають пільги на замовлення авіаквитків, номерів у готелях, страхування життя, дають змогу отримувати знижки на ціни товарів, одержувати кредит та ін.

Окремо виділяється такий вид кредитних карток, як чекові гарантійні картки, що видаються власнику поточного рахунка у банку для ідентифікації організації, яка надала чек і гарантії платежу за ним. Картка базується на кредитній лінії, яка надає власнику рахунка овердрафт. При цьому банк виступає гарантом перерахування у встановлений термін відповідної суми коштів на рахунок торговельного закладу, навіть якщо у власника цієї картки на рахунку буде відсутня потрібна сума, але в цьому разі клієнт-власник картки сплачує комісійні за наданий кредит.

Дебетова картка - це картка, для якої відкривається спеціальний картковий рахунок, на котрому зберігається сума, якою обмежені розрахунки за нею. Дебетна картка надає клієнту зручності при проведенні безготівкових платежів, отриманні готівки, управлінні рахунком. Вона не дає змоги оплачувати покупки за відсутності коштів на рахунку клієнта. Винятком є лише ті випадки, коли клієнт має поточний рахунок з можливістю овердрафту. Овердрафт - це короткостроковий кредит, який надається банком клієнту в разі перевищення суми операції за платіжною карткою залишку коштів на його картрахунку або встановленого ліміту кредитування. Тоді за дебетною карткою можливе отримання позики в межах дозволеного овердрафту за рахунком.

Дебетові картки можуть використовуватись для:

 1.  отримання готівки через банкомат;
 2.  отримання грошей у відділенні банку з рахунка клієнта;
 3.  сплати за послуги чи товари у торговельних закладах.

За технологічними особливостями розрізняють картки двох видів: з магнітною смугою та із вбудованою мікросхемою (chip card - «чипкартка», smart card - «смарт-картка», memory card - «розумна» або «інтелектуальна картка», «мікропроцесорна картка», «багатоцільова» або «багатофункціональна картка»).

Картки з магнітною смугою мають на звороті магнітну смугу, де записані дані, необхідні для ідентифікації особи власника картки при її використанні у банківських автоматах та електронних терміналах торговельних закладів. Ці дані містять:

 1.  банківські реквізити власника картки (ім'я та прізвище, адреса, код банку і відділення, номер рахунка);
 2.  термін дії картки;
 3.  максимальну суму, яку має в розпорядженні власник картки і яка зменшується при кожному знятті коштів з рахунка.

Важливим елементом інформації, записаної на магнітній смузі, є персональний ідентифікаційний номер (PIN - Personal Identification Number). Цей номер (код) має бути відомий тільки власнику картки, і він набирає його за допомогою спеціальної клавіатури банкомата чи термінала. Коли картка вводиться у зчитувальний пристрій банкомату чи терміналу, набраний код порівнюється з PIN-кодом на магнітній стрічці, і, якщо вони збігаються, то відкривається доступ до комунікаційної мережі для передавання команд щодо виконання платежу: власник набирає інформацію про стан рахунка, а потім суму платежу, яка передається до банку, що веде його рахунок, з якого вона списується та переводиться на рахунок одержувача (продавця товарів чи послуг) або видається готівкою з банкомата. Якщо вони не збігаються, то власнику надається можливість здійснити ще кілька спроб набору PIN-коду. Потім картка вилучається (заблоковується).

Картки з мікросхемою (смарт-картки) мають вбудовану мікросхему (чіп), що складається із запам'ятовувальних пристроїв для збереження інформації та процесора, який є складовою комп'ютера і здатний обробляти інформацію, записану в запам'ятовувальних пристроях. Збільшений таким чином обсяг пам'яті карки дає змогу зберігати та використовувати інформацію про її власника, банківський рахунок клієнта, а також про близько 200 останніх операцій, виконаних з використанням картки.

Всі платіжні картки, призначені для розрахунків, можуть поділятися на   індивідуальні   і   корпоративні   (бізнес-картки).   Банки видають індивідуальні картки приватним особам: своїм платоспроможним клієнтам, а також іншим особам після аналізу «кредитної історії» останніх і відкриття їм поточного (карткового) рахунка у банку або внесення страхового депозиту. Корпоративні картки видаються юридичним особам під їхні гарантії і забезпечення також після аналізу платоспроможності юридичної особи. Користуватися корпоративними картками можуть співробітники організації, яка отримала картку. Їм відкриваються персональні рахунки, пов'язані з корпоративним картковим рахунком. Відповідальність перед банком за корпоративним картковим рахунком несе організація, а не власники індивідуальних корпоративних карток.

У сфері грошового обороту платіжні картки є одним з прогресивних засобів організації безготівкових розрахунків.

Загальна кількість платіжних карток, емітованих вітчизняними банками, впродовж 2008 р. зменшилася на 2586 тис. шт., з 41162 тис. до 38576 тис. шт. (табл. 1). З них за станом на 01.01.2009 р. кількість платіжних карток за різними видами змінилася так:

Таблиця 1

Як видно з таблиці, за 2008 р. кількість платіжних карток, емітованих українськими банками, зменшилася на 6,3%.

2. Емісія, еквайринг та операції із застосуванням платіжних карток

Загальні засади емісії та здійснення операцій із застосуванням платіжних карток регулюються нормами Законів України «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні», а також нормативно-правовими актами Національного банку України.

Відповідно до нормативно-правових актів НБУ визначається порядок здійснення операцій із застосуванням платіжних карток, встановлено порядок їхньої емісії, порядок розрахунків за цими операціями, а також встановлено загальні вимоги до внутрішньодержавних платіжних систем, що створюються та функціонують в Україні. Визначено також особливості застосування платіжних карток внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем.

На території України застосовуються платіжні картки, емітовані членами внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем (резидентами та нерезидентами). Для здійснення емісії й еквайрингу платіжних карток, призначених для застосування в Україні, банки можуть створювати внутрішньодержавні одноемітентні та багатоемітентні платіжні системи.

Одноемітента платіжна система - платіжна система одного банку, який одночасно виконує функції платіжної організації, емітента й еквайра.

Багатоемітентна платіжна система - платіжна система, яка охоплює двох і більше емітентів.

Для здійснення емісії й еквайрингу платіжних карток, призначених для застосування в Україні та за її межами, банки-резиденти мають право створювати міжнародні платіжні системи або укладати договори з платіжними організаціями відповідних міжнародних платіжних систем про членство чи про участь у цих системах.

Банки-члени платіжних систем, якщо це не суперечить правилам відповідної платіжної системи, можуть укладати договори з іншими банками-резидентами, фінансовими установами-резидентами, що не є членами цих систем, і торговцями про видачу останніми готівкових коштів за платіжними картками через власні каси або банкомати.

Банк зобов'язаний у порядку, встановленому законодавством України, ідентифікувати клієнтів, які відкривають карткові та інші рахунки в банку, і держателів платіжних карток, котрі здійснюють операції з їхнім використанням за цими рахунками.

Ідентифікація клієнта банку не є обов'язковою під час здійснення кожної операції, якщо клієнт був раніше ідентифікований відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Еквайр та емітент зобов'язані проводити моніторинг з метою ідентифікації помилкових і неналежних переказів, суб'єктів таких переказів та вжиття заходів із запобігання або припинення здійснення зазначених операцій.

Емісія спеціальних платіжних засобів (емісія) - проведення операцій з випуску спеціальних платіжних засобів певної платіжної системи.

Емісія платіжних карток у межах України проводиться винятково банками, що уклали договір з платіжною організацією відповідної платіжної системи та отримали її дозвіл на виконання цих операцій (крім одноемітентних внутрішньобанківських платіжних систем).

Платіжна картка є власністю емітента і надається клієнту або довіреній особі відповідно до умов договору з клієнтом. Фізичним особам, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, емітент надає особисті платіжні картки, а юридичним особам і фізичним особам-підприємцям - корпоративні платіжні картки.

У договорі про надання та використання платіжної картки мають бути визначені предмет договору, права, обов'язки клієнта й емітента, їхня відповідальність, порядок розгляду спорів та інші визначені сторонами умови.

Для обліку коштів за операціями з використанням платіжних карток клієнтам відкриваються картрахунки. Відкриття картрахунків здійснюється відповідно до вимог, визначених законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України з питань відкриття поточних рахунків. Для відкриття картрахунків клієнти подають до банків документи, які потрібні для відкриття поточних рахунків і визначені нормативно-правовими актами Національного банку України з питань відкриття рахунків.

Залежно від умов, за якими здійснюються розрахунки за операціями з використанням платіжних карток, можуть застосовуватися дебетова, дебетово-кредитна й кредитна платіжні схеми.

Дебетова схема передбачає здійснення клієнтом операцій з використанням платіжної картки у межах залишку коштів, які обліковуються на його картковому рахунку, або за рахунок коштів клієнта за наперед оплаченою платіжною карткою, що обліковуються на консолідованому картрахунку банку.

Під час застосування дебетно-кредитної схеми клієнт здійснює операції з використанням платіжної картки в межах залишку коштів, які обліковуються на його картрахунку, а в разі їхньої недостатності (відсутності) на картрахунку - за рахунок наданого банком кредиту.

Кредитна схема передбачає здійснення розрахунків за виконані клієнтом операції з використанням платіжної картки за рахунок коштів, наданих йому банком у кредит (у межах кредитної лінії).

Кредитна лінія під операції з платіжними картками відкривається банком на визначений термін і в межах встановленого договором ліміту (заборгованості або граничної суми) кредитування.

Строк дії кредитної лінії, яка відкривається під платіжні картки, визначається договором між клієнтом та емітентом.

Наперед оплачені платіжні картки можуть емітуватися банками винятково для фізичних осіб.

Наперед оплачена платіжна картка - платіжна картка, яка надає право держателю виконувати операції в межах попередньо внесених коштів, що обліковуються на консолідованому картковому рахунку банку.

Консолідований картковий рахунок - рахунок, що відкривається емітентом для обліку коштів за емітованими ним наперед оплаченими платіжними картками. Дебетовий залишок за консолідованим картковим рахунком не допускається.

Одним із типів наперед оплачених платіжних карток є електронний гаманець.

Електронний гаманець - це смарт-картка або платіжний додаток платіжної картки, кошти за операціями з якою (яким) обліковуються на консолідованому кореспондентському рахунку емітента. Електронний гаманець дає змогу його держателю в межах встановленого ліміту виконувати платіж за товари (послуги) без введення персонального ідентифікаційного номера. Призначений переважно для здійснення розрахунків і зняття готівки на невеликі суми.

Емітент має право випустити наперед оплачену платіжну картку до замовлення її клієнтом. Наперед оплачена платіжна картка може мати фіксований номінал, що може вказуватися на платіжній картці.

Максимальна сума емітованої банком наперед оплаченої платіжної картки, кошти за якою обліковуються на консолідованому картковому рахунку банку, не може перевищувати суму 1000 грн. або її еквівалент в іноземній валюті.

Еквайринг - це діяльність щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням спеціальних платіжних засобів.

Еквайринг у межах України здійснюється винятково юридичними особами-резидентами, які уклали договір з платіжною організацією відповідної платіжної системи.

Клієнти та їхні довірені особи застосовують платіжні картки відповідно до умов договору з емітентом як засіб для:

 1.  безготівкової оплати за товари (послуги), у тому числі в системах електронної торгівлі (комерції);
 2.  перерахування коштів зі своїх картрахунків на інші власні рахунки та на рахунки інших осіб;
 3.  одержання готівки у касах банків, інших фінансових установ, торговців і через банкомати.

Наперед оплачені платіжні картки застосовуються їхніми держателями для безготівкової оплати за товари (послуги) та одержання готівки.

Операції з платіжними картками здійснюються з урахуванням обмежень, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України та законодавчими актами України. За допомогою платіжних карток забороняється здійснення інвестицій в Україну і за її межі.

У межах України переказ коштів за операціями, ініційованими із застосуванням платіжних карток, здійснюється у гривнях.

Держателі корпоративних платіжних карток можуть здійснювати операції з безготівкової оплати товарів (послуг) та одержувати готівку в таких випадках:

 1.  одержання готівки у гривнях для здійснення розрахунків, пов'язаних із виробничими (господарськими) потребами, у тому числі для оплати витрат на відрядження в межах України, з урахуванням обмежень, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України з питань регулювання готівкового обігу, а також чистого доходу фізичними особами-підприємцями;
 2.  здійснення розрахунків у безготівковій формі в гривнях, пов'язаних зі статутною та господарською діяльністю, а також витратами на відрядження в межах України;
 3.  одержання готівки в іноземній валюті за межами України й у встановленому порядку на території України в касі емітента для оплати витрат на відрядження;
 4.  здійснення розрахунків у безготівковій формі в іноземній валюті за межами України, пов'язаних з витратами на відрядження та витратами представницького характеру та ін.

Корпоративні платіжні картки не застосовуються для виплати заробітної плати, інших виплат соціального характеру, а також для здійснення розрахунків за зовнішньоторговельними договорами (контрактами).

Правилами платіжної системи можуть бути передбачені також інші обмеження щодо застосування корпоративних платіжних карток.

Держатель платіжної картки зобов'язаний використовувати її відповідно до вимог законодавства України й умов договору, укладеного з емітентом, та не допускати використання платіжної картки особами, які не мають на це права або повноважень, якщо інше не передбачено правилами платіжної системи.

Емітент зобов'язаний тимчасово призупинити здійснення операцій з використанням платіжної картки, а також вжити заходів з її вилучення та/або блокування (її реквізитів) у разі отримання заяви безпосередньо від клієнта чи держателя платіжної картки про її втрату.

3. Розрахунки з використанням платіжних карток

Щоб проводити розрахунки з використанням платіжних карток, необхідно створити певну інфраструктуру, яка забезпечить взаємодію учасників платіжної системи.

У системі карткових розрахунків беруть участь: власники карток, банк-емітент, торговельні установи та заклади сфери послуг, банк-еквайр, процесинговий центр.

Власники карток - це фізичні та юридичні особи, які за договором з кредитно-фінансовою установою використовують її платіжну картку для оплати у безготівковій формі вартості товарів чи послуг, а також для отримання через банківські установи та банкомати готівкових коштів.

Банк-емітент - установа банку, яка випускає в обіг платіжні картки.

Банк-еквайр - банківська установа, яка підписує угоду з підприємствами торгівлі та побутового обслуговування на обслуговування карток, здійснює первинну обробку трансакцій і бере на себе проведення з торговцями усього спектра операцій з картками.

Процесинговий центр - спеціалізований інформаційно-обчислювальний центр, який виконує збирання, обробку, зберігання та передачу кредитно-фінансовим установам інформації про необхідність переказу з рахунків осіб-держателів платіжних карток грошових коштів за одержані товари і послуги та інші карткові операції на рахунки осіб, які їх надають.

Юридичною основою взаємодії учасників карткових розрахунків є система договірних відносин. Передусім це стосується взаємодії банку-емітента з клієнтами. В таких договорах банки самостійно встановлюють тарифи на відкриття та обслуговування карткових рахунків, розміри мінімального внеску і незнижувального залишку.

Прагнення банків розширити мережу пунктів видачі готівки призвело до впровадження однієї з поширених у світі технологій обслуговування банківських платіжних карток - банкоматів.

Банківський автомат самообслуговування (банківський автомат) -програмно-технічний комплекс, що надає змогу держателю спеціального платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання грошей у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу.

Сучасний банкомат може виконувати всі операції, які звичайно виконує касир:

 1.  змінювати параметри рахунка клієнта (внесок коштів);
 2.  повідомляти про баланс рахунка;
 3.  видавати звіт про рух коштів на рахунку за певний період;
 4.  переказувати кошти з рахунка на рахунок;
 5.  здійснювати періодичні платежі;
 6.  видавати готівку;
 7.  приймати готівку;
 8.  надавати інформаційно-довідкові послуги. Найчастіше банкомат використовується для видачі готівки. Водночас   важливим   напрямком   обслуговування власників

платіжних карток з використанням найновіших електронних засобів є надання їм електронних послуг у торговельних пунктах. Ідея полягає в тому, щоб здійснювати оплату повсякденних покупок у магазинах, кафе, на бензоколонках тощо через POS-термінали (point of sale terminals), які з'єднані з банківським комп'ютером і приводяться в дію за допомогою платіжної картки. При такому платежі сума покупки негайно списується з рахунка покупця і перераховується на банківський рахунок торгового пункту. Мета впровадження таких систем - заміна готівково-грошових оборотів електронними перерахуваннями.

Схема розрахунків з використанням платіжної картки (рис. 8.2) має такий вигляд:

 1.  Клієнт звертається до банку на отримання платіжної картки.
 2.  Банк-емітент відкриває клієнтові картковий рахунок, а у разі видачі кредитної картки аналізує його кредитоспроможність та визначає кредитний ліміт.
 3.  Банк-емітент видає клієнтові платіжну картку.
 4.  Купуючи товари у торговельній мережі, власник картки пред'являє її продавцю, який має спеціальний зчитувальний пристрій (торговельний термінал). Торговельний термінал - різновид платіжного термінала, що реалізує переважно функції платежу із застосуванням платіжної картки.
 5.  Власник картки набирає персональний ідентифікаційний номер (PIN). Персональний ідентифікаційний номер (PIN) - код, відомий лише держателю платіжної картки і потрібний для його ідентифікації під час здійснення операцій з використанням платіжної картки.
 6.  Перевірка платоспроможності власника картки. Для здійснення операції продавцю необхідно отримати підтвердження платоспроможності клієнта. Здійснюється авторизація. Авторизація -процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням платіжної картки. Сучасні термінали дають змогу в режимі реального часу «on-line» за кілька секунд зв'язатися з центральним комп'ютером в інформаційному центрі. Інколи продавцю вимагається додаткове підтвердження платоспроможності власника картки. У цьому разі він зв'язується з банком за телефоном, повідомляє номер рахунка клієнта, кінцевий термін дії картки, номер свого рахунка і суму, на яку здійснюється операція. Установа, від імені якої видана картка, відповідним кодом, що передається по комп'ютерній мережі, дає дозвіл на операцію (або відхиляє). Цей код фіксується на квитанції торгового термінала, після чого операція проводиться за рахунками власника картки. Код авторизації - код, що формується й надається емітентом або особою, яка діє за його дорученням, - членом або учасником платіжної системи за результатами позитивної авторизації.
 7.  У разі негативної авторизації безготівкові розрахунки за платіжною карткою не проводяться.

У разі позитивної авторизації торговельний термінал друкує три квитанції, в яких містяться дані про дату та суму здійснення операції, реквізити платіжної картки, підписи касира і держателя платіжної картки (якщо це передбачено правилами платіжної системи) та ін. Кожна з цих квитанцій платіжного термінала призначена для одного з учасників операції (власника картки, магазину і банку).

 1.  Продавець повертає платіжну картку покупцю разом з товаром і квитанцією платіжного термінала.
 2.  У кінці кожного дня торговець збирає квитанції платіжного термінала і передає їх у свій банк.
 3.  Загальна сума виручки за вирахуванням комісійних перераховується на поточний рахунок торговця.
 4.  Якщо торговець і власник картки обслуговуються в різних банках, то за допомогою міжбанківських розрахунків гроші перераховуються з банку-емітента до банку-еквайра. Потім банк-емітент отримує платіж від власника картки.
 5.  Емітенти платіжних карток зобов'язані у порядку та строки, визначені договором, надавати клієнтам виписки про рух коштів на їхніх картрахунках за операціями, які виконали клієнти та їхні довірені особи.

Виписка про рух коштів на картрахунку може надаватися клієнту безпосередньо у банку, надсилатися поштою, електронною поштою, у вигляді текстового повідомлення на мобільний телефон.

Рис..2. Схема документообігу при розрахунках платіжними картками.

Динаміка розширення термінальної інфраструктури протягом 2008 р. відображена у табл. 2.

Таблиця 2

Основні показники ринку платіжних карток в Україні

Як видно з таблиці, темпи зменшення банками обсягів емісії платіжних карток протягом 2008 р. не відповідали динаміці розширення термінальної інфраструктури за всіма її складовими.

4. Національна система масових електронних платежів

Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) - це внутрішньодержавна банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів, в якій розрахунки за товари, послуги, одержання готівки та інші операції здійснюються за допомогою платіжних смарт-карток за технологією, розробленою Національним банком України.

Загальні принципи побудови Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП), її організаційну структуру, умови членства, порядок вступу та виходу із системи, взаємовідносини між її членами й учасниками, загальну технологію роботи у НСМЕП, порядок використання платіжних карток, загальні правила документообігу і здійснення розрахунків, порядок вирішення спорів, систему безпеки визначають відповідні правила, затверджені Національним банком України.

Метою створення НСМЕП є розроблення та впровадження в Україні відносно дешевої, надійно захищеної, автоматизованої системи безготівкових розрахунків, яка здебільшого розрахована на роботу в режимі «off-line».

Оф-лайн (off-line) операція - операція з використанням платіжної картки, технологічна схема виконання якої не потребує під час виконання операції безперервного зв'язку в режимі реального часу з емітентом та еквайром. Під час здійснення оф-лайнових операцій використовується залишок коштів відповідного платіжного додатка платіжної картки, а авторизація операції проводиться терміналом (банкоматом), на якому виконується ця операція з використанням модуля безпеки термінала.

З упровадженням НСМЕП громадяни України матимуть змогу оплачувати товари і послуги у безготівковій формі за допомогою смарт-карток, а також зберігати й накопичувати заощадження у банках на поточних і карткових рахунках. Таким чином, можна очікувати не лише значного розширення можливостей банківської системи України завдяки додатковому залученню коштів населення, а й забезпечення завдяки роботі НСМЕП додаткових прибутків громадян у вигляді відсотків за залишком на їхніх банківських рахунках.

До того ж технологією НСМЕП передбачено також широке застосування платіжних карток юридичними особами (це корпоративні та бізнес-картки).

Національний банк України вважає створення НСМЕП завершальною стадією у побудові системи електронних платежів у нашій державі. НСМЕП за своєю масштабністю, складністю та обсягом витрат на створення, запровадження і експлуатацію значно перевищує існуючу систему електронних платежів Національного банку України. З урахуванням світового досвіду в нашій державі має бути емітовано не менше, ніж 10 млн. платіжних карток НСМЕП, функціонувати щонайменше 100 тис. точок обслуговування (платіжних терміналів у торгівлі, на транспорті, у сфері послуг, банківських терміналів та банкоматів у банках).

Організаційна структура НСМЕП - це сукупність визначених платіжною організацією суб'єктів, їхніх функцій, прав і обов'язків, а також сукупність відносин, що виникають між ними під час проведення переказу коштів та забезпечення діяльності НСМЕП.

До складу НСМЕП входять:

 1.  платіжна організація;
 2.  члени платіжної системи;
 3.  учасники платіжної системи.

Платіжна   організація  НСМЕП   (платіжна   організація) -

юридична особа, яка є власником або одержала право на використання знака для товарів і послуг НСМЕП (знак НСМЕП) та інших знаків, що ідентифікують належність платіжних карток до НСМЕП, і яка визначає правила роботи НСМЕП, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності НСМЕП та несе відповідальність згідно із законодавством України й укладеними нею договорами. Функції платіжної організації НСМЕП виконує Національний банк України.

Членами НСМЕП можуть бути юридичні особи, які укладуть договір з Платіжною організацією про вступ до НСМЕП. Член НСМЕП може виконувати функції емітента або еквайра.

Учасниками НСМЕП є юридичні особи - суб'єкти відносин, що виникають при проведенні переказу коштів, ініційованого за допомогою платіжних додатків спеціальних платіжних засобів НСМЕП (процесинговий центр мобільних платіжних інструментів, держателі мобільних платіжних інструментів, розрахунковий банк, головний процесинговий центр, регіональні процесингові центри, процесингові центри банківського рівня, держателя платіжних карток, підприємства торгівлі та послуг й ін.).

До спеціальних платіжних засобів НСМЕП належать:

 1.  платіжні картки;
 2.  мобільні платіжні інструменти.

Платіжна картка НСМЕП (платіжна картка) - спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої у встановленому законодавством порядку пластикової смарт-картки, що є носієм платіжних додатків НСМЕП.

Платіжний додаток картки НСМЕП (платіжний додаток) -

програмний засіб, який розміщений у пам'яті платіжної картки і за допомогою якого здійснюється ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі, а також здійснення інших операцій, передбачених технологією НСМЕП. Може завантажуватися як готівкою, так і з рахунка завантаження клієнта.

У НСМЕП застосовуються платіжні картки з вбудованими чип-модулями - смарт-картки. Смарт-картка, яка є носієм копії фінансової інформації в НСМЕП, на відміну від пластикової картки з магнітною смугою, найбільш повно задовольняє вимоги безпеки. На її базі створена високоефективна оф-лайнова технологія, тобто така, яка не потребує оперативного зв'язку з банківським рахунком під час виконання платіжних операцій, що дуже важливо, враховуючи недостатньо високу якість вітчизняних каналів зв'язку, і яка значно зменшує експлуатаційні витрати. За рахунок цього участь у НСМЕП може брати населення України з малими доходами (пенсіонери, студенти, школярі та ін.), а швидкість обслуговування набагато більша, ніж при розрахунках готівкою та операціях картками з магнітною смугою.

У НСМЕП використовуються платіжні картки з платіжними інструментами як електронний гаманець та електронний чек.

Електронний гаманець (гаманець) - платіжний додаток платіжної картки, кошти за операціями з яким обліковуються на консолідованому картрахунку емітента і який дає змогу його держателю в межах встановленого ліміту виконувати платіж за товари (послуги) без введення персонального ідентифікаційного номера (ПІН).

Електронний чек (чек) - платіжний додаток персоніфікованої платіжної картки, кошти за операціями з яким обліковуються на окремому чековому картрахунку, відкритому в емітента.

Застосування електронного гаманця економічно доцільне навіть при розрахунках малими сумами (від кількох копійок). Електронний чек орієнтований на застосування при середніх та значних за сумою платежах (від кількох тисяч гривень).

Держателі карток НСМЕП можуть виконувати такі фінансові й нефінансові операції:

• он-лайнові завантаження платіжного додатка картки (чека і гаманця) з рахунка завантаження;

 1.  оф-лайнові завантаження платіжного додатка картки (чека і гаманця) з рахунка завантаження;
 2.  завантаження платіжного додатка картки (чека і гаманця) готівкою;
 3.  одержання готівки із залишку коштів платіжного додатка картки (чека і гаманця);
 4.  одержання готівки з рахунка завантаження;
 5.  платіж із залишку коштів платіжного додатка картки (чека і гаманця);
 6.  платіж з рахунка завантаження;
 7.  перегляд стану рахунка завантаження;
 8.  перегляд залишків коштів платіжних додатків (чека і гаманця) на картці;
 9.  перегляд журналу платежів (до восьми останніх операцій);
 10.  перегляд журналу завантажень (до чотирьох останніх операцій);
 11.  зміну персонального ідентифікаційного номера (ПІН) - ця операція може проводитися на всіх банківських терміналах та банкоматах НСМЕП.

Підприємствам, які мають наміри у себе запровадити картки НСМЕП, необхідно звертатися до банку, який їх обслуговує, або до банків-учасників НСМЕП.

Мобільний платіжний інструмент (МПІ) - спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої у встановленому законодавством порядку смарт-картки, що є носієм персоніфікованого платіжного мобільного додатка НСМЕП та відповідного додатка оператора мобільного зв'язку.

Держателі карток НСМЕП мають можливість оплати товарів (послуг) і переказу коштів за допомогою карток НСМЕП через мережу Інтернет.

Зокрема, на сьогодні реалізована можливість:

 1.  поштових переказів для фізичних та юридичних осіб через Інтернет;
 2.  сплати за комунальні послуги й електроенергію;
 3.  сплати за телекомунікаційні послуги;
 4.  сплати за послуги кабельного цифрового й аналогового телебачення;
 5.  сплати за послуги провайдерів Інтернету;
 6.  придбання карток мобільного зв'язку, IP-телефонії, хостингу та доменних імен, а також інших товарів і послуг в інтернет-магазинах;
 7.  перекази коштів на користь фізичних та юридичних осіб.

Для здійснення інтернет-платежів НСМЕП потрібно мати:

 1.  комп'ютер, під'єднаний до Інтернету;
 2.  платіжну картку НСМЕП, яку можна отримати у банку-члені НСМЕП;
 3.  гроші на рахунку або платіжному додатку картки НСМЕП (чеку або гаманцю);
 4.  зчитувач смарт-карток (карт-рідер);
 5.  встановлену та настроєну клієнтську частину інтернет-термінала (спеціальне програмне забезпечення), яке можна завантажити безкоштовно.

Протягом 2008 р. емісія платіжних карток НСМЕП збільшилась на 34,3% і досягла рекордного рівня (протягом 2008 р. було емітовано 608309 карток). Таким чином, загальна кількість емітованих платіжних карток НСМЕП складає 2382996. (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка емісії платіжних карток НСМЕП за роками (тис. шт.).

Швидкими темпами розвивається інфраструктура приймання платіжних карток НСМЕП. Динаміку зростання кількості термінального обладнання НСМЕП наведено на рис. 8.4. У НСМЕП на кінець 2008 р. кількість термінального обладнання (банкомати і термінали) становила 5706 одиниць. Протягом 2008 р. було встановлено 1245 одиниць термінального обладнання, що менше цього показника у 2007 р. на 21 або 1,7%

Національна система масових електронних платежів за показниками розвитку поступово наближається до діючих в Україні міжнародних карткових платіжних систем. НСМЕП своєю надійною, швидкісною та дешевою для клієнтів і банків технологією має доповнити вітчизняний ринок карткових систем.

Масовість проекту сприятиме розвитку в Україні інтернет-комерції, коли кожен учасник національної системи масових електронних платежів завдяки інтернет-терміналам зможе взяти участь в організації розрахункового обслуговування інтернет-магазинів на базі НСМЕП.

Рис. 4. Динаміка зростання кількості термінального обладнання за роками (шт.).

Запитання для самоконтролю

 1.  У чому суть платіжної картки? Які види платіжних карток ви знаєте?
 2.  Що таке емісія платіжних карток?
 3.  Що таке еквайринг?
 4.  Охарактеризуйте схему розрахунків з використанням платіжної картки.
 5.  Що таке Національна система масових електронних платежів?
 6.  Назвіть мету створення Національної системи масових електронних платежів.
 7.  Які суб'єкти входять до складу Національної системи масових електронних платежів?
 8.  Які платіжні картки застосовуються у Національній системі масових електрон них платежів?
 9.  Які додатки платіжних карток застосовуються у Національній системі масових електронних платежів?
 10.  Визначте можливості та переваги переказу коштів за допомогою карток Національної системи масових електронних платежів через мережу Інтернет.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6427. Печатная электроника для дешевых электронных систем. Состояние технологии и развитие оборудования. 21.59 KB
  Печатная электроника для дешевых электронных систем. Состояние технологии и развитие оборудования. Аннотация. В последние годы печать стала сильно интересна как метод получения дешевых и массовых электронных систем. Печать допускает использование це...
6428. РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА 22.21 KB
  Статья посвящена анализу правового института реабилитации в уголовном процессе Российской Федерации, а также кругу участников судопроизводства, которые, по мнению автора, должны обладать правом н...
6429. Зигмунд Фрейд. Влечения и их судьба 116 KB
  З. Фрейд. Влечения и их судьба Нам часто приходилось слышать, что наука должна строиться на основании ясных и точно определенных исходных положений. В действительности никакая, даже самая точная, наука не начинает с таких определений. Настоящее нача...
6430. Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте 118.5 KB
  Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте Вопрос об отношении обучения и развития ребенка в школьном возрасте представляет собой самый центральный и основной вопрос, без которого проблемы педагогической психологии и педагогическог...
6431. Манипулятивные технологии в системе массовых коммуникаций 167.5 KB
  Манипулятивные технологии в системе массовых коммуникаций. Введение. Определение манипуляции. Признаки манипуляции. Психология манипуляции. Манипуляция на уровне психических процессов. Манипуляция на уровне психологиче...
6432. Проверка гипотезы совпадения экспериментального закона с теоретическим по критерию Колмогорова 25.47 KB
  Проверка гипотезы совпадения экспериментального закона с теоретическим по критерию Колмогорова Этапы задания и результаты их реализации. Задание 1. Разобраться в теоретическом материале Задание 2. Проверить с помощью критерия Колмогорова, подч...
6433. Новейшая история стран Латинской Америки 2.19 MB
  Предисловие Проблемы новейшей истории стран Латинской Америки занимают видное место в отечественной исторической науке. Начиная с 50-х годов было опубликовано много работ по тем или иным вопросам истории региона и отдельных латиноамерикански...
6434. Американская стратегия для ХХI века 152 KB
  Введение Всегда непредсказуемая, мировая история сделала в 1990-е годы нашего века удивительный поворот. После полустолетия биполярного противостояния мир потерял прежнее равновесие и новую систему международных отношений возглавили Соединенные Штат...
6435. Исламская экономика: универсальная теория развития или одна из моделей третьего пути 151.5 KB
  Исламская экономика: универсальная теория развития или одна из моделей третьего пути? Статья посвящена различным теориям развития в мусульманском мире во второй половине XX - начале XXI в., среди них - арабский социализм, исламский социали...