89227

Розробка газопостачання житлового мікрорайону в місті Миргород Полтавської області

Курсовая

Архитектура, проектирование и строительство

Певна кількість газу в Україну постачається із Росії і Туркменістану. Ці поставки газу забезпечено надійною сировиною базою але орієнтування на забезпечення держави основними енергоносіями у певному обсязі з цих джерел надає впевненості в стабільності та надійності його надходження. Тобто Україна при недостатній забезпеченості власними ресурсами природного газу практично привязана до двох джерел його імпорту а фактичнодо одного оскільки надходження газу з Туркменістану здійснюється через Росію. м3 природного газу.

Украинкский

2015-05-11

966 KB

0 чел.

Вступ

Відомо , що надійне і гарантоване забезпечення енергоресурсами є основою стабільного функціонування народного господарства кожної держави.

Нині  Україна як і всі країни світу використовує кілька видів первинних ресурсів . Основним енергоносієм є природній газ який становить понад 40% від загального споживання всіх енергоресурсів .

Забезпечення природнім газом споживачів України  в основному здійснюється із системи транзитних магістральних газопроводів. Крім цих газопроводів Україна вкрита розгалуженою мережею розподільних міжрайонних та міжселищних газопроводів.

Певна кількість газу в Україну постачається із Росії і Туркменістану. Ці поставки газу забезпечено надійною сировиною базою але орієнтування на забезпечення держави основними енергоносіями у певному обсязі з цих джерел надає впевненості в стабільності та надійності його надходження. Тобто Україна при недостатній забезпеченості власними ресурсами природного газу практично прив’язана до двох джерел його імпорту, а фактично-до одного, оскільки надходження газу з Туркменістану здійснюється через Росію.

Сьогодні в розгалуженій газо транспортній системі України працює понад 1600 (ГРС) через які щорічно надходить промисловим, комунально-побутовим та бюджетним споживачам понад 70млрд. м3 природного газу.

Як відомо магістральні газопроводи працюють з тиском 5.5-7.4мПа. Потім газ редукується в ГРС до 0.3 - 0.6 або 1.2 мПа і подається в розподільну мережу . При цьому енергія надлишкового тиску газу втрачається. Але якщо знижувати тиск газу на ГРС за допомогою турбодетандера то енергію надлишкового тиску газу можна перетворити в механічну енергію.

1. Характеристика об’єкта

Об’єктом проектування є розробка газопостачання житлового мікрорайону  в місті Миргород Полтавської області. Площа проектованого мікрорайону  складається з кварталів 1;5 та 9 поверхової житлової забудови. Місто знаходиться на відстані 1,5м від ГРС,.

 До споживачів низького тиску є житлові будинки та невеликі комунально - побутові об’єкти, лікарні, їдальні і фабрики з витратою газу.    

До споживачів середнього тиску відносяться хлібозавод, лазня, пральня, ГРП мікрорайону, ГРП заводу, котельні.

Місто Миргород знаходиться в центральній частині України(2 кліматична зона) і має слідуючі показники: середньорічна температура зовнішнього повітр”я 6,5 С,абсолютно мінімальна температура -36 С,абсолютно максимальна 38 С,середня максимальна найбільш жаркого місяця 24,6 С,найбільш холодної доби забезпеченістю 0,98 -29 С,забезпеченістю 0,92-26 С,найбільш холодних пяти днів забезпеченістю 0,98-25С,забезпеченістю 0,92-21 С,період з середньодобовою температурою менше 8 С,тривалість діб 189,середня температура -1,1 С,період з середньодобовою температурою менше 10 С,тривалість діб 207,середня температура -0,1 С,середня температура найбільш холодного періоду -10 С,тривалість періоду менше 0 С діб 116,середня температура по місяцях:І-6,  ІІ-5,3, ІІІ-0,5, ІV 6,9, V-13,6, VІ 16,7,  VІІ 18,7, VІІІ 17,8,  ІX 12,9, X 7,5, XІ 1,3, XІІ-3,4.

Об”єм сніжного переносу за зиму складає 90 м/м,глибина промерзання грунту становить-0,7,район будівництва некарстовий.Середня підверженість зсувним процесом:лісові грунти,середньої масивності від 5 до 10 м,дають незначну посадочну деформацію при навантаженню,щільність водяного пара по місяцях г Па            

І 3,6; ІІ 3,9;ІІІ 4,7; ІV 7,1;V -10,1;VІ 13,4;VІІ 15,1;VІІІ 14,8;ІX 11.4;X 8,2;XІ 6,5;XІІ 4,7.Середня місячна відносна вологість повітр’я 13 годин у %,найбільш холодного місяця 81%,найбільш жаркого місяця 54%,кількість опадів в мм за рік 621,рідких і змішаних 523.

Таблиця 1 Дані для заповнення рози вітрів.

Пн

Пн.Сх

Сх.

Пд.Сх

Пд.

Пд.Зх

Зх.

Пн.Зх

Січень

12

13

7

11

15

14

14

14

Липень

23

11

5

6

8

8

14

25

1.1. Cклад природного газу.

Комплексний склад газу   Ланiвського родовища

СО2-0,6 %                                C3H8-1%

CH4-92.0  %                              C4H10(норм)-0,5%

C2H6-3.1 %                                С5Н12(норм)-0,3%;   

Визначення теплотворної здатності газу родовища

=107,9Н2+126,4СО2+358,8СН4+643С2Н6+931,8С3Н8+1235С4Н10(норм)+

+1227С4Н10(ізобат)+1566С5Н12(норм)+595С2Н4+884С8Н6+1138С4Н8, мДж/м3  (1)                                                                                                                    

 = 358,8*92,0+643*3,1+931,8*1+1235*0,5+1566*0,3=33009,6+1993,3+931,8+

         +617,5+469,8=35мДж/м3

Густина газу

                                                                                                                                                                                                                 

2. Визначення витрат газу.

2.1. Визначення  витрат газу на комунально-побутові потреби.

Таблиця № 1

Норми витрат газу

мДж

М3

1

2

3

4

5

6

7

8

Споживачі, які живляться низьким тиском  . 5 поверхова забудова

Побутові 1ПГ,ВПГ

8000

221,6

8812,8

1952916,48

862,9

2ЦГВ 2ПГ,

2800

77,6

5875,2

455915,52

201,4

3громадські будівлі

53,2

4 школи

50

1,4

3264

4569.6

2.02

5 лікарня

12400

343,5

195,84

67271,04

29,72

6 їдальня

6,3

0,174

409632

71275,968

1/2000

35,6

Споживачі, які живляться низьким тиском .   9 поверхова

Побутові   

1ПГ,ВПГ     

8000

221,6

15111,6

3348677,376

1407,10

2ЦГВ 2ПГ,

2800

77,6

10074,24

781761,024

328,5

3громадські будівлі

86,78

4 школи

50

1,4

5596,8

7835,52

3,3

5 лікарня

12400

343,5

335,808

115350,048

48,5

6 їдальня

6,3

0,174

702398,4

122217,3216

1/2000

51,3

                                                                            

Споживачі які живляться середнім тиском  . 5 поверхова забудова

1 лазня

50

1,38

88128

121616,64

1/2700

45,04

2 пральня

8800

243,8

816

198940,8

1/2900

68,6

3 х-б завод

чорний

2500

69,2

1787,04

123663,168

1/6000

20,6

білий

5450

150,9

1191,36

179776,224

1/6000

30

конд.вироби

7750

214,7

595,68

127892,496

1/6000

21,3

Споживачі які живляться середнім тиском  .  9  поверхова забудова

1 лазня

50

1,38

1511136

208536,768

1/2700

77,2

2 пральня

8800

243,8

199,2

341124,96

1/2900

117,6

3 х-б завод

чорний

5450

150,9

3064,248

212045,9616

1/2600

35,3

білий

5450

150,9

2042,832

308263,3488

1/2600

51,4

Кондитер -ські. вироби

7750

214,7

1021,416

219298,0152

1/2600

36,5

2.1.2. Визначення витрат газу на потреби теплопостачання.

Визначаємо витрату газу на місцеве опалення

, м3/год.                        (2)                                                                                                                             

, м3/год.

, м3/год.

– загальна площа ;

gо – збільшений показник максимального теплового потоку на опалення житлових будівель на 1м2 загальної площі / Вт/м2       

-  ккд обладнання  для  місцевого опалення

/0.65 –  0.75/ в проекті приймається  0.65  

2                                                                                                 (3)                                                                

 

де К-% місцевого опалення

= 0.6*16320* = 4197600 , м2

= 0.6*27984* = 419760 , м2

Витрати газу котельнею на потреби центрального опалення , вентиляцію та гаряче водопостачання.

Центральне опалення

, м3/год.                                                                (4)                                                                                                               

де k1 – 0.25 коефіцієнт який враховує  тепловий потік на опалення громадських будівель , приймається при відсутності других даних див.

η кот. – ккД /0.8 – 0.85/ в проекті приймається 0.8 див              

                                                                                                                                                                                                                                                  

, м2                                    (5)

k = % коефіцієнт на центральне опалення

, м2

2

2/год.

, м3/год.

Вентиляція громадських будівель

 ,м3/год.                                                       (6)                                                                                                                           

так як норматив життєвої забезпеченості в проекті – 15 м2,а громадські будівлі збудовані  після 1985р. ,  то k2 – 0.6

, м3/год.

, м3/год.

 

Витрати газу на гаряче водопостачання житлових та громадських будівель

, м3/год.                                                                 (7)                                                                                                                                                   

де gh збільшений показник максимального теплового потоку на гаряче водопостачання на 1 людину у Ват. При нормі 85м3 ,  gh = 247м3/людину

, м3/год.

Загальна витрата газу котельною

3/год.                                               (8)                                                                                                                             

, м3/год.

3. Визначення розрахункових витрат газу

Таблиця 2

Розрахункові витрати газу м3год

Загальна

 

Середній

тиск

Низький

тиск

 Невеликі комунальні об’єкти

-    побут ;

-  громадські будівлі

-   школи

-  їдальня

2799,9

139,98

5032

86,9

2799,9

139,98

5032

86,9

Великі комунально – побутові об’єкти

-2 пральня ;

-    лазня ;

-3 хліб-завод ;

-4 лікарня ;

186,2

122,24

195,1

78,22

186,2

122,24

195,1

78,22

Джерела теплопостачання

-   місцеве ;

-5 централізоване/котельня/

5757,96

5407,8

547,8

5757,96

ΣQр-р=8868,28

Промислові підприємства

-6 фабрика

-7 завод

35

300

280

250

300

280

250

35

Всього :

15644,62

6741,34

8903,28

                                                                                         QГРП – 8903, 28 м3/год.          

4. Проектування та гідравлічний розрахунок газопроводів середнього тиску

4.1. Визначення оптимальної  кількості ГРП.

У міському населеному пункті кількість сітьових ГРП визначаємо окремо для кожного району шляхом складних техніко економічних розрахунків

Оптимальну кількість сітьових ГРП знаходимо за формулою:

nо =  ,шт.,                   nо =                                                          ( 9)                                                                                                                                                                                                               

                   

де V p-p – рівномірно розподілене навантаження району , який об слуговується гідравлічною зв’язаною мережею газопроводів низького тиску , м3/год.

Vопт – оптимальна продуктивність одного ГРП, м3/год.

До рівномірно розподіленого навантаження слід відносити такі витрати газу:

  - для задоволення господарсько побутових потреб мешканців в житлових будинках;

 - невеликими комунально побутовими підприємствами;

 1.  джерелами децентралізованого теплопостачання;

Оптимальну продуктивність ГРП відповідно до методики визначають так :

      Vопт = , м3/год. ;                                                                            (10)                                                                                                                   

 

 Vопт = , м3/год.

Де m –густота населення в районі , що підлягає газифікації люд./га.

      

      m = , люд. /га.;                                                                                            (11)                                                                                                            

     Де N – число мешканців у районі , люд.

    F3 – площа житлової забудови, га.

      m = , люд. /га.

     

      е =   ,м3(год. люд.);                                                                              (12)                                                                                                                  

е = , м3(год. люд.);

Rопт = 6.5 , м;      Копт=7,5=397,4м                                                                                                

Де Δр – розрахунковий перепад тиску у вуличних газопроводах низького тиску , Δр = 1200 Па

φ – коефіцієнт густини мереж низького тиску , м-1

ρ –вартість газо регуляторного пункту , грн.90000

У зв’язку з тим , що методика визначення оптимальної кількості ГРП була розроблена досить давно тому вартість ГРП необхідно приймати:

 1.  стаціонарного –15-20 тис. Гривень

шафової газоригуляторної установки 1-1.5 тис. гривень

Значення коефіцієнта густини мережі знаходимо так:

        Φ = 0.0075+0.003 , м-1;                                                                           (13)                                                                                                              

Φ = 0.0075+0.003= 0.02 , м-1;

Приймаємо 3 ГРП

4.2. Гідравлічний розрахунок мережі середнього тиску.

Газопровід середнього тиску прокладається під землею на глибині 0,9 м від поверхні землі із сталевих труб ГОСТ 10704 –76 із сталі яка добре зварюється.

     На газопроводах високого і середнього тиску монтується засувка. Для газопроводів із тиском до 0,6 МПа використовується засувка із чавуну, а для газопроводів із тиском більше  0,6 МПа із сталі. Вони влаштовуються на розподільчих газопроводах для відмикання окремих ділянок або дільниць, перед зовнішніми користувачами середнього тиску та усіх випадках передбачених ДБН.В. 2,5.20 – 2001 “Газопостачання”.

    На вводах газопроводу середнього тиску відмикаючий пристій встановлюється на зовні будівлі в доступному місті.

    На газопроводах середнього тиску для збирання і видалення конденсату використовуються конденсатозбірник зварної конструкції який має два стояки за допомогою яких газ видаляється конденсатом на поверхню.

    На газопроводах середнього тиску використовуються лінзовий і гумовий компенсатори для запобігання руйнування від температурного розширення чи вібрації.

    На газопроводах середнього тиску влаштовуються газові колодязі.

    Контрольна трубка служить для контролю витоку газу із газопроводу, які прокладаються під землею. Переваги тупікової мережі:

 1.  невелика довжина;

економія труб.

Недоліки:

 1.  нерівномірність тиску у різних споживачів;

труднощі при ремонті;

початковий період газифікації

Визначення довжини ділянок

Таблиця 3

км           

км           

км             

км   

км    

км    

км   

км

км

км

км

км

км

км

км

км

Визначаємо витрату газу на кожній ділянці

   

м3/год

м3/год

м3/год  

м3/год

м3/год   

м3/год

м3/год

м3/год

м3/год

м3/год

м3/год

м3/год

м3/год

м3/год

Таблиця 4

Довжина ділянки,  км

ά

Квадрат тиску  газу, МПа

Pпоч

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1-2

9830

2,1

2,31

350

0,0028

0,41

0,1681

0,1621

0,4

2-3

6798

0,35

0,385

300

0,0025

0,4

0,16

0,158

0,39

3-4

5816

0,4

0,485

300

0,006

0,39

0,1521

0,1321

0,37

4-5

4455

0,35

0,385

300

0,0031

0,37

0,1369

0,1339

0,36

5-6

4076,

0,35

0,385

250

0,0028

0,36

0,1296

0,1216

0,35

6-7

3976

0,65

0,715

250

0,008

0,35

0,1225

0,1175

0,34

7-8

3954

1,25

1,45

250

0,007

0,34

0,1156

0,1089

0,33

Відгалуження магістралі 9-17

9-17

3032

6,5

7,15

0,006

150

0,004

0,35

0,11

0,158

0,34

Відгалуження магістралі 7-15

7-15

1361

1,65

1,85

0,002

150

0,004

0,32

0,1269

0,1309

0,31

Відгалуження магістралі 9-8

8-9

2983

1,25

1,45

0,006

200

0,01

0,30

0,1296

0,1226

0,29

Відгалуження магістралі 8-16

8-16

2693

1,9

2,09

0,003

150

0,0031

0,29

0,1024

0,0944

0,27

осн

8-10

1362

0,65

0,75

0,003

250

0,0065

0,3

0,1151

0,0956

0,29

10-11

1022

0,6

0,66

0,003

200

0,0062

0,29

0,1135

0,0923

0,28

11-12

981

0,7

0,77

0,003

200

0,0059

0,27

0,1065

0,089

0,026

12-13

379

1,1

1,21

0,003

200

0,0045

0,26

0,0987

0,082

0,024

13-14

339

0,75

0,825

0,003

150

0,004

0,23

0,0897

0,0793

0,021

5. Проектування та гідравлічний розрахунок мережі низького  тиску.

5.1. Гідравлічний розрахунок мережі

низького  тиску.

м3/год.                                                  (14)                                                                                                                       

 ,м3/год.

Визначаємо витрату газу кожним мікрорайоном        

   Qкв. = Fкв.*Опит. 3/год.                                                                                        (15)                                                                                                                    

                                                                   

Qкв. А = 16*96.08=157.28 ,м3/год.

Qкв. Б = 20*96.08=1921.6 ,м3/год.

Qкв. В = 18*96.08=1729.44 ,м3/год.

Qкв. Г = 20.3*96.08=1950.4 ,м3/год.

Qкв. Д = 18*96.08=1729.44 ,м3/год.

Визначаємо питомі витрати газу( лінійні)

                                                                                                               (16)

                                                                                                                                                                                                                           

Ркв.- периметр кварталу м3/год/м

1

1.3

1.02

1.4

1.02

Таблиця 5                            Шляхові та розрахункові витрати газу

Дільниці

Питомі витрати газу

Довжин.lг. м

Шляхові витрати Qшл.=опит.*lг.

М3/год.

Еквівалентні

Qекв.=0.55*

*Qшл.

Транзит. витрати

Qт.=Qшл.п.д.+

+Qтр.п.д.

Розрахункові витрати Qр.=Qекв.+

+Qтр.

1

2

3

4

5

6

7

1-2

1

400

400

220

0

220

2-4

1

400

400

220

0

220

1-3

1.02

400-

459

252.45

0

252.45

3-4

1.02

400

408

224.4

0

224.4

9-10

1.02

350

408

224.4

0

224.4

11-9

1.4

400

630

346.5

204

550.5

11-12

1.02

400

459

252.45

0

252.45

12-10

1.3

350

455

250.25

17.5

267.75

3-5

1.3

450

90

214.5

17.5

232

4-6

1.3

450

520

286

407.5

693.5

6-5

2.32

400

928

510.4

931.5

1441.9

11-4

2.42

400

1089

598.95

204

802.95

11-7

1.4

450

630

346.5

4080

4426.5

7-6

2.42

400

1089

598.95

1242

1840.95

8-7

1.02

350

408

224.4

859

1083.4

Контроль *100% = 00=2.2%

З ГРП =(630+4080)+(1089+1242)+(408+859)+(400+400)=9108 м3/год

Контроль 

*100%=2.2%

Визначаємо допустимі питомі втрати тиску                                                         (17)

=  , Па/м.                                                                                                                                                                                                                    

L – довжина півкільця,   

р – доп. – 1200 , Па

                                  

А              

  

                                                            

                                                                                                

Б                        

                                                        

                                                        

                       

 В    

                                

Д   

                              

                                                             

       

Г          

                 

Таблиця 6

Довжина

Δ

Дійсні втрати тиску

похибка

Lг

Lp=Lг*

*1.1

ΔрПа/м

Δр=Δр**Lp

Па

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

А

1-2

2-4

1-3

3-4

220

620

220

1083.4

400

400

400

400

440

440

440

440

1.4

1.4

1.4

1.4

83*3,0

89*3,0

       83*3,089*3,0             

1.6

1.1

1.6

0.9

704

484

1188

704

396

1100

88

8


Б

9-10

11-9

11-12  12-10   

232

693.5

267.75

1441.9

350

400

400

350

385

440

440

385

0,9

0,9

0,9

0,9

57*3,0

76*3,0

         83*3,057*3,0

0.64

0.7

0.75

0.7

246.4

308

Σ1173.1

247.5

308

Σ1174.2

1.1

0.09

В

3-4

3-5

4-6    6-5

252.45

1083.4

224.4

1840.95

400

450

450

400

440

495

495

440

0.8

1.4

1.2

1.2

89*3,0

83*3,0

        83*3,076*3,0                                               

0.9

0.9

0.7

1.1

445.5

396

Σ841.5

308

544.5

Σ852.2

10.7

1.2

 

Г

11-4

4-6

11-7 7-6        

224.4

550.5

224.4

802.95

400

450

450

400

440

495

495

440

0.8

0.5

0.8

0.8

89*3 83*3,0

        89*3,076*3,0

0.7

0.4

0.7

0.5

308

237.6

Σ1090.1

308

272.25

Σ1199

108.9

9.9

Д

11-12 12-8

8-7

11-7

 258,5     578,36

267,3

1840

350  450

350

450

385   495

385

495

0,8       0,8

0,8

0,8

83*3,076*3,0

57*3,0

89*3,0

0,7 0,6

0,7

0,6

445           308          853    

421

396

817

36

5,2

Проектування газопроводів низького тиску

     Мережа газопроводів низького тиску проектується кільцевою яка повинна забезпечити нормальну роботу пальників газових приладів.

Всі основні трубопроводи прокладаються підземним способом на глибині 0.8 м Використовуються стальні водогазопровідні труби необхідних діаметрів по ГОСТу 3262-75. На газопроводах передбачені відмикаючі пристрої.

Трасування газопроводів кільцевої мережі відповідає мережі вулиць мікрорайону , тобто прокладка газопроводів вулична.

Врізки в кільцеву мережу прийняті виходячи з мінімальної її кількості по дільницях вулиць з розгалуженням до будинків. Житлові будинки підключають до мережі з влаштуванням настінної розводки .Внутрішнє газове обладнання квартир складається з  чотирьох пальникових газових плит  (ПГ-4) , і проточних водопідігрівачів типу ВПГ

5.2. Підбір та обгрунтування обладнання ГРП

В ГРП  передбачається встановлення такого обладнання : фільтра, запобіжно-запірного клапана ( ЗЗК ), регулятора тиску газу, запобіжно-скидного клапана ( ЗСК ), запірної арматури, контрольно-вимірювальних приладів ( КВП ) і приладів обліку газу . Загалом будь-який газо регуляторний пункт чи установка повинні мати три ступені захисту споживача від підвищення тиску газу і два ступені – від пониження тиску .

Для запобігання перерви у газопостачанні на час ремонту обладнання ГРП їх конструкція повинна передбачати байпас. Байпас включає в себе два послідовно встановлених відмикаючих пристрої, а після них слід розмістити манометр. Діаметр обвідного газопроводу повинен бути не меншим за діаметр сідла клапана регулятора тиску газу на лінії редукування .

ГРП з вихідним тиском газу до 0,6 Па і пропускною здатністю понад 5000 м3/год замість байпасу оснащують додатковою лінією редукування .

Регулятор тиску газу .

                                               Підбір регулятора тиску

Користуючись вихідними даними на підставі характеристики про пропускну здатність регуляторів тиску газу приймаємо регулятор типу РДУК2-200 з діаметром сідла 105.0 мм . З табл. 1 дод. 7 [ 1 ] беремо технічні показники вибраного регулятора тиску :

1) площа сідла клапана – ƒ=68.5

 1.  коефіціент витрати -  ά=0,49

абсолютний тиск газу на вході в регулятор – Р1=0.32

Співвідношення тисків на вході і виході з ГРП становить :


Цьому співвідношеню відповідає таке значення числового коефіціента φ=0,4748 [1 табл. 3 дод. 7] у цьому випадку пропускна здатність будь-якого регулятора тиску визначається за формулою :

Q=1595*ƒ*ά**φ, м3/год                                                                            (18)                                                                                                                        

ρ0=0.73 – густина газу за нормальних умов

Q=1595*68.5*0,49*0.32*0,4748=9517м3/год

Отримане згідно з розрахунком значення пропускної здатність регулятора на     β= так як рижим завантаження при влаштуванні регулятора РДУК2-200 з діаметром сідла 105 більший 80% то до обладнання беремо РДУК2-200 з діаметром сідла 140     

Де f - 136.0

- 0.49

Р1- 0.32

   - 0.4748

   ρ0 – 0.73

Q =1595*1360*0.4*0.32*0.4748=15424.3 м3/год.

β=

Рижим завантаження при влаштуванні регулятора становить менше 80% і більше 10% то даний регулятор підібраний вірно.

Підбір фільтра.

Попередньо до обладнання ГРП, підбираємо фільтр ФГ15-100-6. Пропускна здатність фільтра визначається на основі максимально-допустимого перепаду тиску на фільтрі і вона повинна бути більшою за розрахункову витрату газу, що проходить через даний ГРП .

Qф=0,855*Qm3/год                                                                    (19)                                                                                                                        

Де Qm- таблична пропускна здатність

     P- абсолютний тиск газу перед фільтром, КПа

    P- перепад тиску газу на фільтрі КПа

    - густина газу кг/м3

Qф=0,855*11000=11286м3/год

 

Оскільки 112868868.28 то даний фільтр задовольняє вимоги і приймається до обладнання ГРП .

   Підбір ЗЗК .

ЗЗК підбирається по умовному проходу регулятора . Приймається до обладнання ГРП ПКН-100 . ЗЗК налагоджується на перевищення тиску на 25% від вихідного :

 1.  верхня межа спрацювання – 0,002*1,25=0,00375 Мпа

нижня межа спрацювання – 0,003*0,75=0,00225 Мпа

.

Підбір ЗСК 

.

До обладнання ГРП ЗСК підбираємо типу ПСК-50Н . ЗСК налагоджується на перевищення тиску на 15%, від вихідного 0,003*0,15=0,00345 Мпа . Одже тиск спрацювання скидного клапану 0,00345 Мпа .

Порівняємо тиск спрацювання за умови що ЗСК спрацює раніше за ЗЗК .

0,003450,00375

При вибору обладнання ГРП потрібно врахувати витрату газу мікрорайоном, фільтр, ЗЗК, ЗСК підбирається по умовному діаметрі регулятора

   

5.3. Газопостачання житлового будинку

5.3.1. Дев'ятиповерховий будинок

    Гідравлічний розрахунок виконується для визначення газопроводів із умов забезпечення безперебійного газопостачання в години максимального відбору, при максимальних допустимих перепадах відбору, при максимальних допустимих витратах та перепадах тиску, економічних і надійних режимів експлуатації.

    Допустимі втрати тиску згідно з ДБН В.2.5.-20-2001 на внутрішньо будинкову мережу та дворову становить 600 Па, з них приймається на будинкову 70%, на дворову 30%.

    Витрати газу побутовими приладами визначаються за формулою:

                                                                                                               (20)                                                                                                                                               

Де Q – теплова потужність приладу, кВа;

      η – К.К.Д. приладу, %;

      Qрн – нижня теплотворна здатність газу.

      QПГ-4 = 10,8 кВа;     ηПГ-4 = 56%;

      QВПГ =  23 кВа;        ηВПГ = 80%.

VПГ-4 =  м3/год;

VВПГ = м3/год.

    Номінальна витрата газу однією квартирою становить:

a V = VПГ-4 + VВПГ                                                                                                                                            (21)

a V = 1,96 + 2,9 = 4,86 м3/год.

    Витрата газу з врахуванням кількості квартир і коефіцієнту одночасності:

      Q = n * ksin * (VПГ + VВПГ)                                                                             (22)

    Де n – кількість квартир, шт;

          ksin – коефіцієнт одночасності дії газових приладів.

                                                        Q1-2 = 1 * 1,96 = 1,96 м3/год;

                                                        Q2-3 = 1 * (1,96 + 2,9) * 0,7 = 3,4 м3/год;

                                               Q3-4 = 1 * (1,96 + 2,9) * 0,7 = 3,4 м3/год;

                                               Q4-5 = 2 * (1,96 + 2,9) * 0,56 = 5,4 м3/год;

                                               Q5-6 = 3 * (1,96 + 2,9) * 0,48 = 6,9 м3/год;

                                               Q6-7 = 4 * (1,96 + 2,9) * 0,392 = 7,6 м3/год;

                                               Q7-8 = 4 *(1,96 + 2,9)  * 0,392 = 7,6 м3/год;

                                               Q8-9 = 8 * (1,96 + 2,9) * 0,345 = 13,4 м3/год;

                                               Q9-10 = 20 * (1,96 + 2,9) * 0,28 м3/год.

    Середня питома втрата тиску на тертя визначається за формулою:

                                                                                                                                                                             (23)

    Де D  РР – розрахунковий перепад тиску, Па;

 1.  LР – сумарна розрахункова довжина газової магістралі,

                                            R = Па/м.

    Розрахунковий перепад тиску визначається за формулою:

   D РР1 = D РР – (D Р1 + D Р2)                                                                                (25)

                         

    де D РР = 600 Па – рекомендований перепад тиску;

         D Р1 – гідравлічний опір газової плити, 60 Па;

         D Р2 – гідравлічний опір лічильника, 130 Па.

D РР1 = 600 – (60 + 130) = 410 Па\

Таблиця 7                                           Розрахунок внутрішніх газопроводів

Довжина, м

Дійсні втрати

LГ

м

Коеф. місц. опору,

a1

lP

м

Пи-    то-

мі

Дій-сні

1-2

1

1

1,96

1,5

5,5

8,25

1,14

21,3?2,8

5,08

41,9

2-3

1

0,7

3,4

2

5,5

11

1,14

26,8?2,8

1,75

19,25

3-4

1

0,7

3,4

3

1,2

3,6

1,14

33,5?3,2

0,6

2,16

4-5

2

0,56

5,4

3

1,2

3,6

1,14

42,3?2,2

1,14

4,1

5-6

3

0,48

6,9

3

1,2

36

1,14

45?3,0

1,18

4,2

6-7

3

0,392

7,6

1,56

1,2

1,8

1,14

4,8?3,0

0,84

1,51

7-8

6

0,38

9,4

16,4

1,25

27,4

1,14

48?3,0

1,25

12,3

8-9

9

0,241

13,4

78,7

1,25

98,4

1,14

48?3,5

1,25

14,7

9-10

12

0,244

18,4

84,3

1,25

96,3

1,14

48?3,5

1,34

17,8

10-11

18

0,29

27,4

24,5

1,1

26,9

1,14

76?3,0

0,8

21,5

a DРg = 281,3

    Сумарні витрати тиску у дворових і внутрішньо – будинкових газопроводах становить:

a Dр1 = a Dрg + Dр1 + Dр2 - Dр3 < 600 Па                                                             (26)

де a Dрg – дільничні втрати, Па;

     Dр1, Dр2 – втрати тиску в побутових приладах, Па;

     a Dр1 = 281,3 + 60 + 130 = 471,3 < 600 Па.

    Так, як сума дійсних втрат тиску менша за 600 Па, то розрахунок виконано вірно

5.3.2. Гідравлічрий розрахунок дворової мережі

Розрахункова витрата газу :

Qр=k0*gi*ni                                                                                                                (27)

Qр- розрахункова годинна витрата м3/год.

k0- коефіціент одночасності [ 2 дод.  ]

gi- номінальна витрата газу приладом або групою

ni – число типів приладів або групою

Q1-2=(1.25+2.9)*15*0.19=11.8 м3/год.

Q2-3=(1.25+2.9)*30*0.176=22 м3/год.

Q2-5=(1.25+2.9)*30*0.176=22 м3/год.

Q5-4=(1.25+2.9)*45*0.171=32 м3/год.

Q5-6=(1.25+2.9)*45*0.171=32 м3/год.

Таблиця 8

Довжина дільни

 Ці

Дійсні втрати тиску

lг , м

lр , м

Питомі

P , Па

Дільнич

ні Pg

Па

1-2

11.8

18

19.8

0.19

45х4.0

2.5

49.5

2-5

22

12

13.2

0.176

57x3.0

2

26.4

5-6

32

15

16.5

0.171

57х3.0

3.5

57.75

Відгалуження

2-3

22

4

4.4

0.176

57x3.0

2

8.8

5-4

32

10

11

0.171

57x3.0

3.5

38.5

                                                Σlр=64.9                                                                           180<180

Оскільки сума дільничних втрат тиску <180 то гідравлічний розрахунок виконано вірно.

5.3.3. Одноповерховий будинок

        Газопостачання одноповерхового будинку виконуємо згідно вимог ДБН В.2.5-20-2001 та ПБСГУ. Влаштування газопроводів виконуємо  згідно проекта із сталевих труб на сварці.  Встановлення газових пристроїв в приміщеннях виконується згідно існуючих норм та правил. Приміщення повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-20-2001 та ПБСГУ. Влаштування вимикаючих пристроїв допускається лише в місцях встановлення газових пристроїв.  Вентиляція приміщення та відвід продуктів згоряння виконується влаштуванням вбудованих димових та вентиляційних каналів.  

                      Гідравлічний  розрахунок  мереж  приватного  будинку

 Для проектування газопроводів виберемо приватний  одноповерховий приватний  будинок , з встановленним  внутрішньо-будинковим обладнанням :  газова  плита ПГ-4 , опалювальний  прилад -газовий конвектор,проточний водонагрiвач та газовий лічильник.

 

Для визначення діаметрів внутрішніх та підвідних газопроводів необхідно визначити годинні витрати газу:

Визначим витрати газу побутовими приладами;

   1     плитою

; м3/год                                                                             (28)                                                                                                                      

 1.  опалювальним приладом та ВПГ

; м3/год                                                                                                       (29)

           де – теплові потужності приладів, кВт.       

 – нижча теплотворна здатність газу = 35,54МДж/м3

          – К.К.Д. приладу, %

     Плита:

     Q1 =10,1  кВт

      = 59 %

Опалювальний прилад:

     Q2 = 32 кВт

      = 91 %

       = 1,85  м3/год

       = 3,56  м3/год

 

  Номінальна витрата газу :

                                                                               

         ;  м3/год                                                                            (30)                                                                                                                 

               = 5,41  м3/год

згідно визначених витрат газу приватним будинком підбираємо газовий лічильник  - G – 6 ;

 технічна характеристика;

 Qmin  =  0.06  м3/год

       Qnom  =  6.0    м3/год

       Qmax  =  10.0  м3/год

Згідно ДБН В.2.5-20-2001 приймаємо розрахунковий перепад тиску ΔРр;  внутрішні газопроводи  - 600 Па,  підвідний газопровід  -  1200 Па.

Визначимо середню питому втрату тиску на тертя

 

 R = ;   Па/м;                                                                                            (31)                                                                                                        

 

      де: ΔРр1  = ΔРр – (  ΔР1+ ΔР2);    Па;

             ΔР1  -  гідравлічний опір газового приладу  Па;  100  Па;

            ΔР2  -  гідравлічний опір газового лічильника  Па;   -  130  Па;

            

             ∑Lp  - розрахункова довжина газопровода;  Lp = ( LГ  ·  ζ)  м;

              ΔРр1  =  600 – (100+130) = 370 Па;

        LГ = 16,9 м;

                                    R =  = 14,6  Па/м;

Таблиця:  9         Гідравлічний розрахунок мережи внутрішньо-будинкового  газопро- воду

Довжина ділянки , L ,м

Діаметр згідно розрахунку , мм

Δ

Тиск , Па

L- геометрична

a ,%

L- розрахункова

Умовний – d

Наружній, d´S

По-чатковий Р,Па

Кі-нц-ев-ий Р,Па

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1-2

1,85

2,5

400

10

15

21,3?2,8

4,6

46

+8,5

2706,3

2651,8

2-3

1,85

8,2

150

12,3

15

21,3?2,8

4,6

56,58

2762,9

2706,3

3-4

3,56

1,5

550

8,25

15

21,3?2,8

14,6

120,45

+8,5

2891,9

2762,9

4-5

5,41

4,7

220

10,34

20

26,8?2,8

7,7

79,62

2971,53

2891,9

∑ Рд=302,65

+17

    Розрахункова дійсна втрата тиску складає ΔРд = 319,65  Па;,  що менше               ΔРр1  = 320 Па;  тому вважаємо розрахунок зроблено вірно.

Підвідний підземний газопровід низького тиску;

Довжина газопроводу Lг = 25,2 м;

Розрахункова довжина газопроводу  Lр = 25,2?1,1 = 27,72 м;

Середня питома втрата тиску на тертя  R = = 43,3  Па/м

Згідно розрахункових витрат та значення середньої питомої втрати тиску    

          по номограмі   вибираємо  діаметри газопроводів, результати заносимо до таблиці  

Таблиця 10    Гідравлічний розрахунок підвідного газопроводу низького тиску

Довжина ділянки , L ,м

Діаметр згідно розрахунку , мм

Δ

Δ

Тиск , Па

Lг- геометрична

a ,%

Lр- розрахункова

Умовний – dу

Наружній, dн´S

По-чатковий Р

Кі-нц-ев-ий Р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5-6

5,41

3,2

125

4

25

33,5?2,8

2,8

11,2

-14,13

2968,6

2971,53

6-7

5,41

22

110

24,2

32

38´3

1,3

31,46

3000

2968,6

SΔРд= 42,66Па

-14,13

Умови виконуються  тому розрахунок проведено вірно.

5.3.4. Розрахунок внутрiшнього газопроводу тепло генераторної.

          Для опалення приміщення школи запроектована теплогенераторна,як розташована в окремо стоячому приміщенні.В теплогенераторній установлено 2 опалювальні котлоагрегати «Вулкан», загальною потужністю 200кВт, для обліку витрат газу установлені 2 газові лічильники G-6.Контроль загазованості здійснюється сигналізатором газу СГБ-5 та газовим клапаном КЄИ-1, який автоматично відключає подачу газу в приміщення тепло генераторної при спрацюванні газосигналізатора.

       Внутрішня розводка виконана з стальних електрозварних труб по ГОСТ 10704-91, які прокладаються по стінам і фарбуються масляною фарбою.Виробництво робіт по газифікації виконуються згідно ДБН В.2.5-20-2001.»Газопостачання»

На виході з ШРП підтримується тиск 3000 Па, тиск газу на приладах 1800 Па, тоді розрахункова питома витрата тиску в системі внутрішнього газопроводу теплогенераторної буде дорівнювати:

Температуру газу приймаємо рівною 16°С, швидкість руху газу – 10 м/с.

Після цього проводжу попереднє визначення діаметрів ділянок системи внутрішньоцехового газопроводу:

Розрахунок діаметрів мережі

Таблиця 11.

Ділянка

V,м3/год.

L,м

ΔРроз , Па

ΔР ,Па

ΔРn, кПа

ΔРk , кПа

ΔР,МПа

d,см

d*S, мм

1-2

50

20

41,9

839

3000

2161

2580

0,1037

5,4

57*3,0

2-3

25

8,6

41,9

360

2161

1801

1931

0,1032

3,2

38*3,0

 Після попереднього обчислення величин діаметрів ділянок визначимо суми коефіцієнтів місцевих опорів на них:

Уточнений розрахунок .

ділянка 1-2, dу – 32 мм:

ς1 = 1,5;

дев'ять поворотів на 90º -  ς2= 9*20=18;

ККІ -  ς3 = 0,5;

фільтр -  ς4 = 1;

ділянка 2-3, dу- 20 мм

трійник на прох.  Σ1 = 1,0;

 ς2 = 0,35; 2 пов. :4,1

 2 кран = 2*2=45 0,35+1+4,1+4=9,45

Гідравлічний розрахунок газопроводів виконую за допомогою номограм.

Результати записуємо в формі таблиці.

Гідравлічний розрахунок газопроводу

Таблиця 12

Ділянка

V,м3/год.

d*S,мм

Dин, см

Lr

Ld, м

ς

LР

ΔР2 ,кПа2

Рn ,кПа

Рк ,кПа

1-2

50

57*3,0

5,4

20

1,5

19,0

48,5

7

339,5

3000

2660,5

2-3

25

38*3,0

3,2

8,6

0,9

9,45

17,1

21

359,1

2660,5

2301,4

 2301,4 > 1800

Отже, розрахунок виконано вірно.

5.3.5. Технічні характеристики побутових газових приладів.

Плити встановлюються на підлогу кухні. Відстань від плити до негорючої стіни 60 мм. Між плитою і стіною з горючого матеріалу відстань має бути не менше 1 м.

Газові проточні водонагрівачі кріпляться на стінах з негорючих матеріалів на відстані не менше 20 мм від стіни, в тому числі від бокової стіни. Висота стіни. Висота до низу ВПГ від підлоги 1,1м. Відстань по горизонталі в просвіті між виступаючими частинами проточного водонагрівача і газової плити не менше 100 мм.

Лічильник розташовується: від підлоги до лічильника 1,6 м; і від відкритого полум’я , тобто від плити-800мм, а від водонагрівача (закритого полум’я)-600мм.

В житлових будинках дозволяється встановлювати побутові газові плити і водонагрівачі, установки для по квартирного опалення

 Побутові газові плити.

Вітчизняною промисловістю випускається широка гама побутових газових плит, які призначені для задоволення господарсько-побутових потреб людей –приготування їжі та нагрівання води.

Побутові плити згідно ДСТУ 2204-93 класифікують за:

1)числом пальників столу-розрізняють дво-(ПГ-2),три –(ПГ-3) і чотири пальникові (ПГ-4) плити;

2)способом встановлення –є плити ,які встановлюють на підлозі ,і ті, що встановлюють на столі;

3)виконанням – звичайної та підвищеної комфортності;

4)компонуванням з кухонними меблями –окремо розміщені та вбудовані в меблі.

Технічна характеристика побутової газової плити ПГ-4

1.Мінімальна кількість пальників                                                    4

2.Теплова потужність пальників столу, Вт

 1)понижена                                                                                         700±60

 2)нормальна                                                                                        1900±120

 3)підвищена                                                                                        2800±120

3.Теплова потужність пальника шафи                                              3500

4.Коефіцієнт корисної дії пальників столу(не менше), %               56

5.Тиск газу номінальний, кПа                                                            1.3

 Побутові газові водонагрівачі

Для задоволення потреб у гарячому водопостачанні будинків з децентралізованим теплопостачанням звичайно передбачають проточні газові водонагрівачі типу ВПГ згідно з вимогами ДСТУ 2356-94. Число, яке вказане після абревіатури ”ВПГ” ,означає теплову потужність водонагрівача в кВт. Дані прилади призначені для нагрівання холодної води з водопроводу на 450С і забезпечують її витрату (в залежності від типорозміру приладу) від 5,5 до 7,6 л/с.

Технічна характеристика водонагрівача ВПГ-23

1.Теплова потужність, кВт                                                                23,2 2.Коефіцієнт корисної дії не менше, %                                                                82

3.Номінальна витрата газу , м3/год                                                                        

1)природного                                                                                                     2,3

2)зрідженого                                                                                                           0,87

4.Витрата води нагріву на 450С не менше, л/хв.                                                  6,1

5.Максимальний тиск води перед апаратом , мПа                                              0,6

6.Розрідження в димоході для нормальної роботи апарату, Па                        2,0

7.Габаритні розміри, мм

1)висота (включаючи тягопередавач)                                                                 787

2)ширина                                                                                                               388

3)глибина                                                                                                               140

4) маса, кг                                                                                                              17,6

    Для опалення приміщень житлових будинків висотою до 10 поверхів включно можна встановлювати газові каміни, калорифери, які мають герметичну камеру згорання і відводу продуктів згорання через зовнішню стіну будинку.

    Розміщувати газове устаткування необхідно у відповідності з його паспортною характеристикою, а при її відсутності – виходячи з умов протипожежної безпеки, зручності монтажу, експлуатації та ремонту.

    Забороняється встановлювати будь-які газові прилади в:

- коридорах загального користування;

- санітарних вузлах;

- підвальних поверхах або підвалах;

- гуртожитків усіх типів

6. Експлуатаційна частина

6.1. Прикладна структура міжрайонного тресту газового господарства

6.2. Задачі експлуатації газового господарства.

Особливості організаційної служби газового господарства – його подвійному підпорядкуванні з одного боку керуючій організації, а з іншого

вищестоящій організації по виробничому процесу Держ Нафто Газ України.  Обласне, крайове, республіканське управління керують виробничою діяльністю газового господарства через міжрайонні трести.Основні функції трестів – виконання планів реалізації газу, безаварійна експлуатація газового господарства, перевід на газове паливо підприємств і контроль за раціональним використанням газу.Прикладна структура міжрайонного тресту  газового господарства ( додаток А, схема 1.).

Аварійно диспетчерська служба . АДС завдання: цілодобовий прийом заявок, виконання їх, попередження і ліквідація аварій, контроль тиску газа.

Служба підземних газопроводів задача: ремонт і обслуговування діючих газопроводів, захист від електрохімічної корозії, приєднання новозбудованих трубопроводів, прийняття в експлуатацію газорегуляторних пунктів.

Служба внутрішнього газового обладнання задачі: технічне обслуговування внутрішнього газового обладнання, ремонтно – монтажні роботи по внутрішньому газовому обладнанні, реалізація і підрахунок природнього газу. Постачання зрідженого газу.

Служба режимів газопостачання задачі: оптимальні режими газопостачання, підрахунок надходження газу і його реалізація.

Районно – експлуатаційна служба задачі: технічне обслуговування, постачання мережевого і зрідженого газу, технічний нагляд за будівництвом, технічне обслуговування житлових будинків, контроль витрат газу.

ДІОП – державна інспекція по охороні праці здійснює нагляд за дотримання правил безпечної експлуатації систем газопостачання.

Основними задачами газового господарства є - забезпечення надійної і безпечної експлуатації систем газопостачання, здійсненню технічного нагляду за якістю будівництва газопроводів, підключення їх до діючих мереж і ввід в експлуатацію, спостереження за справністю і ліквідація пошкоджених ділянок газопроводів.При цьому виконуються слідуючі роботи:

 1.  Технічне обслуговування. 

Плановий текучий і капітальний ремонт.

Аварійно – відновлюючі роботи.

Основною задачею технічного обслуговування являється провірка герметичності газопроводів. 

До технічного обслуговування відносяться слідуючі роботи:

 1.  Обхід трас з метою спостереження за станом діючих підземних і надземних газопроводів і споруд на них, а також усунення маленьких несправностей, які виникають в процесі їх експлуатації.

Періодичний огляд арматури, яка встановлена на газопроводах.

Періодична провірка засобів електро – хімічного захисту і вимірювання електропотенціалів на газопроводах.

Періодична провірка технічного стану газопроводів приладним методом, або шляхом бурового і шурфового огляду, опресовки.

Вимірювання тиску газу в газопроводах в заданих точках.

Періодичний обхід газового устаткування та визначення кількості газу в резервуарах, знаходження місць витоку за допомогою мильної емульсії.

Злив газу в резервуари.

Фарбування газопроводів і арматури, огорожі , відновлення табличок.

Газова служба виконує слідуючі роботи:

 1.  виконання газонебезпечних, монтажних, аварійних робіт.

проведення технічного нагляду.

інструктаж населення по правильності безпечного використання газу.

6.3. Розрахунок кількості експлуатаційного персоналу

Розрахункова кількість експлуатаційного персоналу газового господарства  визначається не тільки штатним розписом газового господарства. В штатний розпис входять: інженерно – технічні працівники, службовці, молодший обслуговуючий персонал і в першу чергу лінійний персонал – майстри і робітники. Кількість лінійних працівників залежить від об'єму експлуатаційного господарства, і визначається в залежності від об'єму робіт та типовим нормам часу  на ремонт  і обслуговування газових мереж. При експлуатації підземних мереж основними робітниками є слюсарі обхідники, слюсарі ремонтники, електромонтери по антикорозійному захисту. Для того , щоб визначити кількість слюсарів необхідно знати види і об'єкти виконуваних ними робіт, такими видами робіт є: обхід трас , перевірка на загазованість газових колодязів, підвалів житлових будинків, контрольних трубок, колодязів інших підземних комунікацій , які знаходяться на відстані до 15 м по обидві сторони від вісі газопроводу. Всі ці роботи підлягають нормуванню.  

Спеціальність робітників  і нормування їх кількості в початковий і стабільний період подано в (таблиця 1 додаток А).

- кількість працівників в початковий період на одиницю об'єму.

Кількість працівників в початковий період на одиницю об'єму визначається  по формулі: ;                                                                                       (1)

- об'єм робіт;

- одиниця виміру;

- кількість працівників в початковий період на одиницю .

Так само визначаємо і в стабільний період.

- кількість працівників в стабільний період на одиницю об'єму визначається по формулі: ;                                                                                  (2)

- кількість працівників в стабільний період на одиницю.

Результати записують Кількість лінійних працівників визначається по формулі: ; чим більше це співвідношення, тим економічніша структура газової служби.

Підраховуємо об’єм робіт:

 1.  кількість слюсарів на газопроводі високого і низького тиску, лінійкою вимірюємо на генеральному плані кварталу довжину всих газопроводів в кілометрах;

слюсарі по експлуатації ВБГО, на генеральному плані зображено 20 будинків, зяких 2 – двохповерхові, то кількість приладів які встановлені в цих будинках буде рівна:1 будинок має 16 квартир, в яких втановлені газові плити та водонагрівачі, отже кількість приладів в одному будинку буде рівна 16, і множимо на кількість двоповерхових будинків . 10 будинків 5 – поверхових,  то кількість приладів які встановлені в цих будинках буде рівна: 1 будинок має 60 квартир, в яких втановлені газові плити, отже кількість приладів в одному будинку буде рівна 60, і множимо на кількість  п’яти поверхових будинків .

 1.  8 будинків 9 –поверхові, ,  то кількість приладів які встановлені в цих будинках буде рівна: 1 будинок має 90 квартир, в яких втановлені газові плити, отже кількість приладів в одному будинку буде рівна 90, і множимо на кількість  п’яти поверхових будинків . Сума приладів по всим будинкам становить 64+600+728= 1392;

Котролери побутових споживачів: кількість приладів та сама 1392;

Газове обладнання в котельні  приймаємо 10 котлів;

Контролери промисллових споживачів, приймаємо 100 приладів;

Шкафні установки приймаємо 10 установок;

Чергові слюсарі приймаємо кількість квартир: 2 – поверхові будинки мають 16 квартир, кількість двоповерхових будинків , у нашому випадку рівний 2.  Отже кількість квартир у двоповерхових будинках становить 16 квартир. 5 - поверхові будинки мають 60 квартир, кількість двоповерхових будинків , у нашому випадку рівний 10.  Отже кількість квартир у двоповерхових будинках становить 60 квартир. 9 – поверхові поверхові будинки мають 90 квартир, кількість двоповерхових будинків , у нашому випадку рівний 8.  Отже кількість квартир у двоповерхових будинках становить 90 квартир. Сумарна кількість квартир становить 32+600+728= 1360;

Аварійна служба приймаємо одну;

Кількість зварників приймаємо , як і в першому пункті по довжині газопроводів середнього і низького тиску;

Кількість зварників по ВБГО приймаємо по кількості квартир.

6.4. Маршрутна карта.

Спостереження за станом підземних і надземних газопроводів і споруд повинно проводитися шляхом систематичного обходу трас. Обхід трас підземних газопроводів здійснюється бригадою слюсарів по обслуговуванні газопроводів в складі не менше 2 чоловік. За кожною бригадою закріплюється окрема ділянка траси з прилягаючими до них вводами, які розділені для зручності обслуговування на маршрути. В залежності від протяжності і взаємного розміщення підземних газопроводів при складанні маршруту повинна бути врахована можливість сумісного обслуговування підземних і надземних газопроводів. Необхідно додатково вказати, що для обслуговування підземних газопроводів необхідно складати і видавати на руки обхідникам маршрутні карти із відповідними номерами.В залежності від трудомісткості траси і розміщенню підземних і надземних газопроводів при складанні маршрутів потрібно враховувати можливість сумісного обслуговування вуличних і дворових газопроводів. На маршрутній карті вказана схема траси газопроводу, по вулицям проїздам, кварталам, основні і постійні орієнтири, будинки і інші наземні споруди,споруди на газопроводах, а також підвали будинків, колодязі інших комунікацій, колектори, шахти та інші підземні споруди, які підлягають провірці на загазованість, які розміщені на відстані до 15 м по обидві сторони від газопроводу.На маршрутній карті повинні бути вказані також загальна протяжність газопроводу, кількість споруд які обслуговуються і розрахунок умовних одиниць слюсарів і обхідників по даному маршруту, за одну умовну одиницю приймаємо норму часу для провірки на загазованість 1 колодязя. Фрагмент маршрутної карти (  на листі креслення ).

  Відомість обходу траси (    на листі креслення).

Трудомісткість на всіх працівників визначається відношенням кількості споруд до одиниці виміру і добутку трудоємкості на одну людину.

6.5. Графік обслуговування закріпленої ділянки газового господарства.

Зараз застосовується сумісне обслуговування трас підземних газопроводів і газо регуляторних пунктів ГРП. Аналізуючи маршрути обходу підземних газопроводів і маршрути обходу ГРП було встановлено, що обхідники підземних газопроводів, обслідуючи газопровід середнього тиску, в усіх випадках ідуть від одного ГРП до іншого , не заходячи в нього, і так по всьому маршруту, а обхідники ГРП ідуть від одного ГРП до іншого по трасі газопроводу середнього тиску ту саму відстань, і не ведуть ніяких робіт по його провірці.  Сумісне обслуговування газових мереж і ГРП дало можливість встановити паралельність в роботі, більш раціонально використовувати робочий час, а також підвищити класифікацію робітників. Обслуговуюча ділянка газового господарства розділена на 4 маршрути, на кожний із маршрутів складається денне завдання. На основі денних завдань складається місцеві графіки обслуговування. Один маршрут включає газопроводи середнього тиску із спорудами на них, в тому числі і ГРП, три інші включають вуличні газопроводи низького тиску із вводами до житлових будинків та іншим об'єктам.

При сумісному обході газопроводів і ГРП підвищується якість обслуговування, збільшується об'єм робіт кожним працівником. Так газопроводи – вводи в житлові будинки обслуговуються 2 рази в місяць, а не один. Середнього тиску через день при нормі 1 раз на 4 дні. Наявність ремонтних днів дозволяє ланці виконувати маленький ремонт споруд на закріпленій ділянці. Графік обслуговування закріпленої ділянки газового господарства (на листі креслення).

6.6. Оцінка технологічного стану газопроводів.

Технічний сан підземних газопроводів являється одним із основних факторів, який забезпечує їх безпечну і надійну експлуатацію. Особливо важливим є визначення технічного стану підземних газопроводів із закінченим терміном дієздатності, який для місцевих газопроводів складає 40 років. До основних критеріїв які визначають технічний стан експлуатуючих підземних газопроводів відноситься:

 1.  герметичність газопроводів;

стан ізолюючих захисних покриттів в залежності від кількості порушень і їх фізико – механічного стану;

корозійний стан зовнішньої металевої поверхні газопроводу;

якість зварних з'єднань;

небезпека корозії блукаючим струмом;

наявність або відсутність електрохімічного захисту.

6.6.1. Оцінка герметичності газопроводів.

Провірка герметичності газопроводів проводиться за допомогою високочутливих газоіндикаторів із чутливістю не менше 10-3% “Універсал”, “Варіотек”, ГІВ – 0,5, лазерна установка ЛЛП. При проведенні робіт по визначенні герметичності газопроводів за допомогою переносних приладів типу “Універсал”, безперервний контроль загазованості слідує виконувати над віссю газопроводу. При визначенні стану герметичності газопроводів повинні враховуватися тільки витікання газу, які пов'язані із корозійними порушеннями металу труби.

Таблиця 1.                                                                                                                                                                                                   

Випадки витоку газу, які відбулися з початку експлуатації на кожній ділянці.

Оцінка в балах на кілометрових ділянках або вкладених по одному проекту. А1

2

2

1

3

0

5

Визначаємо витоки газу на обстежуючій ділянці і їх кількість, і в балах визначаємо оцінку герметичності.  Згідно завдання на обстежуваній нами ділянці кількість випадків витоку газу становлять 2. Отже оцінка в балах А1=2 

6.6.2 Визначення стану ізолюючих захисних покриттів

Визначаємо стан ізолюючих захисних покриттів газопроводів за допомогою над трасових контактів і безконтактним методом, а також при відкопуванні газопроводів. Надкласове визначення стану ізолюючого захисту покриттів здійснюється за допомогою спеціальних приладів для визначення міст порушень  і якості ізолюючих захисних покриттів. Приладом АЗПІ.

Таблиця 2. Оцінка стану ізолюючого покриття в залежності від кількості  порушень   

Кількість виявлених місць порушень ізоляції на кожні 100 м провіряючих газопроводів.

Загальна оцінка стану ізолюючого покриття кожної ділянки.

Оцінка в балах на 100 м ділянки газопроводу А2.

0-1

Добре

4

2-3

Задовільно

3

4-8

Погано

2

Більше 8

Дуже погано

1

Загальна оцінка стану ізолюючого покриття в залежності від кількості порушень на даній ділянці газопроводу А2 визначається за формулою.

А2=                                                                                                                   (3)

aі – кількість балів на і м стометровій ділянці.

n – кількість стометрових ділянок.

 Згідно завдання кількість виявлених місць порушень ізоляції на першій ділянці становить 1, на другій 4, на третій 7,  на четвертій 3, на п’ятій 4. Отже оцінка в балах   А2= =

На ділянках, де по даним приладних методів контролю виявлені міста можливих порушень ізоляції захисного покриття газопроводу , а також на ділянках газопроводу де не виявлені порушення потрібно необхідно виконати скриття газопроводу з метою його огляду.при оцінці стану ізолюючого захисного покриття почергово визначають:

 1.  стан зовнішньої поверхні ізоляції ( гладка, морщиста, бугриста, продавлена з боків, зверху, знизу ).

наявність наскрізних порушень , здирів, порушень ізоляції, тріщин, складок, пустот.

тип ізоляції бітумна , полімерна, посилена, дуже посилена.

крихкість, тріщоватість, розслоюваність, розпливчастість ізоляції.

адгезія

перехідний опір ізоляції.

6.6.3. Визначення корозійного стану зовнішньої металічної поверхні газопроводу.

Визначення корозійного стану зовнішньої поверхні газопроводу виконується при шурфовому огляді. Вид корозійних порушень

     Таблиці 3.                                       Степінь корозії підземних  газопроводів  

Степінь корозії

Характеристика порушень стінки труби.

Незначна

Метал на поверхні має ржаві п'ятна і одиночні язви глибиною до 0,6мм.

Сильна

Поверхнева корозія труби  із одиночними або гніздовими язвами глибиною до 30%  товще стінки труби.

Дуже сильна

Корозія стінок з одиночними і гніздовими язвами вище 30% товщини стінки труби і до наскрізних корозійних порушень.

 Згідно завдання на обстежуючцй нами ділянці виявлено точкову корозію, вона відноситься,  відповідно таблиці 1 додатку Є та таблиці 3, до дуже сильної корозії.

Якщо при огляді поверхні труби , виявлена сильна корозія то потрібно провести допоміжне обслідуванн)я газопроводу шляхом огляду металу труби в обох шурфах, які відриваються на кожні 500 м в містах із найбільшим порушенням ізоляції.

Таблиця 4 Оцінка корозійного стану металу зовнішньої поверхні      газопроводу.

Стан металу труби

Оцінка в балах, А3

До 50% оглянутих місць мають сильну і дуже сильну корозію.

2

Незначна корозія.

3

Відсутня корозія.

5

 В попередньому пункті ми визначили, що на нашій обстежуючій ділянці виявлена дуже сильна корозія, отже оцінка в балах А3=2.

6.6.4. Визначення якості зварних стиків.

Провірка якості зварних стиків виконується на ділянках, де при провірці газопроводу на герметичність встановлено , що містом витікання являється неякісний стик або в процесі експлуатації спостерігалися випадки розриву зварних стиків. Провірці підлягають два сусідні стика. Провірка якості зварних стиків проводиться гамма або ренграфуванням.

  Таблиця 5.                                                          Оцінка якості зварних стиків.                                                                              

Якість зварних стиків

Оцінка в балах А4.

Менше 50% стиків провірених гамма або ренграфуванням визнані дефективними.

2

Годні стики

3

 

Згідно завдання на нашій ділянці, по результатам обстеження виявлені всі стики годними, отже оцінка в балах А4=3.

6.6.5. Визначення небезпечності корозії блукаючим струмом.

Основним критерієм небезпеки корозії газопроводів із закінченими термінами роботи являється наявність і інтенсивність блукаючих струму електрифікованого транспорту на постійному струмі або електроустановок постійного струму, які використовують землю в якості зворотного струму ЛЕП постійного струму.

Таблиця 6.                             Оцінка корозійної небезпеки блукаючим струмом

Наявність анодних і знакозмінних зон.

Оцінка в балах А5.

Вище 50% протяжності газопроводу.

1

До 50% протяжності газопроводу.

2

Відсутні.

3

 

Згідно завдання на обстежуваній ділянці на  більше 50% протяжності газопроводу виявлені анодні та знакоперемінні зони, отже оцінка в балах А5=1.

6.6.6. Визначення наявності або відсутності електрохімічного захисту газопроводу.

Наявності або відсутність електрохімічного захисту газопроводів визначається комплексно по даним організації експлуатуючого газопроводу, і результатом безпосереднього огляду обслуговуючої ділянки газопроводу із закінченим терміном служби. При відсутності на обслуговуючій ділянці газопроводу електрохімзахисту кількість балів А6  приймаємо рівним - 1. При наявності електрохімзахисту кількість балів А6  приймаємо рівним 1.

 Згідно завдання на обстежувальній ділянці електрохімічний захист відсутній, отже оцінка в балах А6=-1.

Загальна оцінка технічного стану газопроводу визначається по сумарній кількості балів

АТ123456 

                                                                                                                                (4)                                                                                                                       

 АТ =2+3,8+2+3+1-1=10,8.

6.6.7. Раціональний спосіб захисту систем газопостачання   від   конденсату.

      Раціональний спосіб захисту систем газопостачання населених пунктів від доступу конденсату являється його збільшення, збирання і видалення із газопроводів високого і середнього тиску в процесі експлуатації. Для виловлення конденсату необхідно перевести газоконденсатний потік із плівково – дисперсного стану в повністю розшаровий стан. Коли увесь конденсат буде знаходитися в нижній частині трубопроводу. При незмінному газопостачанні і витраті суміші такий перепад здійснюється шляхом збільшення діаметру трубопроводу, ділянки із розширенням трубопроводу потрібно розташовувати на виході із ГРС на головних ділянках трубопроводів високого і середнього тиску; ці ділянки із розширеннями бажано розташовувати поза населеним пунктом на площадці яка обладнана підземними шляхами. Мінімальний діаметр розширення із умов створення розшарового режиму визначається за формулою.

Dmin = 0,025р

                                                                                                                                  (5)                                                                                                                                                                                          

Qp – витрата газу при робочому тиску в трубопроводі м3/год.

 10000 то

Після цього підбираємо найближчий стандартний діаметр труби Dу ( м ).

Dу – визначаємо із графіка. Залежність діаметра газопроводу для збирання конденсату від витрат газу при робочому тискуДовжина ділянки газопроводу для збільшення забору і видалення конденсату визначаємо за формулою

L = 15 Dy  

                                                                                                                              (6)                                                                                                                                                                        

 Згідно графіка додаток Д, 1 тоL = 15 (м)

6.7. Експлуатація газоаналізатора «ШИ-11»

      Оптичні газоаналізатори застосовують у газовому господарстві завдяки прстоті контрукції,зручності в експлуатації,надійності в роботі і швидкості аналізу.

       Принцип дії оснований на використанні ефеку інтерференції однорідних світлових променів, тобто посилення або послаблення світлових хвиль при їх накладанні одна на одну.За допомогою цих приладів вимірюють зміщення інтерференційного спектра,що виникає при зміні густини загазованого повітря.Інтерфериційна картина зміщується якщо при проходженні променя світла через робочу камеру в ній є газ.

        Прилад складається з оптичної та газоповітряної частин.Оптична                     частина приладу включає: лампу розжарювання,лінзу, дзеркало, призму, окуляр.Газоповітряна частина складається з : розподільчого газового крана, поглинального патрона, гумової груші та гумових трубок.

       Проба, що аналізується,при прокачуванні гумовою грушею проходить через поглинальний патрон.Потім проба потрапляє  в газоповітряну камеру.При наявності газу в пробі повітря відбувається зміщення інтерференційної картини пропорційно різниці між показниками заломлення світла досліджу вальної газової суміші і атмосферного повітря.                                                                                                   

        Межі випромінювання метану і вуглекислого газу 0-6% При підвищенні в повітрі вмісту азоту інтерферометри показують різко завищені дані

6.8. Аварійно - відновлювальні роботи.

    Аварійно - відновлювальні роботи відносяться до позапланових робіт, які необхідно виконувати при порушенні цілісності газопроводів і споруд на них, що створює аварійні ситуації. Ці роботи повинні виконуватися негайно. Необхідність у аварійно - відновлювальному ремонті може виникнути внаслідок наступних причин:

 1.   низької якості будівництва;

незадовільної експлуатації газопроводів і споруд на них;

3) механічних    пошкоджень    при    виконанні    земляних    та
будівельних робіт.

Діяльність аварійних служб по запобіганні та ліквідації аварійних ситуацій визначається планом взаємодії служб різних відомств, який розробляється кожною аварійною службою із урахуванням місцевих умов. План передбачає наступне:

- охоплення всіх можливих аварійних ситуацій, небезпечних для здоров'я та життя людей, а також для зберігання матеріальних цінностей;

- з кожного виду аварійної ситуації по запобіганню та ліквідації
аварій із урахуванням детального опису дій персоналу аварійної
служби з виконанням робіт згідно з цими заходами;

- заходи із врятування людей і матеріальних цінностей;

- способи    і   заходи   для   попередження   витків   газу,   швидкого
провітрення    приміщення    та   виконання    інших    заходів   для
попередження вибухів чи загорання газу;

- способи і засоби для гасіння пожеж, і виконання інших заходів, які направлені на максимально - можливе зменшення збитків від аварії.

Для безпечного пуску газопроводів і газового обладнання після проведення аварійних робіт, у плані по запобіганні і ліквідації аварії передбачається:

1) порядок перевірки системи газопостачання з метою встановлення
повної відповідальності     всіх її елементів,   вимогам  безпечної
експлуатації;

2) порядок    включення    газопроводів    і    газового    обладнання    в
         експлуатацію після ліквідації аварій.

При надходженні заявок на загазованість комунікацій або газових колодязів, працівникам аварійної служби значну частину свого часу потрібно витратити на пошук місць розміщення колодязів, особливо у нічний час, або взимку. ДКП ГГ "Київ газ" розроблена та впроваджена технологія швидкого визначення місць розміщення газових колодязів шляхом використання фотографій із зображенням колодязів і характерних   особливостей      навколишньої   місцевості.   Для   кращого "орієнтування на місцевості при фотографуванні на кришках люків встановлюють реперні фішки. На зворотній стороні фотокартки вказують номер колодязя , тис, перелік об'єктів які відключаються, кількість колодязів, міста розташування. Аварійні служби газових господарств систематично аналізують всі аварійні заявки, що поступили за поточний місяць, причини несправностей на газопроводах, а також причини аварій, нещасних випадків, узагальнюють досвід ліквідації аварійних ситуацій та на основі наведеної вище коректують план попередження та ліквідації аварії, розробляють заходи щодо удосконалення систем газопостачання, та усунення причин, які викликали появу аварійних ситуацій.

6.9.   Аварійно - диспетчерська служба.

Для локалізації і ліквідації аварійних ситуацій в газових господарствах організовується аварійно - диспетчерська служба (АДС) з цілодобовою роботою без вихідних і святкових днів. Нормативи об'єму газового господарства , при яких складаються АДС і їх філіали із відповідними штатами, матеріально — технічним оснащенням, а також оснащенням технічної і оперативно - експлуатаційної документації. Аварійні роботи в системі газопостачання підприємств і організацій які здійснюють експлуатацію систем газопостачання особливої газової служби виконується силами і засобами цих служб. По заявкам підприємств, які мають особисту газову службу, АДС підприємства газового господарства у аварійних роботах приймають участь тільки у випадках локалізації аварій шляхом відключення аварійних ділянок від систем газопостачання міста.

АДС повинна надавати таким підприємствам методичну допомогу, і контролювати хід виконання аварійних робіт. Аварійні роботи на ГНС виконується персоналом цих підприємств. Участь АДС в проведенні аварійних робіт на ГНС встановлюється "Планом запобігання і ліквідації аварій на цих підприємствах, узгодженим з підприємством газового господарства/ Всі повідомлення, які поступають на АДС, і заявки, які поступають в експлуатаційні служби, повинні регіструватися в журналі. В них відмічаються час надходження заявки, час виїзду і прибуття на місце аварії бригади, характер несправності і перераховуються виконані роботи. При отриманні заявки про наявність газу в приміщенні, черговий АДС повинен дати інструктаж заявнику про прийняття необхідних заходів, які запобігають аварії і нещасним випадкам. В основу організації робіт по виконанні аварійних заявок повинно бути положено вимоги про прибуття бригади АДС на аварійний об'єкт в короткі терміни. По всім повідомленням про вибух, пожежу, загазованість приміщення , до міста аварії аварійна бригада повинна відправитися на протязі 5 хв. Аварійна бригада повинна виїжджати на автомобілі, який оснащений необхідними інструментами та обладнанням. При виїзді для ліквідації аварії на підземних газопроводах, аварійна бригада повинна мати необхідну технічну документацію. Роботи по ліквідації аварії або аварійної ситуації АДС можуть передаватися експлуатаційним службам після того, як будуть прийняті всі заходи, які виключають можливість вибухів, пожеж і отруєння.

6.10.  Охорона праці в газовому господарстві.

При експлуатації газового господарства населених пунктів забезпечення безпеки покладається на керівників газового господарства. На промислових, комунальних, комунально - побутових підприємствах, та підприємствах сільськогосподарського виробництва, за безпечну експлуатацію газового господарства відповідають керівники цих організацій, які забезпечують обслуговування газового господарства, а також контроль за їх станом і дотримування правил, норм та інструкцій з експлуатації газопроводів і газовикористовуючих агрегатів. На всіх підприємствах, де є газові мережі і газове обладнання, наказом по підприємству з числа керівних працівників і спеціалістів призначають осіб, які відповідають за безпечну експлуатацію газового господарства.

В житлових будинках відповідальними за справний стан газового обладнання є їх власники, а у відомчих будинках їх комендант, відповідальні особи, за винятком власників особистих будинків, повинні знати правила безпеки в газовому господарстві, та здати екзамен на їх знання. В кожному газовому господарстві складаються і затверджуються у встановленому порядку інструктажі по техніці безпеки при виконанні окремих видів робіт, і протипожежного захисту об'єктів з урахуванням місцевих умов. Організація робочих місць повинна забезпечити безпеку виконання робіт. Машини і механізми, обладнання і інвентар, повинні відповідати характеру виконання робіт і знаходитися у справному стані. Підприємство газового господарства зобов'язане забезпечити працівників спец  одягом,   спец   взуттям,   та  засобами   індивідуального  захисту  у відповідністю із характером виконуваних робіт і типовим нормам. Підтримування безпечних умов праці, як свідчить практика, ґрунтується на систематичній перевірці стану безпеки праці на всіх робочих місцях, перед початком роботи, усунення виробничих небезпек, та контролю із сторони безпосередньо керівника та інженера з техніки безпеки за станом обладнання, захисних пристроїв, та суровому дотриманні безпечних способів виконання робочих операцій. Окрім адміністративно - технічного персоналу підприємства контроль здійснюють громадські інспектори з охорони праці, комплектні бригади з перевірки за дотриманням правил охорони праці. При виявленні порушень правил охорони праці, приймають заходи щодо усунення недоліків і попередження подібних випадків у майбутньому, і Дотримання вимог охорони праці є - обов'язковим для кожного працівника. Порушення інструкцій може спричинити дисциплінарну, і в деяких випадках адміністративну і навіть кримінальну відповідальність.

6.11. Індивідуальні засоби захисту.

До індивідуальних засобів захисту відносяться протигази, рятувальні пояси, газоіндикатори, захисні окуляри та інше.

Протигази. Випускаються протигази фільтруючі та ізолюючі. В газовому господарстві фільтруючі протигази використовувати заборонено так , яку повітрі при виконанні газонебезпечних робіт можуть знаходитися складові частини газу або продуктів його згорання. Окрім того, при більшій загазованості вміст кисню у повітрі може бути менше необхідного для нормального дихання

Ізолюючі протигази ізолюють органи дихання людини від забрудненої атмосфери і дозволяють дихати чистим повітрям з не загазованої зони (шлангові протигази), або повітрям яке безперервно відновлюється в самому протигазі (кисневі протигази).Шлангові протигази бувають самовсмоктуючі ПШ - 1 та з механічним нагнітанням повітря ПШ — 2. При використанні протигазу, ПНІ — 1 повітря засмоктується через шланг, безпосередньо легенями людини. Протигаз складається із маски або шолома, шлангу та штиря для кріплення вільного кінця шлангу. Опір диханню протигазу зі шлангом довжиною 10 м - не більше ніж 200 Па, а самого шлангу 80 Па. Протигаз ПШ -2 на відміну від ПШ - 1 комплектується невеликим вентилятором з ручним або електричним приводом. Використовують його в тих випадках, коли свіже повітря необхідно подати на відстань більше 10 м. Кисневий протигаз повністю ізолює дихання людини від навколишнього середовища.  При користуванні ним людина дихає увесь час повітрям, яке циркулює в протигазі та безпосередньо регенерує. В замкнутій системі циркуляції поглинається вуглекислота і додається необхідна кількість кисню з балонів протигазу.

Рятувальні пояси. При проведенні робіт в колодязях, котлованах, або траншеях глибиною більше 1,2 м в умовах загазованості, або при можливому виділенні газу використовуються рятувальні пояси. Міцно і надійно затягнутий пояс має дві лямки з'єднані на спині і які одягаються на плечі. В місці перетину лямок прикріплено міцне сталеве кільце. До кільця за допомогою пружинної заскочки карабіну прикріпляють міцні конопляні або капронові мотузки, які дозволяють у випадку необхідності швидко витягнути працівника із котловану або колодязя. Пояси, їх карабіни та мотузки необхідно регулярно перевіряти і не рідше ніж два рази на рік випробувати навантаженням у 200 кг. Для цього до поясу або карабіну прив'язують вантаж і витримують на протязі 5 хв. Пояс чи карабін береться той, що витримав випробування, Якщо після зняття вантажу на ньому не буде виявлено пошкодження. Мотузки випробовують так само, тільки витримують 15 хв. До і після випробування вимірюють її довжину, збільшення після випробування довжини не повинно перевищувати  5 % від початкової довжини.

6.12. Техніка безпеки при виконанні газонебезпечних робіт.

Газонебезпечними вважаються роботи які виконуються  в загазованому середовищі  або при яких можливий витік газу. До газонебезпечних робіт відносяться:

- приєднання     новозбудованих     газопроводів     до     діючих     без
відключення їх від газової мережі;

- ввід в експлуатацію газопроводів, ГРП, ГРУ агрегатів і приладів промислових, сільськогосподарських, комунально - побутових, комунальних, і побутових споживачів, а також ГНС, групових установок зрідженого газу;

- технічне   обслуговування      і   ремонт   підземних,   надземних   і
розміщених в приміщенні, колодязі, тунелях, діючих газопроводів;
прочищення газопроводів і заливання в них розчинників, з ціллю
видалення гідратних утворень;

демонтаж газопроводів;

- зливання   газу   із   залізнодорожніх   і   автомобільних   цистерн,
заповнення   зрідженим   газом   резервуарів   на   ГНС,   балонів   і
автоцистерн;

- ремонт, огляд і провітрення колодязів, а також відкачування конденсату і не випаруваних залишків зрідженого газу;

- технічне обслуговування і ремонт діючих газових приладів;

- розкопування ґрунту в містах витікання газу.   

Газонебезпечні   роботи   повинні   виконуватися   не   менше   ніж   двома робітниками.) Роботи в колодязях, тунелях, глибоких траншеях, топках котлів, колекторах, ГРП, і резервуарах повинні проводитися бригадою не менше   трьох чоловік. Роботи по пуску газу в газові мережі   з тиском вище 6 кгс/ см2 (0,6 Мпа), роботи по приєднанні "під газом" газопроводів високого і середнього тису, роботи в ГРП, на ГНС із застосуванням сварки, ремонтні роботи на газопроводах середнього і високого тиску  із і застосуванням сварки  проводяться  по наряду  і  спец  плані.  Кожному відповідальному працівнику на проведення газонебезпечних робіт у відповідності із планом роботи видається окремий наряд, в якому вказуються основні засоби безпеки при виконанні роботи і її технічна послідовність. Роботи по ліквідації аварії виконуються без наряду до усунення прямої загрози житті людей.

Після усунення небезпеки роботи виконуються по наряду на виконання газонебезпечних  робіт  Кожен  робітник,   який  задіяний у виконанні газонебезпечних робіт, в тому числі і керівник бригади, повинні мати протигази.    Застосування    фільтруючих    протигазів    не   дозволяється. Повітрозабірні патрубки шлангових протигазів повинні розміщуватися з не вітрової сторони від міста витікання газу. Довжина шлангу не повинна перевищувати   15   м. При  роботі  в  загазованому середовищі  повинні застосовуватися молотки, кувалди, із кольорових металів. Робоча частина інструментів і приладів із чорного металу повинна змазуватися солідолом. Застосування   електродрилі   забороняється. Робітники   повинні   бути  в чоботях   без   сталевих   підківок   і   гвіздків,   у   випадку   необхідності надіваються   калоші. При   виконанні   газонебезпечних   робіт   повинні застосовуватися переносні світильники у вибухозахисному виконанні. В перекритті   котлованів,   траншей   і   газових   колодязів   допускається проводити газонебезпечні роботи без застосування сварки Зварні роботи допускається проводити після зняття перекриття. Газова різка або сварка на діючих газопроводах проводиться під тиском 40 - 50 мм.вод.ст.   40 -50 даПа.    Після врізки в діючий  газопровід    зварний шов повинен І   провірятися  на  щільність     омилюванням.   Не допускається  перевірка щільності газопроводів вогнем. В місті проведення газонебезпечних робіт по   повинні   знаходитися   посторонні.   Котловани   і   колодязі   повинні огороджуватися. Не допускається пуск газу в газові мережі    будинків, якщо не перевірено щільності газопроводу, і не зроблено контрольного опресування.    Для  спуску робітників в  колодязі, які не мають скоб, котловани,   повинні   застосовуватися   драбини. Видалення   льодяних, смоляних,    нафталінових    закупорок        шляхом    шуровки,    заливки розріджувачів, або подачі пару   дозволяється під тиском 500 мм.вод.ст. 500 даПа,  При проведенні ремонтних робіт на газопроводах і обладнанні в діючих ГРП, а також в загазованих приміщеннях, із зовні повинен знаходитися робітник , який спостерігає за робітниками в приміщенні. Перед вирізкою газовою різкою    вікна    в діючому газопроводі    для приєднання до нього діючого газопроводу , останній повинен закриватися заглушкою.  Якщо під час вирізання  вікна погасло полум'я пальника, то отвір   замазують    глиною.    Роботу   відновлюють   після   провітрення котловану.   Після  чого заглушку  знімають,  трубопровід  продувається газом і приєднується до діючого.

                          

7. Автоматизація.     

7.1. Автоматизація робочих процесів котелень та її основні види.

Автоматика – це галузь теоретичних і прикладних знань про автоматично діючі обладнання та системи.

Термін “автоматика” походить від грецького “automatios” - “самодіючий” і вказує на те, що обладнання самостійно, без участі людини, виконує доручені операції.

Технічні пристрої, на які переводяться різноманітні функції процесу управління, є автоматичним обладнанням або засобами автоматики.

Використання методів та засобів автоматики для перетворення не автоматичних процесів в автоматичні називається автоматизацією.

Автоматизація котельні – це забезпечення потрібного режиму роботи обладнання за допомогою засобів автоматики. В залежності від рівня використання цих засобів автоматизація може бути повною, комплексною та частковою.

При повній автоматизації обслуговуючий персонал відсутній, і його функції доведені до періодичного нагляду за роботою обладнання та виправленню виникаючих ушкоджень.

При комплексній автоматизації обслуговуючий персонал постійно наглядає за роботою обладнання.

При частковій автоматизації автоматизовані окремі агрегати і навіть їх частини.

Експлуатація котелень без засобів автоматики забороняється.

7.2. Конструкція i принцип роботи автоматики безпеки та регулювання "Факел" 

Корпус автоматики виконаний із алюмінієвого сплаву і має в верхній частині дві пластмасові ручки: управління і регулювання. На торцевих частинах корпуса є приєднувальні різьбові отвори для приєднання запальника і термопари. Із-під ручки регулювання виходить капіляр термодатчика, який закінчується термобалоном.

Автоматика складається з двох функціональних вузлів: безпеки і регулювання, і має вмонтований запірний орган.

Вузол безпеки складається з електромагнітної пробки, яка працює за рахунок ЕРС, термопари, запірно - регулюючого клапана з приводом від ручки управління.

Вузол регулювання - це манометрична система прямої дії, терморегулюючий клапан якої приводиться в дію манометричним сильфонним перетворювачем.

Автоматика працює наступним чином.

Ручку управління повернути за годинниковою стрілкою до упору в положення     "Пуск". Нажати на ручку управління, при цьому відкривається клапан електромагнітної пробки і газ поступає на запальник, де підпалюється. Ручку управління необхідно втримувати в нажатому стані 10-60 сек. для нагріву термопари.

Термопара виробляє ЕДС, достатню для утримання електромагнітної пробки в відкритому стані. Ручку управління відпускають, запальник горить, що вказує на  те,  що  автоматика готова до роботи.  Включення  основних пальників проводиться плавним поворотом ручки управління в положення "Мала потужність"; основні пальники загоряються на мале полум'я. При подальшому    повороті   ручки   управління   в    положення  "Повна потужність"   основні   пальники   включаються  на  максимальне  полум'я.

Поворот ручки управління в секторі між положеннями        і        дозволяє вибрати необхідний режим потужності горіння основних пальників.

Необхідний режим горіння запальника можливо відрегулювати за допомогою регулюючого гвинта.

Принцип дії терморегулюючого клапану.

При нагріві термобалона, рідина, яка є в середині нього, розширяється, перетікає по капіляру в сильфон. Сильфон, розширяючись, закриває терморегулюючий клапан, газ на основний пальник перекривається. Через деякий час температура теплоносія знижується, що приводить до стиску сильфона і відповідно до відкривання клапану терморегулятора.

Спрацювання автоматики в аварійному режимі при згасанні полум'я проходить за рахунок охолодження термопари і спрацювання електромагнітної пробки.

Спрацювання автоматики в аварійному режимі при порушенні тяги проходить за рахунок вигоряння кисню в топці, що приводить до загашення полум'я і охолодження термопари.

Спрацювання автоматики при пониженні тиску проходить за рахунок зниження висоти полум'я запальника і охолодження термопари.

7.3. Конструкцiя та принцип роботи сигналiзатора загазованостi СГБ

           Сигналізатор газу побутової СГБ  призначений для автоматичного безперебійного контролю об'ємної частки горючих газів (природного газу ГОСТ 5542-87, вуглеводневих зріджених паливних газів ДСТУ 4047-2001, ГОСТ 20448-90 та окису вуглецю) і  видачі сигналізації про перевищення встановлених рівнів змісту контролюючих компонентів у повітрі комунально-побутових, промислових та побутових приміщень, топкових та котелень малої потужності, що не мають вибухонебезпечних зон по ПУЕ.

Сигналізатор контролю окису вуглецю може бути застосований в якості пожежного газового оповісника для виявлення пожеж на ранніх стадіях їх виникнення.

Сигналізатор має кліматичне виконання УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 і може експлуатуватись при наступних умовах:

 температура навколишнього повітря від 1 до 40 ?С ;

 відносна вологість повітря  до 98 % при температурі 25 ?С ;

 атмосферний тиск від 84,0 до 106,7 кПа (від 630 до 800 мм рт.ст) ;

 відсутність у повітрі виділень фтору, хлору, сірки, фосфору, сурми,

миш'яку, тетраетилсвинцю та їх сполук, а також зважених твердих часток (пилу) вище припустимих норм, що встановлені для атмосферного повітря населених місць. Час прогрівання сигналізатора – не більше 5 хвилин.

       При використанні сигналізатора необхідно дотримуватись наступних засобів безпеки :

 не брати прилад вологими руками ;

 не вмикати в мережу з невідомою напругою ;

 не користуватися пошкодженим шнуром, вилкою, розеткою ;

 не тягнути за шнур при видаленні штепсельної вилки з розетки ;

 не виконувати роботи з монтажу, технічному обслуговуванню та ремонту при ввімкненому у мережу приладі ;

 не припускати пошкоджень або защемлення з'єднувального шнура та порушення контакту шнура в штепсельній вилці ;

 оберігати від ударів, контактів з водою, фарбою, іншими рідинами ;

 вимикати прилад від електромережі під час переміщення на інше місце, на час прибирання поблизу сигналізатора.

     Спроби розібрати сигналізатор, змінити електричну схему можуть привести до ураження електричним струмом, пошкодження сигналізатора і тягнуть втрату усіх гарантійних зобов'язань

7.4. Функцiональнi види автоматизації

В залежності від виконуваних автоматичними пристроями функцій розрізняють наступні основні види автоматизації :

1) вимірювання і контроль ;

2) сигналізація ;

3) управління ;

4) регулювання ;

5) захист.

1. Автоматичні вимірювання і контроль дозволяють за допомогою засобів вимірювань безперервно або періодично контролювати кількісні і якісні показники технологічного процесу (наприклад, тиск газу, наявність факелу, повноту згоряння і т.д.) передавати дані на пульти диспетчера або оператора і при необхідності реєструвати вимірювані параметри.

2. Автоматична (технологічна) сигналізація призначена для передачі сигналів, що інформують обслуговуючий персонал (оператора чи диспетчера) про стан технологічного обладнання та відхилення параметрів, що контролюються, від норми.

Сигналізація буває світловою та звуковою, а за інформацією :

 попереджувальною – сигналізація моменту пуску обладнання, початку технологічного процесу і т.д. ;

 виконавською – контроль виконання розпоряджень обслуговуючого персоналу, наприклад, загоряння сигнальної лампи “відсічення газу” ;

 аварійною – повідомлення обслуговуючому персоналу про порушення виробничого процесу.

 3. Автоматичне управління призначене для запуску та зупинки котлів, насосів, вентиляторів, димососів і т.д. По ступеню участі людини у вмиканні та вимиканні обладнання автоматичного управління поділяють на напівавтоматичні та автоматичні.

У першому випадку приведення в дію автоматичного пристрою проводиться шляхом натиснення на кнопку або обертом ручки ключа з пульту управління (дистанційне управління) або безпосередньо біля агрегату (місцеве управління).

У другому випадку імпульси посилаються датчиками, які контролюють режим роботи. Наприклад, автоматичне включення підпитуючого насосу при убуванні води з мережі.

4. Автоматичне регулювання призначене для підтримки без участі людини протягом заданого проміжку часу з потрібною точністю заданих режимів технологічного процесу.   

В залежності від характеру зміни, що задає впливу, розрізняють системи автоматичного регулювання стабілізації, програмного регулювання та спостереження.

8. Організаційно-будівельний розділ

Загальні положення по будівництву

Згідно з завданням дипломного проектування мною розроблено проект виконання робіт по монтажу прямої ділянки сталевого газопроводу для газопостачання котельньної.Проектом передбачено будівництво газопроводу від місця врізки дотеплогенераторної СШ №1 для опалення приміщень школи.  

          Виконанню робіт на об’єктах повинен передувати комплекс заходів і робіт по підготовці будівельного виробництва, що забезпечують можливість здійснення будівництва у відповідності з умовами підрядних контрактів і взаємозв’язану діяльність усіх його учасників. Підготовка будівельного виробництва включає загальну організаційно-технічну підготовку, підготовку до будівництва об’єкта, підготовку будівельної організації і  підготовку  будівельно-монтажних робіт.

       Будівництво об’єкта повинно здійснюватись на основі попередньо розроблених рішень по організації будівництва і технології виконання робіт, які повинні бути відображені в проектно-технологічній документації (ПТД).

Будівельне виробництво слід організовувати виходячи з умов раціонального використання технологічної спеціалізації організації і підрозділів по виконанню окремих видів будівельно-монтажних робіт, наданню окремих видів послуг або будівництва певних типів об’єктів слід застосовувати, при необхідності комбіновані організаційні форми управління, які ґрунтуються на раціональному поєднанні промислового та будівельного виробництва, враховують виробничу різноплановість, різницю форм власності учасників виробництва, їх організаційно-економічну самостійність, домінування горизонтальних зв’язків ринкового типу.

          Споживачами газу теплогенератарної є 2 котли АОГВ-100 «Вулкан» загальною потужністю 200кВт.Для обліку газу передбачено 2 газові лічильники G-6.В приміщенні теплогенераторної також передбачена установка приладу автоматичного контролю концентрації горючих газів СГБ-5 та клапан КЄИ-1

8.1. Підрахунок обсягів будівельно-монтажних робіт

                                                                                                

Таблиця 1

N

Найменування

Од. Вим.

Розрахункова формула

Кількість

1

Нівелювання траси

м

L газоп.

5700

2

Розвантаження труб трубовозу

шт.

L: 10

570

3

Влаштування огородження будівельними машинами

м

L газоп. *2

11400

4

Збір і центрування труб

м

L газоп.

5700

5

Зварювання труб у секції

стик

hтруб *

342

6

Ізоляція поворотних стиків

стик

hтруб *2/3

342

7

Викриття шурфів

м3

L газоп.(км)*5

28,5

8

Підвіска комунікацій

м

hшур* 3

85,5

9

Розробка траншей екскаватором

м3

В(H-L)*L

3995,18

10

Ручний добір ґрунту

м3

B*C*L

393,75

11

Розробка приярків

м3

219,4

12

Влаштування містків через траншею

шт.

L газоп. *60

95

13

Вклад секції в траншею

м

L газоп.

5700

14

Зварювання секції

шт.

hтруб *

1710

15

Радіографічний контроль

шт.

Hстик *0,1

57

16

Ізоляція неповоротних стиків

стик

hтруб *

1710

17

Монтаж КВП

шт.

L газоп.(км)*3

17,1

18

Присипка газопроводів  з трамбуванням

м3

Vпр+В*(Dіз+0,2)*L-Vтр

874,67

19

Випробування на міцність

м

L газоп.

5700

20

Засипка газопроводу бульдозером

м3

В*(Н-(Dіз+0,2))*L

124286

21

Ущільнення ґрунту

м3

Vзас

1462

22

Випробування на герметичність

м

L газоп.

5700

23

Зняття огороджень

м

L газоп.*2

11400

24

Зняття містків

шт.

L газоп./60

95

25

Зняття підвісок комунікацій

м

2175*3

85,5

 8.2. Вибір методу виконання робіт.

Прокладка сталевого підземного газопроводу буде виконуватися по п’ятизахватній системі. Попередньо підібрано захватку 50 м кожна. До складу захваток входять такі роботи :

Захватка 1; „підготовчі роботи”

Нівелювання траси по групам складності;розвантаження труб з трубовозу; влаштування огорожі будівельного майданчика; збір і центрування труб; зварювання труб у секції;ізоляція поворотних стиків; вскриття шурфові; підвіска комунікацій.

Захватка  2; „земляні роботи”

Розробка траншеї екскаватором; ручний добір грунту;розробка приярків; влаштування містків через траншею.

Захватка  3; „монтажно-вкладальні роботи”

Вкладання секції в траншею; зварювання секцій; ізоляція неповоротніх стиків; монтаж КВП; влаштування цегляних колодязів;покриття зовнішніх поверхонь цегляного колодязя бітумом; монтаж газового обладнання в колодязі.

Захватка  4; „випробування”

Радіографічний контроль; випробування на міцність; випробування на герметичність.

Захватка  5; „заключні роботи;

Присипка газопроводів з трамбуванням; засипка газопроводів бульдозером; ущільнення грунту; зняття огородження; зняття містків; зняття підвісок комунікацій.

 8.3. Обгрунтування форми і габаритів траншеї.

Земляні роботи належать до найголовніших і найпоширеніших у сучасному будівельному виробництві. Велика трудомісткість цих робіт зумовлює необхідність максимальної механізації їх  масовість і різноманітність застосування машин багатьох типів.

Основна мета земельних робіт – будівництво земляних споруд. До земляних споруд належать сплановані майданчики ,котловани, дамби, траншеї, канали, насипи тощо. З корисних копалин : глини, тирозину , піску тощо – виготовляються будівельні матеріали.

Земляні роботи виконуються не тільки в будівельному виробництві, а й в інших галузях : сільському господарстві ,меліоративному будівництві, в разі прокладання різноманітних ліній комунікацій і т.д.

 Визначаємо поперечний профіль траншеї

Для цього нам необхідно визначити глибину траншеї , ширину по низу і по верху.

Глибина траншеї визначається виходячи з глибини закладання газопроводу Нз і Ф газопроводу з ізоляційним покриттям Dіз.

      Нт=Нз+Dіз, м                                                                             

  Діаметр газопроводу з ізоляцією визначається за формулою

Diз=Dзовн+2Т, м

де Dзовн – зовнішній діаметр газопроводу в , м

Т – товщина ізоляційного покриття, м

Товщина дуже посиленого ізоляційного покриття на бітумній основі становить для труб діаметром до 150мм не менше 7,5мм , для труб діаметром більше 150мм не менше 9мм .В нашому випадку ми обираємо 9мм.

Визначивши глибину траншеї і знаючи тип ґрунту , можемо визначити чи  траншея буде з прямими стінками чи з від косами .

У відповідності з СниП  ІІІ-4-80* , траншеї з прямими стінками можна

розробляти при глибині до:

в пісках – 1м

в супісках – 1,25м

в глинах і суглинках – 1,5м

При глибині більшій за вказану траншеї влаштовуються з від косами або з прямими стінками , але з обов’язковим кріпленням .

В нашому випадку глибина траншеї 152м , більша за вказану (в глинах і суглинках – 1,5м ), то траншея влаштовується з прямими стінками.

По групі ґрунту підбираємо ємність ковша екскаватора і визначаємо його ширину , попередньо підібравши марку екскаватора ЭО – 2621

Місткість ковша – 0,25м3 

Ширина ковша – 0,65м

Довжина ;м

Стріли – 2,3

 

              Рукояті – 0,84

             Найбільша глибина копання – 3м

Найбільша висота вивантаження – 2м

Найбільший радіус копання – 5м

Радіус вивантаження при найбільшій висоті вивантаження – 2,7м

Мах кут нахилу стріли – 600

Ширина траншеї по низу повинна бути від ширини ковша екскаватора на надбавку на осипання ґрунту .

 

В=Вковша+S , м

        де Вковша – ширина ковша екскаватора , м

S – надбавка на осипання ґрунту (для глин і суглинків – 0,1м)

Ширина траншеї по верху рівна ширині траншеї по низу

Розрахунок:

Ділянка 1-2                                         

Нтр=Нз+Dіз,м                                   

НТР=0,8+0,091=0,891

Dіз=Dзовн+2Т, м

Dіз=0,73+2*0,009=0,081

В=Вковша+S, м

В=0,65+0,1=0,75

Ділянка 2-3

Нтр=0,8+0,12=0,92

Dіз=0,102+2*0,018=0,12

В=0,65+0,1=0,75

Ділянка 3-4

Нтр=0,8+0,145=0,94

Dіз=0,127+2*0,009=0,444

В=0,65+0,1=0,75

Ділянка 4-5

Нтр=0,8+0,117=0,9

Dіз=0,089+2*0,009=0,117

В=0,65+0,1=0,75

Ділянка 5-6

Нтр=0,8+0,117=0,9

Dіз=0,089+2*0,009=0,117

В=0,65+0,1=0,75

Ділянка 6-7

Нтр=0,8+0,0,12=0,92

Dіз=0,102+2*0,009=0,12

В=0,65+0,1=0,75

Ділянка 7-8

Нтр=0,8+0,117=0,9

Dіз=0,89+2*0,009=0,117

В=0,65+0,1=0,75

Ділянка 8-9

Нтр=0,8+0,126=0,926

Dіз=0,108+2*0,009=0,126

В=0,65+0,1=0,75

Ділянка 9-10

Нтр=0,8+0,151=0,951

Dіз=0,133+2*0,009=0,151

В=0,65+0,1=0,75

Ділянка 10-1

Нтр=0,8+0,126=0,626

Dіз=0,108+2*0,009=0,126

В=0,65+0,1=0,75

Ділянка 10-3

Нтр=0,8+0,237=1,073

Dіз=0,219+2*0,009=0,237

В=0,65+0,1=0,75

Ділянка 10-7

Нтр=0,8+0,237=0,073

Dіз=0,219+2*0,009=0,237

В=0,65+0,1=0,75

Ділянка 3-6

Нтр=0,8+0,141=0,941

Dіз=0,123+2*0,009=0,141

В=0,65+0,1=0,75

8.4 Визначення кількості днів роботи і склад ланки.

Таблиця 2

Назва робіт

Од. Ви-мі-ру

Кіль-кість

Зат-рати пра-ці

Но-рма ча-су

Тривалість змін

Необхідні машини

Склад ланки

1

Завіз труб на трасу

шт

1791

1396,7

0,1

2

Трубовіз

Такелажник

2/3

2

Збір і центрування труб

шт

4000

384

0,02

2

Монтажник

5/1 3/1

3

Зварювання поворотних стиків

шт

268

154,3

0,12

3

Зварювальний апарат

Зварювальник

5/1

4

Ізоляція поворотних стиків

М3

268

656,6

0,51

1

Ізолювальник

4/1 3/1

5

Розробка грунту екскаватором

М3

298,5

716,4

0,083

1

Екскаватор

Машиніст

4/1

6

Розробка грунту вручну

М3

66,7

218,9

0,85

2

Землекоп

2/1

7

Риття приямків

М3

154,1

432,19

1,3

2

Землекоп

2/1

8

Влаштування піщаної постелі

М3

1320

151,9

0,79

2

Землекоп

2/1

9

Вкладання труб в  траншею

М3

4000

512

0,08

2

Автокран

Монтажник

5/1

3/1

10

Зварювання неповоротних стиків

Шт

1320

330

0,14

3

Зварювальний апарат

Зварювальник

5/1

11

Ізоляція неповоротних  стиків

Шт

1320

1211

0,51

3

Ізолювальник

4/1

3/1

12

Радіографічний контроль

Шт

40

27,2

1,7

2

Дозиметрист

1

13

Випробування на міцність

М

4000

878,9

0,12

1

Компресор

Монтажник

5/1

3/1

14

Випробування на щільність

М

2989

8788

0,06

1

Компресор

Монтажник

5/1

3/1

15

Присипка газопроводу

М3

1320

151,9

0,79

3

Землекоп

2/1

16

Ущільнення газопроводу

М3

2989

6,665

0,048

2

Землекоп

2/1

17

Засипка газопроводу бульдозером

М3

1791

3062

0,066

2

Бульдозер

Машиніст

5/1

18

Трамбування грунту котком

М3

1791

3062

0,058

1

Каток

Тракторист

4/1

19

Здача газопроводу

М

4000

384

0,02

1

Ітр

8.5. Підбір і обґрунтування будівельних машин і механізмів.

На будівництві підземного газопроводу екскаватор являється ведучою машиною, тому що він виконує найбільш трудомістку роботу

Визначаємо кількість автосамоскидів

;                                                       (1)                                                                                                                      

;

де   Пе – експлуатаційна продуктивність екскаватора – 6м3/зміну.

      Па – експлуатаційна продуктивність автосамоскида в м3/зміну.

 

               (2)                                                                                                                          

де   Тзм. – тривалість зміни в годинах .

      Нч – норма маминого часу екскаватора на розробку одного кубометра гранта з навантаженням на транспортні засоби, маш.- год/м3

                                                           

     Па=Пц*n;        (3)                                                                                                                         

     Па=2,5*6,1=15,3

де    Пц – циклічна експлуатаційна продуктивність одного самоскиду м3/цикл

        П – кількість циклів у зміну

                  (4)                                                                                                                 

                                                               

де     Q – вантажопідйомність самоскиду 6 м3;

        Тц – тривалість циклу автосамоскида в годинах                                                                                                                                                 

                          (5)                                                                                                                  

                                                             

де    Q1 – вантажопідйомність самоскиду; т

        Vгр – об’єм вага грунту в щільному стані в;т/м3

                                                                                   (6)                                                

    Окрім вище перерахованих машин необхідно підібрати машини і механізм для ущільнення грунту.

Присипку газопроводу ущільнюємо електричною трамбівкою ИЭ- 4503

Продуктивність по піску, м/год частота ударів в 1*6-150

Для ущільнення грунту засипаного бульдозером використовують причіпний кулачковий каток Д-220 вага катка з баластом, т-30 ширина вкатуваної полоси, м-2,73 загальна кількість кулачків, шт.-180.

Для ручного електродугового зварювання труб застосовуємо пересувний електрозварювальний агрегат постійного струму АСБ-3000г з дизельним двигунами потужністю 20-60к.с.

Трубовоз марки ЗИЛ-130

Маса трубовозу з вантажем 13,15 т

Трубопіднімач по шосе 7,3 т

Марка причепу ІАПР-5

Авто бітумовоз

Компресор ВКА-26Д-1

Виробничість 0,9м3/хв.

Максимальний тиск 25мПа

Двигун марки 2М4-10,5/13

Потужністю 14,7кВт

Маса 2т

Бульдозер марки ДЗ-29

Марка трактора Т-74

Маса т

Загальна -6,3

Навісного обладнання -0,85

8.6. Вибір матеріалів для будівництва.

 

Для будівництва газопроводу вибираємо матеріали по довіднику (збірник 21)

 1.  Влаштування постелі газопроводу в траншеях.

 Постелі піщані щебеневі.

Склад робочих операцій.

Влаштування піску постіль з вимірюванням і ущільненням.  

                                       

 1.  Вкладання сталевих трубопроводів

Вкладання сталевих труб прямих ділянок трубопроводів

                                

                                                                            Таблиця

Матеріал

Од. вим.

Норма розходу

Труби сталеві

     м

426700

    3   Гідроізоляція стиків сталевих трубопроводів газопроводів

Склад робочих операцій:

1.Вкладання бітуму в ємність для приготування ґрунтовки.

2.Наповнення бензином ємності для приготування ґрунтовки.

3.Населення ґрунтовки на ширину 500мм по металевій поверхні стика.

4.Нанесення першого шару бітумної мастики на ґрунтовку .

5.Нанесення другого шару бітумної мастики на первиний шар бітумної мастики.

6.Накладання склотканини.

     7.Нанесення третього шару бітумної мастики змішаної з гумовими крихтами     на перший шар склотканини.

8.Нанасення четвертого шару бітумної мастики змішаної з гумовими крихтами на третій шар бітумної мастики змішаної з гумовими крихтами .

9.Накладання другого шару склотканини на поверхню стика.

10.Нанесення п’ятого та шостого шарів бітумної мастики змішаними  з гумовими  крихтами на другий шар склотканини.

11.Обгортка стика крафт-папером.

                                                                                                                                     

Матеріал

Діаметр труб мм

76

89

102

108

127

133

219

сума

Бітум марки

   БН-ІУ

кг

0,4

1,8

2,3

2,07

1,2

0,69

7,4

15,9

Бензин Б-70

л

0,6

2,7

3,54

0,3

2,1

1,06

11,4

21,7

Мастика бітумна

кг

34,5

151,8

199

179,1

119,4

59,7

653,2

1476,7

Кофт-папір

м2

6,5

28,5

38,5

34,6

23,1

11,5

111,1

253,8

Склотканини

м2

9,2

40,4

52,8

47,5

31,7

15,8

171,6

369

Гумові крихти

кг

1,6

7,07

9,26

8,3

5,5

2,8

30,2

64,7

Дрова

м3

0,1

0,44

0,59

0,5

0,3

0,2

1,8

3,9

4.Ручне зварювання сталевих труб з У-подібним скошуванням кромок

Склад робочих операцій

Кріплення труб при допомозі ручного електродугового зварювання з У-подібним скошуванням кромок.

Таблиця 4

Діаметр труб

      мм

Товщина стінки мм

Витрата електродів

     кг

133

159

168

219

245

273

325

8

8

6

6

10

10

6

24

216

171

168

175

72

851

1677

8.7. Опис буд генплану.

.Будівельний майданчик розбитий на захвати, так щоб кожна захватка виконувалась за одну зміну.

Перша захватка:

Розчищаємо будівельний майданчик. Проводимо нівелювання траси по групам складності. Трубовозом марки НІП-130 на трасу газопроводу завозимо труби. Потом за допомогою крана марки КС-5363 розвантажуємо труби та вкладаємо їх вздовж осі прокладання газопроводу на відстані 1-1,5 м. Від краю траншеї. По всій довжині будівельного майданчика з обох сторін влаштовуємо канатно стійкову огорожу. Встановлюємо електричне освітлення прожекторами марки ПСМ-50-20, 4 шт. Потужністю Рл=400 Вт. Загальною потужністю Рзаг=1600 Вт. Далі проводимо збір і центрування труб. Зварюємо труби в секції поворотними стиками, Єлектрозваркою типу АСБ-300Г. Проводимо ізоляцію труб поворотних стиків, бітумом який завозимо на майданчик авто бітумовозом марки ВКА-26Д-1.

Захватка друга:

Риємо траншею екскаватором ЄО-2126 оснащеним оберненою лопатою на пневматичному ходу, який не впливає на габарити траншеї, так як залишає її позаду себе і призначений для роботи в міських умовах. Виривши траншею проводимо ручний добір грунту. Потім риємо при ямки в ручну, для зварювання неповоротних стиків. Встановлюємо перехідні містки через траншею.

Захватка три:

Вкладаємо пліті в траншею за допомогою крана маркиКЭ-5363,. Зварюємо неповоротні стики в при ямках. Проводимо радіографічний контроль якості зварних стиків, ізолюємо, присипаємо трубопровід і трамбуємо електричною трамбівкою марки ІЄ-4503. Випробовуємо на міцність і герметичність.

Захватка чотири:

Знімаємо перехідні містки, засипаємо траншею бульдозером типу ДЗ-29. Трамбуємо грунт за допомогою кулачкового котка типу Д-220.

Зайвий грунт навантажуємо на автосамоскид ММЗ-555 і вивозимо на відстані 15 км. Перевіряємо на герметичність. Розбираємо огорожу та освітлення. На будівельному майданчику повинен бути передбачений вагончик для побутового обслуговування робітників на будівництві. Також на будівельному майданчику повинен бути туалет, їдальня, склад, побутовий вагончик.

8.8. Поопераційний контроль якості.

Контроль якості окремих видів виконаних робіт проводять:

 1.  Інженерно-технічний персонал будівництва;

Технічний нагляд замовника;

Авторський нагляд проектної організації;

Державний архітектурно-будівельний контроль;

Банківський контроль (при держвкладеннях);

Державна санінспекція;

Державний пожежний нагляд.

Операційний контроль – перевірка виконаних будівельно-монтажних і спеціальних робіт по операціях з метою попередження та своєчасного усунення браку, дефектів, недоробок. Операційний контроль покладається на майстрів та виконробів, які здійснюють керівництво будівництвом. До операційного контролю залучають будівельні лабораторії і геодезичні служби та спеціалісти, які контролюють окремі види робіт.

На кожному будівництві є журнал проведення робіт, який є первинним документом, де відображається хід виконання будівельно-монтажних робіт, терміни виконання та якість робіт. Записи в журнал проводить особа, яка відповідає за будівництво об'єкта. На кожний вид потайних робіт складається акт прийомки цих робіт, який підписується виконробом будівельної організації та інженером по нагляду замовника.  

В журналі є відомість прийомки потайних робіт, куди записують всі акти на потайні роботи від земляних робіт до покрівлі на зовнішніх і внутрішніх інженерних мережах.

Основною частиною журналу є таблиця, де щоденно проводять записи про виконані роботи. В журнал записують зауваження всіх контролюючих осіб та керівників будівельної організації. По закінченню будівництва споруди, журнал робіт магістром передається в планово-виробничий відділ будорганізації для послідовного його показу Державній комісії по прийомці об'єкта в експлуатацію.

По виклику будівельної організації скликається комісія в яку входить представник замовника. На закінченій ділянці комісія контролює якість виконання робіт по влаштуванню постелі та ізоляції газопроводу і проводять інструментальну перевірку відміток закладання газопроводу. А також  визначають ухил і глибину закладання, крім цього перевіряють положення газопроводу в плані. Якщо приховані роботи  виконано доброякісно, складається акт, який дозволяє засипку на прийнятій ділянці

8.9. Охорона праці та техніка безпеки при  виконанні робіт.

До роботи допускаються слюсарі – трубоукладальники які досягли віку 18років, що пройшли відповідне навчання і мають 3- 4 розряд.

Перед роботою працівники обов’язково повинні пройти  інструктаж по техніці безпеки. Під  час роботи працівники повинні користуватися засобами індивідуального захисту (спец. Одяг, рукавицями, спец. Взуттям і тд.)

Також дотримуватися вимог протипожежної безпеки. У разі несправності техніки та інструментів припинити роботу і повідомити ІТП. Робітникам повинні надавати санітарно побутові приміщення та обладнання, організацію та санітарно побутового медичного обслуговування (зокрема проведення попередніх та періодичних оглядів.)

Робітникам повинні бути створенні необхідні умови праці, харчування і відпочинку. В процесі виконання будівельно-монтажних робіт необхідно дотримуватися нормативних вимог. При організації праці треба додержуватися вимог чинного законодавства та діючих санітарних норм, що до вікової придатності працюючих до виконання тих чи інших робіт на об’єктах будівництва, умов праці жінок, підлітків пенсіонерів та інвалідів.

Вимоги техніки безпеки до початку робіт:

Приямки повинні бути захищенні від зсування ґрунту. Машини, механізми і матеріали розташовуються на відстані 1м. від траншеї. Виконання земляних робіт в зоні діючих підземних комунікацій слід виконувати під керівництвом виконроба, або майстра, а в зоні кабелів, що знаходяться під напругою, під наглядом робітників електрогосподарства.

Траншеї на проїзних частинах повинні бути огородженні, на огородженій частині необхідно встановити попереджувальні знаки. Місця проходу людей через траншеї повинні бути обладнанні перехідними містками які освітлюються в нічний час. Котли для варки і розігріву ізоляційних і бітумних матеріалів повинні закріплюватися і мати негорючі кришки, які повинні щільно закриватися. Заповнення котлів допускається на ? їх ємності. Наповнювач який завантажується в котел повинен бути сухим.

Під час роботи  майстер, що відповідає за виконання  робіт повинен суворо наглядати за виконанням будівельних робіт. Під час електрозварювальних робіт металеві частини електрозварки, які в нормальних умовах  знаходяться під напругою, повинні бути заземлені. Електрозварне обладнання повинно бути розміщене в будках, або під навісом. Забороняється проводити електрозварювальні і роботи на відкритих майданчиках під час дощу, снігу або грози. Зварювальні проводи повинні розміщуватися на відстані не менше 0,5 м  від трубопроводів та балонів з киснем та з горючими газами не менше 1 м. У пересувних зварювальних  транспортах зворотній провід повинен бути ізольованим так само як і кабель.

Для підвіски одиночних труб і плітей до вантажного гаку крану використовують вантажно-захватні крани. Вони повинні відповідати основним вимогам, забезпечувати необхідну вантажопідйомність, бути міцними, надійно кріпитися. 

9. Охорона працi.

 

9.1. Завдвння в області охорони праці.

               Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я та працездатності людини в процесі праці і її професійної діяльності.

Закон України „Про охорону праці" в редакції від 21 листопада 2002 р. Розповсюджується на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності і видів діяльності та визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян про охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідальних державних органів відносини між власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом і представником з питань безпек, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Закон „Про охорону праці" задекларував основні принципи державної політики в галузі охорони праці. На перше місце виведено принцип пріоритету життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства а також повна відповідальність роботодавця за створення безпечних і нешкідливих умов праці.

Під час виконання будівельних робіт виділяють ділянки неприйнятні з точки зору охорони праці і томі вони повинні додатково вивчатися з метою розробки заходів по покращенню умов і безпеки праці. Питання, що підлягають розробці, поділяються на дві групи: технологічні і загально-будівельні.

Загально будівельні - це вибір системи освітлення будівельного майданчика, позначення і огорожа зон, раціональне розміщення складів і інших допоміжних і побутових приміщень.

Технологічні - це раціональний вибір (розробка) рішень по безпечному виконанню робіт, розробка пристроїв і пристосувань для проведення необхідних робіт, забезпечення безпечної експлуатації пристроїв і пристосувань що використовуються.

 

9.2. Аналіз умов праці і виявлення найбільш небезпечних і шкідливих факторів при виконанні технологічного процесу.

Під час проведення на будівельному майданчику підготовчих, земляних і монтажних робіт, з якими пов'язано прокладання газопроводу можуть виникнути такі небезпечні і шкідливі виробничі фактори (по ГОСТ 12.0.003-74*):

1. Фізичні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

-    рухомі машини і механізми - автокрани, екскаватори;

-    рухомі частини виробничого обладнання - поворотна платформа автокрана, стріла екскаватора;

-    рухомі вироби, заготовки, матеріали - бухти з намотаними поліетиленовими трубопроводами;

- підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони -транспортування, завантаження і перевантаження сипучих матеріалів (пісок, ґрунт), робота екскаватора і бульдозера, вихлопні гази працюючих машин;

-    підвищений рівень шуму на робочому місці - робота машин і механізмів;

- підвищений рівень вібрації - невідбалансовані вали машин, робота електрогенератора, використання трамбувальних механізмів для ущільнення грунту після засипки газопроводу;

- завищена чи занижена вологість повітря - велика кількість атмосферних опадів чи повна їх відсутність;

- гострі кінці, задираки й шершавість на поверхні заготовок, інструменту і обладнання - утворення гострих кінців на торцях труб під час їх перевезення, глибокі подряпини на трубопроводах, як результат незадовільного транспортування.

2.  Хімічні небезпечні і шкідливі фактори. Дана група підрозділяється на дві підгрупи:

а) за характером впливу на організм людини:

- загально токсичні - можливе виділення при зварюванні поліетиленових газопроводів;