89300

Технологія оштукатурення круглих колон з канелюрами. Технологія виготовлення та установлення Доричної капітелі

Дипломная

Архитектура, проектирование и строительство

Історія розвитку української держави невіддільно пов’язана з особливістю формування архітектурної стилістики, в якій відбилися риси національної архітектури. Поряд з тим, архітектурні пам’ятки України складають невід’ємну частину світового культурного спадку, що свідчить про великий внесок народу нашої...

Украинкский

2015-05-11

966.27 KB

2 чел.

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації

Державний навчальний заклад

„Одеський професійний ліцей будівництва

та архітектури ”

                                                               «До захисту затверджую»

                                                          Заст. директора з НВР

                                                                                            І.І.Галюров

                                                          «____»________________2014р.         

ДИПЛОМНА   РОБОТА

 

Теми:

  1.  Технологія оштукатурення круглих колон з канелюрами.
  2.  Технологія виготовлення та установлення Доричної капітелі
  3.  Опорядження поверхні рідкими шпалерами

   Професія: 7133 Реставратор декоративних штукатурок і ліпних   

                      виробів 4-го розряду.

                     7142 Реставратор декоративно - художніх фарбувань.

                     4-го розряду.

   

   Розробив учень  гр.№231                                    Ліханський С.Ю.

   Керівник                                                               Козік С.Г.

   Викладач-консультант                                        Шаламова О.С.

   Викладач-консультант                                        Форім Л.С.

   Майстер виробничого навчання                         Бурлакова В.В.

                                     Одеса, 2014

Р Е Ц Е Н З І Я

на дипломну роботу

                                 учня (учениці) групи №__________

(П,І,Б)_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дипломна робота виконана згідно з завданням і представлена до захисту:

1.Пояснювальна записка _____________________ листами

   Тема №1. Розкрита згідно (з відхиленням) карти технологічного процесу.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

   Тема №2. Розкрита згідно (з відхиленням) карти технологічного процесу.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Тема №3. Розкрита згідно (з відхиленням) карти технологічного процесу.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Графічна робота представлена_______________________________________

__________________________________________________________________

3.Практична робота представлена_______________________________________________________

__________________________________________________________________

    Дипломна робота виконана у (не) повному обсязі і рекомендована до захисту з оцінкою ______________________________________________________________

Керівник дипломної роботи                                                                 С.Г.Козік

«______»___________________2014р

«Погоджено»                                                                                                  «Затверджую»

Голова методичної комісії                                                                   Заст.директора з НВР

                              Л.В.Сіліна                                                                                    І.І.Галюров

«_____»_____________2014р.                                                         «_____»___________2014р.

                                                      З А В Д А Н Н Я

  на дипломну роботу учню-випускнику державного навчального закладу   

               «Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури»

   

  Професія: 7142 Реставратор декоративно-художніх фарбувань 4 -го розряду;

                    7133 Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 4 -го  

                                 розряду

  Група № 231

  ПІБ учня (учениці)__________________________________________________

   __________________________________________________________________

                                            Теми завдання:

  Тема 1._____________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

  Тема 2._____________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

  Тема 3.____________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

                                   ЗМІСТ  ЗАВДАННЯ

Частина 1. Пояснювальна записка

Частина 2. Графічна робота___________________________________________

Частина 3. Практична робота_________________________________________

___________________________________________________________________

Зміст пояснювальної записки.                                         План до розділів 2,3,4.

Вступ                                                          1. Карта технологічного процесу      

                                                                     2.Інструмент, механізми, пристрої

Розділ 2. Тема № 1                                      3. Матеріали

Розділ 3. Тема № 2                                      4.Технологічний процес та організація     

Розділ 4. Тема № 3                                         роботи         

Розділ 5. Охорона праці                                       

Розділ 5. Висновок                                      

Розділ 6. Список використаної літератури.

Керівник роботи:                                               _________________ С.Г.Козік

Викладач-консультант                                      _________________ О.С.Шаламова

Викладач-консультант                                      _________________ І .С. Форім

Майстер виробничого навчання                      _________________  В.В.Бурлакова

Дата видачі завдання «____»___________»2014р

Термін здачі дипломної роботи «_____»____________2014р

Завдання одержав:__________________________________       

                                              (підпис учня)

З М І С Т

         

Вступ

стор.4

Професія : 7132 Реставратор декоративних штукатурок та ліпних виробів

                 Тема № 1 Технологія оштукатурення круглих колон з канелюрами.  

стор.5

1.1. Карта технологічного процесу оштукатурення круглих колон з канелюрами.

стор.6

1.2.Інструменти для оштукатурення круглих колон з канелюрами.

стор.7

1.3.Матеріали для оштукатурення круглих колон з канелюрами.

стор.8

1.4.Технологічний процес оштукатурення круглих колон з канелюрами.

стор.9

          Додатки

стор.11

Тема № 2 Технологія виготовлення та установлення доричної капітелі.                                                       

стор.12

2.1. Карта технологічного процесу виготовлення та установлення доричної капітелі.

стор.13

2.2. Інструменти для виготовлення та установлення доричної капітелі.

стор.14

2.3. Матеріали для виготовлення та установлення доричної капітелі.

стор.15

2.4. Технологічний процес виготовлення та установлення доричної капітелі.

стор.16

      Додатки

стор.17

Професія: 7141 Реставратор декоративно художніх фарбувань

                 Тема:Опорядження поверхні рідкими шпалерами

стор.18

3.1. Карта технологічного процесу опорядження поверхні рідкими шпалерами

стор.19

3.2. Інструменти опорядження поверхні рідкими шпалерами

стор.20

3.3. Матеріали опорядження поверхні рідкими шпалерами

стор.21

3.4. Технологічний процес опорядження поверхні рідкими шпалерами

стор.22

       Додатки

стор.23

4. Охорона праці

стор.24

5. Висновок

стор.27

6. Список використаної літератури

стор.28

ДР 7133 7142 231 14 ПЗ

Зм

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

Розробив

Ліханський С.Ю.

Тема №1

Тема №2

Тема № 3

Літера

Аркуш

Аркуш

Перевірив

Козік С.Г.

3

27

Консультант

Шаламова О.С

ДНЗ «ОПЛБА»

Гр.№231

Консультант

Форім І.С.


Вступ

Історія розвитку української держави невіддільно пов’язана з особливістю формування архітектурної стилістики, в якій відбилися риси національної архітектури.  Поряд з тим, архітектурні пам’ятки України складають невід’ємну частину світового культурного спадку ,що  свідчить про великий внесок народу нашої країни в розвиток світової цивілізації.                                                      

Один із напрямків національного виховання людини базується на дбайливому ставленні до архітектурних цінностей. Вони служать цілям розвитку науки, освіти та культури, естетичного виховання.                                                                                                    З кожним роком підвищуються вимоги до архітектурної виразності будівель і їх художньо-декоративного оформлення. Декоративні штукатурки і ліпнина надають будинкам і приміщенням завершеності, підкреслюють їх архітектурно-художню виразність, покращують санітарно-гігієнічні умови експлуатації приміщень, позитивно впливають на емоційний стан людини.                                                                           

Майстри декоративних штукатурок і ліпних робіт повинні добре знати технологію опоряджувальних робіт; це дозволить їм брати активну участь в реалізації єдиного ідейно-художнього архітектурного задуму.                                                                      Наявність в Україні унікальних памяток архітектури, які є свідками історії нашого народу, потребує постійної кропіткої роботи реставраторів - майстрів прикладного мистецтва.       

Майстерність маляра-ліпника виховується на зразках культурної спадщини. Щоб створювати нове, слід ознайомитися з різними декоративно-технологічними засобами, що використовувалися на основних етапах розвитку архітектури.                  

          

ДР 7133 7142 231 14ПЗ

Арк

4

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


Професія:

7132  «Реставратор декоративних штукатурок та ліпних виробів»

Тема № 1

 Карта технологічного процесу оштукатурення круглих колон з канелюрами.

ДР 7133 7142 231 14ПЗ

Арк

5

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


Інструменти

Матеріали

Технологічний процес

Охорона праці

1.Шнур, молоток, висок

1.цвяхи

1.Провішування колон

1.Вводний інструктаж,

2.Робочий одяг,

3.Гумові рукавиці, 4.распіратор, 5.захисні окуляри, 6.справний інструмент, 7.ізольовані електро- прилади,

8.Чоботи,

2.Поділ на захватки

3.Пилка, молоток

3.Гіпсовий розчин,дерев`яний щит

3.Встановлення маяків

4.Пилка, молоток, циркуль

4.Дерев`яні дошки, фанера

4.Виготовлення шаблону

5.Встановлення шаблону

6.Кельма

6.Цемент, вапно

6.Виготовлення розчину

7.Шаблон

7.Цементно-вапняний розчин

7.Витягування колони за допомогою шаблона

Шаблон-малка,

напівтерок,

відрізачка

8.Остаточне опорядження

2.1Технологічна карта оштукатурення круглих колон з канелюрами

ДР 7133 7142 231 14ПЗ

Арк

6

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


1.2. Інструменти для виконання оштукатурення круглих колон з канелюрами

Профільна дошка - профільну дошку шаблону виготовляють з дерева.Вирізати її треба з таким розрахунком , щоб по краях дошки були хоча б чверті каннелюр , крім того , на кінцях можна зробити вушка , які забезпечать , при витягуванні каннелюр перекошування дошки і витягування каннелюр з плавним переходом по ширині ( звуженням ). Виготовивши профільну дошку, роблять санчата у вигляді двох половднок з отворами посередині для вушок профільної дошки. Сама дошка при цьому не повинна торкатися санчат , а мати деякий зазор для можливості вільного перекошування під час витягування колони. Салазки з вушками профільної дошки кріпляться шарнірно.

Шнур – потрібний для провішування колон

Висок - пристосування для позначення в натурі вискової лінії (вертикалі). Традиційний висок складається з шнурка (мотузка) та підвішеного до нього тягарця. Потрібний для провішування колон.

Пилка та молоток – потрібні для виготовлення шаблонів та щитів, які в свою чергу потрібні для витягування колон

Циркуль – потрібний для створення ескізу

Шаблон-малка, напівтерок – потрібні для остаточного опорядження колони

Кельма – потрібна для нанесення розчину на поверхню

Відрізачка – має форму, подібну до штукатурної кельми, тільки вона меншого розміру. Відрізачка застосовується для ремонту витягнутих архітектурних деталей та обробки їх у кутах при витягуванні звичайним шаблоном. Виготовляють її з листової сталі.

ДР 7133 7142 231 14ПЗ

Арк

7

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


1.3. Матеріали для виконання оштукатурення круглих колон з канелюрами

Цемент — загальна назва мінеральних в'яжучих порошкоподібних матеріалів, які після затворення їх водою, з рідкого або тістоподібного стану переходять у твердий каменеподібний стан при звичайній температурі і використовується для зв'язування з іншими матеріалами.

Вапно - матеріал, що отримується випаленням карбонатних гірських порід (вапняків, крейди), що складається в основному з СаО і MgO. Потрібне для виготовлення розчину.

Тисові дошки – потрібні для виготовлення шаблону-кільцю.

Гіпсовий розчин  – мінеральне в’яжуче повітряного тужавлення состояче з полу водного гіпса, тонко мелене гіпсове в’яжуче затворене в воді образує еластичне тісто яке швидко твердіє. Потрібний для встановлення маяків.

Фанера – потрібна для створення ескізу

Цементно-вапняний розчин складається з цементу, вапняного тесту й піску смешенного в пропорціях 1:1:5. Порядок виготовлення цементно-вапняного розчину розчину наступний: спочатку вапняне тісто змішується з водою до досягнення консистенції молока і пропускається через сито з маленькою клітинкою, потім цемент перемішується з піском. Після чого суміш піску з цементом ретельно перемішується з вапняним молоком.

Цвяхи – потрібні для провішування

   Формувальний гіпс відрізняється від будівельного тоншим помолом, більшою міцністю та сталістю властивостей. Формувальний гіпс має почати тужавіти не раніше, ніж через 6 хв, а закінчити - не пізніше ніж через ЗО хв від замішування гіпсового тіста^ Під час твердіння гіпс розширюється до 1 %, щільно заповнюючи форми, і на виріб, що формується, передаються з форми найтонші деталі малюнка. Цінними властивостями гіпсу є здатність швидко тверднути і давати гладенькі поверхні; білий колір, що легко фарбується; достатня міцність виробів.

                  ДР 7133 7142 231 14ПЗ

Арк

8

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


   

Гіпс, що застосовується для ліпних робіт, має бути свіжови-паленим, білого кольору, перевіреним у лабораторії та мати паспорт. У гіпсі не повинно бути домішок піску.

Під час приготування гіпсового розчину, щоб запобігти утворенню грудок, слід гіпс насипати в воду, а не навпаки. Гіпс сиплють доти, £іоки він не почне повільно осідати, після чого розчин розмішують ліпною лопаткою швидко і ретельно до консистенції сметани; в цей час не можна додавати сухий гіпс, щоб не утворювались грудки.

Склад гіпсового розчину підбирають дослідним шляхом. На практиці водно-гіпсове відношення для одержання нормального розчину має бути 0,7, густого - 0,5, рідкого - 1.

і Гіпсовий розчин використовують негайно після приготування, оскільки він зберігає текучість протягом 2-5 хв, а пластичність -6-8 хв. Затужавілий гіпсовий розчин не можна розводити водою, оскільки він уже втратив свої в'яжучі властивості. Слід враховувати, що замішування теплою водою прискорює затужавіння розчину.

ДР 7133 7142 231 14ПЗ

Арк

10

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

1.4. Технологічний процес оштукатурення круглих колон з канелюрами

Колона – це вертикальна жорстка опора типу стрижня, який працює переважно на стиск, несуча конструкція стояково-балкової системи. Може бути суцільною з круглим, прямокутним чи більш складним поперечним перерізом. Колона є однією з основних частин архітектурного ордера та архітектурних форм, що інтерпретують ордерну композицію. Архітектурний повний ордер складається з п`єдесталу – нижньої частини, колони – середньої частини і антаблемента – верхньої частини. Неповний ордер не має п`єдесталу.(Див. д.№2)

          Спочатку провішують  крайні колони. Для цього я забиваю цвях на товщину штукатурки. Зі шляпки вбитого цвяха чи марки опускають висок , під шнур виска забиваю другий цвях. Потім по забитих цвяхах натягують шнур і по ньому забивають, якщо потрібно, проміжні цвяхи на стовбурі колони. Провісивши крайні колони, по забитих цвяхах, натягують шнур і забивають по ньому цвяхи на проміжних колонах. Частини, що вистувають на колонах, зрубують, а якщо це неможливо, то збільшують товщину розчину на всіх колонах для того, щоб виступ був непомітним. Потім на двох протилежних сторонах точно посередині навішують два правила, місця під ними замазують розчином і затирають всю колону.

          Рівну колону з канелюрами витягую шаблонами. Канелюри – жолобки, які тягнуться по стовбуру колони і відділені одні від одних вусиками або доріжками (ремінцями) (див. дод. №1). Попередньо виготовлюю профільну дошку за розміром канелюр. До профільної дошки з двох сторін закріплюють полозки, підкоси і полозки. На колону з двох сторін навішують правила і вставляють у них шаблон, яким кілька разів протягую по правилах, виправляючи усі неточності і тільки після цього наношу обризг, грунт, накривку. Грунт наношу доти, поки поверхня не стане абсолютно чистою, без раковин, а потім – накривний шар.

Верхні та нижні частини канелюр опоряджую вручну. Для цього застосовую малки, лінійки відрізочки, малки. Верхні частини канелюр мають заокруглену форму.

На недотягнуті місця зверху канелюр наношу розчин, розрівнюю його і затираю за формою колони. По нанесеному розчину відбиваю лінію рівня верхівок канелюрі по шаблону-малці обвожу форму канелюр. Потім за допомогою лінійки, відрізочки і малок вибираю зайвий розчин і так отримую півциркульну нішу.

Для оброблення нижніх частин канелюр також накидаю розчин, вирівнюю його, затирають, відбивають лінію рівня низів. Потім за допомогою відрізачки вибирають зайвий розчин і обробляю бокові сторони лінійкою. Канелюри загладжую маленькими напівтерками.

ДР 7133 7142 231 14ПЗ

Арк

9

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


Додатки

Додаток №1

Додаток №2

Повний (а) і неповний (б) ордера

ДР 7133 7142 231 14ПЗ

Арк

11

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


Тема № 2 :

Технологія виготовлення та установлення Доричної капітелі

ДР 7133 7142 231 14ПЗ

Арк

12

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


2.1. Карта технологічного процесу виготовлення та установлення Доричної капітелі

Інструменти

Матеріали

Технологічний процес

1.Олівець, стирачка

1.папір

1.Створити ескіз капітелі

1.Вводний інструктаж,

2.Робочий одяг,

3.Гумові рукавиці, 4.распіратор, 5.захисні окуляри, 6.справний інструмент, 7.ізольовані електро- прилади,

8.Чоботи,

2. Скребки, лопатка

2.глина

2.Виговити модель капітелі

3.пульвелізатор,

щітка

3.Підговка моделі формування

Скарпель, лопатка

4. Гіпсовий розчин,пігмент, арматурний дріт

4.Виготовлення форми

5. Щітка

5. стеарин,

5.Підготовка форми до виливання

6.гіпсовий розчин

6.Виливання доричної капітелі

7. Скальпель

7. наждачний папір

7.Обробка доричної капітелі

8. Дріль, щітка

8. Шурупи, гіпсо-вий розчин

8. Установка капітелі

ДР 7133 7142 231 14ПЗ

Арк

13

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


2.4 Технологічний процес виготовлення та установлення Доричної капітелі

            Для початку я створюю ескіз на папері майбутньої капітелі. Після цього я виготовлюю модель. Після цього я починаю виготовлення форми, та перш ніж виготовляти форму, треба підготовити модель, усуваючи виявлені дефекти.

Модель формую у горизонтальному положенні, укладаю її разом із щитом на верстак, змащують дерев`яні частини щита і грунту, а модель злегка обприскую водою. Потім на модель наношу рівний шар кольорового гіпсового розчину. Модель за допомогою лопатки швидко обмазую, дотримуючись рівномірності нанесеного шару.

Як тільки гіпсовий розчин почне тужавіти, поверхню першого шару я насікаю, влаштовуючи невеликих горбків, з метою поліпшення зчеплення першого шару з другим. Щоб форма була міцною, на перший шар я укладаю екаркас із арматурного дроту.

Другий шар наношу після за тужавіння першого так, щоб між шарами не залишалися пустоти, інакше при витягуванні м`якої моделі з форми перший шар відтане від другого і форма буде зіпсована.

         Перед знаттям гіпсової чорнової форми просочую водою: обприскують два-три з пульверизатора доти, поки вони не набудуть волого, матового, але не блискучого вигляду. Надлишки води з поглиблень моделей видаляють м`яким пензлем. Моделі просочую водою для того, щоб глина не всмоктала воду з гіпсової форми. Інакше гіпс передчасно висохне, стане пухким, пористим і форма важко вийматиметься з моделі.

           Зробимо чорнову форми для нашої капітелі. Вона складається з двох шарів гіпсового розчину. Щоб відрізнити перший шар від другого, перший шар підфарбовую, додаючи 3-7 г фарби на 1 л води. Гіпсовий розчин має бути крутим, але в той же час мати достатню плинність. Товщина першого шару 2-8 мм, залежно від розміру моделі, що формується. За концентрацією розчину обидва шари однакові.

Відразу після затвердіння гіпсу, я обережно відокремлюю форму від моделі.

Виготовлену форму обережно очищаю за допомогою скальпелю. Очищену форму змащую стеарином. Плівка стеарину полегшить  відділення форми від капітелі.

          У форму заливаємо гіпс і ретельно потрушуємо форму, щоб гіпс заповнив усі щілини. Після повного затужавіння обережно відділяємо капітель від форми.

          Відділену капітель ретельно зачищую, пошкоджені місця виправляю за допомогою гіпсового розчина та скарпеля.

          Після цього я починаю установку капітелі. Встановлюю її на фусті колони.

Капітель складається з двох половин. По перше, я за допомогою виска знахожу вертикальну вісь стовбура колони і позначаю місце установки кожної половини капітелі. Потім насікаю стовбур колони та зворотну сторону капітелі для кріплення в них шкап. Насухо підганяю до стовбура колони обидві половини капітелі і звіряю з  кресленням їхнє положення. У декількох місцях капітель закріплюю гіпсом, після чого підтягую і скріплюю її половини дротовими шкапами. Готую гіпсовий розчин, приморожую ним місця кріплення, після чого повністю обробляю капітель, усуваючи всі недоліки і дефекти.

ДР 7133 7142 231 14ПЗ

Арк

16

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

2.3 Матеріали для виготовлення та установлення Доричної капітелі

Папір – для створення малюнку моделі мені необхідно кілька аркушів паперу, де я намалюю майбутню капітель.

   Формувальний гіпс – мінеральне в’яжуче повітряного тужавлення; отримують з полуводного гіпсу і тонко меленого гіпсового в’яжучого. Затворенний в воді, утворює еластичне тісто, яке швидко твердіє. Формувальний гіпс відрізняється від будівельного тоншим помолом, більшою міцністю та сталістю властивостей. Формувальний гіпс має почати тужавіти не раніше, ніж через 6 хв, а закінчити - не пізніше ніж через ЗО хв від замішування гіпсового тіста^ Під час твердіння гіпс розширюється до 1 %, щільно заповнюючи форми, і на виріб, що формується, передаються з форми найтонші деталі малюнка. Цінними властивостями гіпсу є здатність швидко тверднути і давати гладенькі поверхні; білий колір, що легко фарбується; достатня міцність виробів.

Гіпс, що застосовується для ліпних робіт, має бути свіжови-паленим, білого кольору, перевіреним у лабораторії та мати паспорт. У гіпсі не повинно бути домішок піску.

Під час приготування гіпсового розчину, щоб запобігти утворенню грудок, слід гіпс насипати в воду, а не навпаки. Гіпс сиплють доти, поки він не почне повільно осідати, після чого розчин розмішують ліпною лопаткою швидко і ретельно до консистенції сметани; в цей час не можна додавати сухий гіпс, щоб не утворювались грудки.

Склад гіпсового розчину підбирають дослідним шляхом. На практиці водно-гіпсове відношення для одержання нормального розчину має бути 0,7, густого - 0,5, рідкого - 1.

  Гіпсовий розчин використовують негайно після приготування, оскільки він зберігає текучість протягом 2-5 хв, а пластичність -6-8 хв. Затужавілий гіпсовий розчин не можна розводити водою, оскільки він уже втратив свої в'яжучі властивості. Слід враховувати, що замішування теплою водою прискорює затужавіння розчину.

    Глина – рихла осадова порода, яка при змішуванні з водою дає тісто різної пластичності. Пластичність – її основна якість для ліпних робіт. З глини ліплять м’які моделі. Масна глина найбільш придатна для ліплення, тому що довго зберігає пластичність і не пристає до рук.    

    Пігмент – крашуча речовина, за допомогою якої ми підфарбовуємо гіпс, щоб відділити перший шар розчину від другого.

  Стеарин – використовував для укриття чорнової форми, завдяки стеарину форма з легкістю відійде від капітелі.

    Арматурний дріт – металевий нержавіючий дріт, який я використовував для придання каркасу майбутньої форми.

    Шурупи – через вагу капітелі необхідно ретельно закріпити, тож окрім розчина я установлюю капітель ще й на шурупи.    

    Наждачний папір – використовую для згладжування дефектів на капітелі.

    

ДР 7133 7142 231 14ПЗ

Арк

15

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


Арк

13

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

2.2. Інструменти для виготовлення та установлення Доричної капітелі

При виготовленні моделі я  застосовую два шаблони. Одним витягую профіль капітелі з астрагали, а іншим - профіль абаки. З двох половин виходить повна капітель, на якій потім закріплюю ліпні деталі орнаменту. Капітелі роблять всередині порожніми, тому для більшої міцності стінки моделей армують.

Спочатку я виготовляю шаблон і встановлюють його на верстаті. Щоб отримати модель, порожню усередині, перший етап витягування моделі я виконую з глини, якою заповнюю простір порожнистої частини капітелі. Робиться це в такий спосіб. Шаблон 3 закріплюють на рівній гіпсовій плиті. Накладаючи шари глини, витягають глиняний стрижень. Після цього глиняний стрижень обклеюю папером, зволожую її і змащую. На шаблоні встановлюю профільовану пластину, що повторює профіль стрижня капітелі і витягаю стінки з гіпсу обертанням шаблону на зріз і на загладжування. Стінки капітелі армую. Після застигання гіпсу модель знімають. Див. Додаток 1.

Проста чорнова форма – такі форми виконують з гіпсу на рівному дерев`яному щиті з гіпсовим чи глиняним грунтом.

               Стирачка, олівець – завдяки олівцю виконую малюнок майбутньої моделі, а стирачкою підправляю огріхи.

          Скребки – інструмент для обробки моделі, скребками легко навести чи виділити тонкі деталі.

Пулівізатор – пристрій для рівномірного розбризку рідини за рахунок зжатого повітря, використовую щоб рівномірно прооліфити модель.

Щітка – її я використовую для того щоб пролакувати модель і нанести мастило на поверхню моделі, також щітку я  використовую у підготовці форми до відливання, щоб нанести стеарин.

          Скальпель – гострий ніж спеціальної форми, скальпелем легко обробити гіпс, зробити поглиблення, чи вирізати поглиблення.

Дріль – пристрій для сверління, використовую при виготовленні моделі та при установці капітелі, щоб просвердлити отвори для шурупів

ДР 7133 7142 231 14ПЗ

Арк

14

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


Додатки

Додаток №1

1 - витягнута (готова) половина капітелі; 2 - осьовий цвях; 3 - шаблон; 4 - розпір; 5 - полозок; 6 - глиняний стрижень; 7 - центральний стовпчик для цвяха; 8 - щит

ДР 7133 7142 231 14ПЗ

Арк

17

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


Професія:

7141«Реставратор декоративно – художніх фарбувань»

Тема:

Опорядження поверхні рідкими шпалерами 

ДР 7133 7142 231 14ПЗ

Арк

18

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


3.1. Карта технологічного процесу опорядження поверхні рідкими шпалерами 

Інстументи

Матеріали

Технологічний процес

Охорона праці

1.Щітка-макловиця, молоток, зубило

1.Підготовка поверхні

1.Вводний інструктаж,

2.Робочий одяг,

3.Гумові рукавиці, 4.распіратор, 5.захисні окуляри, 6.справний інструмент, 7.ізольовані електро- прилади,

8.Чоботи,

2.Шпатель

2.Розшивка тріщин

3.Щітка-макловиця

Ґрунтовка універсальна

3.Грунтування  тріщин

4.Шпатель

(великий,

малий)

СП Старт

4.Підмазування тріщин

5.Щітка-макловиця

Ґрунтовка універсальна

5.Суцільне грунтування

6. Шпатель

(великий,

малий)

СП Старт

6.Суцільне шпатлювання

7.Щітка-макловиця

Грунтовка Alpina

7.Суцільне грунтування

8.Пластмасо-ва посудина

Рідкі шпалери Макс-Колор

8.Приготування шпалер

9.Шпатель з оргскла

Готова суміш Макс-Колор

9.Нанесення суміші

10.Остаточне опорядження

ДР 7133 7142 231 14ПЗ

Арк

19

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


3.2 Інструменти для опорядження поверхні рідкими шпалерами 

Щітка макловиця – потрібна для очищення поверхні від бруду та нанесення грунтовки

Молоток – потрібен для підготовки поверхні

Зубило – потрібно для підготовки поверхні

Шпатель (великий, малий) – потрібні для розшивання тріщин, для підмазування тріщин, та для шпатлювання поверхні

Шпатель з оргскла – потрібний для нанесення розчину рідких шпалер (див. додаток 1)

Пластмасова посудина – потрібна для замішування рідких шпалер

ДР 7133 7142 231 14ПЗ

Арк

20

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


3.3. Матеріали для опорядження поверхні рідкими шпалерами 

Ґрунтовка Alpina – потрібна для підготовки поверхні під рідкі шпалери, розводиться в співвідношенні 1:3

СП Старт –  це  універсальна штукатурна суміш на основі гіпсу і вапна для внутрішньої обробки житлових приміщень зі звичайною вологістю повітря (наприклад кухні і ванні кімнати в житлових приміщеннях). Дуже зручна в роботі. Призначена для вирівнювання поверхні перед нанесенням декоративних покриттів.

Спосіб приготування:

Всипати суміш в чисту холодну воду (у співвідношенні 1 мішок (30 кг) на 18 л води) і розмішати до однорідної консистенції без грудок. Використовувати чисті ємності та інструменти щоб ​​уникнути скорочення термінів користування розчином. Температура основи і навколишнього середовища повинна бути не менше +5 º С.

Рідкі шпалери Макс-Колор – для початку (1) треба висипати вміст пакета в ємкість для замішвання. (2)Набрати в посудину 5л води комфортной для рук температури. (3)Залити сухий матеріал Макс-Колор водою. (4) Ретельно перемішати матеріал з водою руками до отримання однорідної суміші. Суміш готується виключно вручну. (5) Доливаючи воду невеликими (по 100 мілілітрів), домогтися зручною для роботи консистенції суміші.(див . Додаток№2)

ДР 7133 7142 231 14ПЗ

Арк

21

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


3.4. Технологічний процес опорядження поверхні рідкими шпалерами 

Перед нанесенням шпаклівки поверхню потрібно очистити від напливів, пилюки, та бруду. Розшити тріщини, прогрунтувати їх та зашпаклювати.

Після того, як ми закінчили з тріщинами, ми повністю грунтуємо поверхню, та проводимо суцільне шпаклювання, за допомогою суміші СП Старт. Закінчівши все це, я прогрутновую застигшу поверхню ґрунтовкою Alpina.

Після цього я починаю опоряджувати поверхню рідкими шпалерами.Рухи шпателя повинні бути зручними і природними для рук. Бажано , щоб рівень погляду відповідав рівню нанесення шпалер (краще не нахилятися , а присісти , не вставати на носочки , а стати на стілець або сходи ) . Шпатель слід тримати під невеликим кутом до поверхні , таким чином , щоб суміш шпалер витіснялася з -під шпателя в напрямку руху. Тільки - що нанесене покриття повинне бути пухким , а не спресованного . Рідкі шпалери - це не штукатурка і не шпаклівка , тому не слід натискати на шпатель , інакше маса рідких шпалер буде спресовуватися , покриття не буде мати рельєфній поверхні , і, крім того , збільшиться витрата матеріалу.(див. Додаток №3)

         Процес нанесення рідких шпалер можна порівняти з намазуванням ножем рибної ікри на хлібний шматочок: якщо сильно натиснути на ніж - ікра розплющиться, якщо ж зовсім не притискати ніж - шар ікри вийде товстим, через що сильно збільшиться її витрата.

Однієї упаковки рідких шпалер Макс-Колор достатньо для покриття 4,0 кв.м відносно рівній поверхні при товщині покриття 1-2 мм. При наявності на поверхні значних нерівностей і кутів, витрата шпалер трохи збільшиться.

Після нанесення шпалер на певну ділянку, ще раз уважно огляньте отримане покриття - воно не повинно просвічуватися, мати розривів, напливів або горбів. Завдяки текстурі матеріалу всі особливості покриття добре видно ще на етапі нанесення, тому їх легко виправити в разі потреби.

Щоб уникнути утворення видимих ​​стиків і швів на поверхні покриття, необхідно наносити матеріал на стіну цілком, від кута до кута не зупиняючись на частини зробленого. Сушка покриття здійснюється в природних умовах, при температурі навколишнього середовища. Через 24-48 годин, в залежності від температури і вологості повітря, покриття готове до експлуатації

ДР 7133 7142 231 14ПЗ

Арк

22

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


Додатки

Додаток №1

Додаток №2

Додаток №3

ДР 7133 7142 231 14ПЗ

Арк

23

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


Охорона праці

Загальні положення

       Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці. Система правових норм, які регулюють  охорону праці, передбачається будівельними нормами і правилами «Техника безопасности в строительстве» (СНиП ІІІ-4-80), а також держаними стандартами.

       Головною метою в охороні праці є створення на кожному робочому місці безпечних умов праці, умов безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих і небезпечних чиників на організм людини у процесі праці.

       Контроль за виконанням правил техніки безпеки і здійсненням організаційно-технічних і санітарно-гігієнічних заходів щодо запобігання випадкам травматизму і професійним захворюванням покладено на осіб, призначених адміністрацією будівництва з-поміж інженерно технічного персоналу, а також громадських інспекторів.

        Умови праці – це сукупність чинників виробничого середовища і виробничого процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини під час іі професійної діяльності.

       Працездатність – це здатність людини до праці, яка визначається рівнем її фізичних і психофізіологічних можливостей, а також станом здоров’я і професійною підготовкою.

ДР 7133 7142 231 14ПЗ

Арк

24

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


Висновок

Для нашої рідної Одещини питання про охорону, збереження та відновлення пам'яток архітектури є особливо актуальним.

Одеса народжувалася, як перлина, - з маленької піщинки протягом століть викарбовувалася істинна, довершена коштовність, гідна зайняти місце поряд з найстародавнішими найпрекраснішими містами Європи. І впродовж всього часу свого існування Одеса збирала в собі справжні витвори мистецтва, втілені в життя проекти та замисли видатних архітекторів.

Ми - реставратори. Наше покликання, наш перший обов'язок - оберігати пам'ятки історії та культури нашого народу, піклуватися про їх збереження в доброму стані для прийдешніх поколінь.

І тепер перед нами, молодими реставраторами, стоїть досить чітка і реальна ціль -належним чином попіклуватися про культурно-історичну спадщину, яку наші предки створювали з такою любов'ю та дбайливістю, і, не втративши з неї ані малої частки, відновлювати, оберігати та всіма силами примножувати красу рідного краю.

Для цього я вчився в ліцеї три роки та вивчав такі предмети як технологія реставраційних робіт,основи реставрації,основи архітектури,малюнок,живопис.Всі ті знання мені допомогли в написанні дипломної роботи,де я розкрив теми як сучасного так і традиційного опорядження будівель,а саме:

1.Технологія оштукатурення круглих колон з канелюрами.

2.Технологія виготовлення та установлення Доричної капітелі

3.Опорядження поверхні рідкими шпалерами

ДР 7133 7142 231 14ПЗ

Арк

26

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


Список використаної літератури

1)http://www.oligo25.ru/liplennya/1067-vigotovlennya-modelej-kapitelej.html

2) Бруква В. В., Михалчук В . М. Технологія декоративно-штукатурних і ліпних робіт: Підручник для учнів проф.. – техн.. закл. – К.: Техніка, 2004 – 280 с. + 8 с. кольор. вклейки.

3)Остапченко Т. Є Технологія опоряджувальних робіт: Підручник. – К.: Вища освіта, 2003 – 384 с.:іл

4) http://www.atmosphera.kiev.ua/index4.html

5) Добровольський Г. М. Малярні і шпалерні роботи: Підручник: - 2-ге вид., випр.. і допов. – К.: вища шк.., 1996. – 383 с.: іл.

ДР 7133 7142 231 14ПЗ

Арк

27

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

Охорона праці при малярних та шпалерних роботах

  До початку роботи переконуюсь у справності і належного вигляду спецодягу та інших засобів індивідуального захисту.

  Під час роботи переносні інструменти тримати за ручки. Дерев’яні ручки інструмента мають бути добре оброблені пошліфовані і гарно з’єднані з інструментом. При роботі з гострими ножицями слід бути обережним, щоб не порізатись самому, чи не порізати інших.

  До  вмикання машини в електричну мережу перевірити справність струмопровідного кабелю з’єднання; кабель має бути захищений від випадковових пошкоджень.

  Відходячи від робочого місця, не залишати інструмент, увімкнений в електричну мережу. При поломці інструменту ремонт робити тільки на землі, якщо інструмент електричний спочатку його необхідно вимкнути.

  Під час роботи з електроінструментом перевіряти струмопровідний кабель на натягнення і перекручування, не допускати перегріва електродвигуна.

  При механізованому прооліфуванні робітник має працювати в гумових чоботах, захисних окулярах і рукавицях. Пулівізатор , який працює під тиском, перед початком роботи перевіряю на тиск у півтора рази більшим за робочий.

  При роботі з фарбами необхіден распіратор, а приміщення має провітрюватись.

На робочому місці не залишати сміття, а також залишки легкозаймистих матеріалів, іх слід винести до місця зберігання.   

ДР 7133 7142 231 14ПЗ

Арк

26

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

                        Охорона праці при штукатурних та ліпних роботах

   До початку роботи переконуюсь у справності і належного вигляду спецодягу та інших засобів індивідуального захисту.

  Під час роботи переносні інструменти тримати за ручки. Дерев’яні ручки інструмента мають бути добре оброблені пошліфовані і гарно з’єднані з інструментом. При роботі з гострими інструментами як скальпель слід бути обережним, щоб не порізатись самому, чи не порізати інших.

  Розпаковуючи та дозуючи сухі будівельні суміши, а також приготовляючи розчинови суміші, слід уникати пилення та розсипання їх і працювати в распіраторах. При роботі з лаками також необхіден распіратор, а приміщення має провітрюватись.

  До  вмикання машини в електричну мережу перевірити справність струмопровідного кабелю з’єднання; кабель має бути захищений від випадковових пошкоджень.

  Відходячи від робочого місця, не залишати інструмент, увімкнений в електричну мережу. При поломці інструменту ремонт робити тільки на землі, якщо інструмент електричний, спочатку його необхідно вимкнути.

  Під час роботи з електроінструментом перевіряти струмопровідний кабель на натягнення і перекручування, не допускати перегріва електродвигуна.

  При механізованому прооліфуванні робітник має працювати в гумових чоботах, захисних окулярах і рукавицях. Пулівізатор , який працює під тиском, перед початком роботи перевіряю на тиск у півтора рази більшим за робочий.

На робочому місці не залишати сміття, а також залишки легкозаймистих матеріалів, іх слід винести до місця зберігання.   

Арк

25

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42675. Изучение конструкции и поверки измерительного преобразователя давления типа "Сапфир – 22ДИ" 35.5 KB
  Березники 2003 Цель работы ознакомиться с принципом действия и конструкцией измерительного преобразователя типа Сапфир22ДИ; выполнить проверку измерительного преобразователя типа Сапфир22ДИ; приобрести навыки в определении давления при помощи измерительных преобразователей типа Сапфир. Стенды предназначены для проведения лабораторных работ по поверке автоматического миллиамперметра КСУ2 в комплекте с преобразователем давления Сапфир22ДИ. На втором стенде установлены автоматический миллиамперметр КСУ2 клеммы Миллиамперметр...
42676. Изучение конструкции и поверки вторичного прибора РП160 40.5 KB
  Цель работы ознакомление с работой измерительной системы измерения температуры в комплекте пирометр сопротивления заменён магазином сопротивления нормирующий преобразователь НПСЛ вторичный прибор РП160. Порядок проведения работы: Ознакомились со схемой подключения магазина сопротивления нормирующего преобразователя вторичного прибора; Установили магазином сопротивления сопротивление 4171 атм. соответствующее температуре 50С значение температуры считали по шкале прибора РП160; Рассчитали значение...
42677. Изучение и исследование термоэлектрического метода измерения температур 96 KB
  При этом студенты овладевают методикой поверки автоматического потенциометра КСП4 в комплекте с образцовым потенциометром УПИП60М градуировки шкалы. магазин сопротивлений R4 R10 и клеммы для подключения образцового потенциометра УПИП60М. Поверка автоматического потенциометра КСП4. Для поверки градуировки шкалы автоматического потенциометра КСП4 собирают схему по рисунку.
42678. Изучение работы жидкостного U – образного манометра и комплекта приборов для измерения давления пневматической ветви ГСП 403.5 KB
  Березники 2007 Цель работы в процессе выполнения лабораторной работы студенты закрепляют знания по разделу Измерение давления и Дистанционная передача сигнала измерительной информации теоретического курса Технические измерения и приборы. Студенты знакомятся с принципом действия устройством преобразователя измерительного разности давления пневматического 13ДД11 в комплекте с вторичным прибором РПВ4. Стенд предназначен для выполнения лабораторной работы по изучению работы измерительного преобразователя разности давления...
42680. Исследование процесса испытания конструкционных материалов при случайном режиме нагружения 278 KB
  Ознакомиться c основными процедурами, предшествующим установлению ресурса ВС; методами схематизации процессов нагружения. Оформить отчет №1 по лабораторной работе в виде рукописного конспекта, с необходимыми иллюстрациями. В отчете дайте развернутые ответы на все вопросы, которые приведены ниже.
42681. Исследование процесса испытания конструкционных материалов при случайном режиме нагружения 40 KB
  Ознакомиться c гипотезами накопления повреждений; Стандартизированными спектрами нагружения используемых при изучении усталостных характеристик летательных аппаратов. ВОПРОСЫ В чем заключается смысл концепции линейного накопления повреждений при усталости Основные недостатки линейной гипотезы накопления повреждений В чем заключается смысл модифицированных гипотез...
42682. Автоматические системы контроля технического состояния самолета. Деформационный рельеф плакированных сплавов как показатель истории нагруженности 1.63 MB
  Ознакомиться с проблемами концентрации напряжения и коэффициентами которые определяют ее; принципами построения автоматизированной системой контроля технического состояния самолета; деформационным рельефом который является показателем поврежденности конструкции самолета. На распечатанном рисунке самолета А380 формат А2 нанести примеры применения систем контроля целостности конструкции. ВОПРОСЫ В чем...
42683. Основные приемы работы в СУБД Microsoft Access 292 KB
  Основные приемы работы в СУБД Microsoft ccess Приложение ccess является программой входящий в пакет Microsoft Office и предназначено для работы с базами данных. База данных. В общем смысле термин база данных можно применить к любой совокупности связанной информации объединенной вместе по определенному признаку организованных по определенным правилам предусматривающим общие принципы описании хранения и манипулирования данными которые относятся к определенной предметной области. Система управления базами данных СУБД прикладное...