89385

МНОГОДИАПАЗОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Генератор со стабильной амплитудой. Генератор гармонических сигналов, с частотами от 10 Гц до 100 кГц (рис. 9 10) обладает высокой стабильностью амплитуды Стабилизация амплитуды сигнала осуществляется с помощью полевого транзистора, включенного в цепь ПОС

Русский

2015-05-12

56.67 KB

1 чел.

МНОГОДИАПАЗОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ


Двухчастотный генератор. Устройство (рис. 9.7) состоит из двух генераторов. Первый генератор, собранный на транзисторе ^ VT1, выдает сигнал с частотой 2 кГц, а второй (на транзисторе VT4) — сигнал с частотой 1 кГц. Генерация осуществляется посредством введения в цепь ОС четырехзвенной фазосдвигающей RС-цепи. Сигналы с генераторов суммируются на транзисторах VT2 и VT3, работающих на общую нагрузку. Резистором R7 можно регулировать амплитуду составляющих выходного сигнала.

^ Перестраиваемый звуковой генератор. Частотный диапазон генератора (рис. 98) лежит от 10 Гц до 100 кГц Он разбит на четыре поддиапазона: 10 — 100 Гц; 0,1 — 1 кГц; 1 — 10 кГц; 10 — 100 кГц. Амплитуда выходного сигнала 2 В. Коэффициент нелинейных искажений во всем диапазоне менее 1%. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики менее 0,3 дБ Для стабилизации выходного напряжения включена цепь ООС R13, G5.Положительная обратная связь осуществляется посредством моста Вина.Рис. 9.7 Рис. 9.8


Генератор на фазосдвигающих каскадах. В основу генератора (рис. 9 9) положен каскад с фазосдвигающей цепочкой. Транзистор ^ VT1 совместно с конденсаторами С1 — С4 и резисторами R3 и R4 осуществляют сдвиг гармонического сигнала определенной частоты на 90е. Второй фазосдвигающий каскад на VT3 производит дополнительный сдвиг на 90°. На транзисторах VT2 и VT4 выполнены развязывающие эмиттерные повторители, а на VT5 — усилитель по схеме с ОЭ. В результате на коллекторе транзистора VT5 фаза сигнала сдвинута по отношению к фазе сигнала на базе VT1 на 360° и при соединении их через С9, R13, R14 образуется ПОС. В генераторе возникают гармонические колебания. Частоту Mm колебаний можно менять регулировкой конденсаторов или резисторов фа-зосдвигающих цепочек В данном случае грубое изменение частоты осуществляется переключением конденсаторов С1 — C8, а плавное - резисторами R4 и R9. С помощью резистора R14 добиваются устойчивой амплитуды выходного сигнала В схеме можно применить интегральную микросхему К198НТЗ.Рис. 9.9Рис. 9.10Рис 9.11


Генератор со стабильной амплитудой. Генератор гармонических сигналов, с частотами от 10 Гц до 100 кГц (рис. 9 10) обладает высокой стабильностью амплитуды Стабилизация амплитуды сигнала осуществляется с помощью полевого транзистора, включенного в цепь ПОС Управление полевым транзистором производится постоянным напряжением, которое формируется на конденсаторе С1 и усиливается ОУ DA2. Большой коэффициент передачи ОУ DA2 удерживает амплитуду гармонического сигнала с точностью до десятков милливольт в диапазоне от 1 до 9 В Регулировка амплитуды осуществляется потенциометром R9 Коэффициент гармоник выходного сигнала менее 0,1%.

^ Мостовой генератор. Генератор (рис. 911) формирует гармонические сигналы с частотами от 20 Гц до 200 кГц Частотно-задающим элементом являетсяRC-мост Изменение частоты производится дискретно с помощью конденсаторов и плавно с помощью резисторов R3 и R4. Существуют четыре диапазона- 20 — 200 Гц; ,0,2 — 2 кГц; 2 — 20 кГц; 20 — 200 кГц. Терморезистор R11 осуществляет автоматическую регулировку амплитуды колебаний и уменьшает нелинейные искажения. Выходное напряжение генератора составляет 1 В при коэффициенте гармоник 0,5%. На частотах меньше 50 Гц и больше 50 кГц коэффициент гармоник увеличивается ао 1%.</yr


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64471. Наукова, педагогічна та громадська діяльність професора А.Є. Зайкевича (друга половина ХІХ століття – 1931 р.) 200 KB
  Одним із важливих завдань історика науки і техніки є вивчення місця й ролі непересічної особи, вченого у вітчизняній історії, його впливу на розвиток наукової думки, формування нових перспективних напрямків досліджень, використання їх прикладних аспектів у виробництві.
64472. Удосконалення основних агротехнічних прийомів вирощування цукрових буряків сучасних гібридів у лівобережній частині Лісостепу України 219 KB
  На сьогодні потенційні біологічні можливості цукрових буряків сучасних гібридів реалізуються в середньому на 50-60 %. Значною мірою це пояснюється невідповідністю окремих агротехнічних прийомів і їх поєднання біологічним вимогам рослин.
64473. Розчини і бетони з добавками ПАР та електроліту форміату натрію 232.5 KB
  Продукт містить від 70 до 90 форміату натрію що дає підставу дослідити ФНТ в цементних розчинах та бетонах в якості електроліту в складі комплексних добавок. Продукт ФНТ і комплексні добавки на його основі у якості дисперсних водорозчинних...
64474. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 157 KB
  Вона є найбільш придатною для повноцінного розвитку особистості підготовки її до майбутньої трудової діяльності оскільки дозволяє спрямувати навчання на особистість її потреби та інтереси.
64475. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФРИКЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 209.5 KB
  Прогресивним напрямком у машинобудуванні є застосування технологічних методів поверхневої обробки та зміцнення робочих поверхонь деталей машин з використанням висококонцентрованих джерел енергії зокрема...
64476. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ НАДТВЕРДИХ КОМПОЗИТІВ В СИСТЕМІ КУБІЧНИЙ НІТРИД БОРУ – ДИБОРИД ТИТАНУ – АЛЮМІНІЙ В УМОВАХ ВИСОКОГО ТИСКУ 798.14 KB
  Міжнародний стандарт специфікації і застосування твердих інструментальних матеріалів ISO513:2001 ставить вимоги до PCBN в залежності від конкретних операцій і конкретних класів оброблюваних матеріалів.
64477. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ РУХОВОЇ ПАМ’ЯТІ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 295.5 KB
  У царині музичної освіти особливо важливими постають питання вдосконалення виконавсько-інструментальної підготовки майбутніх фахівців одним із провідних компонентів якої виступає рухова память.
64478. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ЄДНОСТІ ФІЗИЧНОГО ТА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 216.5 KB
  Соціальні та економічні зміни, які відбуваються у сучасному українському суспільстві, потребують впровадження ефективних методів та засобів виховання, що, забезпечують комплексний розвиток фізичних здібностей і моральних якостей шкільної молоді.
64479. ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОСТИМУЛЮЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА ПРОФІЛАКТИКИ СТРЕСІВ У ПОРОСЯТ 281 KB
  Для поліпшення стану природної резистентності організму поросят-сисунів можна використовувати різні препарати у тому числі і виготовлені із природної сировини зокрема з тимусу...