89438

Реформы Петра I в области культуры и быта

Доклад

История и СИД

Петр I ввел новую азбуку, что облегчало обучение грамоте и способствовало книгопечатанию. Стала издаваться первая русская газета «Ведомости», в 1703 г. появилась первая книга на русском языке с арабскими цифрами.

Русский

2015-05-12

26.92 KB

0 чел.

Реформы Петра I в области культуры и быта.

Социальные реформы Петра I

Реформа образования Петра I

В период с 1700 по 1721 гг. в России было открыто множество гражданских и военных школ. Среди них школа математических и навигационных наук; артиллерийская, инженерная, медицинская, горные, гарнизонные, духовные школы; цифирные школы бесплатного обучения детей всех чинов; Морская академия в Петербурге.

Петром I была создана Академия наук, при которой был учрежден первый российский университет, а при нем первая гимназия. Но действовать эта система начала уже после смерти Петра.

 Реформы Петра I в культуре

Петр I ввел новую азбуку, что облегчало обучение грамоте и способствовало книгопечатанию. Стала издаваться первая русская газета «Ведомости», в 1703 г. появилась первая книга на русском языке с арабскими цифрами.

Царь разработал план каменного строительства Петербурга, уделяя особое внимание красоте архитектуры. Он приглашал иностранных художников, а также отсылал талантливых молодых людей за границу обучаться «художествам». Петр I положил начало Эрмитажу.

 Медицинские реформы Петра I

Основными преобразованиями было открытие госпиталей (1707 г. - первый Московский военный госпиталь) и школ при них, в которых готовили лекарей и аптекарей.

В 1700 г. при всех военных госпиталях были учреждены аптеки. В 1701 г. Петр I издал указ об открытии восьми частных аптек в Москве. С 1704 г. стали открываться казенные аптеки во многих городах России.

Для выращивания, изучения, создания коллекций лекарственных растений были созданы аптекарские огороды, куда завозились семена и зарубежной флоры.

Социально-экономические реформы Петра I

Для подъема промышленного производства и развития торговых связей с заграницей Петр I приглашал иностранных специалистов, но в то же время поощрял отечественного промышленника и торговца. Петр I добивался того, чтобы из России вывозилось больше товара, чем ввозилось. За время его царствования на территории России действовало 200 заводов и фабрик.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65346. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ГРОМАДЯН БРАТИ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА МІСЦЕВИХ РЕФЕРЕНДУМАХ І ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 157.5 KB
  Процес становлення громадянського суспільства в Україні та розбудова української демократичної правової держави передбачає перетворення українського народу з об’єкта державного управління в пріоритетний суб’єкт влади.
65347. Методичні засади підготовки фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін 162 KB
  Результати аналізу підготовки фахівців СПЗ ДПСУ із військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» свідчать, що вимогам нормативних документів підготовка цих фахівців з середнім балом успішності 3,34 задовольняє, але не забезпечує підготовку професійно компетентного фахівця.
65348. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ 360.5 KB
  З метою збереження виробничої структури підприємства в регіональному господарстві стає впровадження санації головної процедури в системі антикризового управління. Тому на сучасному етапі в умовах зростання кількості аграрних підприємств-банкрутів...
65349. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТИРАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ 195 KB
  Дотепер не досліджені зусилля що виникають на робочих органах протиральних машин підприємств харчування в процесі обробки різних харчових продуктів і не визначено комплексний вплив на технічні характеристики протиральних машин...
65350. ВИКОРИСТАННЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПРОТЕЇНУ ТА ЛІЗИНУ В КОМБІКОРМАХ 277.5 KB
  Співвідношення поголів’я самців і самок у кожній з груп становило 1:1 10 самців і 10 самок яких утримували окремо. При формуванні групаналогів враховували вік стать живу масу і походження тварин.
65351. Технологічна спадковість в процесах листового штампування при створенні безпечних конструкцій 7.94 MB
  Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання: розробити експериментально-розрахунковий метод визначення енергії пластичного деформування листових матеріалів в процесах холодного штампування а також енергопоглинання...
65352. МАРГІНАЛЬНА ПОВЕДІНКА ОСОБИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 142 KB
  Проблема маргінальної поведінки особи та маргіналізації суспільства виступає постійним явищем існування людської історії а її гострота безпосередньо пов’язана з тими суспільними процесами які притаманні певній соціальній спільності...
65353. МІКРОКОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ПИТНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД ВОДОЗАБОРІВ МАЛИХ МІСТ ХАРКІВЩИНИ 1.21 MB
  Техногенне навантаження на навколишнє середовище в цілому та геологічне середовище, зокрема, відноситься до важливих екологічних проблем. Однією з таких актуальних проблем є вплив техногенного навантаження на геохімічний стан підземних вод...
65354. ОЗДОБЛЮВАЛЬН МОДИФІКОВАНІ БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ НА ОСНОВІ БІЛОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ 849 KB
  При використанні сучасних розчинів які мають досить значну номенклатуру за рахунок широкого впровадження технології сухих будівельних сумішей модифікованих СБСМ існує певне обмеження у застосуванні складів на основі білого портландцементу ПЦБ для оздоблення...