89442

Первые годы царствования Александра I (1801 - 1812 гг.)

Доклад

История и СИД

Начало правления Александра 1 ознаменовалось проведением реформ он хотел изменить политический строй России создать конституцию гарантировавшую всем права и свободу. Но у Александра было много противников. После изгнания войск Наполеона усилился авторитет Александра 1.

Русский

2015-05-12

26.86 KB

2 чел.

Первые годы царствования Александра I (1801 - 1812 гг.).

 1 этап преобразований. 

Начало правления Александра 1 ознаменовалось проведением реформ, он хотел изменить политический строй России, создать конституцию, гарантировавшую всем права и свободу. Но у Александра было много противников. 5 апреля 1801 г. создается Непременный совет, члены которого могли оспаривать указы царя. Александр хотел освободить крестьян, но многие этому противились. Тем не менее, 20 февраля 1803 г. был выпущен в свет указ о свободных хлебопашцах. Так в России в первый раз появилась категория свободных крестьян.

Также Александр провел реформу образования, суть которой состояла в создании государственной системы образования, главой которой являлось Министерство народного просвещения. Кроме этого, проводилась административная реформа (реформа высших органов управления) - было учреждено 8 министерств: иностранных дел, внутренних дел, финансов, военных сухопутных сил, морских сил, юстиции, коммерции и народного просвещения. Новые органы управления обладали единоличной властью. Каждое отдельное ведомство управлялись министром, каждый министр подчинялся Сенату.

 2 этап реформ. 

Александр вводит в свое окружение М.М. Сперанского, которому поручает разработку новой государственной реформы. Согласно проекту Сперанского в России необходимо создать конституционную монархию, в которой власть государя была бы ограничена двухпалатным органом парламентского типа. Осуществление этого плана началось в 1809 г. К лету 1811 г. закончилось преобразование министерств. Но в связи с внешней политикой России (напряженные отношения с Францией) реформы Сперанского восприняли как антигосударственные и в марте 1812 г. он был отправлен в отставку.

Надвигалась угроза со стороны Франции. 12 июня 1812 г. началась Отечественная война. После изгнания войск Наполеона усилился авторитет Александра 1.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54218. Узагальнення з теми «Числові та буквені вирази. Формули. Рівняння» 50.5 KB
  Питання для першої команди: Що значить розв’язати рівняння Сформулюйте властивість віднімання суми від числа. Сформулюйте властивість нуля при додаванні. Як знайти невідомий від’ємник Як перевірити чи вірно розв’язано рівняння Питання для другої команди: Який вираз називають буквеним Сформулюйте властивість нуля при відніманні. Як знайти невідомий доданок Сформулюйте сполучну властивість додавання.
54219. Десятичные дроби. Урок-соревнование в 5-м классе 35.5 KB
  Оборудование: Компьютер, мультимедийный проектор, карточки для деления класса на команды, жетоны для оценивания ответов, колокольчики, призы победителям.
54221. Числові та буквені вирази. Формули. Рівняння 48.5 KB
  Рівняння. Розвивати навички застосовувати теоретичні знання на практицірозв’язувати складні рівняння та складати рівняння за умовою задач. Якір №507 Два учня записують розв’язання рівняння на дошці: 1 х23:9=13 2 1728:56х=36 х23=139 56х=1728:36 х23=117 56х=48 х=11723...
54222. Розвязування вправ на всі дії з натуральними числами 70 KB
  Мета: закріпити в учнів уміння виконувати дії над натуральними числами в процесі розв’язування різноманітних вправ; сприяти розвитку логічного мислення обчислювальних навичок учнів культуру математичної мови і записів; формувати інтерес до математики; виховувати самостійність наполегливістьвзаємодовіру. Після уроку учні зможуть: узагальнити і систематизувати свої знання про натуральні числа; додавати віднімати множити й ділити натуральні числа; розв’язувати рівняння на основі...
54223. Розвязування задач і вправ на ділення десяткових дробів на натуральне число 73.5 KB
  Мета: формувати навички ділення десяткового дробу на натуральне число; навчити застосовувати правила ділення десяткового дробу на натуральне число та розв’язувати завдання які передбачають застосування цього правила; навчити розв’язувати рівняння на знаходження...
54224. Корекція знань, умінь, навичок. Масштаб 291.5 KB
  Організаційний момент Учні вітають гостей. Вчитель повідомляє про те що за роботу на відкритому уроці всі учні отримають оцінку. Учні користуються зошитами для контрольних робіт виставляють оцінки в щоденники. Вправа Мікрофон: учні формулюють основні правила на використання дій з десятковими дробами.
54225. Узагальнюючий урок по темі «Звичайні дроби» 273 KB
  А які знання ми з вами застосували при поділі цих цукерок Знання про звичайні дроби. Я думаю що ви ще раз переконалися що знати все про звичайні дроби корисно а інодіще й смачно Правда Тому на сьогоднішньому уроці ми з вами пригадаємо все що вивчили про звичайні дроби. Але він каже що теж дещо знає про дроби.
54226. Множення і ділення натуральних чисел, їх властивості 231 KB
  Вироблення навиків розв’язування вправ на множення і ділення натуральних чисел. Розв’язування рівнянь на основі залежностей між компонентами дій множення і ділення розв’язувати текстові задачі що потребують використання залежностей між величинами зокрема розв’язувати задачі за допомогою рівнянь Обладнання: Дидактичний матеріал із завданнями для різних етапів уроку. Сьогодні ми повинні повторити всі прийоми множення та ділення переконатися що ми навчилися виконувати вправи на множення та ділення натуральних чисел розв’язувати...