89444

Внутренняя политика Александра I в последние годы царствования (1815 -1825 гг.)

Доклад

История и СИД

Послевоенные реформы. В 1817-18 гг. близкие императору люди занимались поэтапной ликвидацией крепостного права. К концу 1820 г. был подготовлен проект «Государственной уставной грамоты Российской империи» и утвержденный Александром, но ввести его не было возможности.

Русский

2015-05-12

23.5 KB

0 чел.

Внутренняя политика Александра I в последние годы царствования (1815 -1825 гг.)

Послевоенные реформы. В 1817-18 гг. близкие императору люди занимались поэтапной ликвидацией крепостного права. К концу 1820 г. был подготовлен проект «Государственной уставной грамоты Российской империи» и утвержденный Александром, но ввести его не было возможности.

Особенностью внутренней политики Александра 1 был ввод полицейского режима, создание военных поселений, которые позже стали называться «аракчеевщиной». Такие меры вызывали недовольство широких масс населения. В 1817 г. было создано «Министерство духовных дел и народного просвещения» возглавляемый А.Н. Голицыным. В 1822 г. император Александр 1 запретил в России тайные общества, включая масонство.

Смерть Александра 1 произошла от брюшного тифа 1 декабря 1825 г. в Таганроге. За годы своего правления Александр 1 многое сделал для страны: Россия одержала победу над французской армией, была проделана огромная работа по отмене крепостного права, а также проведена реформа высших органов власти.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85651. Информационная модель производственного процесса вязального участка предприятия «Лутри» 469 KB
  Одно из них Луганская фирма Лутри специализирующаяся на производстве трикотажных изделий с законченным технологическим циклом вязание сурового полотна крашение и отделка раскрой пошив и изделий из легких текстильных тканей.
85652. Пути совершенствования информационных систем в ООО «Адидас» 1.79 MB
  Целью выпускной квалификационной работы является повышение эффективности управления информационными потоками в организации. Для достижения поставленной в выпускной квалификационной работе цели необходимо решить следующие задачи: определить сущность информационного пространства и бизнес-среды организации...
85654. Обліку та аналізу економічного стану підприємства (на прикладі «Краснодонського м’ясокомбінату») 744.5 KB
  Мета роботи – розробка інформаційної системи, що дозволяє проводити облік та аналіз економічного стану підприємства (на прикладі «Краснодонського м’ясокомбінату») та пошук методів підвищення його фінансової стійкості. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: провести дослідження діяльності...
85655. Розробка комп’ютеризованої підсистеми управління матеріально-технічним забезпеченням на вугледобувного підприємстві (на прикладі СП шахти «Самсонівська-Західна» ВАТ «Краснодонвугілля») 1.34 MB
  У роботі проаналізовано процес прийняття рішень у сфері матеріально-технічного забезпечення на вугледобувному підприємстві на прикладі шахти «Самсонівська-Західна». Розроблена система підтримки прийняття рішень (СППР) у сфері матеріально-технічного забезпечення на основі OLAP-аналізу...
85657. Оцінка виробничого потенціалу ВАТ «Краснодонвугілля» 1020 KB
  Функціонування та розвиток паливно-енергетичного комплексу України в значній мірі зумовлений станом та розвитком вугільної промисловості. Прийняте без варіантне ствердження засноване на аналізі структури запасів органічного палива, де вугілля складає 95,4%, та не є іншим ніж тенденції світового видобутку...
85659. Розробка методів підвищення своєчасності виконання перевезень за рахунок формування раціонального парку рухомого складу 3.2 MB
  У звязку з цим необхідно вирішувати завдання оптимального планування перевезень вантажів в комерційній діяльності з пунктів відправлення в пункти призначення методами що дозволяють оптимізувати план по якомунебудь економічному показнику наприклад фінансових витрат або часу на перевезення вантажів. Головними завданнями автотранспортного підприємства є повне задоволення потреб народного господарства і населення в автомобільних перевезеннях виконання автомобільним транспортом планів перевезень вантажів регулярність пасажирського...