8945

Розрахунок конвеєр стрічковий пересувний КЛП-20

Курсовая

Производство и промышленные технологии

Розрахунок конвеєр стрічковий пересувний КЛП-20 Содержание Введение. Вихідні дані для конвеєра, що транспортує – гравій. Розрахунок ширини стрічки конвеєра. Визначення навантажень...

Украинкский

2013-02-20

340.59 KB

38 чел.

Розрахунок конвеєр стрічковий пересувний КЛП-20

Содержание

 Введение………………………………………….……….…….2

1.Вихідні дані для конвеєра, що транспортує – гравій ………4

2.Розрахунок ширини стрічки конвеєра…………………..…...4

3.Визначення навантажень……………………………………..6

4.Визначення геометричних розмірів роликоопор……………8

5.Визначення натягів у стрічці…………………………………8

6.Розрахунок приводу конвеєра…………………..…………..10

7.Вибір стрічки………………………………………..………..11

8.Визначення діаметрів барабана………………………...……12

9.вибір редуктора………………………………………………13

10.Перевірка приводу конвеєра на пуск та гальмування……13

11.Розрахунок  натяжного пристрою………………………....20

12.Розрахунок вала приводного барабана................................24

13. Розрахунок і вибір підшипників..........................................26

14. Розрахунок осі вала натяжного барабана...........................27

15. Розрахунок і вибір підшипників..........................................28

16. Розрахунок механизма  переміщення  візка .......................29

17. Розрахунок потужності і вибір двигуна...............................30

18. Розрахуємо пєрєдаточне число та тип редуктора................31

19. Розрахуємо гальмівний момент та вибір гальма. …………32

20. Вибір муфт редуктор - колеса механізму пересування …..34

Література.......................................................................................35

Введение 

Спочатку доцільно зробити наближений розрахунок конвеєра, тому що невідомі: число прокладок і вага стрічки, радіуси перехідних кривих, кут обхвату стрічкою приводного барабана, а інколи невідомо оптимальне розташування привода. Тому в наближеному розрахунку конвеєра приходиться орієнтовно задаватися невідомими параметрами. Після наближеного розрахунку роблять уточнений розрахунок конвеєра.

1. Вихідні дані для конвеєра, що транспортує – гравій

Продуктивність Q=120 т/г;

швідкисть переміщення вантажу v=1.0  m/c;

траса конвеєра: довжина L=50 м

кут нахилу конвеєра  β=0 .

Властивості вантажу:

насипна вага вантажу ρ=2,0 т/м3;

максимальний розмір шматка аmax=120 мм;

коефіцієнт тертя по стрічці та сталі відповідно f1=0,8 та f2=0,8;

абразивність    В

кут укосу насипного вантажу на стрічці при її русі 0=35

[1] додаток с.334 .

(рисунок 1).

Рис 1. Конвеєр

2. Розрахунок ширини стрічки конвеєра

Приймаємо швидкість руху стрічки при транспортуванні гравіюv=1,0 м/с (вважаємо, що ширина стрічки знаходиться у межах 400...1200 мм).

Обчислюємо ширину стрічки:

Щоб уникнути зсипання вантажу зі стрічки на похилій ділянці, розрахункову продуктивність коректують коефіцієнтом ky. Для кута нахилу =0, ky=1,0 табличні данні  . Заповнення конвеєру .Площа поперечного перерізу матеріалу на стрічці

0,016 м (рис 2)

де С=550 [1]c.100 для жолобчастої трьох роликової опори з кутом нахилу бічного ролика =20 та кутом укосу насипного вантажу на стрічці при її русі φ00.5=д=20.При змісті шматків розміром аmax=120 мм у кількості 10% від загальної ваги ширини стрічки, вона повинна задовольнити умову:

Відповідно ГОСТ 20-85 приймаємо ширину стрічки В=500мм з конструкційних міркувань . Графічно зображаємо трасу конвеєра та контур тягового органа. (дивись рис 1). 

Рис 2. Площа поперечного перерізу матеріалу на стрічці. [2] c.27

      

3. Визначення навантажень

Для визначення натягів у стрічці приймаємо метод тягового розрахунку за контуром.

Приймаємо привід конвеєра з одним ведучим барабаном, кут обхвату якого =240. Поверхня барабана футерована гумою.

Для наступного розрахунку необхідні погонні навантаження:

1. Від вантажу, що транспортується:

Задавшись числом прокладок стрічки, визначаємо її вагу за формулою:

де стрічки В=0,5м

δ-товщина прокладки  δ=1,15…2,0мм

i-количество прокладок , для попередня розрахунку припустимо

i=1

δ- товщина робочої  прокладки  δ=2,0…6,0мм залежить

від матеріалу δ=3мм[1]табл.3 додат.с.337

  δ - товщина неробочої  прокладки  δ =1,0 …3,0мм

h1=3 мм – товщина верхньої обкладки;

h2=1 мм – товщина нижньої обкладки;

2. Від ваги роликів, які обертаються:

– робочої ланки

– холостої ланки

де – відстань між роликоопорами робочої галузі, приймаємо              =1400 мм;[1]c.75т.2.17

– відстань між роликоопорами холостої галузі, =(2...2,5)= =(2...2,5)∙1400=2800...3500 мм, приймаємо =2800 мм;

Діаметр роликів обираемо  76 mm у зв’язку з ρ=2,0т/м3

та швидкості V=1,0м/с

( [1]c.101т.2.37т.к  )

та - вага частин роликоопор, які обертаються, що застосовуються для підтримки робочої та холостої вітки; =8кг – для жолобчастої трьох роликової опори нормального виконання; =5кг – для прямої роликоопори.[1]табл.2.37с.101

4. Визначення геометричних розмірів роликоопор

Рис 3. Схема роликоопор:  а – для робочої вітки; б – для холостої вітки

Геометричних розмірів роликоопор (рис 3):

– для робочої вітки

=76 мм; =20 мм; =0,08В=0,06500=40 мм; =20; =180 мм;

– для холостої вітки

=76 мм; =580 мм.

5. Визначення натягів у стрічці

Рис.4   Схема конвеєра  натяг в точках.

Натяг в характерних точках тягового контуру:

приймаємо

Н;

де =0,03 – коефіцієнт опору рухові стрічки, який залежить від типу підшипника, змащення, ущільнення та інших умов експлуатації конвеєра[1]табл.2.38с.101.

W3-  опір на завантажувальному пристрої.

С=1,5 коефициент  , враховуючий опір руху от тертя вантажу

о бокові стінки завантажую чого пристрою  .

=1,0 м – висота падіння вантажу на стрічку.

         f=0,8 коефициент тертя  вантажау по стрічці.

Натяг у ланці, що набігає (точка4 ) відповідно до формули Ейлера:

Коефіцієнт тертя стрічки по гумі при сухій атмосфері f=0,4. При =240=4,19 рад   і  f=0,40  ,е =5,34 (кут підставляють у радіанах); е=2,71.

Рішив систему рівнянь для граничного стану, при якому відсутнє ковзання барабану відносно стрічці, одержимо S1:

Визначаємо числові значення натягу стрічки в характерних точках:

 

    

       За обчисленими значеннями будуємо діаграму натягів стрічки:

       

6. Розрахунок приводу конвеєра

Опір пересуванню стрічки, дорівнює Тягове зусилля на приводному барабані буде

Розрахункова потужність двигуна привода стрічкового конвеєра:

де М=0,95 – ККД привода. Настановна потужність двигуна, становить:

де nу=(1,1...1,2) – коефіцієнт настановної потужності (запас потужності).

За каталогом обираємо асинхронний двигун типу 4А80В6УЗ   з наступними даними:Потужність N=1,1 кВт, п=920 об/хв. (=96,29 рад/с),         Jp=0,0184кгм2     табл.15.

Рис.5 Схема привода: 1 – двигун , 2 – соединительные муфты,

3 – редуктор, 4 – приводной барабан, 5 – гальмо.

7.Вибір стрічки

Оскільки кут бічних роликів жолобчастих роликопор складає 20, приймаємо стрічку з прокладками з комбиноаними                                          тканини – капрону з границею міцності р=100 Н/мм прокладки. Стрічка сприймає максимальний натяг Smax=S4=879,02 Н, запас міцності =12.

                 Число прокладок (основні) стрічки:

Приймаємо стрічку, яка має одну основну прокладку([3]с.14табл.2) перераховувати конвеєр не треба. Стрічка  БКНЛ-100 с і=1.

8. Визначення діаметрів барабана

Діаметр приводного барабану, обчислюється так:

 

 К’=125……140  [1]табл.2.22

для стрічок із синтетичної тканини.

Принимаемо в соответствии с ГОСТ 22644-77 [1]табл.2.24

Приймаємо Dб=400 мм.

 довжина обичайки 600мм

висота середини частини стрічкового конвеєра [1]табл.2.5

приймаємо Н=700мм

Мінімально припустимий діаметр приводного барабана перевіряємо по тиску, що допускається між стрічкою та барабаном:

Діаметр кінцевого та натяжного барабанів:Dн=0,8Dб=0,8400=320мм.

Приймаємо Dн=Dб= 400мм по рекомендації  методичних вказівок[3] 

.

Діаметр барабана, що відхиляється:D2обираемо[1]табл.2.24.с.80 .

Приймаємо D2=160  мм.

Довжина барабанів:

Lб=B+aб=600мм.

Частота обертання приводного барабану:

де D= Dб+2ф=0,5+20,00515=0,511 м, ф=0,00515 м – товщина гумової стрічки.

9. вибір редуктора

Розрахункова потужність редуктора:

де – коефіцієнт умов роботи (для спокійного характеру навантаження =1,2).

За каталогом для роботи обираємо редуктор Ч-100 [1] (табл.35 дод.), з передавальним числом ир=25,0;Мт=437Нм;Р=5600Н; η=0,80 в 51ГОСТ20373-80.

10. Перевірка приводу конвеєра на пуск та гальмування.

Визначення опору рухові стрічок у період пуску (після тривалої зупинки конвеєра).

Коефіцієнт опору рухові стрічок у період пуску:

де kП=1,3 – коефіцієнт збільшення статичних опорів при пуску.

приймаємо

Н;

де =0,039 – коефіцієнт опору рухові стрічки, який залежить від типу підшипника, змащення, ущільнення та інших умов експлуатації конвеєра[1]табл.2.38с.101.

W3-  опір на завантажувальному пристрої.

С=1,5 коефициент  , враховуючий опір руху от тертя вантажу

о бокові стінки завантажую чого пристрою  .

=1,0 м – висота падіння вантажу на стрічку.

         f=0,8 коефициент тертя  вантажау по стрічці.

Натяг у ланці, що набігає (точка4 ) відповідно до формули Ейлера:

Коефіцієнт тертя стрічки по гумі при сухій атмосфері f=0,4. При =240=4,19 рад   і  f=0,40  ,е =5,34 (кут підставляють у радіанах); е=2,71.

Рішив систему рівнянь для граничного стану, при якому відсутнє ковзання барабану відносно стрічці, одержимо S1:

Визначаємо числові значення натягу стрічки в характерних точках :


Тяглове статичне зусилля при пуску:

Статичний момент приведений к валу електродвигуна:

де П – ККД в період пуску привода:

де сТ = 0,55 – 0,6 – коефіцієнт можливого зменшення опору руху стрічки.

Момент інерції усіх мас конвеєра, які рухаються, приведених к валу двигуна:

де =0,0184– момент інерції ротора;

=0,018 – момент інерції муфти;

=1,15 – коефіцієнт, який враховує момент інерції деталей приводу, які обертаються повільніше, ніж вал двигуна;

– приведена маса частин конвеєра, які рухаються та вантажу на ньому:

де =0,5…0,7 – коефіцієнт, яке враховує пружне подовження стрічки, в результаті чого на всі маси конвеєра починають рухатися одночасно;

=0,7…0,9 – коефіцієнт, який враховує, що окружна швидкість частин мас, які обертаються менша, чим швидкість руху стрічки v;

- вага роликів та барабанів конвеєра:

де 10000 Н – вага барабанів.

Середній пусковий момент двигуна:

Час пуску конвеєра:

Час, після якого зусилля в гілці конвеєра, що набігає досягає максимального значення:

де Lк – довжина конвеєра, м;

С1 – швидкість поширення пружної хвилі в робочій гілці стрічки, м/с;

С2 – швидкість поширення пружної хвилі в холостій гілці стрічки, м/с;

де Е0 – приведена жосткість стрічки, Н;

– погона щільність частин конвеєра, які рухаються в робочій гілці стрічки.

де – погона щільність частин конвеєра, які рухаються в холостій гілці стрічки:

Оскільки час пуску конвеєра tп більше часу t, то максимальне динамічне зусилля в стрічці в крапці набігу, визначаємо за формулою:

де Wg – надлишкове динамічне окружне зусилля, яке передається стрічці від приводу в пусковий період, Н;

mпр – вага частин приводу, які обертаються та які приведені к ободу барабану;

де е=2,71 – основа натурального логарифма.

Підставив числове значення параметрів у формулу, одержимо:

Максимальне зусилля в стрічці при пуску:

Коефіцієнт динамічності:

В період пуску конвеєра, натяг в гілці, що збігає:

Натяг :

– при сталому режимі роботи конвеєра:

– в пусковий період:

де =0,95 – ККД натяжного пристрою.

Перевірку привода на гальмування ми не будемо тому-що кут нахилу рамен нулю.

 11 .Розрахунок  натяжного пристрою

Витяжка робочій гілки :

Витяжка холостої  гілки:

Хід натяжного пристрою :

Де lm=0,5m   монтажний хід натяжного пристрою залежить від засобу

Зєднання конці стрічки .

Конструктивний  розрахунок  натяжного пристрою:

Гвинти натяжного пристрою працюють на стиск та рос тяжіння.

Ходові різьби  прямокутную  , квадратную , упорную ГОСТ10177-82

і трапециидильную ГОСТ9484-81  

Приймаємо прямокутну різьбу . Вінт виготовляємо зі стали 45 с допустимим напряженим на зріз [ τ]ср=100Н/мм2 і приделом теку чести σт=320Н/мм2.  

Гайку виготовимо із Бр.АЖ9-4с допустимим струмом на розрив σр=48Н/мм2   ,на зріз [τ]ср=30Н/мм2  ,на змітья    [τ]см=60Н/мм2  .

Розрахуємо середній діаметр різьби виходячи з русловій забезпечення  зносостійкість  

  

S2 S3    натяжіння  стрічки ,на натяжнім барабані

К=1,3 коефіцієнт  не рівномірності загрузки натяжних гвинтів.

ψ=Н/d2  відношення висоти гайки до середнього діаметра 1,2……2,5

приймаємо  ψ=2  :[P]= 8….12H/mm2при тертям сталі по бронзі

 

Уточнює що довжина гвинта велика  і потрібна велика стійкість

приймаємо           d1=16mm щоб виконувалось умови гнучкості

крок різьби              

уточнюємо середній діаметр різьби

зовнішній   діаметр різьби

Кут підйом різьби

  тоді

Проводимо перевірку надійності самогальмування , для чого необхідно

щоб кут підйому різьби був менш кута тертя не менш ніж на 1о .

де f коефіцієнт тертя, знайдений в залежності від матеріалу ковзаючи

поверхні при нормальній змазки .

При ковзані сталі по бронзі f=0,1.

 Проводимо перевірку гвинта на стійкість .

Розрахунковий  момент інерції сечения  гвинта

радіус інерції

 

Гнучкість гвинта

де μ=2   коефіцієнт привідной  довжини ;

lP=900mm визначена довжина гвинта.

Умови стійкості :

     

де  

допустимо струм стискання :

Вимога стійкості виконується !!!

Перевірка гвинта на стійкість  

τ-напруження обертання

               

М1-момент  ковзання в різьби ,М2 – момент ковзання в п’яті  ,

де dn=12 діаметр п’яти

  

Висота гайки буде :

Кількість кіл різьби в гайки :

 

Розрахунок  міцності  різьби на зріз:

 ОК

Довжина рукоятки для переміщення барабана у натяжному пристрою

        

для зручності приймаємо:   l=30mm; d=8mm.

12.Розрахунок вала приводного барабана.

Вал приводного барабана виробляємо зі сталі 45 нормалізованій σв=610Н/мм2

я як студент заочного відділення  скористуюсь атласом( конструкцый грузо-подёмных механизмов под редакцией Решетов и Александрова страницы210221) для визначення  не розрахункових геометричних розмірів барабана. 

згинаючий момент буде :

Крутний момент на валу приводного барабану :

Діаметр вала в найменшому січения під з єднальною муфтою буде:

де [τ] допустиме напруга крученія  для сталі 45

приймаємо діаметр вала вихідний  dвіх =45mm співпадаєт зі валом редуктора , діаметр вала під підшипник  обираємо dцапф =50мм ;і під ступіцю dступ =55мм .

13. Розрахунок і вибір підшипників.

Для опори барабана приймаємо самоустанавлівающієся  підшипники із

бібліотеки Компас ГОСТ 28428-90 з параметрами :

d=50мм внутренний діаметр ;   D=90мм наружний діаметр;  B=20ммширіна ; 

 C=22,8кН;і статичним навантаженням   Co  =11,00кН.

Так як на валу нема осьових навантажень то розрахунок підшипника проводимо по формулі :

 

V =1,0   коефіцієнт  обертання  

Kd =1,5  коефіцієнт безпеки

 KT  =1,0 температурний коефіцієнт.

Довгочасність підшипників буде :

14. Розрахунок осі вала натяжного барабана.

Розрахункова схема осі може бути представлена у вигляді  простої  шарнірно

опорної балки  

згинаючий момент буде :

Діаметр вала в найменшому січения під з єднальною муфтою буде:

де [τ] допустиме напруга на зріз  для сталі 45

приймаємо  діаметр вала під підшипник (із конструктивних міркувань) обираємо dцапф =45мм ;і під ступіцю dступ =55мм .

15. Розрахунок і вибір підшипників.

Для опори барабана приймаємо самоустанавлівающієся  підшипники із

бібліотеки Компас ГОСТ 8338-75 з параметрами :1000909

d=45мм внутренний діаметр ;   D=68мм наружний діаметр;  B=9мм ширіна ; 

 C=14,3кН;і статичним навантаженням   Co  =8,15кН.

Так як на валу нема осьових навантажень то розрахунок підшипника проводимо по формулі :

 

V =1,0   коефіцієнт  обертання  

Kd =1,5  коефіцієнт безпеки

 KT  =1,0 температурний коефіцієнт.

16. Розрахунок механизма  переміщення  візка .

Определение сили опору передвижению тележки.

Опір передвижению візка з номінальним  вантажом при установившемся режиме работы определяют по формуле .

                    

где Q – номинальный вес транспортуючого вантажу та стрічки ; Q=22020Н

Gт – собственна вага конвеєра барабанів роликів редукторів та двигунов

натяжного пристрою ; принимаем  Gт=16281Н;

Dк – диаметр ходового колеса конвеєра ;

d = (0.25…0.30)Dк – диаметр цапфы,  d=(0.25…0.30)·1=62.5…75 мм. Примем d=70 мм, Dк=300мм.

f=0.015 – коэффициент трения в подшипниках колес; подшипники выбираем сферические двухрядные (1, табл. 26);

µ=0.03 см – коефіцієнт тертя качения колеса по плоскої рейку (1, табл. 27). Колеса виготовляються зі сталі 65Г (ГОСТ 1050-74), твердость поверхности катания НВ 320…350;

kp =2,5 – коефіцієнт , враховуючий  опір від ковзання реборд колес о рейки (1, табл. 28);

Wукопір переміщенню откут нахилу  путі .

Wук=(Q+Gт)α,

α –розрахунковий кут конвеєрного шляху:

α=0.002 – для  конвеєрних колій .

Wвопір від вітру . 

при розрахунку у зачинених приміщеннях приймають  Wв=0.

 

17. Розрахунок потужності і вибір двигуна.

Двигун механизма пересуваня  конвеєра  вибирають по пусковому моменту. Значення пускового момента должно бути таким, при якому  відсутнє пробуксовка ведущих колес незагруженог конвеєра по рельсам, а коэффициент запаса сцепления должен быть не менее 1.2.

Для попереднього вибіра двигуна попередне розраховуємо опір пересуванню

завантаженого конвеєра  в період пуску :

де а – среднее ускорение пересування конвеєра при пуске

Потужність двигуна  поперєдньо обираємо : 

где ψср – средняя кратность пускового момента, для двигателей с независимым возбуждением ψср=1.7…1.8.

Расчетная мощность двигателя механизма передвижения, определенная с учетом инерционных нагрузок должна удовлетворять условию

                  NpNст

де    

попередньо обираємо  електродвигун с фазным ротором типа АИРС100L6 потужністю  N2,6= кВт , n=650 хвил.-1, Jр=0.0203 н·м·с2, Мп.max=87 Н·м;ω=69,08рад/с.

Розрахуємо середній пусковий момент двигуна для розгону на завантаженому   конвеєрі при відсутності  пробуксовки приводних коліс  і присутності  необхідного запасу сцепленя   :

18. Розрахуємо пєрєдаточне число та тип редуктора.

Щоб получити числове значення Мп.ср, следует обирати не тільки двигун, а і редуктор механізму  переміщєня конвеєра , потім   перевірити

розрахунок привода і кінцеву обрати двигун.

Розрахуємо частату обиртаня коліс:

Розрахункове передаточне число редуктора :

 

По каталогу (бібліотеці  Компас) вибираємо редуктор типа Ч-100М (з передаточним числом Uр=31,5, схемой сборки  с тихохідним валом з двох сторін ).

Фактична частота обертання колеса :

 

Фактична швидкість  переміщення конвеєра с повним навантаженням :

19. Розрахуємо гальмівний момент та вибір гальма.

При гальмуванні конвеєра допустиме максимальне прискорення при

якому забезпечується запас сцепления коліс с рейками розрахуемо по формулі  :

Час гальмування конвеєра знайдемо з допустимого прискорення

Допустимий час гальмування .

де vт.фшвидкість  движенія   теліжки  , м/с.

Мінімальний час гальмування

                      

тоді гальмівний момент буде:

де Мст.тсталий момент опору передвижению конвеєра при гальмуванні , приведений к валу двигуна.

Сталий момент опору передвижения  конвеєра при гальмуванні , приведений к валу двигуна,

Гальма   не потрібни  .

20. Вибір муфт редуктор - колеса механізму пересування .

Між ходовими колесами і валом-вставкою механізму переміщення

установимо зубчатої  муфту . Крутний момент , передоваемим  муфти :

где ηред = 0.85 – КПД редуктора.

Розрахунковий момент для вибір  муфти:

Мрв·k1·k2·k3=1600·1.2·1.3·1.25=3,12 кН·м.

де Мвнайбільший , долгосрочно действующий крутний момент, Н·м;

где kl коефіцієнт , учитывающий степень ответственности муфты.

k2 коефіцієнт, учитывающий условия праці муфты .

k3 коефіцієнт кутового сдвига валов, прийнятий 1.4;

[M] –  максимальний  крутний момент, пєрєдавемий муфтой.

Мр < [M].

Із бібліотеки (Компас ) обираємо стандартную зубчатую муфту з модулем т = 3 мм, числом зубьев z = 38, шіріной зуба b = 45 мм, толщиной зуба s = 4,35 мм, максимальним моментом, передаваемим муфтой, равним 4000 Н·м.

                                          Література:

1.Баришев А.И.,Стеблянко В.Г.,Хомичук В.А., “ Механізація ВРТС , робіт      Курсове та дипломне проектированіе транспартующих машин ”Донецьк.,2003р;

2. Баришев А.И.,Закалов О.В.,Жидков Ю.В., “ Механізація вантажно-розвантажувальних , транспортних та складських робіт ”. Донецьк 2007р.,

3.  Олександров М.П. атлас Підємно- транспортних машин. Москва 1973р.,

4.Іванченко Ф. К. “Розрахункивантажопідйомних та транспортуючих машин”

К.,1976;

5.Інтернет  w.w.w.Wikipidi.com

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60937. Прошедшее время в иврите 1.32 MB
  В иврите при использовании глаголов в прошедшем времени нет надобности в местоимениях поэтому в большинстве случаев принято их не использовать.
60938. Проектна діяльність в системі виховної роботи школи 2.49 MB
  Оскільки громадянське виховання набуває сьогодні особливого значення виникає гостра потреба у визначенні основних засад цілей напрямків змісту форм і методів громадянського виховання що цілеспрямовано й ефективно забезпечували б процес формування...
60940. Основные свойства материалов. Отделочные строительные работы 111.5 KB
  Цели обучения: организовать деятельность учащихся по восприятию осмыслению и первичному запоминанию новых знаний и способов деятельности что позволит им...