8945

Розрахунок конвеєр стрічковий пересувний КЛП-20

Курсовая

Производство и промышленные технологии

Розрахунок конвеєр стрічковий пересувний КЛП-20 Содержание Введение. Вихідні дані для конвеєра, що транспортує – гравій. Розрахунок ширини стрічки конвеєра. Визначення навантажень...

Украинкский

2013-02-20

340.59 KB

38 чел.

Розрахунок конвеєр стрічковий пересувний КЛП-20

Содержание

 Введение………………………………………….……….…….2

1.Вихідні дані для конвеєра, що транспортує – гравій ………4

2.Розрахунок ширини стрічки конвеєра…………………..…...4

3.Визначення навантажень……………………………………..6

4.Визначення геометричних розмірів роликоопор……………8

5.Визначення натягів у стрічці…………………………………8

6.Розрахунок приводу конвеєра…………………..…………..10

7.Вибір стрічки………………………………………..………..11

8.Визначення діаметрів барабана………………………...……12

9.вибір редуктора………………………………………………13

10.Перевірка приводу конвеєра на пуск та гальмування……13

11.Розрахунок  натяжного пристрою………………………....20

12.Розрахунок вала приводного барабана................................24

13. Розрахунок і вибір підшипників..........................................26

14. Розрахунок осі вала натяжного барабана...........................27

15. Розрахунок і вибір підшипників..........................................28

16. Розрахунок механизма  переміщення  візка .......................29

17. Розрахунок потужності і вибір двигуна...............................30

18. Розрахуємо пєрєдаточне число та тип редуктора................31

19. Розрахуємо гальмівний момент та вибір гальма. …………32

20. Вибір муфт редуктор - колеса механізму пересування …..34

Література.......................................................................................35

Введение 

Спочатку доцільно зробити наближений розрахунок конвеєра, тому що невідомі: число прокладок і вага стрічки, радіуси перехідних кривих, кут обхвату стрічкою приводного барабана, а інколи невідомо оптимальне розташування привода. Тому в наближеному розрахунку конвеєра приходиться орієнтовно задаватися невідомими параметрами. Після наближеного розрахунку роблять уточнений розрахунок конвеєра.

1. Вихідні дані для конвеєра, що транспортує – гравій

Продуктивність Q=120 т/г;

швідкисть переміщення вантажу v=1.0  m/c;

траса конвеєра: довжина L=50 м

кут нахилу конвеєра  β=0 .

Властивості вантажу:

насипна вага вантажу ρ=2,0 т/м3;

максимальний розмір шматка аmax=120 мм;

коефіцієнт тертя по стрічці та сталі відповідно f1=0,8 та f2=0,8;

абразивність    В

кут укосу насипного вантажу на стрічці при її русі 0=35

[1] додаток с.334 .

(рисунок 1).

Рис 1. Конвеєр

2. Розрахунок ширини стрічки конвеєра

Приймаємо швидкість руху стрічки при транспортуванні гравіюv=1,0 м/с (вважаємо, що ширина стрічки знаходиться у межах 400...1200 мм).

Обчислюємо ширину стрічки:

Щоб уникнути зсипання вантажу зі стрічки на похилій ділянці, розрахункову продуктивність коректують коефіцієнтом ky. Для кута нахилу =0, ky=1,0 табличні данні  . Заповнення конвеєру .Площа поперечного перерізу матеріалу на стрічці

0,016 м (рис 2)

де С=550 [1]c.100 для жолобчастої трьох роликової опори з кутом нахилу бічного ролика =20 та кутом укосу насипного вантажу на стрічці при її русі φ00.5=д=20.При змісті шматків розміром аmax=120 мм у кількості 10% від загальної ваги ширини стрічки, вона повинна задовольнити умову:

Відповідно ГОСТ 20-85 приймаємо ширину стрічки В=500мм з конструкційних міркувань . Графічно зображаємо трасу конвеєра та контур тягового органа. (дивись рис 1). 

Рис 2. Площа поперечного перерізу матеріалу на стрічці. [2] c.27

      

3. Визначення навантажень

Для визначення натягів у стрічці приймаємо метод тягового розрахунку за контуром.

Приймаємо привід конвеєра з одним ведучим барабаном, кут обхвату якого =240. Поверхня барабана футерована гумою.

Для наступного розрахунку необхідні погонні навантаження:

1. Від вантажу, що транспортується:

Задавшись числом прокладок стрічки, визначаємо її вагу за формулою:

де стрічки В=0,5м

δ-товщина прокладки  δ=1,15…2,0мм

i-количество прокладок , для попередня розрахунку припустимо

i=1

δ- товщина робочої  прокладки  δ=2,0…6,0мм залежить

від матеріалу δ=3мм[1]табл.3 додат.с.337

  δ - товщина неробочої  прокладки  δ =1,0 …3,0мм

h1=3 мм – товщина верхньої обкладки;

h2=1 мм – товщина нижньої обкладки;

2. Від ваги роликів, які обертаються:

– робочої ланки

– холостої ланки

де – відстань між роликоопорами робочої галузі, приймаємо              =1400 мм;[1]c.75т.2.17

– відстань між роликоопорами холостої галузі, =(2...2,5)= =(2...2,5)∙1400=2800...3500 мм, приймаємо =2800 мм;

Діаметр роликів обираемо  76 mm у зв’язку з ρ=2,0т/м3

та швидкості V=1,0м/с

( [1]c.101т.2.37т.к  )

та - вага частин роликоопор, які обертаються, що застосовуються для підтримки робочої та холостої вітки; =8кг – для жолобчастої трьох роликової опори нормального виконання; =5кг – для прямої роликоопори.[1]табл.2.37с.101

4. Визначення геометричних розмірів роликоопор

Рис 3. Схема роликоопор:  а – для робочої вітки; б – для холостої вітки

Геометричних розмірів роликоопор (рис 3):

– для робочої вітки

=76 мм; =20 мм; =0,08В=0,06500=40 мм; =20; =180 мм;

– для холостої вітки

=76 мм; =580 мм.

5. Визначення натягів у стрічці

Рис.4   Схема конвеєра  натяг в точках.

Натяг в характерних точках тягового контуру:

приймаємо

Н;

де =0,03 – коефіцієнт опору рухові стрічки, який залежить від типу підшипника, змащення, ущільнення та інших умов експлуатації конвеєра[1]табл.2.38с.101.

W3-  опір на завантажувальному пристрої.

С=1,5 коефициент  , враховуючий опір руху от тертя вантажу

о бокові стінки завантажую чого пристрою  .

=1,0 м – висота падіння вантажу на стрічку.

         f=0,8 коефициент тертя  вантажау по стрічці.

Натяг у ланці, що набігає (точка4 ) відповідно до формули Ейлера:

Коефіцієнт тертя стрічки по гумі при сухій атмосфері f=0,4. При =240=4,19 рад   і  f=0,40  ,е =5,34 (кут підставляють у радіанах); е=2,71.

Рішив систему рівнянь для граничного стану, при якому відсутнє ковзання барабану відносно стрічці, одержимо S1:

Визначаємо числові значення натягу стрічки в характерних точках:

 

    

       За обчисленими значеннями будуємо діаграму натягів стрічки:

       

6. Розрахунок приводу конвеєра

Опір пересуванню стрічки, дорівнює Тягове зусилля на приводному барабані буде

Розрахункова потужність двигуна привода стрічкового конвеєра:

де М=0,95 – ККД привода. Настановна потужність двигуна, становить:

де nу=(1,1...1,2) – коефіцієнт настановної потужності (запас потужності).

За каталогом обираємо асинхронний двигун типу 4А80В6УЗ   з наступними даними:Потужність N=1,1 кВт, п=920 об/хв. (=96,29 рад/с),         Jp=0,0184кгм2     табл.15.

Рис.5 Схема привода: 1 – двигун , 2 – соединительные муфты,

3 – редуктор, 4 – приводной барабан, 5 – гальмо.

7.Вибір стрічки

Оскільки кут бічних роликів жолобчастих роликопор складає 20, приймаємо стрічку з прокладками з комбиноаними                                          тканини – капрону з границею міцності р=100 Н/мм прокладки. Стрічка сприймає максимальний натяг Smax=S4=879,02 Н, запас міцності =12.

                 Число прокладок (основні) стрічки:

Приймаємо стрічку, яка має одну основну прокладку([3]с.14табл.2) перераховувати конвеєр не треба. Стрічка  БКНЛ-100 с і=1.

8. Визначення діаметрів барабана

Діаметр приводного барабану, обчислюється так:

 

 К’=125……140  [1]табл.2.22

для стрічок із синтетичної тканини.

Принимаемо в соответствии с ГОСТ 22644-77 [1]табл.2.24

Приймаємо Dб=400 мм.

 довжина обичайки 600мм

висота середини частини стрічкового конвеєра [1]табл.2.5

приймаємо Н=700мм

Мінімально припустимий діаметр приводного барабана перевіряємо по тиску, що допускається між стрічкою та барабаном:

Діаметр кінцевого та натяжного барабанів:Dн=0,8Dб=0,8400=320мм.

Приймаємо Dн=Dб= 400мм по рекомендації  методичних вказівок[3] 

.

Діаметр барабана, що відхиляється:D2обираемо[1]табл.2.24.с.80 .

Приймаємо D2=160  мм.

Довжина барабанів:

Lб=B+aб=600мм.

Частота обертання приводного барабану:

де D= Dб+2ф=0,5+20,00515=0,511 м, ф=0,00515 м – товщина гумової стрічки.

9. вибір редуктора

Розрахункова потужність редуктора:

де – коефіцієнт умов роботи (для спокійного характеру навантаження =1,2).

За каталогом для роботи обираємо редуктор Ч-100 [1] (табл.35 дод.), з передавальним числом ир=25,0;Мт=437Нм;Р=5600Н; η=0,80 в 51ГОСТ20373-80.

10. Перевірка приводу конвеєра на пуск та гальмування.

Визначення опору рухові стрічок у період пуску (після тривалої зупинки конвеєра).

Коефіцієнт опору рухові стрічок у період пуску:

де kП=1,3 – коефіцієнт збільшення статичних опорів при пуску.

приймаємо

Н;

де =0,039 – коефіцієнт опору рухові стрічки, який залежить від типу підшипника, змащення, ущільнення та інших умов експлуатації конвеєра[1]табл.2.38с.101.

W3-  опір на завантажувальному пристрої.

С=1,5 коефициент  , враховуючий опір руху от тертя вантажу

о бокові стінки завантажую чого пристрою  .

=1,0 м – висота падіння вантажу на стрічку.

         f=0,8 коефициент тертя  вантажау по стрічці.

Натяг у ланці, що набігає (точка4 ) відповідно до формули Ейлера:

Коефіцієнт тертя стрічки по гумі при сухій атмосфері f=0,4. При =240=4,19 рад   і  f=0,40  ,е =5,34 (кут підставляють у радіанах); е=2,71.

Рішив систему рівнянь для граничного стану, при якому відсутнє ковзання барабану відносно стрічці, одержимо S1:

Визначаємо числові значення натягу стрічки в характерних точках :


Тяглове статичне зусилля при пуску:

Статичний момент приведений к валу електродвигуна:

де П – ККД в період пуску привода:

де сТ = 0,55 – 0,6 – коефіцієнт можливого зменшення опору руху стрічки.

Момент інерції усіх мас конвеєра, які рухаються, приведених к валу двигуна:

де =0,0184– момент інерції ротора;

=0,018 – момент інерції муфти;

=1,15 – коефіцієнт, який враховує момент інерції деталей приводу, які обертаються повільніше, ніж вал двигуна;

– приведена маса частин конвеєра, які рухаються та вантажу на ньому:

де =0,5…0,7 – коефіцієнт, яке враховує пружне подовження стрічки, в результаті чого на всі маси конвеєра починають рухатися одночасно;

=0,7…0,9 – коефіцієнт, який враховує, що окружна швидкість частин мас, які обертаються менша, чим швидкість руху стрічки v;

- вага роликів та барабанів конвеєра:

де 10000 Н – вага барабанів.

Середній пусковий момент двигуна:

Час пуску конвеєра:

Час, після якого зусилля в гілці конвеєра, що набігає досягає максимального значення:

де Lк – довжина конвеєра, м;

С1 – швидкість поширення пружної хвилі в робочій гілці стрічки, м/с;

С2 – швидкість поширення пружної хвилі в холостій гілці стрічки, м/с;

де Е0 – приведена жосткість стрічки, Н;

– погона щільність частин конвеєра, які рухаються в робочій гілці стрічки.

де – погона щільність частин конвеєра, які рухаються в холостій гілці стрічки:

Оскільки час пуску конвеєра tп більше часу t, то максимальне динамічне зусилля в стрічці в крапці набігу, визначаємо за формулою:

де Wg – надлишкове динамічне окружне зусилля, яке передається стрічці від приводу в пусковий період, Н;

mпр – вага частин приводу, які обертаються та які приведені к ободу барабану;

де е=2,71 – основа натурального логарифма.

Підставив числове значення параметрів у формулу, одержимо:

Максимальне зусилля в стрічці при пуску:

Коефіцієнт динамічності:

В період пуску конвеєра, натяг в гілці, що збігає:

Натяг :

– при сталому режимі роботи конвеєра:

– в пусковий період:

де =0,95 – ККД натяжного пристрою.

Перевірку привода на гальмування ми не будемо тому-що кут нахилу рамен нулю.

 11 .Розрахунок  натяжного пристрою

Витяжка робочій гілки :

Витяжка холостої  гілки:

Хід натяжного пристрою :

Де lm=0,5m   монтажний хід натяжного пристрою залежить від засобу

Зєднання конці стрічки .

Конструктивний  розрахунок  натяжного пристрою:

Гвинти натяжного пристрою працюють на стиск та рос тяжіння.

Ходові різьби  прямокутную  , квадратную , упорную ГОСТ10177-82

і трапециидильную ГОСТ9484-81  

Приймаємо прямокутну різьбу . Вінт виготовляємо зі стали 45 с допустимим напряженим на зріз [ τ]ср=100Н/мм2 і приделом теку чести σт=320Н/мм2.  

Гайку виготовимо із Бр.АЖ9-4с допустимим струмом на розрив σр=48Н/мм2   ,на зріз [τ]ср=30Н/мм2  ,на змітья    [τ]см=60Н/мм2  .

Розрахуємо середній діаметр різьби виходячи з русловій забезпечення  зносостійкість  

  

S2 S3    натяжіння  стрічки ,на натяжнім барабані

К=1,3 коефіцієнт  не рівномірності загрузки натяжних гвинтів.

ψ=Н/d2  відношення висоти гайки до середнього діаметра 1,2……2,5

приймаємо  ψ=2  :[P]= 8….12H/mm2при тертям сталі по бронзі

 

Уточнює що довжина гвинта велика  і потрібна велика стійкість

приймаємо           d1=16mm щоб виконувалось умови гнучкості

крок різьби              

уточнюємо середній діаметр різьби

зовнішній   діаметр різьби

Кут підйом різьби

  тоді

Проводимо перевірку надійності самогальмування , для чого необхідно

щоб кут підйому різьби був менш кута тертя не менш ніж на 1о .

де f коефіцієнт тертя, знайдений в залежності від матеріалу ковзаючи

поверхні при нормальній змазки .

При ковзані сталі по бронзі f=0,1.

 Проводимо перевірку гвинта на стійкість .

Розрахунковий  момент інерції сечения  гвинта

радіус інерції

 

Гнучкість гвинта

де μ=2   коефіцієнт привідной  довжини ;

lP=900mm визначена довжина гвинта.

Умови стійкості :

     

де  

допустимо струм стискання :

Вимога стійкості виконується !!!

Перевірка гвинта на стійкість  

τ-напруження обертання

               

М1-момент  ковзання в різьби ,М2 – момент ковзання в п’яті  ,

де dn=12 діаметр п’яти

  

Висота гайки буде :

Кількість кіл різьби в гайки :

 

Розрахунок  міцності  різьби на зріз:

 ОК

Довжина рукоятки для переміщення барабана у натяжному пристрою

        

для зручності приймаємо:   l=30mm; d=8mm.

12.Розрахунок вала приводного барабана.

Вал приводного барабана виробляємо зі сталі 45 нормалізованій σв=610Н/мм2

я як студент заочного відділення  скористуюсь атласом( конструкцый грузо-подёмных механизмов под редакцией Решетов и Александрова страницы210221) для визначення  не розрахункових геометричних розмірів барабана. 

згинаючий момент буде :

Крутний момент на валу приводного барабану :

Діаметр вала в найменшому січения під з єднальною муфтою буде:

де [τ] допустиме напруга крученія  для сталі 45

приймаємо діаметр вала вихідний  dвіх =45mm співпадаєт зі валом редуктора , діаметр вала під підшипник  обираємо dцапф =50мм ;і під ступіцю dступ =55мм .

13. Розрахунок і вибір підшипників.

Для опори барабана приймаємо самоустанавлівающієся  підшипники із

бібліотеки Компас ГОСТ 28428-90 з параметрами :

d=50мм внутренний діаметр ;   D=90мм наружний діаметр;  B=20ммширіна ; 

 C=22,8кН;і статичним навантаженням   Co  =11,00кН.

Так як на валу нема осьових навантажень то розрахунок підшипника проводимо по формулі :

 

V =1,0   коефіцієнт  обертання  

Kd =1,5  коефіцієнт безпеки

 KT  =1,0 температурний коефіцієнт.

Довгочасність підшипників буде :

14. Розрахунок осі вала натяжного барабана.

Розрахункова схема осі може бути представлена у вигляді  простої  шарнірно

опорної балки  

згинаючий момент буде :

Діаметр вала в найменшому січения під з єднальною муфтою буде:

де [τ] допустиме напруга на зріз  для сталі 45

приймаємо  діаметр вала під підшипник (із конструктивних міркувань) обираємо dцапф =45мм ;і під ступіцю dступ =55мм .

15. Розрахунок і вибір підшипників.

Для опори барабана приймаємо самоустанавлівающієся  підшипники із

бібліотеки Компас ГОСТ 8338-75 з параметрами :1000909

d=45мм внутренний діаметр ;   D=68мм наружний діаметр;  B=9мм ширіна ; 

 C=14,3кН;і статичним навантаженням   Co  =8,15кН.

Так як на валу нема осьових навантажень то розрахунок підшипника проводимо по формулі :

 

V =1,0   коефіцієнт  обертання  

Kd =1,5  коефіцієнт безпеки

 KT  =1,0 температурний коефіцієнт.

16. Розрахунок механизма  переміщення  візка .

Определение сили опору передвижению тележки.

Опір передвижению візка з номінальним  вантажом при установившемся режиме работы определяют по формуле .

                    

где Q – номинальный вес транспортуючого вантажу та стрічки ; Q=22020Н

Gт – собственна вага конвеєра барабанів роликів редукторів та двигунов

натяжного пристрою ; принимаем  Gт=16281Н;

Dк – диаметр ходового колеса конвеєра ;

d = (0.25…0.30)Dк – диаметр цапфы,  d=(0.25…0.30)·1=62.5…75 мм. Примем d=70 мм, Dк=300мм.

f=0.015 – коэффициент трения в подшипниках колес; подшипники выбираем сферические двухрядные (1, табл. 26);

µ=0.03 см – коефіцієнт тертя качения колеса по плоскої рейку (1, табл. 27). Колеса виготовляються зі сталі 65Г (ГОСТ 1050-74), твердость поверхности катания НВ 320…350;

kp =2,5 – коефіцієнт , враховуючий  опір від ковзання реборд колес о рейки (1, табл. 28);

Wукопір переміщенню откут нахилу  путі .

Wук=(Q+Gт)α,

α –розрахунковий кут конвеєрного шляху:

α=0.002 – для  конвеєрних колій .

Wвопір від вітру . 

при розрахунку у зачинених приміщеннях приймають  Wв=0.

 

17. Розрахунок потужності і вибір двигуна.

Двигун механизма пересуваня  конвеєра  вибирають по пусковому моменту. Значення пускового момента должно бути таким, при якому  відсутнє пробуксовка ведущих колес незагруженог конвеєра по рельсам, а коэффициент запаса сцепления должен быть не менее 1.2.

Для попереднього вибіра двигуна попередне розраховуємо опір пересуванню

завантаженого конвеєра  в період пуску :

де а – среднее ускорение пересування конвеєра при пуске

Потужність двигуна  поперєдньо обираємо : 

где ψср – средняя кратность пускового момента, для двигателей с независимым возбуждением ψср=1.7…1.8.

Расчетная мощность двигателя механизма передвижения, определенная с учетом инерционных нагрузок должна удовлетворять условию

                  NpNст

де    

попередньо обираємо  електродвигун с фазным ротором типа АИРС100L6 потужністю  N2,6= кВт , n=650 хвил.-1, Jр=0.0203 н·м·с2, Мп.max=87 Н·м;ω=69,08рад/с.

Розрахуємо середній пусковий момент двигуна для розгону на завантаженому   конвеєрі при відсутності  пробуксовки приводних коліс  і присутності  необхідного запасу сцепленя   :

18. Розрахуємо пєрєдаточне число та тип редуктора.

Щоб получити числове значення Мп.ср, следует обирати не тільки двигун, а і редуктор механізму  переміщєня конвеєра , потім   перевірити

розрахунок привода і кінцеву обрати двигун.

Розрахуємо частату обиртаня коліс:

Розрахункове передаточне число редуктора :

 

По каталогу (бібліотеці  Компас) вибираємо редуктор типа Ч-100М (з передаточним числом Uр=31,5, схемой сборки  с тихохідним валом з двох сторін ).

Фактична частота обертання колеса :

 

Фактична швидкість  переміщення конвеєра с повним навантаженням :

19. Розрахуємо гальмівний момент та вибір гальма.

При гальмуванні конвеєра допустиме максимальне прискорення при

якому забезпечується запас сцепления коліс с рейками розрахуемо по формулі  :

Час гальмування конвеєра знайдемо з допустимого прискорення

Допустимий час гальмування .

де vт.фшвидкість  движенія   теліжки  , м/с.

Мінімальний час гальмування

                      

тоді гальмівний момент буде:

де Мст.тсталий момент опору передвижению конвеєра при гальмуванні , приведений к валу двигуна.

Сталий момент опору передвижения  конвеєра при гальмуванні , приведений к валу двигуна,

Гальма   не потрібни  .

20. Вибір муфт редуктор - колеса механізму пересування .

Між ходовими колесами і валом-вставкою механізму переміщення

установимо зубчатої  муфту . Крутний момент , передоваемим  муфти :

где ηред = 0.85 – КПД редуктора.

Розрахунковий момент для вибір  муфти:

Мрв·k1·k2·k3=1600·1.2·1.3·1.25=3,12 кН·м.

де Мвнайбільший , долгосрочно действующий крутний момент, Н·м;

где kl коефіцієнт , учитывающий степень ответственности муфты.

k2 коефіцієнт, учитывающий условия праці муфты .

k3 коефіцієнт кутового сдвига валов, прийнятий 1.4;

[M] –  максимальний  крутний момент, пєрєдавемий муфтой.

Мр < [M].

Із бібліотеки (Компас ) обираємо стандартную зубчатую муфту з модулем т = 3 мм, числом зубьев z = 38, шіріной зуба b = 45 мм, толщиной зуба s = 4,35 мм, максимальним моментом, передаваемим муфтой, равним 4000 Н·м.

                                          Література:

1.Баришев А.И.,Стеблянко В.Г.,Хомичук В.А., “ Механізація ВРТС , робіт      Курсове та дипломне проектированіе транспартующих машин ”Донецьк.,2003р;

2. Баришев А.И.,Закалов О.В.,Жидков Ю.В., “ Механізація вантажно-розвантажувальних , транспортних та складських робіт ”. Донецьк 2007р.,

3.  Олександров М.П. атлас Підємно- транспортних машин. Москва 1973р.,

4.Іванченко Ф. К. “Розрахункивантажопідйомних та транспортуючих машин”

К.,1976;

5.Інтернет  w.w.w.Wikipidi.com

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42281. ЗАКОНЫ СТОЛКНОВЕНИЙ 931 KB
  Обозначим массы шаров и скорости шаров до удара и а скорости после удара и рис. 5 Скорости шаров после удара получим умножив 5 на и вычтя результат из 3 а затем умножив 5 на и сложив результат с 3: . Рассмотрим неупругое столкновение двух шаров массами и скорости которых до удара и . Установка предназначена для измерения скорости двух подвижных...
42282. ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ВОКРУГ НЕПОДВИЖНОЙ ОСИ 981 KB
  Изучение динамики вращательного движения твердого тела. Исследование зависимости угла поворота твердого тела от времени, экспериментальная проверка основного уравнения динамики вращательного движения, определение момента инерции твердого тела как коэффициента пропорциональности в основном уравнении
42283. ИЗУЧЕНИЕ УПРУГИХ СВОЙСТВ ПРУЖИНЫ 2.68 MB
  Если пружина находится в равновесии то силы действующие на любую часть пружины уравновешены рис. По закону Гука сила упругости пропорциональна деформации пружины : 1 где проекция силы упругости на ось направленную вдоль оси пружины рис. Рис. Одной из упругих характеристик...
42284. ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 843 KB
  Исследование зависимости величины центробежной силы от массы тела угловой скорости и расстояния до оси вращения. Вместе с платформой вращается привязанная к оси вращения небольшая тележка. Рассмотрим небольшой груз массы m подобно тележке привязанный к оси вращения нерастяжимой невесомой нитью и вращающийся вместе с платформой.1 этот груз схематически изображён слева от оси вращения.
42285. ИЗУЧЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ СВЯЗАННЫХ МАЯТНИКОВ 1.67 MB
  Измерение собственных частот колебаний и частоты биений экспериментальная проверка соотношения между этими частотами. Теоретическая часть Биения Гармоническими колебаниями называются колебания которые описываются формулой 1 где координата колеблющейся точки амплитуда колебаний циклическая частота период колебаний начальная фаза. Амплитуда колебаний и начальная фаза определяются начальными условиями:...
42286. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА И ПРОВЕРКА ТЕОРЕМЫ ШТЕЙНЕРА 1.78 MB
  Теоретическая часть Момент инерции это величина зависящая от распределения масс в теле и являющаяся мерой инертности тела при вращательном движении. Момент инерции тела относительно оси вращения определяется выражением 1 где элементарные точечные массы на...
42287. КОЛЕБАНИЯ СТРУНЫ 6.2 MB
  Исследование зависимости частоты колебаний струны от силы натяжения длины и линейной плотности материала струны. Оборудование: Установка включающая в себя устройство для натяжения струны с динамометром измерительную линейку с подвижными порожками электрическую лампочку с держателем фотоэлемент низкочастотный усилитель осциллограф и универсальный счетчик; резиновый молоток; набор струн. Колебания струны как пример стоячей волны На практике стоячие волны возникают при отражении волн от преград: падающая на преграду волна и бегущая ей...
42288. Уравнение состояния идеального газа 2.55 MB
  Оборудование: Установка включающая в себя газовый шприц в стеклянном корпусе нагреватель датчик давления датчик температуры блок управления Cobr3 компьютер. Чтобы показать это раскроем физический смысл давления газа и температуры. Существует два определения температуры: одно использует термодинамический подход другое молекулярнокинетический. В термодинамике понятие температуры вводится как характеристика степени нагретости вещества.
42289. МИКРОПРОГРАММИРОВАНИЕ КОМАНД СМ ЭВМ 67 KB
  Цель работы: Знакомство с принципами микропрограммной эмуляции ЭВМ с программным управлением микропрограммирование машинных команд СМ ЭВМ. по условию CH 0 Конец...