89466

Письменные исторические источники

Доклад

История и СИД

Летописи (обширные исторические сочинения, излагающие историю нашего государства в хронологическом порядке, по годам (на древнерусском языке - по летам, откуда и появился сам термин). Любая летопись - это, в первую очередь, собрание погодных статей - отдельных описаний событий

Русский

2015-05-12

22.42 KB

2 чел.

Письменные исторические источники.

К письменным источникам относятся: эпиграфические документы, берестяные грамоты, рукописи, печатные материалы и т. д.

Древнерусские письменные памятники, наиболее близкие к IX-XI вв:

1) Летописи (обширные исторические сочинения, излагающие историю нашего государства в хронологическом порядке, по годам (на древнерусском языке - по "летам", откуда и появился сам термин). Любая летопись - это, в первую очередь, собрание погодных статей - отдельных описаний событий, случившихся в то или иное "лето");

2) Правовые памятники (Записи древних законов) -Правда Русская, княжеские уставы и русско-византийские договоры;

3) Другие источники - богословская литература и переводные сочинения, берестяные грамоты, эпиграфика.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63261. Падіння Західної Римської імперії 27.25 KB
  Мета: дати уявлення про варварські племена Велике переселення народів падіння Риму й утворення варварських королівств на території імперії; зясувати причини розпаду Римської імперії; ознайомити учнів з останніми десятиліттями існування Західної Римської імперії...
63262. Урок узагальнення з теми «Пізня Римська імперія» 20.76 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати час вторгнення варварів реформ Діоклетіана і Константина прийняття християнства як державної релігії Римської імперії вторгнення гунів дати поділу Римської імперії на Західну і Східну падіння Західної...
63264. Слов’яни напередодні Великого переселення народів 31.24 KB
  Мета: ознайомити учнів із джерелами з історії словян, сформувати уявлення про суспільне, господарське життя і духовний світ давніх словян, розглянути різні наукові підходи до визначення прабатьківщини словян.
63265. Сусіди давніх слов’ян 33.53 KB
  Мета: розглянути господарське, суспільне та духовне життя міст-держав північного Причорноморя в римський період їхньої історії; ознайомитися з особливостями історичного розвитку сусідів словян та простежити, який вплив мали словяни та їхні сусіди один на одного.
63266. Слов’яни під час Великого переселення народів 21.63 KB
  Мета. Показати напрямки розселення словян, розглянути різні наукові підходи до визначення витоків українського народу. Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: називати час Великого переселення народів, вторгнення готів, гунів, народи, що населяли територію України...
63267. Урок узагальнення з теми «Давні слов’яни та їхні сусіди» 18.19 KB
  Мета. систематизувати та узагальнити знання, здобуті учнями впродовж вивчення теми, удосконалити навички роботи в групі, надати учням можливість висловлювати власне ставлення до проблем, що розглядаються.
63268. Оцінювання навчальних досягнень учнів із тем «Пізня Римська імперія» та «Давні слов’яни та їхні сусіди» 20.37 KB
  Мета: оцінити навчальні досягнення учнів за результатами вивчення тем шляхом проведення гри «Брейн-ринг», підвищити пізнавальну активність шестикласників у вивченні історії стародавнього світу.