8949

Неопозитивизм. Принцип верификации

Доклад

Логика и философия

Неопозитивизм. Принцип верификации. Нео - новый. Третий этап в развитии позитивизма - неопозитивизм начинается с 20-х годов XX в. и продолжается до настоящего времени. Неопозитивизм часто называется на Западе аналитической философией. Неопозитивизм...

Русский

2013-02-20

25.5 KB

15 чел.

Неопозитивизм. Принцип верификации.

Нео - новый.

Третий этап в развитии позитивизма - неопозитивизм начинается с 20-х годов XX в. и продолжается до настоящего времени. Неопозитивизм часто называется на Западе аналитической философией. Неопозитивизм, уходя от решения коренных философских проблем, сосредотачивается на частных логико-методологических исследованиях, на анализе языка науки.

Предметом философии не может быть теория познания, т.к. ее решения заставляют выходить на мировоззренческую проблематику.

Неопозитивизм истолковывал истину как совпадение высказываний с непосредственным опытом человека.

Философия вообще не имеет предмета исследования, т.к. не является содержательной наукой о какой-то реальности, а представляет собой род деятельности, особый способ теоретизирования.

Основную Задачу неопозитивизм видит в анализе логической структуре языка. Терминов и предложений, которые употребляются в научном языке.

Одной ИЗ важных Задач является отделение предложений, которые имеют смысл, от тех которые лишены его с научной точки Зрения, и т.о. очистить науку от бессмысленных предложений. Неопозитивисты различают три типа осмысления предложений:

1. Высказывания об эмпирических фактах (если говорят о фактах и ни о чем более)

2. Предложение, содержащие логические следствия этих высказываний и построенные в соответствии с логическими правилами (могут быть сведены к высказываниями о эмпирических фактах)

3. Предложения логики и математики (не содержат высказывание о фактах, не   дают   нового   Знания   о   мире,   необходимые   для   формального преобразования уже имеющегося Знания).

Задача философии - логический анализ научных высказываний.

Чтобы выяснить имеет ли предложение смысл необходим специальный метод - верификация (от лат. verus - истинный и facio - делаю). Принцип верификации - любое высказывание в науке, практике, философии подлежит опытной проверке на истинность.

Истина - совпадение высказывания с непосредственным опытом человека. Вопрос, ответ на который не может быть проконтролирован, верифицирован в опыте, называется "псевдовопросом".


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69624. Вирішення ЗПР за схемою «дерева рішень» 136.5 KB
  Мета: навчитись складати дерево цілей визначати найбільшу ефективність правильно вибирати рішення відносно дерева цілей. При виконанні індивідуального завдання необхідно: скласти дерево яке охоплює усі можливі варіанти подій; визначити найбільш ефективну послідовність дій...
69625. Визначення вартості достовірної інформації, графік корисності 102 KB
  Мета: набути навиків у проведенні аналізів варіантів рішень та формуванні матриці альтернатив. Задача №1 Завод випускає тонізуючий напій у 40-літрових бочках. Витрати на виробництво одного літра напою складають 70 коп., а продають за 1,3 грн.
69626. Організаційна структура підприємства «Foot-service» 84 KB
  Foot-Service - динамічно розвивається компанія на взуттєвому ринку України, заснована в 2010 році. Основними напрямками компанії є виробництво та оптові продажі взуття. Мета компанії це: виведення на ринок сучасної, комфортної та якісної продукції.
69627. Теорія прийняття рішень в задачах управління та контролю 32 KB
  Торгівельна фірма що продає взуття оптовим покупцям на вітчизняному ринку повинна вирішити яку кількість пар потрібно виготовити щоб задовольнити попит покупців і отримати максимальний прибуток. Закупівельна ціна однієї пари взуття становить 95 якщо партія менша 1000 штук та 90 якщо...
69628. Формування матриці альтернатив, використання класичних критеріїв вибору 48.91 KB
  Мета: набути навиків у проведенні аналізів варіантів рішень та формуванні матриці альтернатив. Завдання Сформувати матрицю рішень відповідно до поставленої задачі. Задача №1 Завод випускає тонізуючий напій у 40-літрових бочках. Витрати на виробництво одного літра напою складають...
69629. МАІ – метод аналізу ієрархій. Метод Сааті 111 KB
  Побудувати дерево ієрархії відповідно до своєї теми, на якому вказати мету, критерії та альтернативи. Визначити експертів, які будуть оцінювати альтернативи за даними критеріями за 9 – ти бальною шкалою. Визначити пріоритети критеріїв, в які входять : компоненти власного вектору...
69630. Інформаційні управляючі системи і технології 485.5 KB
  Мета методичних вказівок – допомогти студентам заочної форми навчання вирішувати задачі прийняття рішень з використанням математико-статистичних моделей та нових інформаційних технологій. Основна форма занять студентів заочної форми навчання – самостійне опрацювання навчального матеріалу...
69631. Теорія прийняття рішень в задачах управління і контролю: Методичні вказівки 633.5 KB
  Вирішення Наносимо фактичні значення на графік який представлено на рисунку 1. Формуємо таблицю 2 за результатами розрахунків суми кожної партії за 4 квартали ковзні середні за 4 квартали і центровані ковзні середні значення стовпці...
69632. МАІ – метод аналізу ієрархій. Метод Сааті 202.5 KB
  Розрядність системи. Система може бути 32–ох та 64–ох розрядною. Звичайно, якщо розрядність більша, тим більше окремих функцій комп’ютера буде доступно для користувача. Тактова частота. Основна одиниця виміру частоти тактів у синхронних колах, що визначає кількість елементарних...