8951

Методология научного познания

Доклад

Логика и философия

Методология научного познания Научное познание - исторически меняющаяся деятельность, которая детерминирована, с одной стороны характером исследуемых объектов, с другой социальными условиями, свойственными каждому исторически определенному этапу раз...

Русский

2013-02-20

343.5 KB

3 чел.

Методология научного познания

Научное познание - исторически меняющаяся деятельность, которая детерминирована, с одной стороны характером исследуемых объектов, с другой социальными условиями, свойственными каждому исторически определенному этапу развития цивилизации.

Два типа познания - эмпирический и теоретический. Основными методами эмпирического

исследования   являются   наблюдения,   реальный   эксперимент,   описание   и   другое.   В теоретическом исследовании применяются методы идеализации - математические модели, метод восхождения от абстрактного к конкретному.

Стиль  мышления - представление о нормах,  объяснения, описания, доказательность, организация знания. Идеалы и описания средневековья отличны от тех, которые характеризуют науку нового времени. В средневековой науке опыт не есть критерий истины. Научная картина мира складывается в результате синтеза знаний, полученных в различных науках, и содержит общие представления о мире.

Философские идеи и принципы обосновывают как идеалы и нормы науки, так и содержательные представления   научной   картины   мира.   Философские   обоснования   науки   не   следует отождествлять с общим массивом философского знания. Философия базируется на всем культурном материале человека. Наука - лишь отдельная область этой культуры. Из большого поля философских проблем (что первично, что вторично), возникающих в культуре каждой исторической эпохи, наука использует в качестве обосновывающих структур лишь некоторые ее принципы.

ОТНОШЕНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Математическая модель - математическая формулировка принципа действия или работы

технического устройства.

Физическая модель - дает описание принципа действия технического объекта и обобщенную схему его устройства.

Техническая модель - уменьшенный вариант реального технического объекта.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7589. Фінансова політика і фінансове право 47.5 KB
  Тема 4 Фінансова політика і фінансове право План Фінансова політика, її сутність, види і значення Фінансова політика суб’єктів господарювання фінансова політика домогосподарств фінансова політика у сфері міжнародних фінансів...
7590. Податки. Податкова система України 153.5 KB
  Тема 5. Податки. Податкова система України Економічна сутність податків: визначення поняття, характеристика функцій Характеристика елементів оподаткування Податкове законодавство України. Принципи оподаткування Загальнодержа...
7591. Бюджет. Бюджетна система 61 KB
  ТЕМА 6. Бюджет. Бюджетна система Питання до лекції Економічна сутність та призначення бюджету, його функції. Склад доходів і видатків бюджету. Бюджетна система України та принципи її побудови. Бюджетний процес: сутність, хар...
7592. Семіотичний характер логіки. 39.5 KB
  Семіотичний характер логіки. Всю множину мов можна поділити на дві підмножини: природні і штучні мови. Природні мови виникають стихійно, в умовах практичної взаємодії між людьми. Вони використовуються насамперед з комунікативною метою як ефективний ...
7593. Логічний аналіз імен 43 KB
  Взагалі всі ознаки в логіці підрозділяються на відмінні і суттєві. Відмінна ознака відрізняє певні предмети від усіх інших. Суттєві ознаки виражають якісну специфіку предмета, його сутність. Кожна суттєва ознака є відмінною але не навпаки. У змісті імені фіксується лише суттєві ознаки.
7594. Операції з іменами 45 KB
  Поділ - це здійснення переходу від одного родового імені до множини родових імен. Це процес виявлення можливий родових імен. Ім'я, обсяг якого підлягає поділу, називається подільним. Видові імена, які отримані в результаті поділу і в яких зафіксовані результати поділу називаються членами поділу. Ознака, за якою обсяг подільного імені поділяється на обсяги видових імен, називається основою поділу
7595. Класична логіка висловлювань 56.5 KB
  Класична логіка висловлювань. Характерні ознаки класичної логіки висловлювань (=пропозиційної логіки) такі: 1) В межах пропозиційної логіки розглядаються лише такі міркування, засновки і висновки яких складаються із дескриптивних висловлювань....
7596. Моделі даних. Загальні поняття 105.5 KB
  Моделі даних Загальні поняття. Термін база данихговорить про те, що йдеться про дані, тобто про інформацію, яка характеризує певний об’єкт, та, що ці дані є базовими, основними. З погляду користувача, який екс...
7597. Проектування БД. Загальні поняття 90 KB
  Проектування БД Структура БД. Одним із найважливіших понять в теорії БД є архітектура і структура БД, які служать основою для розуміння можливостей сучасних СУБД. Розрізняють три рівні архітектури БД: внутрішній рівень найбі...