8953

Философия техники как наука. Техника как философская проблема (И. Кант).

Доклад

Логика и философия

Философия техники как наука. Техника как философская проблема (И. Кант). Философия техники - совокупность различных течений, школ и концепций, рассматриваемых мировоззренческие проблемы развития техники и научно-технического прогресса. Техника больш...

Русский

2013-02-20

26.5 KB

10 чел.

Философия техники как наука.

Техника как философская проблема (И. Кант).

Философия техники - совокупность различных течений, школ и концепций, рассматриваемых мировоззренческие проблемы развития техники и научно-технического прогресса.

Техника большей частью своей истории были связаны с наукой. Люди могли делать и делали устройства, не понимая, как оно работает. Инженеры, провозглашали ориентацию на науку в своей непосредственной практической деятельности. Наука и техника соединились воедино только в 17 веке, но только в 19 веке это объединение приносит свои первые плоды и только в 20 веке наука становится главным источником новых видов техники и технологии.

Если рассматривать отдельно науку и философию техники, то наука состоит из предмета исследования, методики, средства; философия техники, прежде всего, состоит из техники, системного анализа - синтеза, эвристических приемов, интуитивного мышления.

Философия техники опирается на эмпирические данные с целью их обобщения и выработки концепции развития.

Кант утверждал, что нужно дать ответ на следующие философские вопросы:

Что я могу знать?

Этот вопрос касается условий возможности познания. Становится возможным то, что человек достигает знания о мире; знания, которые оказываются верными и надежными и таким образом означают истину;

Что я должен делать?

Если при постановке первого вопроса речь шла о том возможно ли обоснование знания, то теперь речь идет о возможности морального обоснования деятельности (то, что я должен делать является лишь частицей того, что я могу делать);

На что я могу надеяться?

Как в оптимистических, так и в пессимистических утопиях присутствует техника. Идеальное коммунистическое общество по Марксу, в котором каждому будет обеспечение удовлетворение всех потребностей. С другой стороны голоса современных "Касандр" пророчит катастрофу, которая постигнет человечество, благодарность развития техники, а именно бесконтрольное и безудержное использование сырья. Ничем не ограниченные использования энергии, все увеличивающиеся Загрязнение среды в результате человек разрушает экосистему, необходимую для его собственного выживания;

Что такое человек?

Палеонтология связывает становление человека с применением орудий и рассматривает в качестве людей только тех доисторических животных, которые изготовляют орудия и планомерно применяют их. С самого начала именно технику развивали применяя в в борьбе за существование отстаивая себя перед природой с помощью труда;

Что такое окружающий себя мир?

Этот вопрос является вопросом мировоззренческим. Здесь надо разделить, что первично, а что вторично (мастерство или сознание ) и познаваем ли мир.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68216. КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ТРОМБОЦИТІВ ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ ЛЮДИНИ У БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ КРІОЗАХИСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 362.5 KB
  При розробці методів кріоконсервування та довгострокового зберігання тромбоцитів при низьких температурах головна увага дослідників була сконцентрована на виборі кріопротектора і створенні на його основі ефективного кріоконсерванта.
68217. Цукровий діабет 1 типу у дітей і підлітків: особливості перебігу та можливості оптимізації терапії 1.39 MB
  Особливою групою серед хворих на цукровий діабет ЦД 1 типу є діти і підлітки а також пацієнти що хворіють з дитинства через тяжкість гострих ускладнень ранній розвиток судинних і органних уражень які обумовлюють високий ступінь інвалідізації хворих та часті випадки смерті у молодому віці...
68218. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ МІЛІЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 178 KB
  Чинна правова основа фінансування міліції за рахунок коштів Державного бюджету України передбачена в ст. Необхідність реформування міліції приведення її у відповідність до суспільних потреб і можливостей держави визначалася з перших років незалежності України і досить широко декларувалася.
68219. ПІДГОТОВКА АСПІРАНТІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 170.5 KB
  Нові пріоритети та соціокультурні цінності, що зумовлюють необхідність інноватизації змісту, засобів, форм і методів підготовки аспірантів як майбутніх наукових і науково-педагогічних кадрів сучасної вітчизняної вищої школи, спрямованої на успішну інтеграцію в єдиний європейський науково-освітній простір...
68220. Конституційні гарантії особистої безпеки в Україні 153.5 KB
  На її основі ООН було підготовлено і 1966 року відкрито для підписання та ратифікації Міжнародний пакт про економічні соціальні та культурні права а також Міжнародний пакт про громадянські та політичні права які Україна ратифікувала 1973 року.
68221. ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 278 KB
  Насамперед це підвищення ефективності функціонування на основі зниження собівартості продукції. Важливого значення набуває проведення функціонального аналізу тенденцій розвитку птахівництва за допомогою якого можна було б виявити резерви збільшення обсягів виробництва продукції й отримання...
68222. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ (ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) 179.5 KB
  Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена значимістю соціальної політики для повноцінного функціонування суспільства загалом його політичної економічної гуманітарної складових для розвитку громадянського суспільства й політичної системи.
68223. ОСОБЛИВОСТІ Я-КОНЦЕПЦІЇ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ З ВИСОКИМ РІВНЕМ НЕВРОТИЧНОСТІ 430 KB
  Соціально-психологічні умови в Україні та й в багатьох інших державах світу в останні роки стають все більш нестабільними, кризовими, породжують довготривалі внутрішні конфлікти, емоційну напругу, тривогу, що сприяє наростанню невротизації населення.
68224. Технології білково-вуглеводного концентрату і соусів з чорноморських мідій 685.5 KB
  Однією з найважливіших проблем суспільства є мінімізація негативного впливу довкілля на людину, що супроводжується зниженням резистентності до інфекції, виснаженням стрес-лімітованої антиоксидантної системи організму, збільшенням частки захворювань щитовидної залози...