89535

Лингвистические особенности научного стиля

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Словарный состав научного стиля речи резко отличается от других наличием терминов. В качестве терминов употребляются не только заимствованные слова как например вектор интеграл диссоциация гидролиз и др. Много терминов в основе которых лежат русские корни например в геологии горном деле: залежь жила сжатие изгиб растяжение прочность кровля или крыша слоя подошва слоя. Образование терминов идёт по пути развития многозначности слов.

Русский

2015-05-12

28.65 KB

0 чел.

Лингвистические особенности научного стиля.

Это морфология, синтаксис, лексика, словообразование. Наиболее существенным для языка науки является лексика. Словарный состав научного стиля речи резко отличается от других наличием терминов. Под термином понимается слово, словосочетание или аббревиатура, выражающие определённое научное понятие в данной системе терминологии и науки. К терминам предъявляются особые требования. Термин должен быть однозначен и стилистически направлен. Собственно термин – это условный и условленный знак науки.

В качестве терминов употребляются не только заимствованные слова, как например, вектор, интеграл, диссоциация, гидролиз и др. Много терминов, в основе которых лежат русские корни, например, в геологии, горном деле: залежь, жила, сжатие, изгиб, растяжение, прочность, кровля (или крыша) слоя, подошва слоя. Два последних примера (крыша, подошва слоя) показывают, как происходит терминирование слов литературного языка. Ресурсы даже самого языка ограничены. Язык оказывается вынужденным разносить бесчисленное множество вновь возникающих научных понятий по готовым языковым единицам. Образование терминов идёт по пути развития многозначности слов. Например: земная кора, пустая порода, открытый способ разработки полезных ископаемых.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23239. Ільєнков, Евальд Васильович 146.5 KB
  І ось учорашній оптиміст стає похмурим нитиком – песимістом якого вже ніщо не радує і ніщо не веселить не дивлячись на його паспортну молодість здоровий шлунок і міцні зуби. Якщо ми недвозначно беремо висвітлену таким чином наукову присутність у своє володіння то маємо сказати: Те на що спрямоване наше світовідношення є саме суще – і більше ніщо. Те чим керується вся наша установка є саме суще – і крім нього ніщо. Те з чим працює дослідження що втручається у світ є саме суще – і ніщо понад того.
23240. Сковорода, Григорій Савич 152.5 KB
  Навпаки саме при падінні аристократичних оцінок людської совісті поступово нав'язується весь цей контраст €œегоїстичного€ і €œнеегоїстичного€ – цей по моїй термінології стадний інстинкт котрий дістав тоді розповсюдження. Поняття €œдобро€ він вважає по суті рівним поняттю €œкорисний€ €œдоцільний€ так що в думках €œдобро€ і €œзло€ людство ніби то підсумовує і санкціонує саме незабуті і незабутні пізнання про корисне – доцільне і шкідливе – недоцільне. Добро згідно цієї теорії – те що споконвіку виявилося корисним тому воно...
23241. Кримський, Сергій Борисович. ФІЛОСОФІЯ - АВАНТЮРА ДУХУ ЧИ ЛІТУРГІЯ СМИСЛУ 192.5 KB
  Кримський розробляє принципи трансформації знання прийоми інтерпретації принципи узагальненої раціональності та розуміння принципи духовності розвиває неоплатонічну концепцію вилучення архетипових структур буття розуму та культури; виділяє архетипи української культури. ФІЛОСОФІЯ АВАНТЮРА ДУХУ ЧИ ЛІТУРГІЯ СМИСЛУ Видатний мислитель пізньоантичної епохи Плотін стверджуючи прилученність мудрості до центральних зон смислотворчості буття та людини проголошував що філософія є найголовнішим у житті. Вона є єдиним засобом поставити людину...
23242. Фоєрбах, Людвіг. РАГМЕНТИ ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЄЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ БІОГРАФІЇ 85.5 KB
  Головним завданням своєї філософії Фоєрбах вважав відповідь на питання – якою є справжня природа людини як визначити її шлях до щастя Для розкриття природи людини застосовує поняття любові. Подальший прогрес людства Фоєрбах вбачав в утвердженні нової філософії – релігії що культивуватиме любов людини до людини як до Бога. Але чи не слід би саму релігію зрозуміти у більш загальному смислі А порозуміння з філософією чи не повинно полягати лише у визнанні та виправданні певних вчень Чи немає якогось іншого виду порозуміння ________ Яке ж...