89537

Официально – деловой стиль. Специфические особенности и разновидности официально – делового стиля

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Специфические особенности и разновидности официально делового стиля. Официально деловой стиль это один из функциональных стилей литературного языка обслуживающий сферу письменных официально деловых отношений. Подразделяется на две разновидности два подстиля: официально документальный и обиходно деловой.

Русский

2015-05-12

31.49 KB

0 чел.

Официально – деловой стиль. Специфические особенности и разновидности официально – делового стиля.

Официально – деловой стиль – это один из функциональных стилей литературного языка, обслуживающий сферу письменных официально – деловых отношений. Это стиль документов: государственных актов, юридических норм, постановлений, инструкций, частных деловых бумаг. Характер деловых текстов обусловливает высокий уровень.

Подразделяется на две разновидности, два подстиля: официально – документальный и обиходно – деловой.

Особенности делового – стиля:

Язык дипломатии имеет свою систему терминов, насыщенную международными терминами (коммюнике, атташе, дуайен); в нём употребляются этикетные слова (король, королева, принц, шахиншах, Его Величество, Его Превосходительство); синтаксис языка дипломатии характеризуется длинными предложениями, развёрнутыми периодами с разветвлённой союзной связью, с причастными оборотами. Инфинитивными конструкциями, вводными и обособленными выражениями. Язык знаков – это официальный язык, язык государственной власти, на котором она говорит с населением. Он требует точности выражения мысли. Обобщённости выражения. Полного отсутствия индивидуализации речи, стандартности изложения. Служебная переписка характеризуется в первую очередь высокой стандартизированностью. Существования моделей и их речевых вариантов, т.е. стандартов, значительно облегчает составление деловых писем. Деловые письма именно составляются, а не пишутся. Краткость и точность – также необходимые атрибуты деловых писем. Коротко и ясно следует писать и деловые бумаги (заявления, автобиографию, расписку) они составляются по определённой форме.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

50211. Визначення довжини світлової хвилі за допомогою біпризми Френеля 459 KB
  2 Прилади і матеріали Біпризма Френеля джерело світла лампочка розжарювання розсувна щілина оптичний мікроскоп вертикальна масштабна шкала лінійка світлофільтри Опис установки Для пояснення методу отримання інтерференційної картини за допомогою біпризми Френеля необхідно використати оптичну схему яка наведена на рис. 1 1 джерело світла із змінними світлофільтрами; 2 конденсорна лінза; 3 розсувна щілина; 4 біпризма Френеля; 5 оптичний мікроскоп. Увімкнути джерело світла 1 в мережу 220 В.
50212. Вивчення особливостей коливальної системи ультразвукових верстатів і визначення змін швидкості робочої подачі інструмента при прошиванні отвору 139.5 KB
  Перетворювача електричних коливань у механічні; Концентратора трансформатора пружних коливань який збільшує амплітуду коливань перетворювача та погоджує параметри перетворювача та навантаження; Виконують роль ланок резонансної довжини при пере дачі коливань від перетворювача інструмента та в робочу зону. Амплітуда коливань торця перетворювача звичайно не більше за 5.
50213. Дослідження властивостей напівпровідників методом ефекту Холла 75 KB
  Схема вимірювання питомого опору зразка і холлівської різниці потенціалів зображена на рис. досліджуваний зразок; 1 зонд для вимірювання холлівської напруги; 2 зонд для вимірювання питомого опору. Зразки на яких проводяться вимірювання мають форму паралелепіпеда і закріплені на спеціальному держаку. Зонди для вимірювання питомого опору та холлівської напруги припаюють до зразка припоєм підібраним так щоб зменшити перехідний опір.
50215. Визначення радіуса кривизни лінзи допомогою кілець Ньютона 235 KB
  1 вміти описати утворення інтерференційних смуг однакової товщини та кілець Ньютона 2.5 Прилади і матеріали Мікроскоп плоскоопукла лінза великого радіуса кривизни плоскопаралельна пластинка освітлювач з блоком живлення світлофільтри Теоретичні відомості та опис установки Оптична схема для спостереження кілець Ньютона у відбитому світлі в даній лабораторній роботі наведена на рис. Якщо визначити експериментально радіуси темних го і го кілець Ньютона то із співвідношень 2.
50216. Проблеми та шляхи розвитку міжнародного ринку інформаційних технологій 557.5 KB
  Дослідження сутності міжнародного ринку інформаційних технологій та його ролі в світовій економіці; класифікація обʼєктів ринку інформаційних технологій; аналіз розвитку міжнародного ринку інформаційних технологій; знаходження механізму регулювання світового ринку інформаційних технологій; відображення напрямків розвитку міжнародного ринку інформаційних технологій.
50217. КЕРУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ЛАЗЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ УСТАНОВКИ. ККД ЛАЗЕРА 702 KB
  ККД ЛАЗЕРА Ціль роботи: вивчити склад і пристрій електричної частини лазерної технологічної установки ЛТУ; ознайомитися з етапами перетворення енергії в лазерних установках і з методами виміру енергетичних параметрів лазерного випромінювання; зняти енергетичну характеристику ЛТУ залежно від параметрів схеми накачування; визначити ККД лазера при різних режимах його роботи. Устаткування й прилади Лазерна технологічна установка Квант16 ; вимірювальник енергії ИКГ1М; лазер газовий ЛГ105.1: індуктивноємнісний перетворювач...
50218. Развитие околоносовых пазух ребенка, связь со становлением зубной дуги. Причины воспалительных изменений околоносовых пазух и возможность внутричерепных осложнений 15.54 KB
  Околоносовые пазухи у новорожденных недоразвиты и формируются в процессе развития лицевых костей и роста ребенка. При рождении у ребенка имеются две околоносовые пазухи: достаточно хорошо развитая решетчатая и рудиментарная
50219. ИЗУЧЕНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ В КОЛЕБАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ С ПОМОЩЬЮ ОСЦИЛЛОГРАФА 242 KB
  Цель работы: Изучение с помощью электронного осциллографа электромагнитных колебаний возникающих в колебательном контуре содержащем индуктивность емкость и активное сопротивление; изучение условий возникновения затухающих колебаний в контуре; расчет основных...