89538

Письменная деловая речь, её основные жанры. Требования к деловой речи

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Требования к деловой речи. Жанры письменной деловой речи: 1. Требования к деловой речи. Особенности каждой формы деловой коммуникации включают в себя критерии: цель проведения зачем; контингент участников кто с кем для кого; регламенткак долго; коммуникативные средства реализации намерений как; организация пространственной среды где; ожидаемый результат какой что на выходе.

Русский

2015-05-12

32.62 KB

4 чел.

Письменная деловая речь, её основные жанры. Требования к деловой

речи.

Жанры письменной деловой речи:

1. Договор – это документ закрепляющий правовые отношения юридических лиц (контрагентов) или физического лица с юридическим лицом.

2. Приказ - правовой акт, издаваемый руководителем органа управления для решения задач по деятельности предприятия и по личному составу.

3. Постановление – постановлением является заключительная часть протокола заседания коллегиального органа.

4. Докладная и служебная записки используются для решения внутренних вопросов.

5. Деловые письма – официальная корреспонденция различных типов, которая направлена от имени одной организации, учреждению.

6. Регламентированные письма составляются по определённому образцу (это касается не только стандартных аспектов содержания, но и формата бумаги, состава реквизитов).

7. Нерегламентированные письма представляют собой авторский текст, реализующийся в виде формально – логического или этикетного текста.

Требования к деловой речи.

Особенности каждой формы деловой коммуникации включают в себя критерии:

- цель проведения (зачем?);

- контингент участников (кто? с кем? для кого?);

- регламент(как долго?);

- коммуникативные средства реализации намерений (как?);

- организация пространственной среды (где?);

- ожидаемый результат (какой? что на выходе?).

Ситуационный контакт включает следующие элементы:

обращение;

запрос (вопрос, затребование информации или описание ситуации);

ответ (представление информации или описание ситуации);

согласование действий (взаимодействие);

ожидаемый результат (совместные акции, договорённости, решения).

Особое внимание следует уделить отработке хода беседы:

продумать вопросы, которые необходимо задать собеседнику;

определить желаемый конечный результат;

установить регламент и место проведения беседы;

определить её стратегию и тактику.

Структура деловой беседы:

Деловая беседа состоит из пяти фаз:

начало беседы;

передача информации;

аргументирование;

опровержение доводов собеседника;

принятие решений.

Факторы, позволяющие деловой беседе пройти успешно:

 профессиональные знания;

ясность;

наглядность;

постоянная направленность;

ритм;

повторение;

элемент внезапности;

«насыщенность»;

рамки передачи информации;

юмор и ирония.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73916. Економічна глобалізація 54.5 KB
  Ініціали інституціоналізацію про формування системи глобального регулювання яка буде наділеною відповідним обсягом повноважень та легітимністю. Другий шлях – глобальне співробітництво за якого розв‘язання глобальних проблем буде виконуватися не шляхом нав‘язування окремими акторами підходів а шляхом конструктивного і втілюваного в життя діалогу всіх зацікавлених сил. Далі буде логічно виведено розмірковування і про інші проекти. Але зрозуміло що таким чином будуть зачіплятися інтереси якоїсь із національних держав світу адже така...
73917. Феномен глобалізації та процеси глобальних політичних змін: основні концепції та методологічні підходи 44 KB
  Блінова частина якої до якої і пишеться коментар має назву Феномен глобалізації та процеси глобальних політичних змін: основні концепції та методологічні підходи. Фактично прочитавши більшість джерел до семінару №2 у мене склалися деякі погляди на розглядувані речі звісно пов‘язані із процесом глобалізації чи то антиглобалізації які вмістити до якогось конкретного джерела виявилося дуже складним. З одного боку наявність численної кількості визначень може йти на користь вивченню глобалізації адже ця численність є прямим фактом...
73918. Кінець світу, який ми знаємо 98 KB
  Вотерса Кінець світу який ми знаємо. Від цього залежить і мислення людей яке радше ґрунтуватиметься на припущенні гетерогенності світу сильної несхожості усіх його частин а не на припущенні про одну світову сім‘ю. Останнє матиме вплив і на дії людей в усіх кінцях світу які ряснітимуть розмаїтістю. Країни обиралися за таким критеріями: Британія – як дуже впливовий член ЄС і як одна з передових країн світу; Україна – порівняння світової ситуації із справа в нашому суспільстві; США – одна з провідних і найвпливовіших країн світу; Індія –...
73920. Підприємець – не обов’язково лідер 196.5 KB
  Вже минуло більш як два з половиною століття з тих часів, як економісти та соціологи почали систематично розглядати діяльність підприємців, але й досі не існує єдиного загальноприйнятого визначення підприємця. Тож чи дивно, що науковці не накреслили і загальноприйнятого образу підприємця.
73921. Гроші – це лише символ, реальна вартість полягає у виробленому товарі 60 KB
  Вартість грошей як товару. Відносна вартість трансакційних грошей. Вартість грошей що нагромаджуються. Подруге критично проанілізувати в чому полягає реальна вартість грошей і якщо у виробленому товарі то чому саме так.
73923. The critique of modern democracy. Alternatives: participatory approach 44 KB
  In modern world we can often here such an expression as “democratical processes”. In general it is used with undoubted positive illumination, promoted like panacea in the field of political organization of the society.
73924. Вартість та оптимізація структури капіталу 111.5 KB
  Капітал є однією з фундаментальних економічних категорій, сутність якої наукова думка досліджує протягом багатьох століть. Серед основних харектеристик, які формують економічну сутність капіталу, слід виділити...