89541

Композиционно – логическая структура публичного выступления

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Важно чтобы материал работал на главную идею речи соответствовал намерениям оратора помогал добиться своей цели. Задачи заключения: суммировать сказанное; повысить интерес к предмету речи; подчеркнуть значение сказанного; поставить задачи. В конце речи могут кратко повторяться её основные тезисы ещё раз подчёркиваться главная мысль и важность для слушателей разработанной темы могут использоваться дополнительные сильные аргументы чтобы повысить убедительность речи и оставить хорошее впечатление об ораторе. Завершение речи тоже должно быть...

Русский

2015-05-12

32.82 KB

1 чел.

Композиционно – логическая структура публичного выступления.

Публичное выступление представляет собой процесс передачи информации, основная цель которого – убедить слушателей в правильности тех или иных положений.

Основная часть – главная композиционная часть публичного выступления, в которой излагается основной материал, последовательно разъясняются выдвинутые предложения, доказывается их правильность, приводятся необходимые промежуточные выводы. Задачи основной части: последовательно разъяснять выдвинутые положения; доказать их правильность; подвести слушателей к необходимым выводам. В главной части реализуется логическая последовательность и стройность изложения материала.

Задача оратора – умело расположить все композиционные моменты, чтобы своим выступлением оказать желаемое воздействие на аудиторию. Важно, чтобы материал работал на главную идею речи, соответствовал намерениям оратора, помогал добиться своей цели. Для большей убедительности необходимо использовать в доказательстве не менее трёх аргументов.

Заключение – важная композиционная часть публичного выступления, где подводятся итоги, формулируются выводы по основному вопросу, проблеме выступления, намечаются пути дальнейшей деятельности.

Задачи заключения: суммировать сказанное; повысить интерес к предмету речи; подчеркнуть значение сказанного; поставить задачи.

В конце речи могут кратко повторяться её основные тезисы, ещё раз подчёркиваться главная мысль и важность для слушателей разработанной темы, могут использоваться дополнительные сильные аргументы, чтобы повысить убедительность речи и оставить хорошее впечатление об ораторе.

Варианты допустимых концовок: цитата; призыв к действию; крылатое выражение; иллюстрация; комплимент аудитории; благодарность за внимание. Завершение речи тоже должно быть продумано. Заключение – это итог, здесь необходимо закрепить и усилить впечатление, побудить к действию, обобщить сказанное, высказать пожелания, утвердить тезис в доступной форме.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65277. Підвищення зносостійкості деталей наплавленням економолегованого титановмісного залізовуглецевого сплаву 609.5 KB
  Створення абразивостійкого сплаву шляхом застосування такої технології та компонентів які разом з ефективністю надання необхідних властивостей матеріалу не призводили б до суттєвого підвищення вартості є актуальною задачею.
65278. Математичне моделювання гідродинаміки двофазового потоку в умовах безперервного віброекстрагування 16.53 MB
  Розроблення нової високоефективної екстракційної апаратури на основі використання низькочастотних механічних коливань в повній мірі віддзеркалює один із основних актуальних напрямів удосконалення виробничої бази переробних галузей промисловості.
65279. ТЕХНОЛОГІЯ БІСКВІТНИХ І ПІСОЧНИХ ВИРОБІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 2.2 MB
  Зниження якості життя окремої людини та індексу здоров'я нації в цілому при значному порушенні харчового статусу населення обумовлює необхідність створення функціональних продуктів харчування. Здоров'я населення на 70% залежить від способу життя, найважливішим чинником якого є харчування.
65280. Метод визначення втомного пошкодження обшивки фюзеляжу при ресурсних випробуваннях літака з використанням фрактальних моделей деформаційного рельєфу 14.58 MB
  Одним з інструментальних методів діагностики втомного пошкодження авіаційних конструкцій виготовлених з плакованих алюмінієвих сплавів є неруйнівний комп’ютеризований оптичний метод який базується на визначенні параметру...
65281. Оптимізація азотного живлення інтенсивних насаджень груші на вегетативних підщепах в зрошуваних умовах півдня України 326 KB
  Мета оптимізація азотного живлення інтенсивних насаджень груші при зрошенні за рахунок покращення поживного режиму чорнозему південного шляхом установлення оптимальних доз строків та способів внесення азотних добрив для ефективнішого використання азоту рослинами підвищення врожаю...
65282. Удосконалення електрогідравлічних установок з ємнісними накопичувачами енергії для забезпечення їх багатофункціональності 200.5 KB
  Метою досліджень є створення енергетичних установок і комплексів для здійснення електрогідравлічних процесів, що забезпечують ефективну та високопродуктивну роботу в різних галузях промисловості.
65283. Наукові основи об’єктивного цифрового визначення та стабілізації параметрів технологічних процесів рулонних друкарських машин 413.5 KB
  Науково-технічні розробки останнього десятиліття розширили теоретичні і прикладні аспекти способів друкування книжково-журнальної, рекламної та етикетко-пакувальної продукції. Але, не дивлячись на прогрес у проектуванні...
65285. НАУКОВІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНО ОЩАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ РІДКИХ ДОБРИВ ТА ХІМЗАХИСТУ РОСЛИН 1.5 MB
  Стосовно ґрунтових препаратів таким методом є стрічкове внутрішньоґрунтове внесення. Таким чином розробка екологічно ощадних технологій і технічних засобів для внесення рідких добрив та хімзахисту рослин є актуальною науковоприкладною проблемою...