89546

Языковая норма. Виды языковой нормы

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Виды языковой нормы. Виды языковой нормы. Лексические нормы правильность выбора слова и уместность применения его в общественном значении и в общепринятых сочетаниях. Акцентные нормы правильность постановки ударения что является важным признаком грамотной литературной речи.

Русский

2015-05-12

28.44 KB

0 чел.

Языковая норма. Виды языковой нормы.

Языковая норма – совокупность правил, упорядочивающих употребление языковых средств в речи.

Виды языковой нормы:

1. Лексические нормы – правильность выбора слова и уместность применения его в общественном значении и в общепринятых сочетаниях.

2. Акцентные нормы – правильность постановки ударения, что является важным признаком грамотной, литературной речи.

3. Орфоэпические нормы – правильность произношения слов.

4. Орфографические нормы – это официально установленные правила, закрепляющие единообразие передачи речи на письме.

5. Морфологические нормы - это правила словоизменения и словообразования, определение родовой принадлежности и слова, установленные функциональной специализации вариантных словоформ. 6. Синтаксические нормы – правильность построения грамматических конструкций и соблюдение форм согласования членов предложения.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2374. Початок громадівського руху наприкінці 50-х – у 60-ті роки XIX ст. 37 KB
  Мета: проаналізувати діяльність громадівців, визначати історичне значення діяльності В. Антоновича і роль журналу Основа у зростанні національної свідомості та національно-визвольного руху в Україні, дослідити негативний вплив на розвиток української культури Валуєвського циркуляру.
2375. Суспільно-політичний розвиток західноукраїнських земель у 50-60-х роках XIX ст. 33 KB
  Мета: дослідити причини й особливості пожвавлення суспільно-політичного руху після революції 1848-1849 рр.; довести реакційну діяльність течії москвофілів, з’ясувати причини зародження національної течії в суспільному русі на західноукраїнських землях, прослідкувати спільне в завданнях та діяльності народовців Галичини, Буковини й Закарпаття.
2376. Суспільно-політичний рух у 70-90-х роках XIX ст. 40 KB
  Мета: проаналізувати основні складові суспільно-політичного руху в 70-90-х роках XIX ст. в Україні, на прикладах видатних діячів суспільно-політичного життя України другої половини XIX ст. показати роль особи в історії, дослідити вплив Емського указу на розвиток української культури.
2377. Діяльність галицьких народовців у другій половині 70-90-х роках XIX ст. 36.5 KB
  Мета: проаналізувати діяльність народовців у Галичині, Буковині, Закарпатті у 70-90-х роках XIX ст., визначити основні напрямки роботи Наукового товариства імені Т. Шевченка.
2378. Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині 70-90-х роках XIX ст. 47.5 KB
  Мета: проаналізувати складові піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині 70-90-х роках XIX ст., довести важливість значення проголошення ідей політичної незалежності України.
2379. Освіта України другої половини XIX ст. 34 KB
  Мета: виявити загальні закономірності та особливості розвитку культури в Україні в другій половині XIX ст., проаналізувати стан розвитку освіти.
2380. Наука України другої половини XIX ст. 24.49 KB
  Мета: проаналізувати стан розвитку науки, розкрити внесок М. Грушевського у розвиток української науки.
2381. Розвиток літератури, драматургії, архітектури, живопису і музики в Україні в другій половині XIX ст. 29.06 KB
  Мета: проаналізувати стан розвитку літератури, драматургії, архітектури, живопису, музики в Україні в другій половині XIX ст.
2382. Розвиток культури України в другій половині XIX ст. 37.5 KB
  Мета: розвивати вміння здобувати знання на основі самостійного вивчення історичної літератури, вміння конспектувати, рецензувати, розвивати діалогічне мислення, вміння критичного зіставлення джерел.