8955

Связь законов диалектики с законами развития техники

Доклад

Логика и философия

Связь законов диалектики с законами развития техники. Существует три основных закона развития техники: 1. Закон прогрессивной эволюции техники: действие этого закона аналогично действию закона естественного отбора в живой природе. 2. Закон скачкообр...

Русский

2013-02-20

26.5 KB

7 чел.

Связь законов диалектики с законами развития техники.

Существует три основных закона развития техники:

1. Закон прогрессивной эволюции техники: действие этого закона аналогично действию закона естественного отбора в живой природе.

2. Закон скачкообразного развития техники: этот закон отражает революционные изменения, происходящие в процессе развития техники или отдельных ее классов.

3. Закон соответствия между функцией и структурой.

Параллельно законам развития техники существуют три закона диалектики, которые согласуются с ними.

Гегель дал диалектический анализ всех важных категорий философии и сформулировал 3 основных закона диалектики:

1. Закон перехода количества в качество: описывает механизм развития. Качество характеризует предмет в узком, это внутреннее определение предмета. Качество любого предмета определяется через его свойства. Число свойств каждого предмета может стремиться к бесконечности. Количество - внешняя для бытия определенность. Скачек - это общая форма перехода из одного качественного состояния к другому. Скачек означает -старого качества уже нет, а нового еще нет. Скачек - это состояния борьбы нового со старым. Отмирание прежних качеств происходит с заменой их на новые качественные состояния.

2. Закон взаимного проникновения противоположностей (единство и борьба противоположностей): противоположность - категория, отражающая отношение таких сторон объектов, как их отношение друг с другом, которые коренным образом отличаются друг от друга. Противоречие - процесс взаимного проникновения и взаимоотрицания противоположностей. Противоположности в любой форме одинаково находятся в состоянии непрерывного движения. Каждый предмет изначально существует, как описание ο себе в котором содержатся определенные различия, которые превращаются в противоположности.

3. Закон «отрицание отрицания»: всякое отрицание уничтожение старого качества новым - переход из одного качественного состояния в другое. Отрицание не просто уничтожает старое качество новым, но   и обладает диалектической природой, содержит три характерных момента:

- преодоление старого;

- прирост в развитии; утверждение нового.

Отрицание отрицания означает утверждение, тезис; отрицание отрицания

есть снятие противоположностей.

В развитии осуществляется повторение прошлого, но на принципиально

другом уровне. Поступательность и повторяемость создает цикличность

развитию и придает ему спиралевидную форму.

Диалектический метод Гейгеля включает в себя такие принципы, как восхождение от абстрактного к конкретному, и соответствию исторического и логического.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24579. Перевірка правильності складання звіту про фінансові результати 25 KB
  Етапи перевірки фінансової звітності: 1 перевірка правильності заповнення адресної частини; 2 визначення виду діяльності підприємства необхідне для правильного розмежування доходів і витрат підприємства за основною та іншою діяльністю; 3 перевірка правильності заповнення звітності за формою: наявність усіх передбачених показників відсутність підчисток і виправлень; 4 логічний аналіз показників звітності з метою визначення ділянок у звітності з найінформаційнішим ризиком тобто тих де найвірогідніша можливість виявлення шахрайства чи...
24580. Загальній огляд фінансової звітності підприємства 30 KB
  Загальній огляд фінансової звітності підприємства. Фінансова звітність подається органам до сфери управління яких належать підприємства трудовим колективам на їх вимогу власникам засновникам відповідно до установчих документів а також згідно із законодавством іншим органам та користувачам зокрема органам державної статистики; щодо використання бюджетних асигнувань одержаних із місцевих бюджетів відповідно фінансовим відділам райдержадміністрацій міськвиконкомів та фінансовим управлінням обласних. Аудитору слід пам'ятати що...
24581. Методика проведення загального аудиту 33 KB
  Методичні прийоми проведення аудиторської перевірки До їх складу відносять: фактичну перевірку підтвердження документальну перевірку спостереження обстеження опитування перевірку механічної точності аналітичні тести сканування обстеження спеціальну перевірку та зустрічну перевірку див. Під фактичною перевіркою слід розуміти перевірку кількісного і якісного стану об'єктів який встановлюється шляхом обстеження огляду обмірювання перерахунку зважування лабораторного аналізу та інших способів перевірки фактичного стану активів....
24582. Документування аудиторських послуг 26.5 KB
  Документальне оформлення аудиторської перевірки складається з двох видів документації робочої та підсумкової. Аудитор зобов'язаний вести документацію зі справ які стосуються прийнятих рішень за результатами проведеної аудиторської перевірки і які в свою чергу будуть покладені в основу аудиторського висновку. Суть робочої документації Робоча документація це записи за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури перевірки тести отриману інформацію і відповідні висновки які робляться під час проведення аудиторської перевірки....
24583. Договір на проведення аудиту 32 KB
  Договір на проведення аудиту. Порядок укладання договору Після обміну листами між аудитором та його клієнтом укладається договір на проведення аудиту. Договір на проведення аудиту є основним документом який засвідчує факт досягнення домовленості між замовником та виконавцем про проведення аудиторської перевірки він документально стверджує що сторони дійшли згоди з усіх моментів обумовлених у договорі. Договір на проведення аудиту має суттєві відмінності від інших договорів які використовуються в підприємництві.
24584. Клієнти аудиторських фірм (аудиторів), процедури їх вибору то погодження 29 KB
  За організаційноправовими формами клієнтів поділяють на підприємства установи організації об'єднання фонди громадян які самостійно провадять підприємницьку діяльність. Крім цих форм законодавством окремо виділяються господарські товариства підприємства установи й організації створені на засадах угоди між юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна для провадження підприємницької діяльності. За формами власності споживачів аудиторських послуг поділяють на: ♦ індивідуальні підприємства засновані тільки на особистій...
24585. Поняття і види аудиторських послуг 39 KB
  Аудиторські організації та підприємціаудитори які провадять свою діяльність одноосібно можуть проводити аудит і надавати супутні аудиту послуги. Уся інша робота аудитора це супутні аудиту послуги. Поряд із проведенням аудиту Національні стандарти передбачають супутні аудиту послуги: оглядову перевірку операційну перевірку та компіляцію трансформацію обліку. Аудиторські послуги як правило не атестовані тобто не потребують подання аудиторського висновку та формальної звітності аудитора на адресу клієнта.
24586. Планування конкретної аудиторської перевірки 34.5 KB
  Вимоги та рекомендації щодо планування аудиту визначені МСА 300 Планування згідно з яким аудитори й аудиторські фірми України мають право самостійно визначати форми і методи аудиту на підставі чинного законодавства наявних норм і стандартів умов договору із замовником професійних знань та досвіду. Мета планування Метою планування аудиту є концентрація уваги аудитора на найважливіших напрямах аудиту виявленні проблем які слід перевірити якнайдетальніше. Документальне оформлення Характер планування залежить від організаційної форми...
24587. Планування аудиторської діяльності 30 KB
  Планування аудиторської діяльності. Обов'язковою умовою успішної діяльності будьякого підприємства є планування. Нормативна база з аудиту МСА 300 Планування регламентує лише порядок планування аудиторської перевірки визначає порядок підготовки загального плану і розроблення програми проведення аудиту і не визначає порядок планування аудиторської діяльності. У літературі з аудиту питання планування аудиторської діяльності також майже не висвітлювалось.