89643

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СВЕТА

Доклад

Биология и генетика

Энергетическая освещенность – это поток излучения, падающий на единицу площади облучаемой поверхности. Следовательно, энергетическая яркость является характеристикой источника излучения, а энергетическая освещенность характеризует облучаемую поверхность.

Русский

2015-05-13

75.01 KB

3 чел.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

И СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СВЕТА

Кривая видности фотопического зрения позволяет осуществить приведение физических величин, характеризующих световую энергию, к, так называемым, светотехническим величинам, которые выражают ее оценку с учетом особенностей зрительного восприятия человека. Две группы названных параметром сведем в таблицу:

N

Энергетические параметры света

N

Психологические параметры

1

Поток излучения (лучистый поток)

[Вт]

1

Световой поток , [Люммен]

телесный угол в который распространяется свет. , ср- стерадиан.

2

Энергетическая сила света [Вт/ср] – сила излучения.

2

Сила света I [кд]

3

Энергетическая яркость [Вт/ср]

3

Яркость [кд/]

4

Энергетическая освещенность (облученность) [Вт/]

4

Освещенность [люкс (лк)]=[лм/]

Основным техническим параметром света служит поток излучения – это энергия квантов света, излучаемая в единицу времени.

Энергетическая сила света представляет собой поток излучения, приходящийся на единицу телесного угла в данном направлении.

Под энергетической яркостью понимают энергетическую силу света, отнесенную к единице площади проекции поверхности излучающего тела на направление, перпендикулярное распределению света.

Энергетическая освещенность – это поток излучения, падающий на единицу площади облучаемой поверхности. Следовательно, энергетическая яркость является характеристикой источника излучения, а энергетическая освещенность характеризует облучаемую поверхность.

За основную светотехническую величину принята сила света. Ее размерность – [кд] Значение [кд] принимают таким, что яркость полного излучения при температуре затвердевания Pt (2042 К или С) равна 60 kд/. Применявшаяся ранее международная свеча составляет 1,005 kд. Производными параметрами от силы света являются яркость и световой поток. Единицей яркости служит kд/, то есть, одна kд/ характеризует яркость источника каждого излучающей поверхности, которая имеет в данном направлении силу света = 1 kд. В медицине широко используются и внесистемные единицы яркости света: нит, стильб (сб), апостильб (апб), ламберд (Лб).

; ;

Яркость снега в солнечный день достигает примерно kд/, а яркость земляного грунта беззвездной ночью – примерно kд/.

Световой поток определяется произведением силы света на телесный угол, в который он распределяется.

Производной величиной от светового потока является освещенность, представляющая собой световой поток, приходящийся на единицу облучаемой поверхности. Соотношение между яркостью объекта и освещенностью выражается формулой:

– коэффициент отражения света;

В – яркость;

E – освещенность.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64912. МЕТАФОРА І МЕТОНІМІЯ ЯК ЧИННИКИ ТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 180.5 KB
  Актуальність дослідження зумовлена: 1 відсутністю в українському мовознавстві монографічних досліджень метафори й метонімії як чинників творення та розвитку сучасних українських технічних термінів; 2 потребою виявити та схарактеризувати семантичні процеси в сучасній технічній термінології української мови...
64913. Мікроплазмове напилення з використанням дротових матеріалів 1.85 MB
  Таким чином створення способу МПН з використанням дроту що забезпечує можливість уникнути зазначених недоліків є актуальним і являє собою наступний етап розвитку цієї технології. Технологічний процес розпилення дроту плазмовим струменем з метою отримання сфероідізованих порошків металу почав...
64914. Сухі будівельні суміші та жаро-корозійностійкі мурувальні розчини на їх основі 1.94 MB
  Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі: визначити ефективність використання ШЛЦ в розчинах за критеріями стійкості в умовах сумісного впливу високої температури та агресивного сульфатного середовища; визначити оптимальний склад комплексної добавки що забезпечує ефекти...
64915. Організаційно-економічні аспекти формування і управління логістичною системою товароруху підприємств АПК 256.5 KB
  Актуальність розвитку функцій логістичного управління товарорухом АПК багаторазово зросла в умовах переходу до ринкових відносин. Це пов'язано з інтенсифікацією і розширенням товарногрошових відносин з динамічним збільшенням...
64916. Становлення та розвиток сільськогосподарської дослідної справи на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 197.5 KB
  Бурхливий розвиток українських територій поступова трансформація економіки до утвердження капіталістичних відносин в усіх її сферах зміни у внутрішній політиці науці й освіті зокрема аграрній усе це сприяло становленню вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи.
64917. Механізми формування водоефективної політики з урахуванням вимог екологічної безпеки 183 KB
  У звязку з цим одним із пріоритетних напрямів сучасної державної політики України мають стати забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства збереження навколишнього природного середовища раціональне використання природних ресурсів поліпшення...
64918. Принципи оцінки та ефективність селекції норок кольорового типу пастель за відтінками забарвлення хутра 428 KB
  Однак їх дослідження здебільшого були спрямовані на вивчення цих ознак при схрещуванні норок різного забарвлення хутра без урахування його відтінків. Це значно стримувало подальший процес удосконалення селекційної роботи з породами та типами звірів з метою покращання якості хутра...
64919. РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ 360.5 KB
  З усіх галузей сучасної науки і техніки, телекомунікації розвиваються найбільш стрімкими темпами. Сучасне суспільство вже неможливо представити без тих досягнень, які були зроблені в цій галузі за останній час. Відмітною особливістю сучасного етапу їх розвитку є необхідність підвищення...
64920. Програмно-апаратна організація GRID-систем на основі технології віртуальних мереж 1.49 MB
  В основному, ці роботи спрямовані на розробку інфраструктури GRID-системи, програмного забезпечення проміжного рівня, нових і вдосконаленню відомих методів планування задач в GRID-системах. При цьому більшість відомих методів планування не враховують динаміку змін обсягу ресурсів GRID-системи.