89656

ОБРАТИМЫЕ И НЕОБРАТИМЫЕ ПРОЦЕССЫ

Доклад

Биология и генетика

И в технике и в биологии представляет интерес в первую очередь совершенная системой поэтому важно знать не столько полную системы сколько ее . системы как является функцией в которой находится система. Химический потенциал системы по отношению к конкретному веществу равен приросту системы при увеличении количества этого вещества на один моль.

Русский

2015-05-13

53.74 KB

0 чел.

ОБРАТИМЫЕ И НЕОБРАТИМЫЕ ПРОЦЕССЫ

Те процессы, в которых , называются обратимыми, так как, пустив такой процесс в обратном направлении и затратив работу, можно вернуть систему в исходное состояние. Таких процессов в природе не существует. Все реальные процессы - необратимы. Иными словами, не может быть полностью преобразовано в . При таком преобразовании часть обязательно превращается в тепло. Для достижения максимальной степени обратимости термодинамических процессов нужно добиваться минимальной разности между и.

И в технике, и в биологии представляет интерес в первую очередь , совершенная системой, поэтому важно знать не столько полную системы, сколько ее .

системы, как является функцией в которой находится система. Наиболее важными параметрами являются:

- температура;

- давление;

- число молей вещества;

а при наличии электрического поля, и его напряженность .

Тогда,

Во многих системах, в частности, в живых организмах, наиболее важным источником является химическая энергия молекул, входящих в систему. В этой связи введено понятие химического потенциала.

Химический потенциал системы по отношению к конкретному веществу равен приросту системы при увеличении количества этого вещества на один моль.

,


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17359. Сутність ринку і його головні елементи 103 KB
  1. Сутність ринку і його головні елементи. Субєкти ринкового господарювання. Принципи функціонування ринку. Функції ринку: позитив негатив. Сьогодні ринок розглядається як економічний інститут власності і далі з цього будемо і виходить в розкритті засад функціо
17360. ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ 143.5 KB
  ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ Зазначимо що інноваційна підприємницька діяльність у формі інноваційного бізнесу в країнах Заходу дає понад 50 найважливіших нововведень. ВСТУП. Основною причиною високої ефективності малого бізнесу в цій сфері є специфіка п
17361. Ціни і ціноутворення та підприємництво, венчурний бізнес й інновації в ринковій економіці 130.5 KB
  Ціни і ціноутворення та підприємництво венчурний бізнес й інновації в ринковій економіці Визначення ціни в межах ринкового підходу: Ціна це форма вираження цінності благ що мають прояв в процесі їх обміну. Тут виділяємо два акценти: 1підкреслюється безпосередній
17362. Фірма як основна структурна одиниця бізнес-діяльності 123.5 KB
  Фірма як основна структурна одиниця бізнесдіяльності. Фірми являють собою складне економічне утворення. Так Фірми з одного боку це особливий інститут сучасної економічної системи в якому домінує контрактне право. А Фірми з другого боку це основна...
17363. Малий і середній бізнес та його місце в Україні 55.5 KB
  Малий і середній бізнес та його місце в Україні. Світовий досвід і практика господарювання показують що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих середніх і малих підприємств їх оптимальне співвідношення. Найбільш динам
17364. ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 114 KB
  ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА Вступ Інновація кінцевий результат впровадження нововведення з метою зміни об'єкта управління і отримання економічного соціального екологічного науковотехнічного або іншого виду ефекту. До того ж необхідно зазначити: Людей які задумують ...
17365. ФРАНЧАЙЗИНГ 31 KB
  ФРАНЧАЙЗИНГ апгл. franchising букально це угода про передання права на використання торгової марки у широкому значенні це форма поєднання переваг великого і малого бізнесу змістом якої є система взаємовідносин між франчайзером материнською компанією і франчайз
17366. Економічна сутність заробітної плати і чинники її величини 216 KB
  1. Економічна сутність заробітної плати і чинники її величини Категорія Заробітна плата З/П є конкретизацією таких категорій як трудові відносини наймана праця робоча сила ринок робочої сили ринок праці власність на робочу силу вартість робочої ...
17367. Національна економіка і цілі її розвитку. Структура національної економіки. Економічні системи. Економічна політика держави 86.5 KB
  Національна економіка і цілі її розвитку. Структура національної економіки. Економічні системи. Економічна політика держави. Національна економіка характеризується: 1.рівнем розвитку продуктивних сил; 2.типом економічної системи; 3.характером суспільного відтворення; 4....