89714

Химическая связь в твердых телах. Металлическая связь. Водородная связь

Доклад

Химия и фармакология

Металлическая связь. Водородная связь. Химическая связь образованная положительно поляризованным водородом молекулы АН и электроотрицательным атомов В другой или той же молекулы называют водородной связью.

Русский

2015-05-13

19.3 KB

2 чел.

Химическая связь в твердых телах. Металлическая связь. Водородная связь.

Химическая связь образованная положительно поляризованным водородом молекулы А-Н и электроотрицательным атомов В другой или той же молекулы называют водородной связью. Если водородная связь образуется между равными молекулами то она называется межмолекулярной, если связь образуется между двумя группами одной и той же молекулы то она называется внутримолекулярной. Образование водородной связи обусловлено тем что в полярных молекулах А-Н или полярных группах –А-Н поляризованный атом водорода обладает уникальными свойствами: отсутствием внутренних электронных оболочек, значительным сдвигом электронной пары к атому с высокой ЭО и очень малым размером. Поэтому водород способен глубоко внедряться в электронную оболочку соседнего отрицательного поляризованного атома.

Большинство элементов периодической таблицы Менделеева относятся к металлам которые характеризуются рядом особых свойств: высокими электрической проводимостью, теплопроводностью. Эти специфические свойства металлов можно объяснить особым типом химической связи, получившим название металлической.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19823. Ініціалізація та руйнування об’єкта (конструктори та деструктори) 25 KB
  Ініціалізація та руйнування обєкта конструктори та деструктори. Як правило певну частину об'єкта перш ніж його можна буде використову вати необхідно ініціалізувати. Наприклад розглянемо клас myClass який було представлено вище у цьому підрозділі. Перш ніж об'єк
19824. Множинне успадкування (побудова класів, похідних від декількох багатьох базових) 18.97 KB
  Множинне спадкування концепція підтримувана частиною об'єктноорієнтованихмов програмування при якій класнащадок може мати більше одного суперкласубезпосереднього класубатька. Ця концепція є розширенням простого абоодиночного спадкування single inheritan...
19825. Обмеження доступу до компонентів об’єкта (використання специфікатора const) 27.5 KB
  Обмеження доступу до компонентів обєкта використання специфікатора const Член класу може бути оголошений не тільки відкритим public або закритим private але і захищеним protected. Окрім цього базовий клас у цілому може ус падковуватися з використанням специфікатора до...
19826. Організація зовнішнього доступу до локальних компонентів класу (специфікатор friend) 23.5 KB
  Організація зовнішнього доступу до локальних компонентів класу специфікатор friend. Технологія об'єктноорієнтованого програмування дає змогу організувати до ступ до закритих членів класу функціями які не є його членами. Для цього дос татньо оголосити ці функції др...
19827. Параметризовані класи (templates) 25 KB
  1.Параметризовані класи templates. Параметризовані класи це класи що можуть оперувати узагальненими типами. Ці класи генеруються подібно узагальненим функціям в період компіляції. Призначення і особливість параметризованих класів схожа структура класу з різними тип...
19828. Повні імена компонентів класу. Вкладені класи. Статичні компоненти класу 22 KB
  Повні імена компонентів класу. Вкладені класи. Статичні компоненти класу. Об'єктноорієнтований під до розроблення програмних продуктів побудова ний на такому понятті як класи. Клас визначає новий тип даних який задає фор мат об'єкта. Клас містить як дані так і коди ...
19830. Специфікація функцій, що обробляють виключення 24.5 KB
  Специфікація функцій що обробляють виключення Повернення функцією коду помилки є самим звичайним і широко застосовуваним методом. Однак цей метод має істотні недоліки. Поперше потрібно пам'ятати чисельні значення кодів помилок. Цю проблему можна обійти використовую...