89726

Аккумуляторы

Доклад

Физика

Устройства в которых электрическая энергия превращается в химическую а химическая снова в электрическую называют аккумуляторами. В аккумуляторах под воздействием внешнего источника тока накапливается химическая энергия которая затем переходит электрическую. Процесс накопления химической энергии называют зарядом аккумулятора процесс превращения химической энергии в электрическую называют разрядом аккумулятора. Процессы заряда аккумулятора осуществляются многократно.

Русский

2015-05-13

19.81 KB

0 чел.

Аккумуляторы.

Устройства, в которых электрическая энергия превращается в химическую, а химическая снова в электрическую называют аккумуляторами. В аккумуляторах под воздействием внешнего источника тока накапливается химическая энергия которая затем переходит электрическую. Процесс накопления химической энергии называют зарядом аккумулятора, процесс превращения химической энергии в электрическую называют разрядом аккумулятора. При заряде аккумулятор работает как электролизер, при разрядке как гальванический элемент.

Процессы заряда аккумулятора осуществляются многократно.

Аккумулятор в наиболее простом виде имеет два электрода и ионный проводник между ними. На аноде как при разряде так и при заряде протекают реакции окисления, на катоде реакции восстановления. Емкость аккумулятора зависит от природы и количества реагентов и уменьшается при увеличении плотности тока из-за снижения степени использования активных масс. В процессе разряда и заряда аккумулятора изменяется состав активных масс и соответственно ЭДС и напряжение. В настоящее время наиболее распространенным является свинцовые аккумуляторы в которых в качестве электролита используется раствор серной кислоты, поэтому они называются еще кислотными. Электроды кислотного аккумулятора обычно представляют свинцовые решетки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54790. Пагін, його будова. Стебло – вісь пагона 37.5 KB
  Цілі: Сформувати в учнів поняття про пагін – основний надземний орган рослини що складається із стебла листків і бруньок познайомити з видами бруньок продовжити формування умінь і навичок виконання і оформлення лабораторної роботи. Що ж головне корінь чи пагін Давайте послухаємо байку Михайла Старицького Коріння та пагін.
54791. Особенности рынков ресурсов 18.98 KB
  Факторы производства — экономические ресурсы, участвую­щие в производстве товаров и услуг. Под экономическими ре­сурсами понимают людские ресурсы (труд и предприниматель­ская способность) и материальные ресурсы (земля и капитал)
54793. Хочеш довго жити – кидай палити 35.5 KB
  Паління стало характерним для нашого суспільства ми постійно стикаємося з цим явищем. Лікартерапевт: Насамперед паління вражає легені серцевосудинну систему. Статист: Шановні А що можна заперечити проти моїх цифр Кожні 24 години через паління в Америці помирає 1000 осіб. доларів на приналежності для паління.
54794. Памяти павших… 118 KB
  Вот почему сегодня мы, выпускники 2001 года, стоящие на пороге новой жизни, хотим мысленно перенестись на 60 лет назад, в последние предвоенные дни и вместе с выпускниками 41 года пережить и полёт мечты, и жажду счастья, и крушение надежд, и горечь потерь...
54795. Удосконалення організації навчальної діяльності під час вивчення історії 55.5 KB
  Можеш розпочати з опису подій в найголовніших їх рисах а потім поставити ряд питань: з чим пов язана дана подія які протилежності закономірності в основі чому воно виявилось можливим Перерахувавши ці проблеми дай кожній аргументовану відповідь а в кінці розкрий значення І характер даної події. Інтереси якої соціальної групи виражав В чому полягала мета І прагнення цієї групи 2. В якій послідовності краще розмістити ці ознаки Чому 3. В чому причини даного явища В чому полягає соціальна сутність цього явища.
54796. Способи розкладання многочленів на множники 43.5 KB
  Розкласти многочлен на множники означає подати його як добуток кількох многочленів аb c = аb аc помножили одночлен на многочлен; результат многочлен аb аc = аb c розклали многочлен на множники; результат добуток одночлена і многочлена Порівняйте: Спосіб винесення спільного множника за дужки. Многочлен x2 xy розклали на два множники x та x y. Щоб розкласти многочлен x2 xy на множники досить у його членах x2 та xy виділити спільний множник x: x2 xy = x  x x  y а потім на основі розподільної властивості...
54797. Спрос на ресурсы и факторы, его определяющие 18.49 KB
  Спрос на ресурсы, в отличие от спроса на потребительские товары, связан с производством, осуществляемым конкретным предприятием (фирмой). В связи с тем, что целью предприятия является максимизация прибыли, ею определяется и объем спроса на ресурсы.
54798. Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда 46.26 KB
  В соответствии с теорией рыночной экономики, рынок труда рассматривается в единой системе рынков экономических факторов. Однако, необходимо учитывать существенные отличия труда от иных экономических ресурсов...