89726

Аккумуляторы

Доклад

Физика

Устройства в которых электрическая энергия превращается в химическую а химическая снова в электрическую называют аккумуляторами. В аккумуляторах под воздействием внешнего источника тока накапливается химическая энергия которая затем переходит электрическую. Процесс накопления химической энергии называют зарядом аккумулятора процесс превращения химической энергии в электрическую называют разрядом аккумулятора. Процессы заряда аккумулятора осуществляются многократно.

Русский

2015-05-13

19.81 KB

0 чел.

Аккумуляторы.

Устройства, в которых электрическая энергия превращается в химическую, а химическая снова в электрическую называют аккумуляторами. В аккумуляторах под воздействием внешнего источника тока накапливается химическая энергия которая затем переходит электрическую. Процесс накопления химической энергии называют зарядом аккумулятора, процесс превращения химической энергии в электрическую называют разрядом аккумулятора. При заряде аккумулятор работает как электролизер, при разрядке как гальванический элемент.

Процессы заряда аккумулятора осуществляются многократно.

Аккумулятор в наиболее простом виде имеет два электрода и ионный проводник между ними. На аноде как при разряде так и при заряде протекают реакции окисления, на катоде реакции восстановления. Емкость аккумулятора зависит от природы и количества реагентов и уменьшается при увеличении плотности тока из-за снижения степени использования активных масс. В процессе разряда и заряда аккумулятора изменяется состав активных масс и соответственно ЭДС и напряжение. В настоящее время наиболее распространенным является свинцовые аккумуляторы в которых в качестве электролита используется раствор серной кислоты, поэтому они называются еще кислотными. Электроды кислотного аккумулятора обычно представляют свинцовые решетки.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57517. Внутрішня і зовнішня політика Павла Скоропадського 37.5 KB
  Внутрішня і зовнішня політика Павла Скоропадського. Як гетьман ставився до української національної справи 29 квітня 1918останній день правління УЦР і початок правління гетьманату Скоропадського. Саме так одним з факторів приходу Скоропадського до влади стала підтримка з боку окупаційних військ.
57518. Люблінська унія 66 KB
  Мета: визначити передумови обєднання Великого князівства Литовського та Польського королівства в одну державу та наслідки, які мала ця подія для українських земель...
57519. Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці XVII - на початку XVIII століття 57 KB
  Мазепи; звернути увагу учнів на намагання І. Мазепи в цих мовах зберегти українську державу не допустити розколу в українських землях; формувати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичні явища та події...
57520. Святая моя Киевская Русь 46.5 KB
  Цели урока: познакомить учащихся с событиями крещения Руси методами крещения. Как вы думаете о чем сегодня у нас пойдет речь Правильно Сегодня мы поговорим об очень важной дате...
57521. Знайомство з історією 52 KB
  Обладнання: зразки історичних джерел карта України портретні зображення видатних українських істориків. У 5 класі ви почали вивчати новий предмет Введення в історію України.
57522. Особливості розвитку культури України другої половини XVIII століття 80 KB
  Тема: Особливості розвитку культури України другої половини XVIII століття Навчальні цілі: охарактеризувати стан розвитку української культури XVIII століття; ознайомити учнів з основними культурними діячами вивченої епохи та їхніми здобутками; Розвивати в учнів уміння аналізувати та систематизувати матеріал робити висновок удосконалювати навички роботи з джерелами знань давати історичну характеристику діячам культури; Сприяти патріотичному вихованню учнів а також виховувати в них естетичні смаки та уподобання; Очікувані...
57523. Люблінська унія. Початок польського володарювання на українських землях 89.5 KB
  Мета: розкрити причини основні положення Люблінської унії зясувати політику Речі Посполитої щодо України її політичний устрій та державну систему; показати суттєву зміну становища українських земель...
57524. Політичний і соціально-економічний розвиток Галицького і Волинського князівств. Піднесення Галицького князівства за Володимира та Ярослава Осмомисла 86 KB
  Піднесення Галицького князівства за Володимира та Ярослава Осмомисла. Вчити учнів вмінню показувати на карті території князівств часів роздробленості Русі порівнюючи їх із територіями колишніх племінних союзів східних словян...
57525. Україна в період кризи радянської системи (1964-1985 рр.) 143.5 KB
  Навчальна: Продовжити формування хронологічної, просторової, логічної компетенцій в процесі узагальнення, систематизації та конкретизації подій, явищ та фактів з теми.