89727

Атомные спектры. Квантовые энергии. Боровская теория строения атома

Доклад

Химия и фармакология

При разложении излучения на монохроматические компоненты получается спектр излучения где отдельные его составляющие выражаются спектральными линиями. Энергия кванта пропорциональна частоте излучения.

Русский

2015-05-13

19.56 KB

0 чел.

Атомные спектры. Квантовые энергии. Боровская теория строения атома.

При нагреве вещество испускает излучение. Если излучение имеет одну длину волны, то она называется монохроматическим. В большинстве же случаев излучение характеризуется несколькими длинами волн. При разложении излучения на монохроматические компоненты получается спектр излучения, где отдельные его составляющие выражаются спектральными линиями. Спектры получающиеся при излучении свободными или слабо связанными атомами называются атомными спектрами. Длинны волн соответствующие атомному спектру определяются уравнением Бальмера. В 1910 году Планк высказал что вещества поглощают и испускают энергию дискретными порциями называемыми квантами. Энергия кванта пропорциональна частоте излучения. В 1910 Бор предложил модель строения атома водорода согласно которой электроны двигаются вокруг ядра не по любым, а лишь по разрешенным орбитам, на которых электрон обладает определенными энергиями. При переходе электрона с одной орбиты на другую атом поглощает или испускает энергию в виде кванта. Каждая орбита имеет номер который назвали главным квантовым числом. Атом водорода обладает минимальной энергией когда электрон находится на первой орбите. Такое состояние называется основным.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3580. Психологічний аспект використання основних методів і прийомів тренування пам’яті, спостережливості, розумової активності 52.5 KB
  Психологічний аспект використання основних методів і прийомів тренування пам’яті, спостережливості, розумової активності Проведення заняття з учнями Мета: ознайомити учнів із поняттями «візуаліст», «аудіаліст» та «кінестетик», які визначають тр...
3581. У математиці своя мова – це формули 55.5 KB
  У математиці своя мова – це формули Мета: забезпечити творче застосування знань, умінь, навичок учнів у нестандартних умовах; розвивати логічне мислення, формувати самостійність, творчу активність, ініціативу, вміння швидко приймати рішення, ви...
3583. Здоровий спосіб життя. Методичний посібник для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 1.59 MB
  Здоров’я школярів багато в чому залежить від їхніх теоретичних знань і практичних навичок, які сприяють збереженню здоров’я. Найбільш серйозні соціальні проблеми й проблеми охорони здоров’я, поширені в наш час, багато в чому виз...
3584. Механічні коливання і хвилі 17.83 KB
  Механічні коливання і хвилі Мета уроку: повторити, узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Механічні коливання і хвилі», розвивати вміння творчо мислити, вчити цінувати думку та працю інших, виховувати етику та культуру спілкування. Тип...
3585. Електричний струм в електролітах. Застосування електролізу 39.45 KB
  Електричний струм в електролітах. Застосування електролізу Мета: дати учням уявлення про електроліз як окисно-відновний процес: розвивати вміння спостерігати, аналізувати фізичні й хімічні явища, робити висновки; закріпити поняття «електролітична ди...
3586. Електричний струм у газах. Несамостійний і самостійний розряди у газах. 27.41 KB
  Електричний струм у газах. Несамостійний і самостійний розряди у газах. Мета: розкрити фізичну природу електричної провідності газів з точки зору електронної теорії, з'ясувати види розрядів; розвивати логічне мислення; виховувати спостережливість, увагу...
3587. Закони постійного струму. Урок-змагання 71.68 KB
  Закони постійного струму. Урок-змагання. Узагальнити і поглибити знання учнів за темою «Закони постійного струму»; закріпити уміння і навички розв'язування розрахункових та експериментальних задач; формувати навички колективної праці в поєднанні з індивідуальною.
3588. Сценарій Вернісаж особистостей 14.63 KB
  Сценарій Вернісаж особистостей Ведуча: шановні учні, вчителі! Сьогодні ми зібрались в цій залі, щоб подумати, помріяти, відпочити і підтримувати учасників «Вернісаж особистостей». У конкурсі приймають участь 15 учасників. Ведучий: і як водиться, на ...