89792

Дружественные функции и классы

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Дружественной функцией класса называется функция, которая, не являясь его компонентом, имеет доступ к его защищенным и собственным компонентам. Функция не может стать другом класса без «его согласия»...

Русский

2015-05-13

36.91 KB

3 чел.

Дружественные функции и классы

Дружественные функции

Дружественной функцией класса называется функция, которая, не являясь его компонентом, имеет доступ к его защищенным и собственным компонентам. Функция не может стать другом класса без «его согласия»;

Дружественная функция:

  •  не может быть компонентной функцией того класса, по отношению к которому определяется как дружественная;
  •  может быть компонентной функцией другого ранее определенного класса;
  •  может быть глобальной функцией;
  •  может быть дружественной по отношению к нескольким классам;
  •  при вызове не получает указателя this.

Пример #9. Точка и прямая на плоскости

#include <iostream.h>

class line2;

class point2

{ float x,y;

public: 

point2(float xn=0.0, float yn=0.0)

{x=xn; y=yn;}

friend float uclon(point2, line2);

};

class line2

{ float A, B, C;

public:

line2(float a, float b, float c)

{A=a; B=b; C=c;}

friend float uclon(point2, line2);

};

float uclon(point2 p, line2 l)

{ return l.A* p.x+l.B* p.y+ l.C;}

void main()

{point2 P(16.0, 12.3);

line2 L(10.0,-42.3, 24.0);

cout <<“\n Уклонение точки Р от прямой L: ”;

cout<<uclon(P, L);

}

Дружественные классы

Класс может быть дружественным другому классу. Это означает, что все компонентные функции класса являются дружественными для другого класса. Дружественный класс должен быть определен вне тела класса, предоставляющего дружбу.

Пример #10. Точка и вектор в N-мерном пространстве

#include <iostream.h>

#include <stdlib.h>

class pointN

{ int Npoint;//размерность пространства

double *x;//указатель на массив координат точки

friend class vectorN;//дружественный класс

public:

pointN(int n, double d=0.0);//конструктор точек

};

// определение конструктора

pointN::pointN(int n, double d)

{ Npoint=n;

x=new double [Npoint];

for (int i=0; i<Npoint; i++) x[i]=d;}

class vectorN

{ double *xv; //указатель на массив координат вектора

int Nvector;//размерность пространства

public:

vectorN (pointN, pointN);//конструктор векторов

double norm();

};

// определение конструктора

vectorN::vectorN(pointN beg, pointN end)

{ if (beg.Npoint != end.Npoint)

{ cerr<<“\n Ошибка в размерностях точек!”;

exit(1);}

Nvector=beg.Npoint;

xv=new double [Nvector];

for (int i=0; i<Nvector; i++) xv[i]=end.x[i]-beg.x[i];

}

// вычисление нормы вектора

double vectorN::norm()

{ double dd=0.0;

for (int i=0; i<Nvector; i++)  dd+=xv[i]*xv[i];

return dd;

}

void main(void)

{

pointN A(2, 4.0); pointN B(2, 2.0);

vectorN V(A,B);

cout<<“\n Норма вектора AB:” <<V.norm();

pointN X(3, 2.0);

vectorN Z(A,X);//ошибка в размерностях точек

}


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

49817. Проблема согласования библейского повествования о творении мира и современных научных данных 236 KB
  Два мира Физическое состояние человека и мира Первозданный мир Мир после грехопадения. Научно-методическое совещание на тему Преподавание в православных школах вопросов творения мира жизни и человека € проведенное Отделом религиозного образования и катехизации Московского Патриархата.
49818. ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 153.5 KB
  Створення та редагування елементів принципових схем у відповідності до ЄСКД. Створення та редагування елементів принципових схем у відповідності до ЄСКД у САПР ORCD 9. Розміщення елементів на робочому полі. Автоматична нумерація елементів.
49821. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 1.07 MB
  Вибір кількості потужності і розташування цехових трансформаторних підстанцій Вибір та порівняння варіантів компенсації реактивної потужності Попереднє визначення розрахункових електричних навантажень економічно доцільної величини споживання реактивної потужності від електроенергетичної системи Qе орієнтовної кількості й потужності трансформаторів цехових ТП і розподільчих пристроїв. Вибір кількості та потужності трансформаторів цехових ТП компенсувальних устав КУ і розподільних пунктів РП.
49822. Значення мотивації для процесу управління. Методи та способи мотивації в управлінській діяльності 233.5 KB
  Визначити поняття «мотивація»; Проаналізувати основні мотиваційні теорії; Визначити роль потреб у процесі мотивації; Дослідити конкретні методи та способи мотивації персоналу в управлінській діяльності; Розкрити процес формування комплексної мотивації в сучасних умовах.
49823. Нейролінгвістичне програмування (НЛП) та управління колективом 176 KB
  Теоретичні засади НЛП в управлінні колективом організації. НЛП як інструмент управління колективом. Сфера застосування та цілі НЛП.
49824. Тактика прийняття управлінських рішень в складних ситуаціях 223.5 KB
  Характеристика рішення в психології управління. Поняття процесу управлінського рішення і його види. Етапи прийняття рішення в складній ситуації. Процес прийняття управлінського рішення керівником в залежності від його психологічних якостей.
49825. Стратегія управління стресом. Профілактика стресів та стратегія виходу зі стресових ситуацій 215 KB
  Виникнення стресу. Стрес його сутність та види. Причини виникнення стресів та динаміка розвитку внутрішнього напруження під час стресу. Висновки та рекомендації Список використаної літератури Додатки Вступ Переважна більшість людей в сучасному суспільстві знаходиться під впливом стресу бо у часи науковотехнічної революції в які ми живемо посилюється психічна діяльність людей. Тому й виникає проблема емоційного стресу тобто напруження і перенапруження...