89864

Борьба Руси с экспансией с Северо-запада. Александр Невский

Доклад

История и СИД

Татаро-монгольское нашествие на русские земли совпало по времени с началом экспансии на восток ряда западноевропейских религиозно-политических организаций. Идеологическое обоснование давала капиталистическая церковь, призывавшая к скорейшему крещению язычников и утверждению своего влияния во всем Балтийском регионе.

Русский

2015-05-15

26.29 KB

10 чел.

Борьба Руси с экспансией с Северо-запада. Александр Невский.

Татаро-монгольское нашествие на русские земли совпало по времени с началом экспансии на восток ряда западноевропейских религиозно-политических организаций. Идеологическое обоснование давала капиталистическая церковь, призывавшая к скорейшему крещению язычников и утверждению своего влияния во всем Балтийском регионе. Эстонцы, латыши и литовцы переживали период начала сформирования раннефеодального государства.

С 1201 г., с момента основания г. Риги, начинается экспансия Прибалтики. В 1202 г. Был основан орден меченосцев. В результате объединения ордена меченосцев с находившимся в Пруссии Тевтонским орденом возник Ливонский орден, ставший главной военно-колонизационной опорой Ватикана в Восточной Европе. Крестоносцы стремились не только к грабежам, но и к колонизации захваченных земель.

Летом 1240 г. Крестовый поход против Северо-Западной Руси.

Наступление на Русь усилилось в связи с ее ослаблением. Первыми выступили шведы во главе с герцогом Биргером. Конница обрушила свой удар на центр шведов, а ополчение ударило во фланг, вдоль Невы, для захвата мостков, соединявших корабли с берегом, отрезав пути отступления.

15 июля 1240 г., за которого Александра прозвали в народе «Невским», сохранился выход на берега Финского залива, ее торговые пути в страны запада и надолго остановила шведскую агрессию на Восток.

Летом 1240 г. Враг захватил псковскую крепость Изборск, в 1241 г. Был сдан Псков.

В 1241 г. Князь первым быстрым ударом изгнал захватчиков из Копорья, очистил от них Ветскую землю, а зимой 1242 г. Освободил Псков, Изборск и другие города.

Немецким рыцарям сокрушительное поражение Александр нанес в битве на Чудском озере. Русские войска он расположил в виде треугольника, острием упиравшегося в берег. Фланговый удар смял и опрокинул крестоносцев, которые дрогнули и в панике бежали.

Откликом на эту победу был рост освободительной борьбы народов Прибалтики, однако, с помощью римско-католической церкви и Германской империи к концу XIII в. Захватчики утвердились в Восточной Прибалтике.

В 1245 г. Новгородцы под руководством Александра Невского разбили вторгшихся литовцев. В 1268 г. Объединенные русские полки нанесли немецким и датским рыцарям сокрушительное поражение.

Успешная борьба русского народа с захватчиками с Запада, дала возможность землям Северо-Восточной Руси объединяться и вести борьбу с монголо-татарским игом.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69341. Фіксований сільськогосподарський податок 47.5 KB
  Виробники сільськогосподарської продукції можуть вибирати порядок оподаткування їх доходів або за загальною системою або за фіксованим податком у разі якщо обсяг реалізації сільськогосподарської продукції перевищує 75 загальної суми валового доходу.
69342. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 67 KB
  З метою реалізації державної політики з питань розвитку та підтримки малого підприємництва ефективного використання його можливостей у розвитку національної економіки з 1 січня 1999 року було запроваджено спрощену систему оподаткування обліку та звітності...
69343. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ 67.5 KB
  Земля є одним з найстаріших в історії обєктом оподаткування. І хоч зараз плата за землю не має суттєвого бюджетного значення існування цього податку зумовлено цілим рядом чинників. З фіскальної точки зору надходження від плати за землю мають стабільний характер...
69344. ПОДАТОК З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 82.5 KB
  Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є юридичні і фізичні особи які мають зареєстровані в Україні власні транспортні засоби які є об’єктами оподаткування. Об’єктами оподаткування є: трактори колісні; сідельні тягачі...
69345. ПЛАТА ЗА РЕСУРСИ ТА ПОСЛУГИ. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ 238.5 KB
  Основною метою введення збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду (лісового доходу) була мобілізація коштів для відтворення лісового фонду, поліпшення його якісного складу, забезпечення правильної експлуатації лісів.
69346. Внески до фондів державного соціального страхування 88.5 KB
  В Україні створено кілька фондів залежно від напрямку страхування. Внески на обовязкове державне пенсійне страхування Внески на пенсійне страхування охоплюють кілька видів платежів які нараховуються як на фонд оплати праці для найманих...
69347. Формування і розвиток податкової системи України 115.5 KB
  Історія становлення податкової системи України розпочалась у 1991 році із введенням податку на продажі та податку на прибуток підприємств. З 1992 по 1994 р. замість податку на прибуток стягувався податок на дохід підприємств, а з 1995 р. знову перейшли до оподаткування прибутку.
69348. Засади організації податкової системи України. Об’єктивні і суб’єктивні чинники становлення податкової системи 148 KB
  Ця категорія стала настільки звичною що існування податків не викликає будьяких сумнівів. Цікаво простежити в цьому відношенні як змінювалася точка зору платників податків на необхідність утримувати державу.
69349. Податок на додану вартість. Загальна характеристика ПДВ 341.5 KB
  Широка база оподаткування яка охоплює не тільки товари але й роботи та послуги забезпечує надійність і стабільність бюджетних надходжень оскільки зміна в уподобаннях споживачів не відображається на зменшенні доходів бюджету що є проблемою для податків на споживання...