89864

Борьба Руси с экспансией с Северо-запада. Александр Невский

Доклад

История и СИД

Татаро-монгольское нашествие на русские земли совпало по времени с началом экспансии на восток ряда западноевропейских религиозно-политических организаций. Идеологическое обоснование давала капиталистическая церковь, призывавшая к скорейшему крещению язычников и утверждению своего влияния во всем Балтийском регионе.

Русский

2015-05-15

26.29 KB

5 чел.

Борьба Руси с экспансией с Северо-запада. Александр Невский.

Татаро-монгольское нашествие на русские земли совпало по времени с началом экспансии на восток ряда западноевропейских религиозно-политических организаций. Идеологическое обоснование давала капиталистическая церковь, призывавшая к скорейшему крещению язычников и утверждению своего влияния во всем Балтийском регионе. Эстонцы, латыши и литовцы переживали период начала сформирования раннефеодального государства.

С 1201 г., с момента основания г. Риги, начинается экспансия Прибалтики. В 1202 г. Был основан орден меченосцев. В результате объединения ордена меченосцев с находившимся в Пруссии Тевтонским орденом возник Ливонский орден, ставший главной военно-колонизационной опорой Ватикана в Восточной Европе. Крестоносцы стремились не только к грабежам, но и к колонизации захваченных земель.

Летом 1240 г. Крестовый поход против Северо-Западной Руси.

Наступление на Русь усилилось в связи с ее ослаблением. Первыми выступили шведы во главе с герцогом Биргером. Конница обрушила свой удар на центр шведов, а ополчение ударило во фланг, вдоль Невы, для захвата мостков, соединявших корабли с берегом, отрезав пути отступления.

15 июля 1240 г., за которого Александра прозвали в народе «Невским», сохранился выход на берега Финского залива, ее торговые пути в страны запада и надолго остановила шведскую агрессию на Восток.

Летом 1240 г. Враг захватил псковскую крепость Изборск, в 1241 г. Был сдан Псков.

В 1241 г. Князь первым быстрым ударом изгнал захватчиков из Копорья, очистил от них Ветскую землю, а зимой 1242 г. Освободил Псков, Изборск и другие города.

Немецким рыцарям сокрушительное поражение Александр нанес в битве на Чудском озере. Русские войска он расположил в виде треугольника, острием упиравшегося в берег. Фланговый удар смял и опрокинул крестоносцев, которые дрогнули и в панике бежали.

Откликом на эту победу был рост освободительной борьбы народов Прибалтики, однако, с помощью римско-католической церкви и Германской империи к концу XIII в. Захватчики утвердились в Восточной Прибалтике.

В 1245 г. Новгородцы под руководством Александра Невского разбили вторгшихся литовцев. В 1268 г. Объединенные русские полки нанесли немецким и датским рыцарям сокрушительное поражение.

Успешная борьба русского народа с захватчиками с Запада, дала возможность землям Северо-Восточной Руси объединяться и вести борьбу с монголо-татарским игом.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31691. Мотиваційна сфера особистості. Потяги і бажання. Прагнення особистості. Ризик як вияв активності особистості 81.5 KB
  Здійснюючи цілеспрямовані дії людина зустрічається з різноманітними перешкодами. Тут і оцінка ситуації і вибір шляху для майбутньої дії відбір засобів потрібних для досягнення мети прийняття рішень і т.Якщо в людини відсутня актуальна потреба виконувати дію але при цьому необхідність виконання її вона усвідомлює то воля створює допоміжне спонукання змінюючи смисл дії робить його більш значущим. Довільні та вольові дії включаються в зміст вольової поведінки людини.
31692. Самоосвіта та самовиховання як умова успішної діяльності вчителя 31 KB
  Кількість часу й сил які вчитель витрачає на самоосвіту залежить від його мотивації. Ніхто не сперечатиметься з тезою що якщо вчитель хороший то й рівень знань учнів високий. Працювати над собою вчитель починає ще зі студентської лави. Якщо вчитель не вдосконалює себе не експериментує то перетворюється на ремісника який стоїть за верстатом і робить кожного дня одну й ту ж роботу.
31693. Розвиток і виховання дитини в сім'ї потребує безлічі діяльнісних ситуацій, в яких відбувається формування особистості заданої орієнтації 47 KB
  Головне навантаження щодо забезпечення реального звязку з сімєю лягає на плечі класного керівника. Свою діяльність він організовує через класний батьківський комітет, батьківські збори, а також через вчителів, які працюють в даному класі. Важливою частиною практичної діяльності класного керівника з підтримання контактів
31695. Тактики виховання дітей у сім’ї 27.5 KB
  Вдаючись до такої тактики, батьки намагаються відгородити дитину від життєвих реалій, випробувань, намагаються все вирішувати за неї, задовольняти її потреби і примхи. За таких умов дитина позбавлена змоги формувати в собі необхідні для подальшого життя психологічні, вольові якості, об'єктивно оцінювати себе, свої можливості й інших людей, цілеспрямовано працювати над собою. Усе це деформує її внутрішній світ, систему цінностей, різко занижує або завищує її вимоги до оточення, спонукає до девіантних форм задоволення своїх потреб
31696. Юнацький вік 59 KB
  У зв’язку з тенденцією до різкого омолодження шлюбу актуальною стає підготовка до одруження молоді. Все це викликає у них незадоволення розчарування невпевненість у собі небажання разом з партнером налагоджувати сімейні взаємини зниження мотивації шлюбу. Наскільки такі знання наприклад роблять молодь готовою до шлюбу [2; 8; 23; 25; 36; 40; 57; 77; 84] Певний вклад у її вивчення унесли М. Одначе недостатньо вивченими залишилися питання змісту структури готовності до шлюбу шляхів поліпшення підготовки молоді до сімейного життя.
31697. Досліджується вплив сімї на формування особистості дітей 58.5 KB
  Досліджується вплив сімї на формування особистості дітей. Психологія вивчає особистісні та соціально-психологічні чинники, що зміцнюють або дестабілізують шлюб. Багато уваги приділяється питанням статево-рольового виховання молоді, формуванню просімейної мотивації, психологічним аспектам сексуальних стосунків, взаємної адаптації шлюбної пари, їхній психологічній сумісності. Чільне місце відводиться дослідженню соціально-психологічних процесів, що відбуваються в сім'ї: сімейна комунікація ті інтеракція, міжособистісна перцепція, рольова диференціація у взаєминах подружжя.
31698. Становлення шлюбно-сімейних відносин 33 KB
  Для багатьох джерел національних правових систем характерним є уникнення законодавчого визначення поняття шлюбу. Договірна концепція шлюбу є найбільш поширеною. Розуміння шлюбу як союзу двох незалежних і рівноправних партнерів Східна Європа в т. Дещо іншим є поняття шлюбу як союзу чоловіка й жінки у мусульманських державах.
31699. Класний керівник. Його роль, місце і значення у формуванні особистості 41 KB
  Історія виникнення посади класного керівника Кожна історична епоха пред'являла свої вимоги до освіти й виховання молодого підростаючого покоління та тих людей які отримали тепер назву класний керівник . Достатньо чіткі функції класного керівника у радянській школі стали визначатися у 30х роках після постанов ЦК ВКП б Про початкову і середню школу 1931 та Про режим у початковій і середній школі 1932 коли була введена класноурочна система навчання систематична перевірка й оцінка знань учнів визначена роль учителя як організатора й...