89949

Надання соціальних послуг центрами реабілітації для осіб, які постраждали від торгівлі людьми

Реферат

Социология, социальная работа и статистика

Життєве неблагополуччя може бути спричинене різними факторами зокрема перебування людини в ситуації торгівлі людьми. Торгівля людьми є тяжким злочином що грубо порушує права людини. Жодна країна світу не має імунітету до торгівлі людьми і Україна не є виключенням.

Украинкский

2015-05-16

33.4 KB

0 чел.

РЕФЕРАТ

На тему:

«Надання соціальних послуг центрами реабілітації для осіб, які постраждали від торгівлі людьми»

 

План

Вступ

 1.  Проблема торгівлі людьми
 2.  Центри реабілітації для потерпілих від торгівлі людьми
 3.  Допомога жертвам торгівлі людьми

Висновок

Література

Вступ

        Найвищою цінністю будь-якої держави, у тому числі й України, є людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека. І кожна держава зобов’язана охороняти ці цінності та забезпечувати їх відновлення. Одним із пріоритетних напрямів політики України є соціальне забезпечення та підтримка осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах. Держава декларує виділення матеріальної допомоги, забезпечення притулку та надання інших соціальних послуг для підтримання та відновлення повноцінної життєдіяльності таких осіб, захист їх прав та законних інтересів. Життєве неблагополуччя може бути спричинене різними факторами, зокрема перебування людини в ситуації торгівлі людьми. Торгівля людьми є тяжким злочином, що грубо порушує права людини. Жодна країна світу не має імунітету до торгівлі людьми, і Україна не є виключенням. Сучасний всеохоплюючий підхід до нових викликів та загроз, зокрема й торгівлі людьми, вимагає мобілізації широкого кола ресурсів кожної держави для забезпечення захисту прав людини на практиці. Таким чином, одночасно із захистом треба працювати із наданням реальної допомоги жертвам торгівлі людьми.

      Метою даного реферату є дослідити особливості надання соціальних послуг центрами реабілітації осіб, які стали жертвами торгівлі людьми.

 1.  Проблема торгівлі людьми

        Для ефективної і результативної роботи з попередження торгівлі людьми та надання допомоги постраждалим, важливим є правильне і вільне від стереотипів розуміння соціальними працівниками самого явища «торгівля людьми». Торгівля людьми є однією із галузей кримінального бізнесу, що розвивається найбільш стрімкими темпами. На сьогодні масштаби цього виду злочинної діяльності в світі набули таких розмірів, що за своїми наслідками стоять на третьому місці після нелегальної торгівлі зброєю та наркотиками.           Існує багато причин торгівлі людьми. Вони є комплексними і взаємопов’язаними. Потраплянню людей в ситуації торгівлі людьми сприяє чимало чинників, зокрема:

 1.  економічна нестабільність у державі;
 2.  соціальна нерівність та низький рівень життя населення;
 3.  насильство в сім’ї та інші прояви гендерної нерівності;
 4.  девіантна поведінка батьків (вживання алкоголю, наркотичних речовин тощо);
 5.  викривлення моральних цінностей та відсутність духовних принципів певної частини населення;
 6.  привабливість уявного кращого життя за кордоном та погана обізнаність українських громадян щодо можливостей працевлаштування і перебування за кордоном та їх наслідків;
 7.  відсутність належної системи захисту постраждалих та несистематична превентивна робота.

        Як свідчать дані проведених раніше досліджень та результати опитувань, найбільш уразливими до торгівлі людьми є незаміжні (у тому числі розлучені) жінки або одинокі матері, молодь, зокрема діти вулиці, діти-сироти, діти — вихідці із неблагополучних сімей, мігранти, особи, які зазнали насильства в сім’ї, члени малозабезпечених сімей та особи з проблемами здоров’я. Сьогодні термін «торгівля людьми» застосовується до різних форм експлуатації та різних видів жертв. Немає єдиного «типового» випадку торгівлі людьми. Об’єктами цього злочину може бути будь-хто незалежно від статі, віку, соціального становища тощо. Форми вербування, перевезення та експлуатації жертв теж різняться.

         Торгівля людьми досить часто призводить до жахливих наслідків. Наслідки торгівлі людьми в цілому відрізняються від наслідків будь-якої поодинокої події, що травмує особу, оскільки торгівля людьми частіше за все передбачає довготривалі та часто повторювані травмуючої ситуації.

         Основними проблемами постраждалих від торгівлі людьми є погіршення загального стану здоров’я, соціально небезпечні хвороби, розлади статевого і репродуктивного здоров’я, поведінки та соціальні, юридичні й економічні проблеми. А щодо використання дітей у ситуації торгівлі людьми, окрім зазначеного, ще і розумова, фізична, соціальна небезпека для дитини та шкода її подальшому розвитку.

І тому дана категорія людей потребує в першу чергу отримання психологічної та соціальної допомоги. (підтримки). І саме така допомога надається центрами реабілітації для осіб, які постраждали від торгівлі людьми. [4]

              2. Центри реабілітації для потерпілих від торгівлі людьми

       Центри реабілітації для осіб, які постраждали від торгівлі людьми - є спеціалізованими закладами, діяльність яких спрямована на надання комплексу соціально-реабілітаційних послуг та організацію подання медичної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, для виведення їх з кризового психологічного стану.[5]

Виконують такі функції:

 1.  організовує надання постраждалим особам психологічних і юридичних послуг, інформує таких осіб про можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу";
 2.  організовує проведення первинного медичного огляду постраждалих осіб з метою визначення виду, обсягу та місця подання їм у разі потреби медичної допомоги;
 3.  забезпечує проживання та харчування постраждалих осіб у разі їх перебування у центрі;
 4.  розробляє індивідуальні і групові програми реабілітації та соціально-психологічної адаптації постраждалих осіб;
 5.  проводить заходи щодо реінтеграції постраждалих осіб;
 6.  інформує населення про програми, функції, принципи діяльності центру;
 7.  проводить серед населення профілактичну роботу із запобігання торгівлі людьми.

    Надання соціальних послух особам ,які постраждали від торгівлі людьми, здійснюється на основі «Стандарту надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми», що передбачає собою комплекс соціальних норм і нормативів, на базі яких визначаються рівні основних соціальних гарантій з реабілітації осіб, які постраждали від торгівлі людьми це сукупність прийомів та способів діяльності, що використовуються відповідними органами з метою відновлення фізичного та психологічного стану і соціальних функцій осіб ,які постраждали від торгівлі людьми.

З метою виконання своїх функцій центр взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, закладами соціального захисту, охорони здоров'я, громадськими організаціями, благодійними фондами, іншими закладами, установами, організаціями.

Постраждалі особи можуть перебувати у центрі протягом часу, необхідного для їх реабілітації, але не більше трьох місяців. Відомості про особисте життя та інша інформація стосовно зазначених осіб, яка стала відома працівникам центру, не підлягає розголошенню.

Види та зміст соціальних послуг

 Соціально-побутові послуги передбачають:

 1.  сприяння в отриманні натуральної допомоги: медикаментів, продуктових наборів, одягу, взуття, інших предметів першої необхідності (за потреби отримувача послуг у межах норм, установлених суб'єктом, що надає соціально-побутові послуги);
 2.  надання допомоги у відновленні необхідних життєвих та побутових навиків;
 3.  направлення (за потреби) отримувачів послуг до інших закладів/установ та організацій для отримання соціально-побутових послуг у більш повному обсязі та сприяння в їх отриманні;
 4.  надання, у разі необхідності, притулку;
 5.  забезпечення доступу до освіти;
 6.  забезпечення (у разі потреби) доступу до письмового і усного перекладу.

Ці послуги надаються соціальними працівниками або соціальними

педагогами , фахівцями із соціальної роботи, які пройшли відповідну підготовку.

Психологічні послуги передбачають:

 1.  проведення психологічного консультування, психодіагностики,

психокорекції отримувачів послуг з метою відновлення їх нормальної

життєдіяльності;

 1.  мотивування до конструктивних життєвих навичок,

Ці послуги надаються психологами або соціальними працівниками,

фахівцями із соціальної роботи, які пройшли відповідну підготовку.

Соціально-медичні послуги:

 1.  забезпечення доступу до медичної допомоги;
 2.  консультування отримувачів послуг щодо ведення здорового способу

життя, включаючи харчування та гігієну; негативних наслідків вживання

психоактивних речовин (у тому числі алкоголю та ін’єкційного споживання

наркотиків); статевого виховання (у тому числі надання знань щодо інфекційних хвороб, що передаються статевим шляхом (у т.ч. ВІЛ/СНІД);

 1.  сприяння формуванню навичок безпечної поведінки;

Ці послуги надаються медичними працівниками закладів охорони здоров’я

та закладів соціального обслуговування та соціального захисту, психологами або соціальними працівниками, фахівцями із соціальної роботи, які пройшли

відповідну підготовку.

Соціально-педагогічні послуги передбачають:

 1.  проведення соціально-педагогічного обстеження та об'єктивної оцінки стану отримувача послуг;
 2.  виявлення причин, що призвели до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;
 3.  формування знань про: правила безпечної поведінки для зниження ризику

повторного потрапляння в ситуацію торгівлі людьми; явище торгівлі людьми

(зокрема: ризики, шляхи потрапляння та визволення, наслідки торгівлі людьми для подальшого розвитку людини);

 1.  формування правомірної поведінки та відповідальності за своє життя;
 2.  формування життєвих умінь і навичок у випадку повторного потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;
 3.  формування готовності отримувача послуг звертатись за допомого до органів державної влади, громадських та міжнародних організацій за необхідними послугами у сфері протидії торгівлі людьми;
 4.  надання допомоги у представленні і врахуванні прав отримувача послуг на відповідних етапах кримінального процесу;
 5.  налагодження стосунків з рідними та близьким соціальним обоченням;
 6.  організацію виховного та корекційного процесів, що передбачають кваліфіковану педагогічну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, у формі бесід, роз'яснень, методичних порад, рекомендацій для подолання і виправлення допущених ними педагогічних помилок, що травмують дітей, а також у виправленні неадекватних батьківських настанов і форм поведінки в їх вихованні; здійснення роз’яснювальної роботи з близьким оточенням отримувача послуг з метою формування толерантного до нього ставлення;

Ці послуги надаються соціальними педагогами та/або соціальними

працівниками, фахівцями із соціальної роботи, які пройшли відповідну підготовку.

Послуги з працевлаштування передбачають:

 1.  професійна орієнтація, професійний відбір;
 2.  професійне навчання, перепідготовка та (або) підвищення кваліфікації, у тому числі сприяння у започаткуванні власної справи;
 3.  допомога в пошуку роботи та підтримка у працевлаштуванні.
 4.  надання допомоги у надбанні професійних навичок.

Ці послуги надаються спеціалістами центрів зайнятості, соціальними

педагогами та/або соціальними працівниками, фахівцями із соціальної роботи.

Юридичні послуги передбачають:

 1.  сприяння в отриманні необхідних гарантованих послуг;
 2.  захист прав та особистої безпеки;
 3.  представлення інтересів отримувачів послуг в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, допомогу в оформленні/відновленні документів, здійснення захисту прав та інтересів отримувачів послуг;
 4.  представлення інтересів (у тому числі на всіх стадіях кримінального,

адміністративного та цивільного процесу);

 1.  представлення інтересів в суді.

Ці послуги надаються юристами, соціальними педагогами та/або соціальними

працівниками, фахівцями із соціальної роботи, які пройшли відповідну підготовку.

  Інформаційні послуги передбачають:

 1.  надання інформації стосовно прав отримувачів послуг та послуг, що можуть бути їм надані;
 2.  проведення роз’яснювальної роботи щодо шляхів повідомлення, у разі, якщо особа потрапила в ситуацію торгівлі;
 3.  надання інформації про можливі засоби та форми примусу чи спонукання до експлуатації або торгівлі людьми, які можуть застосовувати злочинці;
 4.  надання інформації про інші заклади, установи та організації ,що надають допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми із зазначенням місцезнаходження, контактних телефонів, переліку послуг та можливих форм їх надання.

 Ця послуга може надаватися педагогічним працівником, психологом, юристом, фахівцем із соціальної роботи, соціальним працівником/робітником та волонтером які пройшли фахову підготовку та мають досвід роботи з постраждалими від торгівлі людьми.

                     3.  Допомога жертвам торгівлі людьми

Центр допомоги жертвам торгівлі людьми і мережа з дев'яти регіональних притулків в даний час діють як центр зусиль по порятунку, репатріації і реабілітації постраждалих від торгівлі людьми. Ця діяльність вимагає активної взаємодії з російськими і зарубіжними державними структурами, правоохоронними органами і неурядовими організаціями, що займаються цією проблематикою.

    Персонал Центру зустрічає постраждалих в аеропортах, залізничних вокзалах і автостанціях, куди часто приходять і торговці людьми, щоб перехопити свій "товар". (Необхідно відзначити, що персоналу Центру доводилося стикатися з торговцями при зустрічі постраждалих, і не всі спроби вивести дівчат з-під загрози були успішними.) Дівчат швидко переправляють в безпечне місце, де вони перебувають, поки не оформлені квитки для їх відправки додому або для реабілітації в регіональний притулок.

    Часто потерпілі приїжджають не за погодою одягнені (взимку), і майже завжди ним нема на що купити собі їди. Для покриття цих витрат в Центрі є спеціально виділені кошти, цільовим чином що йдуть на придбання квитків, їжі і одягу.

     В Україні сьогодні діють декілька спеціалізованих реабілітаційних центрів для потерпілих від торгівлі людьми. Всі центри працюють завдяки підтримці донорських організацій і фондів.

    Міжнародний жіночий правозахисний реабілітаційний цент «Ла Страда– Україна» для потерпілих від торгівлі людьми є спеціалізованою установою, діяльність якої направлена на надання комплексу соціально-реабілітаційних послуг і організацію надання медичної допомоги постраждалим від торгівлі людьми для виведення їх з кризисного психологічного стану. [2]

   Форум-театр - методика інтерактивної роботи серед різних прошарків суспільства, спрямована на вирішення соціальних проблем.

Сутність методики форум-театру - це пошук в рамках запропонованої вистави - разом із учасниками й учасницями - шляхів вирішення проблеми чи виходу зі складної життєвої ситуації.

Форум-театр дає можливість не лише усвідомити проблему і сформувати ставлення людини до негативного явища, а й здобути навички пошуку шляхів для вирішення проблеми з використанням власного досвіду та досвіду інших людей, включаючи можливості підсвідомості та емоційного інтелекту.[3]

Інформаційно_просвітницькі кампанії

Представник НУО «Школа рівних можливостей» зазначив, що нерідко постраждалих можна виявити під час проведення інтерактивних кампаній. Родичі та знайомі імовірних жертв торгівлі людьми також повідомляють НУО про зникнення своїх близьких. Цю інформацію потім передають до структур пере направлення МОМ.

   Функціонування притулків є невід'ємною частиною успішної реабілітації потерпілих від торгівлі людьми. Необхідність поселення в притулок може виникнути у разі, коли потерпілих після їх повернення на батьківщину не приймає сім'я. При виникненні подібних ситуацій соціальні працівники можуть запропонувати їм тимчасовий притулок для проходження курсу реабілітації, а потім допомогти знайти роботу із забезпеченням житлом або допомогти налагодити взаємини з рідними.

Причиною поселення в реабілітаційний центр можуть також бути проблеми з фізичним або психологічним здоров'ям. У деяких реабілітаційних центрах потерпілі можуть пройти обстеження і лікування, а також курс психологічних консультацій.

     У 2003 році Кабінет Міністрів України затвердив типове положення про центр реабілітації для потерпілих від торгівлі людьми (постанова № 987 від 27.06.03). Типове положення про реабілітаційний центр створене в рамках Програми протидії торгівлі людьми на 2002 - 2005 рр. затвердженою Кабінетом Міністрів України 5.06.2003.

     Одним з положень Програми є створення кризисних і реабілітаційних центрів для потерпілих від торгівлі людьми і домашнього насильства. Затвердження типового положення про центр реабілітації для потерпілих від торгівлі людьми є ще одним кроком на шляху до створення державного притулку для жертв торгівлі людьми.[3]

      При фінансовій і технічній підтримці проекту постраждалим надається широкий комплекс реабілітаційних і реінтеграційних послуг, включаючи можливість мешкання в реабілітаційному притулку, надання медичної, психологічної, правової і соціальної допомоги, сприяння в професійному вченні і працевлаштуванні. Всі послуги надаються безкоштовно, на основі принципів конфіденційності і добровільності, з врахуванням індивідуальних потреб кожного постраждалого.

     У реабілітаційному притулку, робота якого була недавно відновлена за підтримки проекту, можуть одночасно проживати до чотирьох жінок, у тому числі вагітні жінки і жінки з дітьми.  Її місцезнаходження тримається в таємниці в цілях забезпечення безпеки постраждалих. У притулку цілодобово знаходиться соціальний працівник, який здійснює постійний соціальний супровід постраждалих .

      БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» напрацював модель соціальної реабілітації потерпілих від торгівлі жінок, яка знайшла своє відображення в діяльності Консультативного Центру соціальної допомоги жертвам торгівлі людьми».[1] Діяльність Консультативного центру здійснювалась на забезпечення виконання таких функцій:

    • Надання анонімної безкоштовної консультативної допомоги з питань безпеки та легального навчання і працевлаштування за кордоном, шлюбів з іноземцями, а також пошуку зниклих за кордоном людей;

   • Забезпечення комплексної реінтеграційної допомоги постраждалим через надання їм психологічної та юридичної підтримки, соціальної та медичної допомоги, а також допомоги у працевлаштуванні;

   • Проведення превентивної діяльності по запобіганню торгівлі людьми та просвітницької діяльності по підвищенню рівня обізнаності громадськості з цього питання.

     Цільова група, яка звернулась до Центру, могла розраховувати на допомогу, яка здійснюється на засадах конфіденційності, на основі складеного індивідуального плану соціальної та психологічної реабілітації, який максимально сприяв би її адаптації у суспільстві.

       Здебільшого, як показує аналіз проведеної роботи, всі клієнти, які звернулись до центру за допомогою, стали в основному жертвами тільки тому, що:  не знали, як перевірити фірми/особи, які пропонували їм високооплачувану роботу за кордоном; не знали, куди звертатись за допомогою за кордоном;

не знали своїх елементарних прав.

       Таким чином, одночасно із наданням реальної допомоги жертвам торгівлі людьми необхідно посилити не менш важливий напрямок роботи по боротьбі з торгівлею людьми – просвітніми і превентивними заходами в середовищі потенційних груп ризику – молоді, безробітних.

Література:

 1.  Консультативний центр соціальної допомоги жінкам жертвам торгівлі людьми    http://caritas.if.ua/uk/labor-migration/41-2009-06-24-17-05-49
 2.  Міжнародний жіночий правозахисний центр «ЛА СТРАДА – УКРАЇНА». Поселення в реабілітаційний центр // http://ls.org.ua
 3.  Надання соціальних послуг різним групам осіб, які постраждали від торгівлі людьми  джерело http://www.osce.org/uk/ukraine/93266
 4.  СИТУАЦІЯ, ЩО СКЛАЛАСЯ В УКРАЇНІ, У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ  http://www.osce.org/uk/cthb/37387
 5.  Типове положення про центр реабілітації для потерпілих від торгівлі людьми. (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 року, № 987).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

75558. Книги в нашому житті, Контроль позакласного читання 21.98 KB
  Обладнання: підручник Reding Preferences НО1 текст It is interesting to red different kinds of booksrdquo;. Т: We re going to discuss the topic Books in our life . By the end of the lesson you should be ble: to prticipte in common converstionl exchnges bout books in your life; to identify detils from the given text; to discuss tsk 3 of your Home Reding.Т: Do you like reding Do you spend much time reding Not counting mgzines for teengers how much do you red out of school One book week One fortnight month One now nd gin Wht kind...
75559. Канада. Перші українці в Канаді, План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів 56.5 KB
  Мета: Перевірити рівень навчальних досягнень учнів за вивченими темами: Cnd. The first Ukrinins in Cnd . Т: We\'ve got test tody to check your skills in communictive writing bout Cnd nd the first Ukrinins in Cnd. By the end of the lesson you will be ble: to mtch the English words word combintions nd sentences with their Ukrinin equivlents Level 1 2; to put the questions to show your bility of operting fcts bout Cnd nd the first Ukrinins in Cnd Level 3; to write bout Cnd nd the first Ukrinins in Cnd to check your skills in communictive...
75560. Об’єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії. Географічне положення 59.5 KB
  Explin how you understnd these syings Wht is the min sense of them б Т: Listening to joke Fthers nd sons . Wht is the resemblnce between Kyiv Ottw nd London They re the cpitls of the countries. Blck Red White Yellow wht word not colour cn be dded to ech of these to put them ll in the sme group Se Wht countries mke up Gret Britin Englnd Scotlnd nd Wles. Wht nother nme does the English Chnnel hve L Mnche Is the UK n Europen country Yes it is.
75561. Економічний розвиток Великобританії, План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів 61 KB
  Tody we re going to tlk bout the economicl development of Gret Britin. Jigsw sentences: The crds re mixed Gret Britin in the world one of the leding countries is fmous Gret Britin for its woolen industry hs got highly developed industry Gret Britin II. Активізація ЛО теми The industry of Gret Britin nd Northern Irelnd .T: Gret Britin is fmous for.
75562. Україна та Великобританія, План-конспект уроку з англійської мови для учнів 9-х класів 61.5 KB
  Обладнання: підручник географічні карти Великобританії та України Odd One Out на дошці Red the questions bout Ukrine HO1 Fill in the missing informtion H02 Pick up the sentences Ho3. Т: Tody we re going to tlk bout the geogrphicl position nd the climte of Ukrine nd Gret Britin. By the end of the lesson you should be ble: to understnd the gist nd detils of the text for listening; to give comprtive chrcteristics of the geogrphicl position nd climte of Ukrine nd Gret Britin; to discuss Tsk 4 of your Home Reding. Аудіювання тексту...
75563. Великобританія. Осінь в Англії. Минулий доконаний час 65.5 KB
  Обладнання: підручник граматична таблиця Pst Perfect Tense Exmple Sitution HO1 висловлювання P. We hve to revise the grmmr mteril the Pst Perfect Tense. Drw on the bord Noughts nd crosses grid with nine ctegories like this: Pst Perfect I hd done. Повторення та активізація граматичного матеріалу: Pst Perfect Tense.
75564. Великобританія. Уельс, Контроль позакласного читання 76 KB
  Обладнання: підручник текст для аудіювання rthur Conn Doyle HO1 True or Flse H02 H04 Put the events in the order H03 Interesting fcts bout Wles H05. Wles. Предявлення тексту для читання Wles вир.Т: Wht do you think Why do the English like to spend their holidys in Wles Wles is known s lnd of songs why 2 WhileReding ctivities.
75565. Лондон — столиця Великобританії 74.5 KB
  Ввести та активізувати у мові учнів ЛО теми «Лондон — столиця Великобританії». Практикувати учнів у читанні тексту з метою отримання загального уявлення (skimming) та максимально повного й точного розуміння всієї інформації, що міститься в тексті (scanning). Підготувати учнів до самостійного висловлювання про Лондон на основі змісту прочитаного тексту,