89971

Понятие механизма преступления, его структура и значение для криминалистики

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

В конце 60-х и начале 70-х гг. прошлого века сложилось понятие криминалистической характеристики преступления, под которой понимается совокупность объективных сведений об обстоятельствах определенного вида или группе преступлений, полученных в результате научных исследований и анализа передовой следственной практики, способствующих раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

Русский

2015-05-16

25.44 KB

0 чел.

Понятие механизма преступления, его структура и значение для криминалистики.

В конце 60-х и начале 70-х гг. прошлого века сложилось понятие криминалистической характеристики преступления, под которой понимается совокупность объективных сведений об обстоятельствах определенного вида или группе преступлений, полученных в результате научных исследований и анализа передовой следственной практики, способствующих раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

В структуру криминалистической характеристики преступлений включаются следующие данные:

- о типичных чертах самого преступного события (объект преступного посягательства; место, время, условия и другие обстоятельства, характеризующие обстановку, выявленные при анализе уголовных дел данного вида как закономерности);

- о механизме следообразования, характерного для данного вида преступных посягательств;

- о способе подготовки, совершения и сокрытия преступления;

- об особенностях личности преступника (возрастные, половые, психологические и др.);

- о мотивах и целях совершения преступлений;

- о поведении потерпевшего (виктимологический аспект);

- о связи расследуемого преступления с другими преступными проявлениями;

- о закономерных связях, существующих между различными элементами криминалистической характеристики;

- о последствиях преступления и др.

Перечень компонентов криминалистической характеристики заранее представить невозможно, он может быть составлен только в типизированном виде, а внешнее сходство обстоятельств криминалистической характеристики с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по уголовному делу, свидетельствует об исключительной значимости криминалистической характеристики в следственной деятельности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80379. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 136 KB
  Метою сьогоднішнього заняття є дослідити основні етапи розвитку та визначити предмет обєкт функції методи політекономії зясувати суть економічних категорій та законів а також визначити місце політичної економії в системі економічних наук. Політична економія як теоретикометодологічна база інших економічних наук. Oikonomi буквально мистецтво ведення домашнього господарства нині застосовують у чотирьох значеннях: народне господарство певної країни групи країн або всього світу; сфера господарської діяльності людини у якій...
80380. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці 138 KB
  Галузі виробництва. Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозвязок. Соціальна і економічна ефективність виробництва. Метою сьогоднішнього заняття є дослідити процес суспільного виробництва фактори які впливають на процес виробництва; межу виробничих можливостей; продуктивні сили суспільства.
80381. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ 157 KB
  Метою заняття є розкриття суті економічних потреб їх безмежності розгляд закону зростання потреб охарактеризувати корисність блага і суть економічних інтересів. План Економічні потреби суспільства їх сутність і класифікація. Безмежність потреб.
80382. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку 165.5 KB
  Економічний зміст власності типи види форми. Економічний зміст та юридична форма власності. Типи види і форми власності. Наслідки процесів роздержавлення і приватизації власності в Україні.
80383. Правовий режим земель природно-заповідного фонду й іншого природоохоронного призначення 47.76 KB
  Землі природно-заповідного фонду — це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та обєктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій
80384. Правовий режим земель оздоровчого та рекреаційного призначення 45.55 KB
  До земель оздоровчого призначення належать землі, що мають природні лікувальні властивості, що їх використовують або Вони можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей. Лікувально-оздоровчі властивості мають не самі землі
80385. Правовий режим земель історико-культурного призначення 50.46 KB
  емлі історико-культурного призначення можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності. При цьому Закон України «Про охорону культурної спадщини» передбачає особливості здійснення права власності на такі землі залежно
80386. Правове регулювання використання та охорони земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 67.28 KB
  Правовий режим всіх видів (підкатегорій) зазначених земель базується на єдиних принципах: загальнодержавного та суспільного значення категорії земель, до складу якої вони входять; спеціальних завдань використання таких земель.
80387. Предмет, принципи і система земельного права 57.87 KB
  Цією лекцією з теми «Предмет, принципи і система земельного права » ми розпочинаємо вивчення навчальної дисципліни « Земельне право». Змістом цієї лекції є загальнотеоретичні положення галузі земельного права.