89972

История развития криминалистики

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Именно в рамках этой науки шел процесс накопления и обобщения основных приемов рекомендаций технических средств используемых при раскрытии и расследовании преступлений которые и составили фундамент науки криминалистики. В становлении и формировании криминалистики как отрасли научных знаний в России ученые-криминалисты условно выделяют от двух до пяти этапов периодов. Винберг в книге Теоретические вопросы судебной экспертизы 1981 дает характеристику трех этапов развития криминалистики З.

Русский

2015-05-16

26.56 KB

5 чел.

История развития криминалистики.

Криминалистика в России возникла в XVIII в., эта область научного знания неразрывно связана с развитием уголовно-процессуальной науки. Именно в рамках этой науки шел процесс накопления и обобщения основных приемов, рекомендаций, технических средств, используемых при раскрытии и расследовании преступлений, которые и составили фундамент науки криминалистики.

В становлении и формировании криминалистики как отрасли научных знаний в России ученые-криминалисты условно выделяют от двух до пяти этапов (периодов). Например, профессор А.И. Винберг в книге "Теоретические вопросы судебной экспертизы" (1981) дает характеристику трех этапов развития криминалистики, З.Г. Самошина в книге "Исторический очерк развития криминалистики" (М., 1982) выделяет пять этапов, а в работе А.И. Винберга и Р.С. Белкина "История советской криминалистики" (М., 1983) авторами выделяется два этапа. Деление истории криминалистики на пять исторических этапов, по нашему мнению, является наиболее удачным, так как соответствует фактическому развитию криминалистики, ее достижениям в отмеченный период, а именно:

- первый (до 1917 г.) - зарождение криминалистических знаний, возникновение и робкие опыты использования криминалистических средств и приемов правоохранительными органами в дореволюционной России;

- второй (1917 - 1930 гг.) - накопление эмпирического материала и становление советской криминалистики;

- третий (1931 - 1960 гг.) - разработка частных криминалистических теорий;

- четвертый (1961 - 1990 гг.) - формирование общей теории криминалистики;

- пятый (1991 г. - настоящее время) - развитие криминалистики в изменившихся политических и экономических условиях нашей страны.

По оценкам некоторых экспертов, степень проникновения преступности в среду экономических отношений достигла уровня, который представляет реальную угрозу национальной безопасности.

Таким образом, вопрос о необходимости решительной борьбы с преступлениями в современных условиях приобретает особую значимость.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52423. Загальна характеристика Членистоногих 115.5 KB
  Загальна характеристика Членистоногих Мета уроку: ознайомити із загальними рисами типу; відмітити ускладнення організації членистоногих порівняно з кільчаками; з’ясувати їхнє походження; розкрити різноманітність членистоногих їхню роль у природі та житті людини; формувати навички роботи з текстом підручника вміння виділяти головне порівнювати робити висновки; розвивати пізнавальні пошукові та творчі можливості учнів під час створення проектів розвивати вміння презентувати власну роботу; формувати основи екологічного мислення Тип уроку:...
52424. Chocolate is good for you 94.5 KB
  INTRODUCTION t the lesson we re going to tlk with you bout chocolte nd its role nd plce in our life.CHOCOLTE: Wlk round the clss nd tlk to other students bout chocolte. studies fntstic news reserch diet hert ttcks milk chocolte risks suffering stroke nutrition blood pressure weight gin clories sweets snck Hve cht bout the topics you liked.
52425. Чорнобиль не має минулого. Історія Чорнобильської трагедії крізь призму української літератури 72.5 KB
  Історія Чорнобильської трагедії крізь призму української літератури Мета: розширити знання дітей про Чорнобильську трагедію розповісти про ліківідаторів аварії на Чорнобильській АЕС розкрити трагедію ЧАЕС через твори українських письменників; розвивати вміння школярів аналізувати та узагальнювати навчальну інформацію вміння виразно декламувати артистичні здібності; виховувати співчуття до чужого болю любов до рідного краю природи; виховувати людяність доброту згуртованість. Драч Чорнобильська мадонна М. І тихо ступає життя у полин...
52427. Чорнобиль – найбільша трагедія світу 50 KB
  Досліджуючи солі урану він виявив що уран випромінює невидимі промені. фізик і хімік Петербурзької Академії наук невидимі промені назвала радіоактивними а явище випромінювання радіоактивністю. У забруднених зонах спостерігаються масові аномалії тому що радіонукліди потрапивши в організм людини випромінюють радіоактивні промені які руйнують клітини. випромінювання – це потік позитивно заряджених частинок з масою атома Гелію промені – це потік негативно заряджених електронів це потік електромагнітних хвиль подібних до звичайного...
52429. Розпад Радянського Союзу і проголошення незалежності України. (1985 -1991 рр.) 63 KB
  Тип проекту: міжпредметний дослідницько інформаційний творчий груповий. Стадії здійснення проекту: 1. На основі отриманих результатів попередньої підготовки учителі предметники формулюють пізнавальне завдання учасникам проекту виконання яких буде очікуваним результатом та кінцевим продуктом проекту. Повідомляє що проект буде нестандартним оскільки учасникам проекту доведеться проявити свої знання не лише з історії а й з інших наук навчальних предметів.
52430. Систематизація та узагальнення знань учнів з теми “Чотирикутник” 296 KB
  Узагальнити і систематизувати знання учнів про чотирикутники, їх властивості та ознаки. Відпрацьовувати практичні уміння та навички використовувати набуті знання, формувати вміння раціонально використовувати час. Розвивати логічне мислення, вміння аналізувати, робити висновки, геометричну уяву.
52431. Маркетинг у страхуванні 605 KB
  Особливе місце в діяльності страхової компанії відводять маркетингу - методу дослідження страхового ринку і впливу на нього з метою отримання компанією якомога більшого прибутку.