89974

Понятие и классификация технико- криминалистических средств

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Технические средства используемые для обнаружения фиксации изъятия и исследования материальных объектов и их следов вещественных доказательств по целевому их назначению можно условно разделить на следующие группы...

Русский

2015-05-16

22.73 KB

0 чел.

Понятие и классификация технико- криминалистических средств.

Для абсолютного большинства преступлений характерно наличие на местах их совершения вещественных доказательств, т.е. таких объектов, которые служили орудиями преступлений, или сохранили на себе следы преступления, или были объектами преступных действий. Их обнаружение, закрепление и исследование являются важнейшими задачами правоохранительных органов, ведущих борьбу с уголовной преступностью, при проведении соответствующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Технические средства, используемые для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования материальных объектов и их следов (вещественных доказательств) по целевому их назначению, можно условно разделить на следующие группы:

1) средства освещения и приборы, основанные на использовании лучей невидимой части спектра;

2) оптические увеличительные приборы, светофильтры и поисковые приборы;

3) физические и химические средства выявления следов;

4) средства фиксации, закрепления, изъятия следов и вещественных доказательств;

5) комплекты научно-технических средств и передвижные криминалистические лаборатории.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38350. Види адвокатської діяльності 75 KB
  Адвокатська діяльність відповідно до законодавства України. Роль і особливості адвокатури в Україні Згідно до чинного законодавства Адвокатура України це добровільне професійне громадське об'єднання покликане сприяти захисту прав свобод та представляти законні інтереси громадян України іноземних громадян осіб без громадянства юридичних осіб надавати їм іншу юридичну допомогу. РОЗДІЛ 2 Адвокатська діяльність відповідно до законодавства України Видами адвокатської діяльності відповідно до ст. 5 Закону України Про...
38351. Міжнародні гарантії виконання міжнародних договорів 119 KB
  Приклади надання та забезпечення міжнародних гарантій11 Висновки Список використаної літературиВступ Вступ світового співтовариства в XXI ст. Таким міжнародним механізмом який має на меті забезпечення державами дотримання міжнародних зобов'язань що випливають як з Статуту ООН так і з міжнародних договорів є встановлення відповідних засобів щодо забезпечення їх належного виконання. В силу специфіки міжнародного права особливе місце в успішному функціонуванні його норм займають такі засоби забезпечення виконання зобов'язань як...
38352. Структура ЕС 116 KB
  Первый шаг в сторону создания современного Евросоюза был сделан в 1951: ФРГ Бельгия Нидерланды Люксембург Франция Италия подписали договор об учреждении Европейского объединения угля и стали ЕОУС ECSC Europen Col nd Steel Community целью которого стало объединение европейских ресурсов по производству стали и угля в силу данный договор вступил с июля 1952 года. Основные события в истории углубления интеграции ЕС: 1951 Парижский договор и создание Европейского...
38354. Концепція регіоналістики Уолтера Ізарда 22.01 KB
  РЕГІОНАЛІСТИКА (англ. region лат. regio — область, район) — наука, яка займається вивченням просторових закономірностей територіальної організації виробничих сил.
38355. Митне право. Курс лекцій 565 KB
  Але ці методичні рекомендації мають широке розгалуження за відповідними різними формами роботи студентів а отже в цілому вони будуть слугувати усім студентам хто виявить велике бажання більше дізнатись про правові аспекти діяльності митних органів України. План семінарських занять тематика рефератів та контрольних робіт перелік навчальної та додаткової літератури – це ті основні види робіт що спрямовані на досягнення єдиної мети – засвоєння та використання на практиці теоретичних начал економічних важелів розвитку України і зокрема...
38357. Теорія міжнародного права 931.5 KB
  Міжнародне право - це самостійна система права, що складається з юридично обовязкових принципів і норм, які регулюють відносини між державами та іншими субєктами міжнародного права з метою забезпечення мирного співіснування та міжнародної співпраці.
38358. Правовые системы современных мусульманских государств 42.83 KB
  Теоретические основы мусульманского права. Особенности мусульманского права. Источники мусульманского права. Структура мусульманского права.