89984

Следы ног. Понятие виды и значение для раскрытия и расследования преступлений

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

На местах происшествия нередко остаются следы ног (обуви) преступника. Они образуются при ходьбе, беге, прыжках, стоянии на месте. По этим следам можно выяснить путь движения лиц к месту происшествия, как они там передвигались, куда ушли, организовать преследование подозреваемых.

Русский

2015-05-16

25.74 KB

1 чел.

Следы ног. Понятие виды и значение для раскрытия и расследования преступлений.

На местах происшествия нередко остаются следы ног (обуви) преступника. Они образуются при ходьбе, беге, прыжках, стоянии на месте. По этим следам можно выяснить путь движения лиц к месту происшествия, как они там передвигались, куда ушли, организовать преследование подозреваемых.

Следы босых ног встречаются на местах происшествия довольно редко. При этом нужно помнить, что в поверхностном следе ступня отображается в виде двух крупных участков пятки и плюсны, соединенных полосой, передающей свод стопы. Только в объемных следах особенности строения стопы отражаются более полно: видны папиллярные узоры и различные дефекты кожного покрова: мозоли, шрамы, рубцы, складки и др.

Предварительное изучение единичного следа обуви производится в целях:

- выяснения особенностей обуви;

- сопоставления с другими следами;

- его правильного измерения и описания в протоколе.

Общие признаки следов:

1) длина следа обуви по линии от середины переднего края носка до середины заднего края каблука;

2) длина подошвы по оси следа (если задний ее срез отчетливо выражен);

3) ширина подошвы в наиболее широком месте;

4) ширина промежуточной части в самом узком месте;

5) длина каблука от заднего края до переднего края по оси;

6) ширина каблука в самом широком месте, а босой ноги - в самом широком месте пятки.

Изучив общие признаки следа обуви, переходят к исследованию частных признаков. К ним относятся особенности отдельных частей следа, дефекты рельефной поверхности (протектора) подошвы, обозначения размера, фирменного знака и др.

Фиксацию следов обуви осуществляют разными способами:

1) фотографирование по правилам масштабной фотосъемки;

2) подробное описание в протоколе;

3) изготовление слепков с объемных следов;

4) изготовление копий с поверхностных следов.

Результаты предварительного изучения следов обуви вносятся в протокол, где обязательно указываются:

- место обнаружения следов;

- вид следов;

- размеры следов;

- индивидуальные особенности подошв;

- данные измерения элементов походки;

- способы изъятия и упаковки следов.

Экспертиза следов ног назначается для установления фактических обстоятельств дела, общих и характерных признаков виновного (по дорожке следов), отождествления обуви, изъятой у подозреваемого.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65336. Обґрунтування параметрів транспортно-технологічних схем проведення дільничних виробок при розширенні меж шахтних полів 1.73 MB
  Проблема доробки запасів біля меж шахтних полів особливо актуальна для шахт Західного Донбасу, виробничі потужності яких обмежені порівняно низькою вугленосністю родовища, нерівномірним розповсюдженням робочої потужності пластів...
65337. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 237.5 KB
  Успіх перетворень залежить насамперед від професіоналізму державних службовців їх ефективної діяльності на всіх рівнях управління практичного впровадження ними інноваційних форм і методів роботи. Вирішення проблеми можливе за умови системного підходу...
65338. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ЛИТТЯ КОРПУСІВ ФЛАНЦЕВОЇ АРМАТУРИ ВИСОКОГО ТИСКУ 7.98 MB
  Метою роботи було розв’язання важливої народногосподарської задачі що полягає в створенні в Україні ефективного промислового виробництва високоякісних заготовок корпусів фланцевих засувок для видобутку нафти і природного газу з великих глибин методами електрошлакової технології.
65339. Оптимізація керування рухом судна в штормових умовах 556 KB
  Незважаючи на певні досягнення в теорії та практиці управління судном, погодні умови, як і раніше, залишаються одним з найбільш значущих факторів, що безпосередньо впливають на економічну ефективність та безпеку судноплавства.
65340. Формування субмікрокристалічної структури і властивостей металів методами комбінованої пластичної деформації 8.16 MB
  Аналіз стану питання показує, що одним із перспективних напрямків досліджень є вивчення впливу комбінованої пластичної деформації зі зсувом на формування структури і комплексу механічних властивостей металевих матеріалів.
65341. Розрахунок плитних фундаментів на в’язкопружній основі під впливом статичних і динамічних навантажень 440 KB
  Таким чином проблема побудови необхідних для визначення напруженодеформованого стану стінчастих фундаментів аналітичних розв’язків є актуальною і потребує вирішення. Методи дослідження: застосування та розвинення аналітичних методів розрахунку основну роль...
65342. ВПЛИВ ГУМОРАЛЬНИХ ФАКТОРІВ Т-ЛІМФОЦИТІВ НА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИН РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЗА УМОВ СФЕРОЇДНОГО ТА МОНОШАРОВОГО РОСТУ 208.5 KB
  Розуміння особливостей клітинної взаємодії при пухлинному процесі залишається актуальною медико-біологічною проблемою. З огляду на це, розроблення та впровадження простих та доступних клітинних систем для діагностики та дослідження...
65343. Удосконалення динамічної діагностики структурно-неоднорідних деталей ДТЗ 940.5 KB
  Інтересом до розробки достовірної методики динамічних розрахунків деталей нової техніки об’єднаних в загальний клас структурно– неоднорідних об’єктів в міцністних розрахунках яких необхідно враховувати як природу...
65344. Адміністративно-правові засади формування системи та правового статусу антимонопольних органів в Україні 178 KB
  В останні десятиріччя дедалі більшого значення в Україні набуває захист і підтримка добросовісної економічної конкуренції, яка є головним рушієм розвитку ринку. Ефективність такого захисту залежить, у першу чергу, від діяльності компетентних...