90

Комбіновані зйомки Харківської продакшн-студії телерадіокомпанії Приват TV

Отчет о прохождении практики

Культурология и искусствоведение

Ознайомлення з історією підприємства, його структурою, схемою управління, асортиментом продукції, основним устаткуванням, технологічними процесами для створення, показу та збереження відео-, аудіо- та кінопродукції.

Украинкский

2012-11-14

508.5 KB

4 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра мультемідійних інформаційних технологій та систем

Звіт

про навчально-виробничу практику

на Харківський продакшн-студії телекомпанії «Приват TV»

з теми:

«Комбіновані зйомки»

Харків 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра мультемідійних інформаційних технологій та систем

Звіт

про навчально-виробничу практику

на Харківський продакшн-студії телекомпанії «Приват TV»

з теми:

«Комбіновані зйомки»

Розробила: Октябрьова Тетяна Валеріївна, студентка групи КІТ-78

Керівник практики від університету: доцент кафедра мультемідійних інформаційних технологій та систем

       

       __________________________

     Порошин С. М.

Керівник практики від підприємства: програмний директор продакшн-студії телекомпанії «Приват TV»

     __________________________

          Сіренко О. Е.

Харків 2012

Реферат

Звіт про НВП: 22c., 3 джерела.

Обєктом ознайомлювальної практики є Харківська продакшн-студія телекомпанія «Приват TV».

Мета практики - ознайомлення з історією підприємства, його структурою, схемою управління, асортиментом продукції, основним устаткуванням, технологічними процесами для створення, показу та збереження відео-, аудіо- та кінопродукції, контролем за якістю продукції, засобами охорони праці та захисту довкілля.

Висвітлено також вплив виробництва на стан навколишнього середовища.

Зміст

 1.  Вступ
 2.  Характеристика підприємства
 3.  Структура керування підприємством
 4.  Коротка характеристика окремих відділів
 5.  Вплив окремих операцій на якість продукції
 6.  Кваліфікаційні вимоги та вимоги документів по охороні праці
 7.  Комбіновані зйомки
 8.  Перші комбіновані схемки
 9.  Спец ефекти в задзеркаллі
 10.  Оптичні спец ефекти
 11.  Комбіновані зображення без комп'ютера
 12.  Висновок
 13.  Список використовуваних джерел інформації

Вступ

В теперішній час з розвитком цифрових технологій споживчий попит став вимогливим. Звичайні сцени у телевізійних програмах тепер не вдовольняють бажанням глядачів.

Отже, щоб це можливо було застосувати в телебаченні необхідно переходити на нові технології, котрі включають в себе віртуальні засоби та обєкти для створення аудіовізуальних образів та сцен. Цей процес дуже складний у застосуванні з технічної точки зору.

Для того, щоб нам розібратися та полегшати розуміння процесів в створенні телевізійних продуктів, необхідно пройти виробничу практику у телекомпанії.

Проходжуючи практику я вивчала ці процеси діючими в роботі, котрі розглядаються у звіті.

Характеристика підприємства.

28 грудня 1993 року вперше програми телекомпанії «Приват TV», розміщеної на місці колишньої кіностудії «ХПІ-фільм», вийшли в ефір на загальнонаціональному каналі УТ-3. А надалі їх продукцію транслювали «Інтер», УТ-1, СТБ, ICTV й десятки регіональних телеканалів.

Один з найкращих творчих колективів країни на самому сучасному обладнанні на ті часи (станції монтажу и камери формату Betacam-SP, станції комп'ютерного дизайну Silicon Graphic) за роки праці створив понад 30 успішних телепроектів в розважальному, музикальному та інформаційно-познавательному жанрах. Серед них такі різні програми як: «Жизнь среди жизни», «Фотосалон ЧИЗ», «В гостях у Дрёмы», «Fashion Time», «Витражи», «Кентавр», «Цілком природно», «Живе багатство України».

Телепрограми мають доволі високий попит не лише на Україні, а й на телевізійних каналах Росії й кабельних російськомовних мережах США.

Високий рівень продукції телекомпанії підтверджено й професіоналами. Сьогодні в колекції «Приват TV» нагороди багатьох конкурсів та фестивалів: «Золотая Эра», «Телетриумф», «Золотой бубен», «Золоте курча», «Гелиос», «Україна Єдина» та багато інших.

Іншим шляхом роботи колективу є виробництво публіцистичних фільмів, музичних видеокліпів, а також виготовлення реклами будь-якої сложності (видеоролики, корпоративні фільми).

Пересувна телевізійна станція з 1999 року забезпечує запис й екранну трансляцію масових та спортивних змагань, концертів та корпоративних свят в будь-якому місті України («Слобожанская лига КВН», концерти Горана в Україні, «Мини-мисс Украина» и «Мисс Харьков», ювілейні концерти Артека та інші).

Структура керування підприємством.

Директор виконує обов'язки: відділу кадрів, планово фінансового відділу, також є бухгалтерія та директор програм.

Підлеглі задіяні в декількох справах, тому й виконують їх самотужки(оператор сам розставляє камери та світло й водночас лагодить знімальну апаратуру).

Поліпшення якості продукції пов'язано з оновленням матеріально технічної бази, і підвищенням кваліфікації персоналу. Останніми роками оновлення техніки проводиться повільними темпами із-за недостатнього фінансування, але з'явилась і цифрова камера формату DV, що відповідає сучасним вимогам у відео виробництві

Коротка характеристика окремих відділів.

На підприємстві існують наступні відділи:

 1.  Монтажна - обробка відео.
 2.  Студія звукозапису - виконується запис звуку, котрий насувається на відзнятий матеріал, це може бути як голос поза кадром, так і основний голос героя.
 3.  Студія відеозапису - дозволяє виконувати запис відео, як на рирпроектуванні так і з декораціями (приблизно 70м ).
 4.  Відеотека - місце де зберігається відзнятий матеріал.
 5.  Майстерня - виконує ремонт відео та аудіо апаратури.
 6.  Операторська - місце для відеокамер, штативів, освітлення.

Вплив окремих операцій на якість продукції.

Для підвищення технічної якості телепередач доцільно все виробництво від зйомки до виходу до ефіру вести в одному форматі запису, контролювати якість продукції на всіх етапах телевиробництва, правильно здійснювати настройку і підключення апаратури (використовувати, де це необхідно, роздільні входи і виходи сигналів яскравості і кольоровості (Y/C) або компонентні входи і виходи (YUV)). Звичайно, технічна якість телепередач в першу чергу залежить від рівня використовуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги та вимоги документів по охороні праці.

1 Обов'язки працівників

Працівник зобов'язаний:

 •  піклуватися про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я навколишніх людей в процесі виконання будь-яких робіт або під час знаходження на території підприємства;
 •  знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів по охороні праці правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного і індивідуального захисту;
 •  проходити у встановленому законодавством порядку попередні і періодичні медичні огляди.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення вказаних вимог.

2. Обов'язки працедавців

Працедавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити дотримання вимог законодавства про права працівників в області охорони праці.

З цією метою працедавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме:

 •  створює відповідні служби і призначає посадовців, що забезпечують рішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює дотримання цих інструкцій;
 •  розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці;
 •  забезпечує виконання необхідних профілактичних; заходів відповідно до обставин, що змінюються;
 •  упроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації і автоматизації виробництва, вимоги ергономіки,

позитивний досвід по охороні праці і т. п.;

 •  забезпечує належний зміст будівель і споруд, виробничого оснащення і устаткування, моніторинг за їх технічним станом;
 •  забезпечує усунення причин, що викликають нещасні випадки, професійні захворювання, і здійснює профілактичні заходи, визначені комісіями за підсумками розслідування цих причин;
 •  організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого устаткування, атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам по охороні праці в порядку і терміни, визначувані законодавством, і по їх підсумках приймає заходи до усунення небезпечних і шкідливих для

здоров'я виробничих чинників;

 •  розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти по охороні праці, що діють в межах підприємства (далі акти підприємства) і встановлюючи правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів по охороні праці, забезпечує безкоштовно працівників нормативно-правовими актами і актами

підприємства по охороні праці;

 •  здійснює контроль за дотриманням працівником технологічних процесів правил поводження з машинами механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного і індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог по охороні праці;
 •  організовує пропаганду безпечних методів праці і співпрацю з працівниками в області охорони праці;

- приймає термінові заходи для допомоги потерпілим, привертає у разі потреби професійні аварійно-рятівні формування при виникненні на підприємстві аварій і нещасних випадків.

Працедавець несе безпосередню відповідальність за порушення вказаних вимог

Комбіновані зйомки

Комбіновані зйомки - це з'єднання в одному кадрі двох і більше елементів, знятих в різний час і, можливо, в різних місцях.

Дуже часто дії у фільмі вимагають таких кадрів, які або надто небезпечно, або взагалі неможливо зняти «в живу». І тоді звертаються до ефекту комбінованих зйомок. За столітню історію кінематографа оператори та режисери вишукували різні способи з'єднання декількох різних зображень в одному кадрі.

Перші комбіновані схемки

Першим, хто поєднав два різні зображення, був Жорж Мельєс. У своєму фільмі «Людина з гумовою головою» (1901) він знімав себе, а також ще свою голову, іноді в кадрі було кілька голів Мельєс одночасно. Тоді з'єднання двох зображень відбувалося прямо в камері: частину лінзи закривали чорною тканиною або склом, частина якого була зафарбована чорним кольором, і знімали потрібне, потім плівку відмотували назад, закривали тепер уже відзняту частину кадру, і знімали потрібний шматок фільму, вставляючи дію на місце раніше закритої частини кадру.

Кадр з фільму Жоржа Мельєса "Людина з гумовою головою», де вперше використовувалися комбіновані схемки

Спец ефекти в задзеркаллі

Німецькі кінематографісти в 20-ті роки активно винаходили кіно ефекті. Ойген Шюффтан винайшов методику, яку так і називають - процес Шюффтена. Сенс методики полягає в тому, що перед камерою ставлять дзеркало в якому відображається макет або малюнок декорації. У тому місці, де повинні стояти актори, дзеркальний шар перуть, залишаючи прозоре скло, за ним добудовують шматок декорації так, щоб кордон між відбитим зображенням і реальним була не видна. На тлі цієї реальної декорації і грають актори. Така методика застосовувалася під час зйомок фільму «Метрополіс» (1927) Фріца Ланга. Інколи цю систему застосовують і сьогодні, наприклад, її використовував Пітер Джексон під час роботи над знаменитою трилогією «Володар кілець» (2003).

Голлівудські кінематографісти придумали простіший спосіб - малюнок на склі. Замість дзеркала використовується скло, на якому фарбами намальовані декорації.

За склом, де малюнок був відсутній, актори розігрували свої трагедії. Трохи пізніше процес ще спростили - скло стали просто зафарбовувати чорним там, куди потім вдруковувати намальовані на іншому склі декорації. На другому склі чорним зафарбовували те місце, де стояли актори під час зйомки на натурі. Це дозволяло скоротити вартість роботи над фільмом, тому що рятувало від необхідності готувати скло з малюнком до зйомок і везти його з собою на натуру. Також його можна було робити менше за розміром, тепер воно ніяк не залежало від людського зросту.

Пізніше для сцен, де треба було показати рух персонажа, придумали ефект, який називається рір-проекція (від слова rear - задня, тильна сторона). За акторами натягували екран, на який із зворотного його боку проектували рухомий пейзаж. Часто так створювали ілюзію руху на автомобілі. Цей ефект дійшов і до наших днів. Саме так знята сцена у фільмі «Кримінальне чтиво» (1994).

Оптичні спецефекти

До 1930 року кінематографісти винайшли блукаючу маску (travelling matte), що дозволяє створювати точний трафарет для кожного кадру фільму. Це дозволило акторам вільно рухатися по сцені. Це стало можливим завдяки створенню оптичного принтера.

Відомим піонером в області оптичних ефектів був оператор Лінвуд Данн. Він працював над першим «Кінг-Конгом» (1933) - його праця дуже полегшала  роботу Уіллісу О `Брайену і його команді аніматорів, яким не довелося будувати свою мавпу в натуральну величину, щоб з'єднати її з актрисою Фей Рей. Для з'єднання по кадрової анімації і живої актриси була використана рір-проекція.

Схема побудови рір-проекції для «Кінг-Конга». Анімація мініатюрного Конга. Проектор був синхронізований з камерою.

sheets of painted glass - листи з розписного скла

rear projector - задній проектор

miniature projector screen - мініатюрний проектор екрана

animation puppet - анімація

П'ять років потому Лінвуду замовили ще більш складні зйомки для фільму «Виховуючи Малюка», де треба було з'єднати акторів Кетрін Хепберн і Кері Гранта зі справжнім леопардом на прізвисько Малюк. Леопарда знімали окремо з міркувань безпеки. Сцену, де Кері Грант йде до ліфта, за ним слід леопард, а потім за ними вибігає Кетрін Хепберн, знімали тричі - з кожним з акторів. При цьому леопарда завжди знімали першим, щоб синхронізувати з його рухами інших зірок фільму. Данн також працював над «Громадянином Кейном» Орсона Уеллса і над іншою відомою роботою Вілліса О `Брайена -« Могутній Джо Янг », за який вся команда спецеффекетніков була удостоєна« Оскара ».

Саме Лінвуд Данн сконструював оптичний принтер, яким користуються і донині. Перші оптичні принтери використовувалися ще в 20-і роки, але в 30-е Данн модифікував конструкцію і продовжував вносити в неї зміни аж до 1980 року. У 1981 він отримав «Оскар» за технічний внесок у розвиток кіно.

схема роботи оптичного принтера

Схема роботи оптичного принтера: на бобіні A знаходиться плівка зі знятими акторами, на бобіні E - з кадрами заднього плану. На бобінах B і D знаходяться відповідні трафарети-маски, для кожної частини зображення - своя. На середній бобіні C виходять закінчені кадри фільму. Така схема дозволила скоротити прогін плівки при друку кадрів в два рази. Цей принтер друкує кадри зі швидкістю два-три кадри в секунду.

Комбіновані зображення без комп'ютера

Таку схему застосовували до того, як в процес комбінування зображень на екрані увірвався комп'ютер. Але і в ті часи створювалися дуже складні зображення з кількістю комбінованих елементів вищими сотню в окремо взятому кадрі. Пам'ятайте астероїдне поле у фільмі «Імперія завдає удару у відповідь»? Кожен астероїд знімався і вкарбовувався у фільм окремо.

Однією з найскладніших FX сцен кіно восьмидесятих була сцена польоту на спідерах у фільмі «Повернення джедая». Для цієї сцени потрібно було зняти Люка та Лею, що летять на спідербайках крізь ліс. Зняти таке на натурі неможливо. Тому акторів на спідербайке знімали окремо на тлі синього екрану, в загальних планах їх замінювали маріонетки. Отруйно-синій колір був обраний тому, що ці тони не зустрічаються у відтінках людського тіла. Синій екран при перенесенні на чорно-білу плівку виявляється білим, що дозволяє без особливих клопотів зробити трафарет (блукаючу маску) для кожного окремого кадру.

Чотири кадри, які брали участь у створенні ілюзії польоту на спідерах по лісі у фільмі «Повернення джедая»: ліворуч ви бачите оригінальні кадри, праворуч - два трафарету для них. При друку лісу в ньому вирізувалася маска для акторів, куди відразу вдруковувати сцени з акторами, зняті в студії на тлі синього екрану:

Але спочатку потрібно було зняти ліс так, як його бачив би пілот на спідербайке. Для зйомки цих кадрів використовували камеру "Стедікам", розроблену спеціально для подібних зйомок. "Стедікам" дозволяє згладжувати всі вертикальні рухи, коли оператор несе її в руках, але для цих епізодів її довелося додатково удосконалити гіроскопами. Камера знімає зі швидкістю всього один кадр в пару секунд. Таким чином, оператор отримує картину руху крізь ліс, яку потім можна прискорити до 24 кадрів в секунду, отримавши ефект стрімкого польоту. Але тут є ще один нюанс. Ми вже з'ясували, що при швидкому русі ми бачимо картинку розмитою. Саме таким - розмитим - бачить око задній план під час швидкого руху. Тому оператору під час зйомки довелося рухатися по маршруту польоту спідера.

Зі зйомкою лісу були додаткові проблеми. Спочатку група майстрів зі спец ефектів відмовилася від зйомки штучного лісу. Він не тільки виглядав неживим, його було практично неможливо створити тих розмірів і з тією кількістю деталей, які були необхідні для цієї сцени. По лісу спробували протягнути тонкі волосіні, щоб оператор міг орієнтуватися при русі, адже він не бачив, куди йшов. Але їх було видно в камері, навіть після фарбування ниток в зелений колір (камера вловлювала на них відблиски сонця). Одним з найбільш проблемних моментів була зйомка поворотів. Як буде повертати спідербайк? З якою швидкістю і з яким діаметром розвороту? Цього ніхто не знав. Але все це треба було продумати До того, як студія приступить до зйомок з акторами. Адже рухи акторів повинні були збігатися з рухами камери. Крім того, відблиски сонця на їхніх обличчях теж повинні були більш-менш збігатися з тим, що ловила камера під час руху під деревами.

Іноді для створення атмосфери фільму потрібні такі дрібниці, як дим або дощ - дрібні деталі, які виявляються найскладнішими для комбінації. При створенні ефектів до класичного фантастичного фільму «Той, що біжить по лезу бритви» фахівці зі спец ефектів виявили, що дрібні ефекти вимагають дуже копіткої роботи. Дощ знімали на тлі чорного екрану, висвітлюючи краплі ззаду, щоб вони добре виділялися. Було створено три різних плану дощу: ближній, середній і дальній. Чорний фон дозволив швидко створити маску для вдруковування дощу в остаточну версію фільму.

Фільм «Той, що біжить по лезу бритви» був останнім фантастичним фільмом, в якому не було CGI - все ефекти були зроблені «в камері». У цій сцені на шматочки прозорої плівки або скла покадрово проектували сполохи вогню, зняті раніше на чорному тлі. Кожен сполох вдруковувати окремо, перемотуючи плівку назад. Іноді потрібно до сімнадцяти прогонів одного і того ж шматка кіноплівки. Якщо хтось помилявся, доводилося все починати спочатку.

Крім синього кольору зараз часто використовується зелений. Це робиться, якщо в сцені є багато синіх кольорів. У фільмах «Чужий. Воскресіння »і« Зоряна піхота »використовувався навіть червоний екран тому, що багато моделей відливали синім, і виявлялися невидимими при створенні маски. Червоний екран вимагає більш повільної роботи, але зате дозволяє створити більш якісну маску, синій екран - дає більш зернисте зображення, а зелений не завжди точно виділяє контури об'єкта. Іноді використовують жовтий і оранжевий кольори. Модельмейкери, що працювали над фільмом «Титанік» вибрали яскраво-оранжевий фон, освітлений ультрафіолетовим світлом. Помаранчевий екран вперше використовували для телесеріалу «Зоряний шлях. Нове покоління ». Цей колір дозволяє зробити маску більш м'якою по контуру, що надає природності закінченої роботи.

Зараз комбінацію зображень роблять на комп'ютері, але, по суті, ця технологія не зазнала конструктивних змін з часів оптичного принтера Лінвуда Данна. Акторів, як і раніше знімають на тлі кольорового екрану, замінюючи колір комп'ютерними декораціями.

Висновок

При оформлені звіту з виробничої практики на телекомпанії я охопила усі питання, які стосуються всіх процесів для створення телепродукції.

Таким чином я розглянула загальну характеристику підприємства. Розглянула вплив окремих операцій на якість продукції.

В індивідуальному завданні я розглянула такий вид зйомок як комбіновані зйомки, їх історію та прогрес.


Список використовуваних джерел інформації
.

 1.  Устінов В.А. Носії для аудіовізуальних архівів. Техніка кіно і телебачення. 2003 № 12. 54-57
 2.  Стаття «Спецэффекты: докомпьютерная эпоха»


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80056. Проблема под микроскопом 63.5 KB
  Цели и задачи мероприятия: дать представление учащимся о понятии «проблема»; научить детей выделять и оформлять проблему; познакомить учащихся с различными способами решения личностных проблем; развивать навыки употребления полученных знаний на смоделированных проблемных ситуациях...
80057. Забуті народні свята осіннього циклу 72.5 KB
  Мета. Дослідити забуті народні свята осіннього циклу: Дмитра(8 листопада), Святої П’ятниці(10 листопада), Кузьми й Дем’яна(14 листопада); організувати пошукову роботу стосовно відродження втрачених обрядів, звичаїв, традицій українських ярмарків.
80058. ENGLISH HOLIDAYS 719 KB
  Актуальність проекту: прагматична направленість на результат; цей результат можна побачити осмислити застосувати в реальній практичній діяльності; дозволяє органічно інтегрувати знання учнів з різних сфер навколо рішення однієї проблеми.
80059. Планета на ім’я «Сміття»?.. 69.5 KB
  Мета: привернути увагу учнів побутових відходів; виявити джерела екологічних проблем, як наслідок неадекватних дій людей; продовжити формувати дбайливе відношення до природи; розвивати здібності «мислити глобально, діяти локально».
80060. Бережи здоров’я змолоду 59 KB
  У проекті враховано природні здатності молодшого школяра, вразливість його психіки, допитливість у пізнанні самого себе, схильність до імітації зразків поведінки дорослих, що зумовлює соціальний та особистісний розвиток учня. Важливе місце займає практична діяльність учнів разом з батьками.
80061. Я – учасник технопарку 84.5 KB
  Технопарк - це сукупність різноманітних студій з різних предметів або видів діяльності, які проводяться в певний час на території цього навчального закладу. Мета діяльності: прискорене поширення інноваційного педагогічного досвіду щодо формування життєздатного та конкурентноспроможного випускника.
80062. Рідне слово 66.5 KB
  Капітан. Наш девіз: «Чим важче завдання, Тим дорожче перемога.» Ми зібрались в класі дружно, Щоб позмагатись І про мову нашу рідну Цікаве дізнатись. Дорогенькі суперники, Щиро вас вітаємо Від усього серця свого Успіху бажаємо. Щоб трудились ви сьогодні До сьомого поту І дістали нагороду...
80063. Презентація проекту «Стежками рідного краю» 77.5 KB
  Мета: активізувати і поширити набуті під час екскурсій знання учнів про рідний край; розвивати інтелект та творчу уяву; формувати громадянські, комунікативні, історико-культурні та соціокультурні компетентності. Обладнання: мультимедійний екран, комп’ютер, мольберти, ватмани.
80064. Ритмічна вправа. Музичні ігри 121.5 KB
  Розвивати координацію рухів; відчуття ритму і такту; увагу, пам’ять; гнучкість і пластичність. Виховувати естетичні почуття, прищеплювати любов до всього красивого, витонченого. Обладнання: магнітофон, касетний запис з дитячими піснями, м’ячі.