90014

Следы применения огнестрельного оружия на пулях и гильзах. Механизм их образования и криминалистическое значение

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Следы возникающие в ходе применения огнестрельного оружия. На каждой из этих стадий при заряжании выстреле и перезаряжании образуются следы. Следы применения огнестрельного оружия и боеприпасов это стреляные пули дробь картечь пыжи и гильзы; следы частей оружия на пулях и гильзах; копоть выстрела на стенках канала ствола на других частях оружия пулях и гильзах а также изменения на преграде произошедшие в результате выстрела. Следообразующие детали оставляющие следы на пулях.

Русский

2015-05-16

25.47 KB

2 чел.

Следы применения огнестрельного оружия на пулях и гильзах. Механизм их образования и криминалистическое значение.

Следы, возникающие в ходе применения огнестрельного оружия. Механизм выстрела из огнестрельного оружия представляет собой процесс выбрасывания снаряда (пули, дроби) из канала ствола за счет энергии газов, образующихся при взрывчатом горении порохового заряда. При выстреле в канале ствола в очень короткие промежутки времени (от тысячных до сотых долей секунды) происходят химические процессы газообразования, возникают высокие температуры (до 3500 град. C) и высокое давление.

Механизм производства выстрела состоит из трех стадий:

1) воспламенение порохового заряда, происходящее при ударе бойка по капсюлю гильзы;

2) выталкивание снаряда из канала ствола по давлением газов;

3) встреча летящего снаряда с преградой.

Чтобы произвести выстрел, оружие нужно зарядить. После выстрела оно перезаряжается. На каждой из этих стадий (при заряжании, выстреле и перезаряжании) образуются следы.

Следы применения огнестрельного оружия и боеприпасов - это стреляные пули, дробь, картечь, пыжи и гильзы; следы частей оружия на пулях и гильзах; копоть выстрела на стенках канала ствола, на других частях оружия, пулях и гильзах, а также изменения на преграде, произошедшие в результате выстрела.

Следообразующие детали, оставляющие следы на пулях. В неавтоматическом огнестрельном оружии следы на пулях оставляют:

- пульный вход;

- нарезная часть;

- дульный срез канала ствола.

В автоматическом оружии кроме указанных деталей следы на пулях оставляют:

- патронный ввод;

- загибы магазина;

- нижняя поверхность затвора.

Пульный вход оставляет следы в виде трасс, расположенных вдоль продольной оси пули либо под незначительным углом к ней. Эти следы (их принято называть первичными) образуются при входе пули в нарезную часть ствола, когда она не вращается.

Нарезная часть канала ствола оставляет следы на выстреленных пулях, которые отображают признаки системы оружия. К последним относятся: калибр; направление полета; количество полей нарезов, их ширина, глубина и угол наклона. Следы от полей нарезов называются вторичными.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66402. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ У ШКОЛАХ США 163 KB
  Проблема навчання й виховання обдарованих дітей набула особливого значення на порозі ХХІ століття. Навчання й виховання обдарованих дітей є надзвичайно важливими для створення підґрунтя розвитку інтелектуальних та творчих ресурсів суспільства будьякої держави зокрема України.
66403. Система самостійної роботи студентів-заочників філологічних факультетів педагогічних університетів 181 KB
  Упровадження інноваційних педагогічних технологій вимагає змін у підходах до організації навчального процесу вищої школи які передусім стосуються самостійної роботи студентів навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації.
66404. Теоретичне та експериментальне обґрунтування застосування сучасних гелеутворювачів природного та синтетичного походження у технології м’яких лікувально-косметичних засобів 1.71 MB
  Однак відомостей щодо її складу біологічної дії у науковій літературі практично немає що робить актуальним комплексне дослідження бодяги та розробку засобів місцевої дії на її основі для специфічного догляду та корекції патологічних станів шкіри.
66405. КЛЕЮЧІ РОЗЧИНИ НА ОСНОВІ СУХИХ ЗОЛОВМІСНИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ З ДОБАВКАМИ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ МОДИФІКАТОРІВ 2.25 MB
  Тонкошарова технологія нанесення клеючих розчинів і необхідність надання їм комплексу поліпшених будівельно-технічних властивостей обумовили їхнє модифікування добавками найбільш поширеними з яких є водоутримуючі та добавки редиспергованих полімерів.
66406. САНАТОРНО-КУРОРТНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА 1.99 MB
  Одним із найбільш актуальних та таких що швидко розвиваються методів лікування остеоартрозу є ендопротезування ЕП суглобів застосування якого призводить до запобігання стійкої втрати та більш повного відновлення працездатності хворих підвищення якості їх життя...
66407. ІНСТИТУТ АДВОКАТУРИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛАХ ГАЛИЧИНИ) 170.5 KB
  Зокрема проблеми функціонування інституту адвокатури а також права і обовязки адвокатів відображено у законі України Про адвокатуру від 19 грудня 1992 р. постанові Кабміну Про порядок оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави від 14 травня 1999 р.
66408. КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ В ЧАСИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ: МІСЦЕ І РОЛЬ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ (1917-1920 рр.) 168 KB
  Актуальність теми дисертаційної роботи полягає у дослідженні культурних процесів в Україні часів Визвольних змагань як результату громадської активності українських діячів культури визначенні ролі і місця в культурному будівництві громадських обєднань...
66409. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 165 KB
  Актуальність теми. Вирішальна роль у протидії протиправним вчинкам належить державі, яка має спеціальний апарат примусу. Правові норми визначають, в яких випадках публічні органи управління можуть застосовувати заходи адміністративного припинення...
66410. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБКИ ҐРУНТУ ГРЕЙФЕРНИМ РОБОЧИМ ОРГАНОМ 2.65 MB
  Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності процесів розробки ґрунту грейферними робочими органами за рахунок оснащення їх центральним гвинтовим якорем. Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати такі завдання: дослідити закономірності процесу...