90025

Криминалистическая техника

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Криминалистика возникла и существует как одна из юридических наук, призванная обеспечить правоохранительные органы технико-криминалистическими средствами, тактическими приемами, рекомендациями и методами обнаружения, выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступности.

Русский

2015-05-16

26.77 KB

0 чел.

«Криминалистическая техника»

1.Общая теория криминалистики, ее понятие, система и значение.

Борьба с преступностью осуществляется в различных формах: в процессуально-правовой, оперативно-розыскной, административно-правовой и др. Все они реализуются в соответствующих видах деятельности правоохранительных органов.

Криминалистика возникла и существует как одна из юридических наук, призванная обеспечить правоохранительные органы технико-криминалистическими средствами, тактическими приемами, рекомендациями и методами обнаружения, выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступности.

Подготавливаемые в криминалистике научные работы имеют правовой характер, основаны на законе и ориентируют работников правоохранительных органов на безусловное выполнение закона.

Криминалистика органически связана с другими науками. Наиболее тесны связи криминалистики с науками юридического профиля, в особенности с уголовно-правовой и уголовно-процессуальной науками. В криминалистике активно используются многие теории, методы и подходы философской науки (криминалистические исследования предполагают использование таких приемов логики, как индукция и дедукция, анализ и синтез и т.д.), медицины, психологии, науки управления, социологии, физики, химии, судебной статистики и других наук.

Объектами исследования криминалистики являются:

- во-первых, криминальная деятельность преступников (способы совершения всех видов преступлений; формы отражения преступлений во внешней среде; личности совершивших преступления и др.);

- во-вторых, процессуальная и иная деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений (передовой опыт использования правоохранительными органами научно-технических средств, тактических приемов и методов в раскрытии и расследовании преступлений; современные достижения естественных, технических и общественных наук и возможности их использования в криминалистике и др.).

Процесс отражения материальных объектов, связанных с преступлением во внешней среде, имеет объективный характер и протекает согласно общим закономерностям отражения объектов материального мира. И чем полнее познаны криминалистические закономерности отражения особенностей совершения преступлений во внешней среде, тем успешнее могут быть обнаружены, изъяты, исследованы и оценены различные свойства личности, ее действия, орудия преступления и способы их применения. В процессе исследования, основанного на уголовно-процессуальной и криминалистической деятельности, они могут стать криминалистически значимыми доказательствами по уголовному делу.

Криминалистика - наука о закономерностях отражения криминальной деятельности лиц, связанных с преступлением, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования криминалистически значимой информации в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23155. Ліна КОСТЕНКО БЕРЕСТЕЧКО 414 KB
  Кишить Вкраїна кишлами орди І Бог згортає чорними сувоями твоє терпіння виткане з біди НЕ ЖАЛІВ МЕНІ ХАН НІ ВИНА НІ КУМИСУ НІ МЕДУ. І розджохався хан усе причіпеньки шукав: Ти мене одурив проклятий ґяуре Я привів своє військо а ти мене ошукав Що ж ти хочеш козацький ти макогоне щоб у тих болотах мені жаба цицьки дала Ти ж казав що їх мало. Ти ж мені любий брат казав Гірей. Несу свій хрест на свої Голгочі А цар стромляє мені у спину Свої двойлезі каправі очі.
23156. В. Симоненко про історичну місію людини на землі («Ти знаєш, що ти - людина?») 24 KB
  Симоненко про історичну місію людини на землі Ти знаєш що ти людина В історії української літератури шістдесяті роки стали роками творчості письменників які віддали свій голос на захист простої людини. Вони намагалися пробити чиновницькобюрократичну стіну суспільства де людина була лише гвинтиком їхнього апарату а не творцем своєї долі своєї історії. Повага до людини зокрема до її гідності до права жити так як вона хоче в цьому філософська наснаженість і гуманістична спрямованість поезії Ти знаєш що ти людина Лад у...
23157. Головний герой поезій В. Симоненка 23.5 KB
  В його юнацькому серці завжди жили любов віра в людину в її творчі можливості. Такі вірші як Лебеді материнства Україні Земле рідна Україно п'ю твої зіниці вражають читачів великою синівською любов'ю поета до своєї Батьківщини непідробним почуттям патріота. Ліричний герой цих поезій наголошує що без любові до Батьківщини нема справжньої людини. У віршах Любов Вона прийшла Є в коханні і будні і свята розкрито інтимні почуття ліричного героя.
23159. Духовні цінності людини в поезії Ліни Костенко 26 KB
  Поставити свого сучасника обличчям до норм що їх виробляло людство впродовж століть задуматися над сутністю власного життя зосередитися на усвідомленні себе сином української землі взяла на себе обов'язок поетеса Ліна Костенко. Звичайно у зв'язку із своєю позицією поетапатріота Ліна Костенко перебувала в опозиції до офіційних властей тоталітарного радянського суспільства. У своїх поезіях Ліна Костенко бачить конкретних винуватців моральної і духовної деградації людей.
23160. Євген Маланюк (1897-1968) 27 KB
  Як пише сам Євген Маланюк його прізвище фігурувало ще в реєстрах старшини часів Богдана Хмельницького. В колишньому Єлисаветграді Маланюк закінчує реальну гімназію раніше тут навчалися брати Тобілевичі Марко Кропивницький Є. Мобілізація у зв'язку з першою світовою війною Київська військова школа і поручник Євген Маланюк стає командиром сотні 2го Туркестанського стрілецького полку.
23161. Євген Филимонович Маланюк 54.5 KB
  Маланюка. Маланюк емігрував спочатку жив у Каліші в таборі для інтернованих українських частин. Маланюка Стилет і стилос у 1926р.
23162. ЄВГЕН МАЛАНЮК 94 KB
  А на зібранні академії таборового літературноартистичного товариства Веселка із здавалося б недоречним до часу і місця рефератом Зброя культури виступав перед побратимами двадцятип'ятилітній поет військовий старшина 6ї дивізії генерала Безручка Євген Маланюк: Кордони економічна діяльність промисловість і торгівля це тільки зовнішні форми тільки рамки в яких проходить дійсне живе життя нації самостійної держави. Навіть для частини учасників академії а Веселка об'єднувала літературномистецькі кола інтернованих вояків ...
23163. Засоби поетичної мови інтимної лірики Ліни Костенко 28.5 KB
  Тексти інтимної лірики Ліни Костенко оповиті серпанком таємничості недомовленості магії та загадковості. Та незважаючи на це на їх тлі лірика Ліни Костенко вражає енергетикою сприймається як вічно юна вітаїстична й злободенна. Кохання у Ліни Костенко це не тільки вибір особистий а найперше особистісний бо передбачає відповідальність перед предками й нащадками перед власним сумлінням; це заглиблення у власний внутрішній світ саморозуміння й самоусвідомлення самоствердження й самореалізація; водночас це думка про іншого емпатія...