90027

Общая и частные задачи криминалистики

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

В содействии решению этой задачи в научном обеспечении достижения этой цели органами ведущими борьбу с преступностью и заключен сам смысл существования тех наук которые изучают преступность как социальное явление и на основе этого изучения разрабатывают средства и методы борьбы с нею. Исходя из потребностей следственной и оперативной практики перед криминалистикой стоят следующие основные задачи: развивать общую и частные теории криминалистики...

Русский

2015-05-16

25.57 KB

1 чел.

Общая и частные задачи криминалистики

Задача борьбы с преступностью в нашей стране постоянно находится в центре внимания. В содействии решению этой задачи, в научном обеспечении достижения этой цели органами, ведущими борьбу с преступностью, и заключен сам смысл существования тех наук, которые изучают преступность, как социальное явление, и на основе этого изучения разрабатывают средства и методы борьбы с нею. В этом заключается общая, или главная, задача всех этих наук, среди которых важное место занимает криминалистика. Исходя из потребностей следственной и оперативной практики перед криминалистикой стоят следующие основные задачи:

- развивать общую и частные теории криминалистики;

- разрабатывать новые технико-криминалистические средства, приемы и методы обнаружения, изъятия и исследования следов преступления в целях определения с их помощью обстоятельств преступления и извлечения информации о личности виновного;

- совершенствовать технико-криминалистические средства и методы для своевременного обнаружения и пресечения преступлений;

- совершенствовать организацию планомерного расследования преступлений;

- улучшать организацию взаимодействия следователя и оперативно-розыскных подразделений с учетом их правового режима и возможностей;

- разрабатывать и совершенствовать специальные профилактические методы, препятствующие совершению преступлений;

- анализировать зарубежный опыт применения технико-криминалистических средств и методов, определять возможности их использования в правоохранительной деятельности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69250. Особливості процесу та етапи трудового виховання, його принципи 120.5 KB
  Ідея трудового виховання виникла разом з ідеєю соціалізму. Тут ми зустрічаємося з прикладом відбитку єдності та повноти історичного процесу виникнувши разом з ідеєю соціалізму та будучи спочатку нездійсненною у такій самій мірі, у якій нездійсненним був сам соціалізм у його утопічній формі...
69251. Позакласна робота з технічної творчості та сільськогосподарського дослідництва 80.5 KB
  Суть позакласної і позашкільної діяльності учнів з технічної творчості та сільськогосподарського дослідництва. Форми організації позакласної технічної художньо-декоративної творчості учнів. Така робота проводиться і безпосередньо на заняттях з трудового навчання...
69252. Трудова діяльність учнів у школі. Організація діяльності трудових об’єднань учнів 89 KB
  Характер і зміст трудової діяльності учнів. Процес праці і його елементи. Види трудових об’єднань в сучасній школі та організація продуктивної праці в них. Планування та організація продуктивної праці учнів. Нормування праці учнів. Оплата праці учнів. Санітарно-гігієнічні вимоги до праці учнів.
69253. Професійне самовизначення учнів у процесі трудового навчання 83.5 KB
  Професійне самовизначення учнів у процесі трудового навчання Зміст професійного самовизначення учнів. Особливості профорієнтації учнів у процесі трудового профільного і професійного навчання. Визнано що одним з головних завдань школи є підготовка учнів до свідомого вибору професії.
69254. Загальні питання трудової підготовки учнів 82 KB
  Предмет і завдання курсу. Процес трудової підготовки та його складові частини. Методи наукових досліджень. Перспективний педагогічний досвід організації трудової підготовки учнів. Аналіз навчальної і науково-методичної літератури з трудової і професійної підготовки.
69255. Історико-педагогічний огляд розвитку проблеми трудової підготовки учнів 201 KB
  Історія розвитку трудового і професійного навчання. Етапи становлення трудової і професійної підготовки в загальноосвітній і професійній школі за роки радянської влади. Трудова підготовка учнів у сучасній загальноосвітній школі та шляхи її реформування.
69256. Політехнічні основи трудової підготовки 259.5 KB
  Але якщо порівняти зміст шкільної програми 1954 року коли трудове навчання було відновлено у школі із змістом діючої програми то легко прийти до висновку що ставить великі зміни. Причому вони відбувалися поступово протягом усього періоду і вимагали від вчителя трудового навчання...
69257. Сучасний учитель трудового навчання 73.5 KB
  Національна школа і проблема модернізації підготовки вчителя трудового навчання. Основні вимоги що ставляться до сучасного вчителя трудового навчання. Особливості педагогічної діяльності вчителя трудового навчання. Організація методичної роботи вчителів трудового навчання та їх атестація.
69258. Методика формування в учнів поняття про техніку 136 KB
  Наступність у вивченні техніки у 59 класах. Формування в учнів поняття про типові і спеціальні деталі види та призначення типових деталей машин: опори осі вали підшипники зубчасті колеса кріпильні деталі; їх умовні позначення; види з’єднань деталей: рухомі і нерухомі рознімні і нерознімні.