90123

Організація роботи механізованого пункту поточного відчипного ремонту пасажирських вагонів

Курсовая

Логистика и транспорт

Призначення та коротка характеристика мехпункту Режим роботи мехпункту Розрахунок виробничої програми МПВР пасажирських вагонів Розробка технологічного процесу ремонту вагонів на медпункті Вибір потрібного обладнання Розрахунок габаритних розмірів Розрахунок контингенту робочої сили...

Украинкский

2015-05-30

81.79 KB

0 чел.

Тема: Організація роботи механізованого пункту по-точного відчипного ремонту пасажирських вагонів

З М І С Т

Вступ            4

 1.  Організаційно-технологічний розділ
 2.  Призначення та коротка характеристика мехпункту 5
 3.  Режим роботи мехпункту        6
 4.  Розрахунок виробничої програми МПВР пасажирських

вагонів            7

 1.  Розробка технологічного процесу ремонту вагонів

на медпункті          10

 1.   Вибір потрібного обладнання       13
 2.  Розрахунок габаритних розмірів       14
 3.  Розрахунок контингенту робочої сили      15
 4.  Заходи з охорони праці, протипожежні заходи, охорона

довкілля           17

 1.  Економічний розділ
 2.   Розрахунок основних і прямих витрат      20
 3.  Розрахунок основних витрат загальних для всіх галузей

господарства          24

 1.  Визначення загальногосподарських витрат     28
 2.  Калькуляція собівартості ремонту вагону на медпункті  30
 3.  Техніко-економічні показники       32

Список використаної літератури       33

 Н


В С Т У П

Важливе місце в єдиній транспортній системі України посідає залізничний транспорт. Основні його переваги, порівняно з іншими видами транспорту, визначають різною порізною спроможністю залізничних магістралей низькою собівартістю, надійністю перевезень незалежно від кліматичних умов і мінімальним впливом на навколишнє середовище. Залізничний транспорт працює стабільно й результативно – останніми роками зросли обсяги перевезень, підвищилась їхня якість, ремонтується мережа залізниць, створюються зразки нової техніки, вирішуються соціальні проблеми.

У зв’язку з збільшенням швидкості руху пасажирських поїздів інтенсивності роботи вагонів, зросли вимоги до експлуатації утримання і ремонту приводів генераторів, забезпечуючи енергопостачання споживачів вагона.

Працюючи у включно важких умовах привід повинен бути надійно захищен від пошкоджень розрушено особливо від зусиль ударно характеру, які сприймаються вісю колісної пари в шляху слідування. По можливості мати мінімальну надресорну масу, надійні запобіжні установки включно падіння деталей при поломкі на шляху.


1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ

 1.  Призначення та коротка характеристика мехпункту

Механізований пункт поточного відчипного ремонту пасажирських вагонів призначений для усунення пошкоджень в пасажирських вагонах. До цих несправностей відносяться прокат більше допустимого в колісних парах, повзун, тріщини, нагрівання букс, тріщини в вісях, зломи автозчепом.

Мехпункт має в своєму складі дві основні колії: перша призначена для виконання відчипного ремонту вагонів без підйомки; на другій колії виконується ремонт вагонів з підйомкою.

Пункт розташований на території пасажирської технічної станції, в його склад входить третя колія, яка використовується разом з ремонтно-екіпірувальним парканом.


1.2. РЕЖИМ РОБОТИ МЕХПУНКТУ

Режим роботи – це порядок чергування праці і відпочинку в дільниці, що проектується. Приймаємо слідуючий режим роботи: щоденний, перервний семиденний робочий тиждень з тривалістю зміни 12 год.

Тривалість І зміни 800-2000

Наявний фонд робочого часу одного працівника визначається за формулою:

Фн = tзм - Дп =       (1.1)

      =  

де Дк – кількість календарних днів у році;

Дсв – кількість святкових днів у році, не співпадають з вихідними;

Дс - кількість робочих субот у році;

tзм – кількість передсвяткових днів у році із скороченим на 1 год. робочим днем;

Др – кількість робочих днів у році.

Дійсний фонд робочого часу обладнання визначається за формулою:

Фд = Др* tзм*mзм*      1(.2)

де mзм кількість робочих змін;

Коб – коефіцієнт, який враховує простій обладнання по поважним причинам.


1.3.  РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ МПВР

ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ

Інвентарний парк пасажирських вагонів визначається за формулою:

      (1.3)

де  - необхідна кількість вагонів для перевезення пасажирів;

- коефіцієнт, який враховує вагони в резерві;

- коефіцієнт, який враховує вагони спецпризначення.

Для розрахунку необхідно порахувати обіг вагонів всіх категорій на всіх дільницях, тобто

Обіг пасажирського потягу визначається по формулі:

Q =         (1.4)

де 1/24 – коефіцієнт переводу годин в добу;

t1, t2час простою вагонів відповідно категорії в парку відправлення і в парку формування;

L – довжина ділянки рухи.

Розраховуємо обіг для кожної ділянки кожної категорії потягів:

 1.  для ділянки АС для пасажирських

Qn =   

 1.  для швидких ділянки СБ

Qшв =  

 1.  для ділянки АБ для пасажирських

Qn =
-
для швидких ділянки АБ

Qш =

 1.  для ділянки АД для пасажирських

Qn =

 1.  для швидких ділянки АД

Qш =

Кількість вагонів, які проходять через станцію С, визначається

Nc = (nш* nвш* nп* nв* nм* nвм)*365 =      (1.5)

= (55*24*27*24*2*18) *365= 718320 ваг

Відчепка в поточний ремонт складає

Nвр = 0,006*Nc = 0,006*718320 = 4310 ваг   (1.6)

Добова відчепка в поточний ремонт складає

Nд = Nврр = 4310:365 = 12 час/добу     (1.7)

Фактична кількість відчипляємих вагонів може досягати від 4310 до 4380 вагонів за добу.

Річний пробіг вагонів по станції С визначається за формулою:

=   + +  =     (1.8)

= 462,52+582,54+483,55 = 1528,61 млн вагвіскм 

Пробіг вагона на ділянці визначається за формулою:

= no*kc*nB*lAC*kp =       (1.9)

= 4*1100*:106 = 462,52 млн вагвіскм

де  no – осність вагонів;

kc – кількість потягів на ділянці;

nB – кількість вагонів в потязі;


lAC – довжина ділянки;

kp – кількість рейсів на протязі року.

NlАБ = no*kc*nB*lСБ*кр = 4*950*:106 = 582,54 млн вагвіскм

NlАД = no*kc*nB*lСД*кр = 4*1200**106 = 483,55 млн вагвіскм


1.4. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

РЕМОНТУ ВАГОНІВ НА  МЕХПУНКТІ

Для поточного ремонту вагонів з відчепкою без подачі в депо в парках формування або поблизу від них організовують механізовані пункти. Для цієї мети начальник станції виділяє не менше двох постійних, переважно крайніх колій парку формування.

Для забезпечення мінімального простою вагонів в ремонті на спеціально виділених двох коліях на один подають пошкоджені вагони, які не потребують підйомки, а на другій рунтують вагони з підйомкою.

Ремонт вагонів виконують ремонтні бригади, якими керує майстер або бригадир цілодобово, тому що простій їх в поточному ремонті не повинен перебільшувати 3 годин.

Графік постановки і прибирання вагонів, а також порядок виконання робіт узгоджується з керівником станції і начальником вагонного депо і затверджується начальником відділення дороги.

Кількість пристосувань, машин для ремонту вагонів і інструменту встановлюють начальник ПТО і начальник вагонного депо в залежності від об’єму роботи. Розташування ремонтних колій повинно забезпечувати добре транспортування запасних частин і матеріалів, а ширина між коліями – вільне розташування стелажів, обладнання і приладів, які потрібно для роботи.

До початку ремонту вагон оглядається майстром який перевіряє правильність відчепки вагонів від поїзду і складає досконалий перелік робіт, які потрібно виконати.


П   При цьому потрібно мати на увазі, що при відчипному ремонті ліквідується не тільки несправність із-за якої вагон був відчеплений від потягу, і усі інші несправності.

Якщо відчеплений навантажений вагон з несправністю кузова, яка загрожує безпеці руху або його розвантаження, то вагон потрібно надати під розвантаження і тільки після цього виконувати ремонт цього вагона.

Відремонтовані вагони приймає майстер пункту або приймальник вагоні, після чого на вагон дається повідомлення форми ВУ-36.

Частіше МВРП має два свозних шляхи для ремонту вагонів, тупік для запасних частин та колісних пар, майстерні з службовими приміщеннями і складом для запасних частин та матеріалів.

Шляхи ремонту вагонів складається із трьох послідовно розміщених дільниць: накопичення пошкоджених вагонів, ремонту їх на дільниці, відстою відремонтованих вагонів, які чекають виходу в парк формування.

Після прибирання відремонтованих вагонів рухомий склад, який чекає ремонту, пересувається на звільнену дільницю шляху і головна частина його знову використовується для накопичення пошкоджених вагонів.

Метод ремонту МВРП слідуючий: заміна пошкоджених деталів та вузлів новими, загодя  відремонтованими. Час знаходження вагонів в поточному ремонті складає не більше 3-х годин.

Організація та планування роботи мехпункту встановлюється керівником вагонного депо.

Для заміни колісної пари вагону роз’єднують гальмівні важилі і колеса протилежного візка закріпляють дерев’яними клиньями для того, щоб вагон при підйомці не міг здвинутися з місця. Після цього під кінець шворневої балки вагона ставлять домкрати зі сторони, де знаходиться несправна колісна пара, і виконують підйомку одного кінця кузову до тих пір, доки не вийде шворень візка зі шворневої балки рами.

Закінчив підйомку кузова, підставляють домкрати і впевнившись в їх стійкості, викочують візок.  


Потім піднімають один кінець рами візка до вихода букси з над буксових направляючих, викочують колісну пару і на її місце подають справну в комплекті з буксами. Після цього візок підкочують під кузов і опускають його, слідкуя за ним, щоб шворень увійшов в отвір шворневої балки рами вагону, прибирають тумби і домкрати, з’єднують гальмівні тяги винимають дерев’яні клинья.

Для заміни електичної ресори пасажирського вагону при необхідності зтискають, після чого половинки ресори скріплюють спеціальними скобами. Електична ресора, яка взята з запасу, стискається на спеціальному гідравлічному пресі. При цьому необхідно слідкувати за тим, щоб скоби, які утримують в стиснутому стані ресору, були надійно закріплені. Для зняття скоб з вийнятої з-під вагону ресори її додатково стискають під пресом.


1.5. ВИБІР ПОТРІБНОГО ОБЛАДНАННЯ

Потрібне обладнання для мехпункту розраховувати по формулам підручника неможливо, тому вибираємо його на основі «Типового технологічного процесу технічного обслуговування, екіпіровки і безвідчіпного ремонту пасажирських вагоні» та зводимо до наступної таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Перелік обладнання

Найменування обладнання

Технічна характеристика

Кількість

Загальна потужність ел. двигунів, кВт

Кошторисна вартість обладнання, грн.

Колії мехпункту

3

325000,0

Козловий кран

Q = 5 т

1

50,0

216250,0

Електричний домкрат стаціонар

Q = 30 т

4

30,0

78000,0

Рухомий домкрат

Q = 30 т

4

30,0

78200,0

Зварювальний апарат

A - 765

4

160,0

78000,0

Трансформатор

СТН-350С

1

80,0

20000,0

Електрозварювальна лінія

1

Прес для стиснення еліптичних ресор

1

3000,0

Стелажи для запчастин

4

1600,0

Балансир стенд для редукторних колісних пар

1

7,5

7500,0

Електроколонка

28

14000,0

Повітророздатна колонка

28

14000,0

Візок-підйомник для заміни поглинаючих апаратів

3

4400,0

Разом

28

Руст = 357,5 кВт

Собл = 839950,0 грн.


1.6. РОЗРАХУНОК ГАБАРИТНИХ РОЗМІРІВ

Кількість колій на мехпункті визначається за формулою:

= 3 колія       (1.8)

де Nв – кількість вагонів, що ремонтуються на протязі доби;

tоб – час обробки вагонів на мехпункті;

Т – кількість годин в добі.

Кількість колій на мехпункті дорівнює 30, тому що одна колія використовується для маневрових робіт, а друга колія – для ремонту вагонів з підйомкою m=4 колії.

Довжина колії парка визначається за формулою:

Ln = 2l1+KB*LB+l2 = 2*50+8*27+10 = 326 м.    (1.9)

де l1 – відстань від предельного стовпчика до першого вагону;

KB – кількість вагонів на колії 8;

LB – розрахункова довжина вагону;

l2 – відстань для розчепки вагонів і заміни автозчепи.

Ширина колій парку визначається за формулою:

Вп = 2в1+(m-1)*в2+m3 = 2*5+(4-1)*4,8++*1,52 = 28,96 м. (1.10)

де в1 – відстань від границь парку до першої колії: 5м.;

в2 – ширина міжколій: 4,8 м;

в3 – ширина колії: 1,52.

Площа мехпункту дорівнює:

Sп = Lпп = 326*28,96 = 9440,96 м2.     (1.11)

З урахуванням довжини колії парку приймаємо одне приміщення для обігріву робітників, загальною площею і об’ємом, тобто

Sб = 300 м2;    Vб = 900 м3.


1.7. РОЗРАХУНОК КОНТИНГЕНТУ РОБОЧОЇ СИЛИ

Наявна чисельність робітників мехпункту визначається за формулою:

= 44 чол      (1.12)

де NФ – фактична програма ремонту;

ФНнаявний фонд робочого часу;

КНкоефіцієнт виконання норм.

Спискова чисельність робітників визначаються за формулою:

RСП = RНСП = 44*1,05 = 46 чол.     (1.13)

де КСП – коефіцієнт приведення наявної чисельності робітників до спискової.

Кількість УТР, МОП визначається за формулою:

RІТР = RСП*(5:11)% = 0,1*46 = 5 чол.    (1.14)

RМОП = (2-3)%*RСП = 0,03*46 = 2 чол.

Контингент робітників мехпункту визначається за формулою:

RШТ = RСП+ RІТР= RМОП = 46+5+2 = 53 чол.    (1.15)

Отримана розрахунком чисельність робітників розподіляється по професіях та рівню кваліфікації в наступній таблиці 1.2.


Таблиця 1.2 – Штатний розклад

Найменування професій та посад

Тарифний розклад

Кількість робітників в 1-ої зм.

Всього чол.

Основні виробничі робітники

Слюсар

4

2

8

Слюсар

5

1

4

Оглядач – ремонтник

6

1

4

Кранівник

1

4

Електрогазозварювальник

5

4

16

Оглядач-ремонтник

5

2

8

Разом

11

44

УТР, МОП

Майстер

1

1

Бригадир

1

4

Прибиральник

1

2

Разом

3

7


1.8. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОТИПОЖЕЖНІ

ЗАХОДИ, ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ  

Особи, що допускаються до виконання ремонтних робіт на механізованому пункті, старше 18 років. Вони пройшли медичне обстеження, признані придатними до роботи.

Кожний робітник залізничного транспорту зобов’язаний вивчити, знати і суворо виконувати вимоги правил, інструкцій і пам’яток по техніці безпеки, охорони праці, пожежної безпеки.

Організація ремонту пасажирських вагонів передбачає використання безпечних умов праці, прийомів праці, відповідальне і безпечне виконання робіт, санітарно-гігієнічних ділянок для високоякісного виконання всіх технологічних процесів.

При огляді і ремонті з пролазкою під вагоном необхідно остерігатися поранень об виступаючі частини і деталі вагонів.

Виконувати ремонт кровлі і які-небудь інші роботи на кришах вагонів під час грози, густого туману, сильного снігопаду, ливня і вітру силою більше 6 балів заборонено.

При підйомці вагону на опорну поверхню домкрата кладуть дерев’яну прокладку товщиною 15-20 см.  При підйомці вагону домкрат і вставка повинні мати суворо вертикальне положення, тому як при переносі вони можуть вислизнути з під вагону та травмувати робітників. Головку рельса в місце поставки домкрата потрібно злегка посипати піском.

Перед початком роботи, робоче місце повинне бути в чистоті і порядку. В процесі роботи необхідно користуватися справними інструментами.
          
Вантажопідйомні крани, захвати не дозволяється використовувати якщо вийшов строк опосвідчення.

Перед підніманням вагону колісні пари підклинюють, а домкрати установлюють на дерев’яні підкладки. При підійманні кузова вагону, домкрати повинні мати строго горизонтальне положення. Домкрат повинен мати обмежувальні виходи вала.

Обладнання стендів випробування електричної стійкості ізоляції електроустаткування до якого підводиться високий струм, також огороджують. Всі обладнання заземлюють.

Перед виконанням зварювальних робіт необхідно забезпечити вентиляцію із заміною повітря для працівників. До робочих місць працівників пред’являють підвищенні вимоги, особливо при виконанні зварювальних робіт з використанням атицилену. Атицилен відноситься до вибухонебезпечних газів. При згоранні атицилену, тиск вибуху може в 13 раз перевищити початковий тиск і може викликати значні порушення будівлі і пожежу.

У виробничих приміщеннях повинні бути певні заходи пожежогасіння, внутрішні пожежі крани і пожежні пости.

Розробка організаційних заходів по протипожежної профілактики і проробка в проекті технічних рішень, підвищують протипожежну безпеку підприємчих приміщень.

Включення пристроїв вентиляції акумуляторних приміщень і систему вентиляції або димоходи не допускаються. Особливі вимоги пред’являють і до пристроїв вентиляційних агрегатів. Так вали вентиляторів пропускають через стінки коробів і підшипниках з сальниковими сущільненнями не допускаються іскріння вентиляторів, або обертання їх лопостей в середині коробів.


          Неможна розміщувати поблизу із суміжними приміщеннями такі виробничі дільниці, як деревообробні і зварювальні, щоб за обігти неможливого згоряння відходів деревини в процесі зварювальних робіт.

На ряді з первинними засобами пожежогасіння на кожні 5000 м2 виробничої або складальної площадки установлюють пожежні пункти у вигляді кафів або щитів пофарбованих в білий колір з червоною окантовкою з надписом «Пожежний пункт». Пункт повинен мати слідуючий набір пожежного інвентаря і обладнання, вогнегасники пінні, сокири, лоти, пожежні штихові лопати, відра.

Научно-технічна революція дуже сильно посилює дію людини на природу. У зв’язку з цим важливе значення набуває охорона навколишнього середовища. До факторів несприятливих дій залізничного транспорту на навколишнє середовище відносять викиди шкідливих речовин в атмосферу, зовнішні шуми залізничних об’єктів, забруднення ґрунту і води.

Джерелом забруднення повітря являється виробничими підприємствами транспорту рухомий склад.

Очистка промислових викидів в атмосферу на сучасних підприємствах, являється складовою частиною технологічного процесу. Ціль її передбачення забруднення, викидання шкідливих пилок із технічних викидів, зменшення механічного зносу обладнання із-за образивної дії пилюки, видалення із відходів цінних продуктів і використання їх як вторинною сировиною.

Одним із рішень питань очищення води являється ведення замкнутих систем водопостачання, будівництво загально-стаціонарних очисних споруд, а також підключення залізничних підприємств до міських промислових систем каналізації.

Серед профілактичних заходів по охороні ґрунту важливе місце займає справність тари перевезення вантажів, своєчасний контроль проб ґрунту утримання колій у відповідному стані і з санітарними нормами.


2. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ  

2.1. Розрахунок основних і прямих витрат

До основних (прямих) витрат мехпункту відносяться витрати на оплату праці основних виробничих робітників та витрати на матеріали та запасні частини.

Розраховуємо річний фонд оплати праці основних виробничих робітників. Оплату робітників мехпункта приймаємо погодинно-преміальну з особливо важкими і шкідливими умовами праці.

УТР, МОП оплачуються по посадовій системі. Весь розрахунок річного ФОП надаємо в таблиці 2.1.


     На основі річного ФОП (таблиця 2.1)  розробляємо план по праці в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 – План по праці

№ п/п

Показники

Одиниця виміру

Формула показника

 1.  

Річний ФОП

грн.

ФОП = 1333219,1

 1.  

Контингент

чол.

Rн = 44

 1.  

Середньомісячна заробітна плата

грн.

Зср = =2525.04

 1.  

Продуктивність праці

ваг/чол.

= 99,54

На основі даних таблиці 2.2 розраховуємо відрахування з середньомісячної заробітної плати робітників в наступній таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 – Відрахування з Зср.

№ п/п

Відрахування

Одиниця виміру

Величина

 1.  

Середньомісячна зарплата одного робітника Зср.

грн.

2525,04

 1.  

Прибутковий податок громадян

Ппр =(Зср.- Вбр.- Впф.- Впр.- Вос)*0,15

грн.

361,33

 1.  

Відрахування по безробіттю

Вбр.- %*Зср = 0,0* Зср

грн.

15,15

 1.  

Відрахування до пенсійного фонду

Впф.- 2%*Зср = 0,02* Впф.-

грн.

50,5

 1.  

Профспілкові внески

Впф.= 1%* Зср = 0,01* Зср

Соцстрах Всс = 1%* Зср = 0,01* Зср

грн.

грн.

25,25

25,25

 1.  

Загальна сума відрахувань

Впр = Ппрбрпфпр

грн.

477,48

 1.  

Зарплата до видачі     Звид = Зсрв

грн.

2047,55

Вираховуємо витрати на матеріали та запасні частини.


          Витрати матеріалів та їх вартість визначаємо по нормативному наказу №354 та прейскурантам цін.

Весь розрахунок витрат матеріалів та запасних частин зводимо до наступної таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 – Витрати матеріалів

№ п/п

Найменування матеріалів та запчастин

Одиниця виміру

Норма витрат на одиницю

Ціна за одиницю, грн.

Загальна вартісна, грн.

 1.  

Дріт стальний

кг

1,0

25,0

25,0

 1.  

Електроди зварні

кг

25,0

17,8

364,9

 1.  

Шурупи по дереву

кг

1,0

3,6

3,6

 1.  

Винти по металу

кг

1,15

3,8

4,37

 1.  

Болти з гайками

кг

0,5

8,8

4,4

 1.  

Болти для кріплення редуктора

кг

1,0

9,6

9,6

 1.  

Мастило

кг

0,2

9,4

1,88

 1.  

Дріт звичайний

кг

0,2

19,5

3,9

 1.  

Клей

кг

0,1

5,6

0,56

 1.  

Мило господарське

кг

0,2

6,6

1,32

 1.  

Рідке мило

кг

0,2

5,3

1,06

 1.  

Крани та вентилятор

шт.

0,1

27,2

2,72

 1.  

Автозчепка в зборі

шт.

0,1

450,0

45,0

 1.  

Оглядові пристрої

шт.

0,2

32,4

6,48

 1.  

Гідрав. гасит. крипл.

шт.

0,1

280,0

28,0

 1.  

Обтирочні матеріали

кг

0,3

2,65

0,795

 1.  

Ганчіря

кг

0,2

2,2

0,48

 1.  

Скло

м2

0,3

37,0

7,4

 1.  

Болти для закріплення оглядових і кріпляючих кришок

кг

0,2

8,2

1,64

 1.  

Разом

С1 = 509,06

Загальна вартість матеріалів та запасних частин визначається за формулою:

М = С1*Nlp = 509,06*1528,61 = 778168,02 грн.   (2.1)

де С1 - вартість матеріалів та запасних частин на одиницю ремонту;

Nlp – річний пробіг пасажирських вагонів.


2.2 РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ВИТРАТ ЗАГАЛЬНИХ

ДЛЯ ВСІХ ГАЛУЗЕЙ ГОСПОДАРСТВА

Витрати по статті 500 включають витрати на додаткову заробітню плату і відрахування на соціальне страхування.

Витрати на оплату щорічних відпусток і компенсацій за невикористану відпустку у випадках звільнення, вихідної допомоги приймаємо в межах 7,6% від витрат на оплату праці виробничого персоналу, тобто

Рв = 0,076*ФОП = 0,076*1333219,1 = 101324,65 грн. (2.2)

Витрати на оплату інших невиходів на роботу по поважних причинах приймаємо в межах 2%

Рін = 0,02*ФОП = 0,02*1333219,1 = 26664,32 грн.  (2.3)

Додаткова зарплата дорівнює

Зд = Рвін = 101324,65+26664,32 = 127988,97 грн.  (2.4)

Відрахування з фонду оплати праці до пенсійного фонду складають 33,2% від річного ФОП і визначають за формулою

Зпф=0,332*ФОП=0,332*1333219,1=442628,74 грн  (2.5)

Відрахування до фонду соціального захисту складають 1,4% від річного ФОП

Зсз =0,014*ФОП=0,014*1333219,1=18665,06 грн.  (2.6)

Відрахування у фонд соціального страхування від нещасних випадків 1,41% від річного ФОП, тобто

Знв=0,0141*ФОП=0,0141*1333219,1=18798,38 грн.  (2.7)

Відрахування до фонду зайнятості складають 1,6% від річного ФОП, тобто

Зз=0,016*ФОП=0,016*1333219,1=21331,5 грн.  (2.8)
         Загальна сума витрат по статті 500 дорівнює

С1дпф+СЗсззнв =       (2.9)

=127988,97+442628,74+18665,06+18798,38+21331,5=629412,65 грн.

Отримані дані складаємо в таблицю

Таблиця 2.5 – Відрахування з ФОП

Річний ФОП

Пенсійний фонд, Зпф

Фонд соціального захисту Зсз, грн

Фонд зайнятості, Зз, грн

Фонд нещасних випадків, Знв, грн.

1333219,1

442628,74

18665,06

21331,5

18798,38

Витрати по статті 510 складаються з витрат на електроенергію, на освітлення, паливо, матеріали по утриманню приміщень та споруд й інших витрат.

Вартість електроенергії на освітлення визначається за формулою

Еосв – Сосвосв*К*qосв*Sд =      (2.10)

= 0,56*0,8*(0,011*7*365*300+0,006*10*365*9440,96)=96404,45 грн.

Вартість палива на опалювання визначається за формулою

Еоп = Коп*Vд = 7,32*900 = 6588,0 грн.    (2.11)

Витрати на матеріали по утриманню приміщень і споруд розраховується

Рм = 0,1*(Еосвоп) = 0,1*(96404,45+6888,0) =    (2.12)

= 10299,24 грн.

По елементу витрат «Інші витрати» планують вартість води на побутові і господарські потреби визначаються за формулою

Евв*Rнр*q=4,91*22*365**0,0655=2582,49 грн.  (2.13)

По статті «Інші витрати» можна прийняти як 0,1% вартості спорудження виробничої дільниці або відділення. При проведенні збільшених розрахунків загальну вартість споруди можна визначити,


приймаючи вартість 1м
3 споруди192,0 грн.

Пр = 0,192* Vв = 0,192*900 = 172,8 грн.    (2.14)

Загальна сума витрат по статті 510 дорівнює

С2 = Еосвопмвр =       (2.15)

= 96404,45+6588,0+2582,49+172,8+10299,24=116046,98 грн.

Стаття 515

Вартість електричної силової енергії виробничих потреб визначаємо за формулою

Есил = Сс*1,2*Kспелустд*ч=      (2.16)

= 0,438*1,2*0,35*0,75*357,6*8235 = 406299,02 грн.

Вартість стиснутого повітря визначається за формулою

Епов = Спов*1,2(Qбез+Qгал)*Кв*Фр* =     (2.17)

= 0,78*1,2*0,35*0,75*1,2*4380 = 1291,4 грн.

Витрати води на технічні потреби визначаються за формулою

Етв = Ств*Qв*Kв =0,       (2.18)

тому, що вагони не миють на техпункті

Загальна сума витрат по статті 515 дорівнює

Сзсилповтв=406299,02+1291,4+0=407590,42 грн (2.19)

Витрати по статті 525 визначаються за формулою (на амортизацію основних засобів, обладнання і інструменту)

А = Сббоблоблінін =       (2.20)

= 0,052*192*900+0,64*839950,0+0,06*839950,0 = 281129,4 грн.

Витрати по статтях, які не враховані прийнято в розмірі 50-55% від суми витрат по статтях 500, 510, 515, 522 і інших, тобто

С4 = 0,5*(С123+А) =       (2.21)


        = 0,5*(629412,65+116046,98+407590,42+281129,4) = 717089,72 грн.

Загальна сума витрат, спільних для всіх галузей господарства, визначається за формулою

С5 = С1234+А =       (2.22)

=629412,65+116046,98+407590,42+281129,4+717089,72= 2151269,17 грн.


2.3. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКИХ ВИТРАТ

Витрати по статті 500. Довідкові витрати по заробітної плати УТР, МОП визначаються.

Зq=0,07*Зінт=0,07*199775,71=13984,3 грн.  (2.23)

Додаткові витрати на спеціальне забезпечення розраховуються

Е1=0,1*(Зінт+ Зq) =       (2.24)

= 0,1*(199775,71+13984,3)=21376,01 грн.

Е2=0,375*Зінт=0,375*199775,71=74915,89 грн. (2.25)

Загальна сума витрат дорівнює

Е= Е12=21376,01+74915,89=96291,9 грн.  (2.26)

Витрати по статті 501 на підготовку можна прийняти з розрахунку 300 грн. на кожного працюючого, тобто

Рпк = 300*Rн = 300*46=13800,0 грн.   (2.27)

Стаття 503

Надання форменого одягу виробничому персоналу

Род=50* Rн= 50*44=2200,0 грн.    (2.28)

Стаття 505

Витрати на ТБ і виробничу санітарію

Ртб=(0,04-0,05)*ФОП =       (2.29)

= 0,05*1333219,1=66660,95 грн.

Стаття 507

Охорона навколишнього середовища

Рнс=(0,02-0,03)*ФОП =       (2.30)

= 0,03*1333219,1 = 39996,57 грн.

Стаття 508

Витрати на винахідництво можна розрахувати 40-66 грн. на


кожного працюючого

Рв= (40-60)* Rсп=50*46=2300,0 грн.    (2.31)

Стаття 524

Знос малоцінних предметів виробничого призначення

Зм=0,03*Собл=0,03*839950,0=25198,5 грн.   (2.32)

Стаття 528

Податки і збори, які враховують відхиленням від відпускних цін на матеріали

П=0,059*М=0,059*778168,02=45911,09 грн.  (2.33)

Витрати по статті 529 прийма.ються як 10% суми основних витрат

Рін = 0,1*(ФОП+М) =       (2.34)

= 0,1*(1333219,1+778168,02) = 211138,71 грн.

Загальногосподарські витрати визначаються сумою витрат, підрахованих раніше

Н=Зінт+ Зq+Е+Рпк+Род+ Ртбнсвм+П+Рін=  (2.35)

= 1997775,71+13984,3+96291,9+13800,0+2200,0+66660,95+39996,57+ 2300,0+25198,5+45911,09+211138,71=717257,73 грн.


2.4. КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ РЕМОНТУ

ВАГОНУ НА МЕХПУНКТІ

Розрахунок собівартості ремонту зводиться до того, щоб знайти суму прямих витрат і розрахувати долю побічних витрат, що приходяться на одиницю випускаємої продукції. Прямими являються витрати на заробітну плату виробничих працівників і вартість основних матеріалів. Витрати, загальні для всіх галузей господарства і загальногосподарські витрати відносяться до побічних. По цих знайдених витратах складається «Калькуляція собівартості продукції» по наступній формі (таблиця 2.6).

Таблиця 2.6 – Калькуляція собівартості

Види робіт

Одиниця виміру

Об’єм роботи

Витрати виробничої дільниці, грн.

Собівартість одиниці продукції, грн.

Прямі основні

Побічні

Всього

Основні загальні

Загально-господарські

Всього  гр. 4+6+8

Всього гр. 5+7+9

Всього

В т.ч. на зарплату

Всього

В т.ч. на зарплату

Всього

В т.ч. на зарплату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Найменування відділення

Nф

ФОП+М

ФОП

С5

Зq

Н

Зqітр

Гр.4+гр.6+гр.8

Гр.5+гр.5+гр.9

Гр.10/ Nф

МПВРВ

ваг

4380

2111387,1

1333219,1

2151269,17

127988,97

717257,73

213760,1

4979914,0

2178465,8

1136,96


         Розраховуємо відрахування на собівартість

Відрахування в УЗ 0,0035

Вуз=0,0035*С=0,0035*1136,96=3,97 грн.   (2.36)

Собівартість з відрахуванням

С1=С+Вуз=1136,96+3,97=1140,93 грн.   (2.37)

Рентабельність 35%

Р=0,25*С1=0,25*1140,93=285,23 грн.   (2.38)

Собівартість з рентабельністю

С21+Р=1140,93+285,23=1426,16 грн.   (2.39)

Відрахування в фонд охорони праці, відрахування на дороги 2,3%

Він=0,023*С=0,023*1426,16=32,8 грн.   (2.40)

Разом витрат

В=С2ін=1426,16+32,8=1458,96 грн.   (2.41)

ПДВ       20%

ПДВ=0,2*В=0,2*1458,96=291,79 грн.   (2.42)

Загальна вартість ремонту дорівнює

Вр=В+ПДВ=1458,96+291,79=1750,75 грн.  (2.43)

Таблиця 2.7 – Відрахування на собівартість

Собівартість ремонту, грн.

Відрахування в УЗ, грн.

Рентабельність, грн.

Фонд охорони праці, грн.

ПДВ, грн.

Загальна вартість ремонту, грн.

1336,96

3,97

285,23

32,8

291,79

1750,75


2.5. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Згідно з розрахунками які виконанні в курсовому проекті, визначаємо техніко-економічні показники. Дані заносимо в таблицю 2.8.

Таблиця 2.8 – Техніко-економічні показники

Найменування показника

Одиниця виміру

Формула, розрахунок

Проектний показник

Контингент

чол.

Rшт

53

Річна програма ремонту

фіз.ваг

4380

Продуктивність праці

фіз.ваг/чол

Вп=

99,54

Річний фонд зарплати

грн.

ФОП

1333219,1

Середньомісячна з/плата

грн.

Зср

2525,04

Прямі витрати

грн.

ФОП+М

2111387,1

Загальновиробничі витрати

грн.

Сб

Усього витрат

грн.

ФОП+М+С5

4979914,0

Собівартість ремонту

грн./ваг

Ср=

1136,96

Вартість основних фондів

грн.

Соф=1,3*Соб

1091935,0

Фондоємність

грн./ваг

Фє=

249,3

Фондоозброєння

грн./чол.

Фо=

20602,54

Матеріалоємність

грн./ваг

Мм=

177,66

Енергоозброєність

кВт/чол.

Е0=

6,74


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ  

 1.  Лібман А.З., Демченков Г.І. Вагонне господарство. Посібник по дипломному проектуванню – М.: Транспорт, 1993.
 2.  Наказ №354 «Про норми витрат матеріалів і запасних частин на деповський ремонт пасажирських вагонів». – К.: Мінтранс, 1994.
 3.  Номенклатура витрат по основній діяльності підприємств залізничного транспорту України. – К.: ВАТ ІКТП-Цент, 2001.
 4.  Алексеев В.Д, Сорокин Г.Е. Ремонт вагонов. – М.: Транспорт, 1973.
 5.  Вантажні вагони залізниць України колії 1520 мм. Керівництво по деповському ремонту. ЦВ-0017-К.: Мінтранс, 1998.
 6.  Герасимов В.С. и др. Технология вагоностроения и ремонта вагонов. – М.: Транспорт, 1988.
 7.  Наказ №220 Ц від 1 квітня 2007 р. «Про вдосконалення організації заробітної плати і введення нових тарифних ставок і посадових окладів для працівників залізничного транспорту України».
 8.  Гридюшко В.И., Бугаев В.П., Сузова А.Ф. Экономика, организация и планирование вагонного хозяйства. – М.: Транспорт, 1980.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

13540. Кодирование и декодирование информации 241 KB
  К. Поляков 20092011 Тема: Кодирование и декодирование информации. Что нужно знать: кодирование это перевод информации с одного языка на другой запись в другой системе символов в другом алфавите обычно кодированием называют перевод информации ...
13541. Основные понятия математической логики 589.5 KB
  Основные понятия математической логики. Про обозначения К сожалению обозначения логических операций И ИЛИ и НЕ принятые в серьезной математической логике неудобны интуитивно непонятны и никак не проявляют аналогии с обычной алгеброй. Автор к своем...
13542. Вычисление информационного объема сообщения 166.5 KB
  Вычисление информационного объема сообщения. Что нужно знать: с помощью K бит можно закодировать различных вариантов чисел таблица степеней двойки она же показывает сколько вариантов Q можно закодировать с помощью K бит...
13543. Работа с массивами и матрицами в языке программирования 230 KB
  Тема: Работа с массивами и матрицами в языке программирования1. Что нужно знать: работу цикла for цикла с переменной массив это набор однотипных элементов имеющих общее имя и расположенных в памяти рядом для обращения к элементу массива используют квадрат
13544. Выполнение алгоритмов для исполнителя 1.18 MB
  Тема: Выполнение алгоритмов для исполнителя. Что нужно знать: правила выполнения линейных разветвляющихся и циклических алгоритмов основные операции с символьными строками определение длины выделение подстроки удаление и вставка символов сцепка двух ст
13545. ЗАДАЧИ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ 366.5 KB
  Ознакомить студентов с возможностями сил и средств СМК Минздрава, МО, МВД, МПС России предназначенных для оказания медицинской помощи пораженным и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах чрезвычайных ситуаций мирного времени.
13546. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить и повредить себе (Книга Екклесиаста) 29 KB
  Ибо что пользы человеку приобрести весь мир а себя самого погубить и повредить себе Книга Екклесиаста Выбранное мною высказывание затрагивает вопрос о влиянии материального благосостояния материальных ценностей на духовное развитие человека духовные ценнос
13547. Истина. Всякая истина рождается как ересь и умирает как предрассудок 16.86 KB
  Всякая истина рождается как ересь и умирает как предрассудок. Томас Генри Гексли В выбранном мною высказывании автор затрагивает проблему эволюции человеческого познания как процесса бесконечного продвижения от одной относительной истины до другой. Во все времен
13548. Цивилизация шла и шла и зашла в тупик. Дальше некуда. Все обещали, что наука и цивилизация выведут нас. Но теперь уже видно, что никуда не выведут; надо начинать новое 22.02 KB
  Философия: Цивилизация шла и шла и зашла в тупик. Дальше некуда. Все обещали что наука и цивилизация выведут нас. Но теперь уже видно что никуда не выведут; надо начинать новое Л. Н. Толстой. Выбранное мною высказывание посвящено осмыслению сущности направленности обще...