90250

Розрахунок і вибір пускозахисної апаратури

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Електричні апарати пуску, керування та захисту – це електропристрої та механізми, що призначені для вмикання і вимикання, забезпечення певного режиму роботи і для захисту електроспоживачів і електричих кіл. Апарат може виконувати одну, або декілька функцій.

Русский

2015-06-01

252 KB

15 чел.

Практична робота №

Тема: Розрахунок і вибір пускозахисної апаратури.

Мета: Навчитися вибирати пускозахисну апаратуру.

Теоретичні відомості

Електричні апарати пуску, керування та захисту – це електропристрої та механізми, що призначені для вмикання і вимикання, забезпечення певного режиму роботи і для захисту електроспоживачів і електричих кіл. Апарат може виконувати одну, або декілька функцій.

За діючими ПВЕ будь-яка електроустановка повинна бути захищена від короткого замикання і від перевантажень де вони можливі.

Вибирають апарати керування і захисту за родом і величиною струму, кліматичним виконанням, умовами захисту від впливу оточуючого середовища.

Вибір апаратури керування і захисту зводяться  до вибору магнітних пускачів, автоматичних вимикачів, теплових реле, рубильників і запобіжників. Від првильного вибору пускової  і захисної апаратури залежить надійність роботи і чисельні, якісні і економічні показники виробничого процесу, електробезпечність людей і тварин.

Сільськогосподарські електроустановки треба захищати від струмів короткого замикання, перевантаження, зникнення або надмірного зниження напруги та неповнофазних режимів.

Захист від струмів короткого замикання повинні мати  усі елктричні мережі, електродвигуни та інше електроустаткування.

Від перевантажень захищають усі електромережі, розташовані всередині приміщень і виконані відкрито прокладеними незахищеними проводами  з горючою оболонкою.

Електродвигуни захищають від  перевантажень в тому випадку, коли з технологічних причин можливі систематичні тривалі перевантаження механізмів, що приводяться у рух цими двигунами, а також тоді, коли при особливо важких умовах пуску або самозапуску необхідно обмежити  тривалість пускового періоду при пониженій напрузі. Для електродвигунів, що  працюють у повторно - короткочасному режимі роботи, захист від перевантаження не застосовується.

Від зниження або надмірного зниження напруги захищають електродвигуни тих машин і механізмів, самозапуск яких після зупинки недопустимий за умовами технологічного процесу або за умовами техніки безпеки.

Спеціальний захист від неповнофазних  режимів застосовують, як виняток, для електродвигуів, що працюють без постійного нагляду обслуговуючого персоналу, захищені тільки плавкими запобіжниками, мають підвищену ймовірність втрати фази з дальшим виходом з ладу  двигунів. Обладнують спеціальний захист від роботи на двох фазах, як правило, лише на онові техніко – економічного обгрунтування.

Порядок виконання

 1.  Вибрати по каталогам технічні дані двигунів.
 2.  Накреслити схему.
 3.  Вибрати необхідну пуско-захисну апаратуру по заданих умовах.
 4.  Відповісти на питання.
 5.  Оформити звіт.

Вибір рубильників і перемикачів

Рубильники і перемикачі (ТУ 16.525.005 – 74) призначені для нечастих вимикань, вмикань і перемикань в колах електричного  змінного струму з номінальною напругою до 660 В, частотою 50 Гц і постійного струму до 440 В.

Умовне позначення рубильників і перемикачів

розшифровується так:

1 – серія (Р, РП);

2 – вид рукоятки: 11- бокова незнімна, 15 – бокова винесена незнімна, 16 – бокова винесена з знімна у положенні “Вимкнуто”, 19 – передня незнімна. 20 – важіль, 26 – без рукоятки;

3 – номінальна сила струму за ГОСТ 6827-76;

Позначення                 30        31        34        35        36        37        38        39

Сила струму, А           80       100      200     250       320      400      500      630

4 – кількість полюсів: 1, 2, 3;

5 – позначення площини приєднувальних затискачів у поєднанні з дугогасильними камерами: 1, 3, 5 і 7 – з камерами, 2, 4, 6 і 8 – без камер;

6 – наявність допоміжних контактів: 0 – немає, 1 – є;

7 – ступінь захисту: 00 – ІР00, 32 – ІР32, 54 – ІР54;

8 – кліматичне виконання: У, ХЛ, Т;

9 – категорія розміщення: 1 (для ІР54) або 3.

Рубильники і перемикачі вибирають по таких  умовах:

 •  за напругою:   Uруб Uн.уст;
 •  за номінальним струмом:
 •  Іруб≥Іроз – без дугогасильних камер;
 •  Іруб≥Іроз – з дугогасильними камерами;
 •  Для групи двигунів:
 •  за видом приводу рукоятки;
 •  за кількістю полюсів;
 •  за кліматичним виконанням

Приклад: Р16 3432054У1 – рубильник з боковою винесеною рукояткою, що знімається у положенні “Вимкнуто”, з номінальною силою силою струму 200А, триполюсний, без дугогасильних камер і допоміжних контактів, із ступенем захисту ІР54, кліматичного виконання У, категорія розміщення 1.

Таблиця 1. Технічні характеристки рубильників Р та  РП.

Номінальні сили струмів, А, при виконанні за захищеністю

ІР00

100

250

400

630

ІР32

ІР54

80

200

320

500

Таблиця 2. Комутаційна здатність рубильників серії Р та РП

Номінальні сили струмів, А

Вмикання

Вимикання

Наявність дугогасильної камери

Комутаційні сили струмів в частках від номінальних

Коефіцієнт потужності

Комутаційні сили струмів в частках від номінальних

Коефіцієнт потужності

100

250

400

630

1

0,3

1

0,3

1

0,1

1

0,1

0,35

0,8

0,55

0,8

0,95

0,95

0,95

0,95

1

0,3

1

0,3

1

0,1

1

0,1

0,35

0,8

0,65

0,8

0,95

0,95

0,95

0,95

Є

Немає

Є

Немає

Є

Немає

Є

Немає

Вибір автоматичних вимикачів

Вибір проводимо за родом струму, номінальною напругою, номінальним струмом, номінальним струмом комутації елементів і номінальним струмом розщіплювача.

Номінальна напруга і номінальний струм автоматичного вимикача і його комутаційних елементів повинні бути не менше від номінальної напруги Uн, і розрахункового струму Ір, електроприймача або ділянки електричної мережі для захисту.

При цьому в автоматичних вимикачах без регулювання уставки струму неспрацювання теплового розщіплювача забезпечується номінальна уставка, що дорівнює номінальному струму розщіплювача, в автоматах з регулюванням уставки для забезпечення надійного захисту електроприймача або ділянки електромережі від перевантажень після вибору розщіплювача підчас наладки на шкалі уставок автомата, треба поставити уставку струму неспрацювання, що дорівнює тривалому робочому розрахунковомо струму.

Вимикачі серії А3700Ф (ТУ 16-522.028-74) призначені для роботи в електроустановках змінного струму напругою до 380 В та частотою 50 і 400 Гц і постійного струму напругою до 220 В. Кліматичне виконання і категорія розміщення У3, ступінь захисту ІР30 (затискачів ІР00).

Автоматичні вимикачі серії АЕ20 (ТУ 16-522.064-82) і АЕ20М (ТУ 16-522.148-80)  призначені для захисту електричних кіл від перевантажень і струмів  короткого замикання, а також для оперативних вмикань та вимикань кола з частотою до 30 вмикань на годину. Вимикачі АЕ20М  і АЕ20 використовують у колах змінного струму напругою до 660 В, частотою 50 і 60 Гц та постійного струму  напругою до 220 В.  вимикачі використовують  у щитах трансформаторних підстанцій, для влаштування в низьковольтні комплектні пристрої.

Автоматичні вимикачі серії АП50Б (ТУ 16- 522.13У- 78 ) призначені для захисту від перевантажень і коротких замикань електричних кіл змінного струму напругою до 500 В,частотою 50 Гц . та постійного струму напругою до 200 В . Вимикачі допускають оперативні вмикання і вимикання кіл до 30 на годину , у тому числі вмикання асинхронних двигунів до 12 разів на годину.

Автоматичні вимикачі ВА51 рекомендовані  для використання у сільському господарстві. Вони  поступово замінять автоматичні вимикачі серії А37 та АЕ20. Отже, для  сільськогосподарських електроустановок використовуватимуться вимикачі серії ВА51 з номінальним струмом до 630 А включно.

Автоматичні вимикачі ВА51-25 і ВА51Г-25 (ТУ 16-522.157-83) призначені для  захисту електричних кіл змінного струму при перевантаженнях та струмах короткого замикання, для пуску, зупинки і захисту асинхронних електродвигунів від струмів тривалих перевантажень і коротких замикань, а також для оперативних вмикань і вимикань електричних кіл з частотою до 30 на годину. Розраховані  для роботи в колах змінного струму напругою до 600 В, частотою 50 Гц, а також постійного струму напругою до 220 В.

Автоматичні вимикачі ВА51-31 і ВА51-33 (ТУ 16-641.002-83) виконують такі самі функції як і вимикачі ВА51-25. Випускаються в одно-, дво- і триполюсному виконанні. Використовуються в електричних колах змінного струму напругою до 660 В частотою 50 Гц і постійного струму напругою до 220В.

Автоматичні вимикачі ВА51-35 , ВА51-37, ВА51-39 (ТУ 16-641.020-84) допускають комутацію електричних кіл до 6 на годину в колах змінного струму напругою до 660 В, частотою 50Гц та постійного струму нопругою до 220 В.

Автоматичні вимикачі серії ВА16 (ТУ 16-641.023-84) призначені для проведення струму в нормальному режимі та вимикання струму при коротких замиканнях і перевантаженнях в електричних освітлювальних колах з номінальною напругою до 380 В змінного струму частотою 0Гц, а також для нечастих (до 30 на добу) оперативних вмикань і вимикань цих кіл вручну.

Вимикачі автоматичні серії ВА14 (ТУ 16-641.004-83) встановлюють в електричних колах загального та побутового призначення до 380 В змінного струму частотою 50Гц і до 110В постійного струму. Призначені для проведеня струму в нормальному режимі та вимикання кола при коротких замиканнях і тривалих перевантаженнях. Допускають оперативні вмикання та вимикання  до 30 на добу.

Умовне позначення вимикачів серії ВА51

розшифровують так:

1 – ВА -вимикач автоматичний;

2 – серія (51-неструмообмежуючі, 52-струмообмежуючі);

3 – дефіс або літера Г, що означає вимикачі для захисту лектродвигунів;

4 – позначення номінальної сили струму вимикача: 25-25А, 29-63А, 31-100А, 33-160А, 35-250А, 37-400А, 39-630А.

5 – кількість полюсів: 1-один полюс з розчіплювачем в одному полюсі, 3-три полюси з розчіплювачами у трьох полюсах, 8-два полюси з розчіплювачами в двох полюсах у триполюсному виконанні;

6 – вид розчіплювачів максимального струму: 2-електромагнітний, 4-тепловий і електромагнітний;

7 – наявність допоміжних розчіплювачів і вільних контактів: 00- без допоміжних розчіплювачів та вільних контактів, 11-є вільні контакти, 18-незалежний розчіплювач і вільні контакти, 23-мінімальний розчіплювач та вільні контакти, 25-нульовий розчіплювач і вільні контакти;

8 – вид привода і спосіб встановлення вимикача: 1- ручний привод, стаціонарне виконання, 3-електромагнітний привод, стацонарне виконання, 5-ручний дистанційний привод, висувне виконання;

9 – виконання за наявністю допоміжних механізмів: 0- відсутні, 5-ручний дистанційний привод для оперування через двері розподільчого пристрою вимикачем стаціонарного виконання, 6-пристрій для блокування положення “Вимкнено” вимикача стаціонарного виконання з ручним приводом;

10-виконання за наявністю регулювання струму неспрацювання теплового розчіплювача: Р-з регулюванням, 0-без регулювання(ВА51-35, ВА51-37, ВА51-39);

11- ступінь захисту: 00-ІР00 – затискачів для приєднання зовнішніх провідників і ІР30- оболонки вимикача, 20- ІР20-затискачів для приєднання провідників і ІР30 оболонки вимикача, 54-ІР54 – вимикачів у додатковій оболонці;

12 – кліматичне виконання і категорія розміщення: УХЛ2, УХЛ3, Т2, Т3.

Автоматичний вимикач вибираємо за такими  умовами:

Для захисту одного електродвигуна

 •  за напругою Uн.авUм;

Uн.ав – номінальна напруга автоматичного вимикача, В.

Наприклад: Uн.ав=660В> Uм=380В

 •  за струмом  Ін.ав≥Ін.дв;

Ін.ав - номінальний струм автоматичного вимикача, А.

 •  за стумом розщіплявача Ін.роз. Ін.дв;

Ін.роз. - номінальний струм розчіплювача, А.

Визначити число поділок, на яке необхідно встановити регулятор

К=Ін.двн.роз.

 •  за струмом відсічки електромагнітного розщіплювача має становити не менше, як 1,5…1,6 від пускового струму електродвигуна.
 •  Перевірка на неспрацювання електромагнітного розщіплювача під час пуску електродвигуна проводиться за формулою:

Ін.е.р.=14Ін..роз – номінальний струм електромагнітного розчіплювача, А;

Кн  =1,25- коефіцієнт надійності електромагнітного розчіплювача;

Іпуск.нКі

Ін.е.р≥Іспр.р.=Кн·Іпуск

 •  Якщо  умови виконуються, то значить автомат при пуску двигуна не спрацьовує. Так названих “помилок” спрацювань не буде.

Для захисту групи електродвигунів

 •  за напругою Uн.авUм;

Uн.ав – номінальна напруга автоматичного вимикача, В.

Наприклад: Uн.ав=660В> Uм=380В

 •  за струмом  Ін.ав≥ΣІн.дв;

Ін.ав - номінальний струм автоматичного вимикача.

ΣІн.двн1+ Ін2+ Ін3+…+ Інn – сума номінальних струмів заданих двигунів, А.

 •  за стумом розщіплявача Ін.роз. ≥ΣІн.дв;

Ін.роз. - номінальний струм розчіплювача .

 •  за струмом відсічки електромагнітного розщіплювача має становити не менше, як 1,5…1,6 від пускового струму електродвигуна.
 •  Перевірка на неспрацювання електромагнітного розщіплювача під час пуску електродвигуна проводиться за формулою:

Ін.е.р.=10Ін..роз – номінальний струм електромагнітного розчеплювача, А;

Кн  =1,5 - коефіцієнт надійності для електромагнітних розчіплювачів;

Іпуск.нКі – пусковий струм двигуна, А;

Іпуск.макс.- найбільший пусковий струм,А.

Ін.е.р≥Іспр.р.

Σ1n-1 Ін.дв.- сума номінальних струмів решти електродвигунів, А

Вибір   магнітних   пускачів

Вибір проводимо так, щоб номінальний струм головного кола пускача був не менший від максимально-тривалого робочого струму електричної установки.

Габарит магнітного пускача, призначений для керування асинхронним короткозамкнутим двигуном. Магнітний пускач треба вибирати так, щоб найбільша потужність двигуна керування, для якого призначений пускач була не менше від номінальної потужності двигуна, для якого електромагнітний пускач вибирається.

Електромагнітні пускачі серії ПМЛ (ТУ 16-644.001-83) призначені для дистнційного пуску безпосередньо приєднаних до електромережі, зупинки і реверсу трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором. При наявності електротеплового реле пускачі захищають електричні двигуни від перевантажень недопустимої тривалості. Розраховані пускачі для роботи  при напрузі до 660 В частотою 50 і 60 Гц мають загальнокліматичне виконання (літера О). Ступінь захисту ІР00 та ІР54.

Структура умовного позначення пускачів електромагнітних пускачів серії ПМЛ

розшифровується так:

1 – серія;

2 – величина пускача за номінальним струмом головного кола: 1-10А, 2-25А, 3-40А, 4-63А, 5-80А, 6-125А, 7-200А;

3 – виконання за призначенням і наявністю теплового реле : 1-нереверсивний, без теплового реле, 2-нереверсивний, з тепловим реле, 3-реверсивний , без теплового реле, з електричною  і механічною блокіровками, 6-реверсивний, з тепловим реле, з електричною  і механічною блокіровками, 7-для пуску електродвигунів з перемиканням обмоток сттора із “зірки” на “трикутник”;

4 – виконання за ступенем захисту від впливу навколишнього середовища та наявністю кнопок:  0-ІР00, 1-ІР54, без кнопок, 2-ІР54, з кнопками “Пуск” і “Стоп”, 3- ІР54, з кнопками “Пуск” і “Стоп” та сигнальною лампою;

5 – виконання за кількістю контактів допоміжного кола: 0-1з(упускачів на номінальні струми 10 і 25 А) та 1з+1р (від 40 до 200А), 1-1р ( на струми 10 і 25 А) та 2з+2р ( на струми від 40 до 200 А), 2-3з+3р (на  струми від 80 до 200 А), 3-3з+1р(на  струми від 80 до 200 А), 4-5з+1р (на  струми від 80 до 200 А);

6 – кліматичне виконання і категорія розміщення: 04(для ступення захисту ІР-00), 02 (для ступення захисту ІР-54);

7- клас електричної стійкості проти спрацювання : А, Б, В

Вибір електромагнітних пускачів проводять за такими умовами:

 •  за напругою Uн.пUм;

 Uн.п – номінальна напруга магнітного пускача, В.

  Наприклад: Uн.п=660В> Uм=380В

 •  за струмом  Ін.п≥Ір;

  Ін.п - номінальний струм магнітного пускача, А;

  Ір - розрахунковий струм споживача, А;

 •  за напругою котушки Uк= Uм (220В, 380В);
 •  за призначенням  та наявністю теплового реле
 •  за конструкцією і виконанням.

Напруга котушки електромагнітного пускача повинна дорівнювати напрузі кола керування, яка буде вмикати, а кількість допоміжних контактів повинна бути не меншою від кількості потрібної згідно з принципіальною електричною схемою. Наприклад: ПМЛ3211002А.

Вибір теплового реле

Теплові струмові реле призначені для захисту трифазних асинхронних  електродвигунів з короткозамкненим ротором від струмів перевантаження недопустимої тривалості, у тому числі від перевантажень, що виникають при обриві однієї із фаз. Реле мають обмежену термічну стійкість при наскрізних струмах короткого замикання. Тому теплові струмові реле застосовують лише спільно  із апаратами, які захищають електроустановку від струмів короткого замикання.

Електротеплові струмові реле серії РТЛ(ТУ 16-523.549-82) використовують у схемах керування електроприводами при напрузі до 660 В змінного струму частоти 50 і 60 Гц.

Вибір електротеплових реле проводять за такими умовами:

 •  За струмом  Ін.р≥Ір;

Ін.р- номінальний струм електротеплового реле, А;

Ір- розрахунковий струм споживача, А;

Структура умовного позначення реле РТЛ

розшифровується так:

1 – серія;

2 – номінальний струм реле: 1-25А,  2-80А, 3-200А;

3 – иконання за струмом неспрацювання;

4 – кліматичне виконання і категорія розміщення: 04;

5 – виконання за контактами: С- один розмикаючий, відсутність літери означає  реле з 1р+1з контактами.

Таблиця 3.  Технічна характеристика електротеплових реле РТЛ.

Тип реле

Номінальний струм реле, А

Діапазон регулювання номінального струму неспрацювання при 40˚C, А

Максимальний струм тривалого режиму при +40˚C, А

РТЛ-1001 04

РТЛ-1002 04

РТЛ-1003 04

РТЛ-1004 04

РТЛ-1005 04

РТЛ-1006 04

РТЛ-1007 04

РТЛ-1008 04

РТЛ-1010 04

РТЛ-1012 04

РТЛ-1014 04

РТЛ-1016 04

РТЛ-1021 04

РТЛ-1022 04

25

0,1-0,17

0,16-0,26

0,24-0,4

0,38-0,65

0,61-1,0

0,95-1,6

1,5-2,6

2,4-4,0

3,8-6,0

5,5-8,0

7,0-10

9,5-14

13-19

18-25

0,17

0,26

0,4

0,65

1,0

1,6

2,6

4,0

6,0

8,0

10

14

19

25

РТЛ-2053 04

РТЛ-2055 04

РТЛ-2057 04

РТЛ-2059 04

РТЛ-2061 04

РТЛ-2063 04

80

23-32

30-41

38-52

47-64

54-74

63-86

32

41

52

64

74

86

РТЛ-3105 04

РТЛ-3125 04

РТЛ-3160 04

РТЛ-3200 04

200

75-105

90-125

115-160

145-200

105

125

160

200

Вибір запобіжників

Запобіжники призначені для захисту від короткого замикання електроустановки напругою до 380 В змінного струму частотою 50 Гц.

Вибираємо запобіжник за такими умовами:

 •  за напругою Uн.зUм;

Uн.п – номінальна напруга магнітного пускача.

Наприклад: Uн.з=500В> Uм=380В 

 •  за струмом  Ін.з≥Ір;

Ін.з- номінальний струм запобіжника, А;

Ір- розрахунковий струм установки, А;

 •  за струмом плавкої вставки необхідної для захисту даного електроприймача або ділянки електромережі.

Ін.з ≥Іп.в

Іп.в≥ Іп.в.роз

Іп.в.роз - розрахунковий струм плавкої вставки.

Іп.в.розпус.

Іпусн.дв·Кі пусковий струм двигуна, А;

Ін.дв - номінальний струм двигуна;

Кі-кратність пускового струму;

α -коефіцієнт, який враховує умови пуску електродвигуна;

α=2,5-легкі умови (запуск до 10с);

α=1,6 – важкі умови (запуск більше 10с).

 •  при захисті плавкими запобіжниками лінії, до якої підведені декілька двигунів, струм плавкої вставки визначають по умові

Ін.зΣІр

Ін.з ≥Іп.в

Іп.в≥ Іп.в.роз

Іпус.макс. – максимальний пусковий струм;

Ін – номінальний струм решта двигунів.

Таблиця 4. Технічна характеристика запобіжників.

Тип

Номінальні сили струму запобіжників, А

Номінальні сили струму плавких вставок. А

ПРС-6

ПРС-25

ПРС-63

ПРС-100

ПН2-100

ПН2-250

ПН2-400

ПН2-600

6

25

63

100

100

250

400

600

1; 2; 4; 6

4; 6; 10; 16; 20;2 5

20; 25; 40; 63

40;  63; 80; 100

30; 40; 50; 63; 80; 100

80; 100; 125; 160; 200; 250

200; 250; 315; 350; 400

300; 400; 500; 600

Вибір технічних засобів автоматизації.

Крім пуско-захисних апаратів, в схемах автоматизації, як правило, є багато інших елементів: датчиків, проміжних реле, перемикачів, кнопок керування, сигнальних пристроїв тощо.

Командні апарати призначені для створення первинних імпульсів (команд) на вмикання, вимикання та зміну режиму роботи електроустановок. До них належать кнопки керування, універсальні перемикачі, шляхові та кінцеві вимикачі, поплавкові, манометричні, температурні та інші реле, контактні термометри тощо.

Кнопки керування вибирають залежно від струму. Напруги, способу монтажу і ступеня захисту від навколишнього середовища, кількості керуючих елементів, кліматичних умов та категорії розміщення.

Умови вибору кнопки керування:

 

 

де Uн.а. – номінальна напруга кнопки керування, В;

Iн.а. – номінальний струм кнопки керування, А.

Наприклад: для схеми керування асинхронним двигуном треба вибрати кнопки керування та кінцевий вимикач, якщо тип електромагнітного пускача в схемі   ПМЛ – 521002СУ3Б.

Визначаємо струм у колі керування

I== =1,73 А,

де Sкот =380 В·А – потужність, яку споживає котушка під час вмикання.

Вибираємо кнопковий пост ПКЕ-712-2У3 з двома кнопками “Пуск” і “Стоп”, для монтажу на рівній поверхні, другої категорії розміщення, для помірного клімату.

Аналогічно вибирають кінцевий вимикач.

Наприклад: Вимикач типу ВПК 21106У2 – з базовим кріпленням і нарізним вводом, виконання ІР67, кількість контактів – один замикаючий і один розмикаючий, з прямим штовхачем, другої категорії розміщення, для помірного клімату.

Реле напруги вибирають за виконанням, напругою котушки, кількістю контактів; також необхідно, щоб струм, який може розмикати контакти (струм комутації), був більшим від робочого струму Іком  Іроб. Треба з усіх можливих типів вибрати те реле, яке споживає найменшу потужність. Технічні дані реле наведені в додатку 9.

Реле часу вибирають за витримкою часу. Витримка часу визначається технологією виробництва і, залежно від її величини, вибирають тип реле часу, а вже потім реле вибирають за напругою живлення, виконанням тощо. Звичайно потрібно, щоб виконувалась вимога Іком  Іроб.Технічна характеристика деяких реле наведена в додатку 1.

Первинні перетворювачі: датчики тиску, вологості, температури та інші вибирають залежно від параметрів контрольованої величини, при цьому необхідно враховувати похибку і границі вимірювальної величини. Датчик вибирають так, щоб вимірювана величина була розташована в межах 1/3-2/3 діапазону його вимірювань. Технічні дані датчиків наведені в додатках 3-8.

При проектуванні систем автоматизації технологічних процесів використовують ті елементи автоматики (первинні перетворювачі, підсилювачі, виконавчі механізми, елементи порівняння, командні апарати, контрольно-вимірювальні прилади та ін.), які випускаються промисловістю серійно.

При виборі технічних засобів автоматизації необхідно врахувати особливості технологічного процесу: параметри технологічного процесу (тиск, вологість, концентрація, рівень температури і т.д.), умови в яких будуть працювати прилади. Крім цього, вибрані прилади повинні відповідати певним умовам, які необхідні для нормальних робіт систем автоматизації, чутливість, клас точності, інерційність, лінійність характеристик, а також вимогам охорони праці.

Технічну характеристику засобів автоматизації заносимо в таблицю 5.3.

Таблиця 5.3. Дані вибору технічних засобів автоматизації.

Позиціне позначення

Назва приладу

Тип

Технічні дані приладу

КТ

Реле часу

2РВМ

Uн=220В

Iн.к.=6А.

І програма регулює через 15 хв.

ІІ програма регулює через 20 хв.

При виборі технічних засобів автоматизації користуються довідником.

В результаті виконання практичної роботи студент повинен

Знати:

 •  Основні умови вибору пускозахисної апаратури.

Вміти:

 •  Вибирати пуско-захисну апаратуру по умовах вибору.
 •  Користуватися довідниковою літературою.

Зміст звіту

 1.  Тема практичної роботи.
 2.  Мета.
 3.  Схема.
 4.  Технічні дані двигунів.
 5.  Умови вибору пускозахисної апаратури
 6.  Відповідь на контрольні питання.
 7.  Висновки.

Контрольні питання.

 1.  Для чого призначена пускозахисна апаратура?
 2.  Види пускозахисної апаратури?

Література

 1.  В.Ф.Гончар Електроустаткування та автоматизація сільськогосподарських агрегатів і установок - К.: Вища школа,1977.-198с.
 2.  Мартиненко І.І. і ін. Проектування систем електрифікації та автоматизації сільського господарства.-К.: Вища школа,1999.

Завдання

Варіант№1                                                       Варіант№2

            

Варіант№3                                                        Варіант№4

            

Варіант№5


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83424. Два різних світи – одне ціле. Програма виховної роботи 340 KB
  Дорослішання сучасної молоді відбувається в складних умовах. Нестабільність сімейного інституту, неактуальність традиційної підготовки молоді до шлюбу диктують необхідність використання спеціальних заходів для надання допомоги дітям в усвідомленні своєї статевої приналежності, формування адекватного...
83425. Розважально-пізнавальна програма. Сім’Я. Сім’Я. Сім’Я 105 KB
  А зараз з великим задоволенням разом рушимо вперед. Кожному з вас доведеться сім разів проявити себе. Оскільки в сім’ї тільки починає складатися життєвий досвід дитини, тому, проявляючи своє Я, він має право звернутися по допомогу або до мами, або до тата, а, може, і до обох відразу.
83429. Сценарій ДЮП «Прометей» 41.5 KB
  Але жарке, палюче сонце обпекло молоде листячко і маленька, настирлива іскорка починає свою гру. Пожежу ще можна попередити, якщо засипати вогнище піском. 10 година 12 хвилин. Вітер переносить полум’я на сусідні дерева, вогонь ще можна загасити водою, але гілки дерев уже сплелись...
83430. Антитютюнова пропаганда 74.5 KB
  Мета заходу: Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я громадян як найвищої соціальної цінності; формування валеологічного світогляду; формування та пропаганда здорового способу життя; забезпечення обізнаності учнів з питань тютюнопаління; профілактика шкідливих звичок...
83431. Птахи. Закріплення звука[ш], букви Ш, ш. Робота над виразністю читання, речень, різних за метою висловлювання 52.5 KB
  Складіть малюнок птаха і прочитайте цікаву інформацію про нього.Якого птаха впізнали сова Прочитайте цікаву інформацію про нього. Якого птаха впізнала ваша група шишкарик Прочитайте цікаву інформацію про нього. Звернемось до нашого словника синички зустрілися шматочки сидиш комашка поспішай годівничка лети Прочитайте слова першого стовпчика.
83432. Як живуть птахи? 70.5 KB
  Мета: дати уявлення про довкілля птахів на прикладі ластівки і синички їх пристосованість до умов життя. Щоб гніздо було міцнішим ластівки додають до глини невеликі соломинки. Пташенята і дорослі ластівки голодують бо тоді комахи не літають. Ластівки знищують багато шкідливих комах.