90252

Бізнес-план приватного підприємства «Рудь»

Практическая работа

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Підприємство буде розміщуватись в приміщенні ВАТ «КиївМорозиво» , що дозволить швидко і якісно, в майбутньому, відкрити філії в інших частинах міста, для прискорення доставки клієнтам продукції додому, а також якісне обслуговування в кафе при підприємстві.

Украинкский

2015-06-01

272 KB

12 чел.

Міністерство освіти і науки України

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум

БІЗНЕС-ПЛАН

     приватного підприємства “Рудь”.

      Розробила: студентка 334 групи

                                                                    Давидова А.О.

                                                Керівник: викладач

                                                                  Гайдук В.О.

Новоград-Волинський

2013 рік

Розділ 1.БІЗНЕС-ПЛАН

1.1. Загальна характеристика підприємства.

1.Повне найменування – Приватне підприємство «Рудь» .

2.Скорочене найменування за ЄДРПОУ – ПП «Рудь» .

3.Номер органу, який здійснив реєстрацію – Виконавчий комітет Київської міської ради.

4.Номер та дата державної реєстрації підприємства - №524 від 19.08.2002року.

5.Вид діяльності за ЗКГНГ – Виробнича.

6.Адреса підприємства: м. Київ, вул. Дмитрівська, 38 .

7.Монопольне становище (дата, № узгодження з АМКУ) – №234, 12.08.2002року.

8.Банківські реквізити: ПП «Рудь».

м. Київ, вул.. Дмитрівська, 38 .

телефон : 2-45-35

факс : 35-44-51

КОД ЄДРПОУ 25478385

р/р 760011105436

в КБ «Андріївський»

МФО 51234

9.Адреса місцевої державної податкової адміністрації:

м. Київ, вул.. Петренка, 16

10.Керівник підприємства (прізвище, ім’я, по батькові, телефон):

Давидова Альона Олександрівна; 37-57-67

11.Головний бухгалтер (прізвище, імя, по батькові; телефон)

Кравчук Ольга Володимирівна; 22-20-23.

ПП «Рудь» - є новостворене підприємство.

Підприємство буде розміщуватись в приміщенні ВАТ «КиївМорозиво» , що дозволить швидко і якісно, в майбутньому, відкрити філії в інших частинах міста, для прискорення доставки  клієнтам продукції додому, а також якісне обслуговування в кафе при підприємстві. Створене підприємство є представником харчової промисловості.

Показники роботи підприємства харчової промисловості свідчать про те, що вперше за останні роки (2010-2013)визначилась тенденція до зростання обсягів виробництва в даній галузі, що є наслідком зростання попиту населення на вітчизняні якісні харчові продукти.

 

Розділ 2. Характеристика суб’єкту підприємства.

2.1.Характеристика продукції, ринків збуту,маркетинг.

                          

Предметом та метою діяльності ПП «Рудь» є виготовлення морозива, що сприяє найбільш повному задоволенню потреб споживачів у таких продуктах харчування і формах обслуговування.

Продукція виготовлена за сучасною  технологією і має високі смакові якості , які дозволяють їй конкурувати з аналогами на інших ринках. Планується декілька різновидів морозива, а також в різній формі оформлення, різне упакування, що дозволить задовольнити будь-які смаки покупця.

Реалізаційна ціна відносно невисока і становить 3 грн.15 коп. (без ПДВ) за 500г. що в середньому на 30-40 % нижче ціни конкурентів.

Витрати на виробництво одиниці продукції, становить 1грн.

Обсяги споживачів морозива населенням України, взагалі, і в м. Києві в тому числі з кожним роком зростають. За останні 3 роки цей обсяг зріс в 10 разів. У перспективі передбачається зростання темпів приросту обсягів споживання даного продукту.

Виконаний нами аналіз ринку показав, що ринкова потреба м. Києва в морозиві  щоденно складає взимку приблизно – 60 штук; влітку – 150 та більше. Вузькоспеціалізованих виробників морозива в м. Київ не існує.

Часткова потреба в даному продукті задовольняється за рахунок також різних  приватних підприємств м. Києва. Таким чином ми можемо говорити про існуючу нашу нішу на ринку в 25 % яку можемо частково заповнити продукцією нашого виробництва, завантаживши на 100% проектовані виробничі потужності.

На початковому етапі планові обсяги реалізації складають приблизно 260 штук на день (фасовка по 150грамів). Реально оцінюючи свої можливості , ми плануємо довести до третього року роботи обсяги випуску продукції і реалізації до 310 штук в день (фасовка по 150грамів). Завдяки високій якості і доступній ціні нашого морозива заплановано потіснити наших конкурентів.

Поява місцевих конкурентів,що також мають вузьку спеціалізацію по виробництву морозива, очікується не раніше, ніж через рік з початку випуску нашої продукції. Це обумовлено відсутністю необхідних потужностей на місцевих підприємствах громадського харчування та тривалістю терміну організації подібного виробництва.

  Основними каналами розподілу продукції  що виробляється будуть:

 1.  Підприємство – виробник -> споживач (власний цех ПП «Рудь»).
 2.  Підприємство – виробник -> споживач (доставка безпосередньо до клієнта).
 3.  Підприємство – виробник -> дрібно гуртова торгівля для підприємства громадського харчування.

У перші два роки роботи підприємства по першому каналу розподілу буде реалізовано 60% продукції, по другому – 10 % , по третьому – 30%.

   На третьому році діяльності планується збільшення обсягів реалізації через підприємства громадського харчування до 40% , через безпосереднє постачання – до 20% (відповідно зменшуючи обсяги реалізації по першому каналі до 40%).

   Така динаміка структурних зрушень обсягів реалізації обумовлена особливостями конкурентної боротьби за утвердженням на ринку по даній товарній позиції з урахуванням місцевих факторів.

  Ціна на 30-40% нижче ціни конкурентів і здатна забезпечити постійно зростаючий попит споживачів.

 Отже, запропонована продукція розрахована на широке коло споживачів без вікових чи будь яких обмежень, вона доступна для споживачів із низьким та середнім  рівнем доходів.

  Підприємство «Рудь» спроектоване першим у Києві вузькоспеціалізованим  виробником, якісної продукції а саме – морозиво.

 Ринок даного продукту характеризується постійним зростанням обсягів його споживання. За останні 5 років в Києві – кількість споживачів зросла приблизно в 20 разів.

Основними нашими конкурентами є підприємства господарського харчування, які розміщені в тому ж районі міста Києва, що і ПП «Рудь» , і які пропонують споживачам аналогічну  продукцію.

Але морозиво таких підприємств є лише одним із найменувань даного продукту широкого асортименту. Водночас широта асортименту продукції і є головною перевагою конкурентів. Тобто перевагою морозива наших конкурентів є його  доступність поряд з іншими продуктами, що пропонуються до продажу підприємствами громадського харчування, а також диференціація цін і розфасовки. Однак у конкурентів існує проблема непостійності появи даного продукту на прилавках, а також часто допускаються значні огріхи з точки зору якості (пропонується до продажу залежна продукція). Крім того, у наших конкурентів досить високий рівень цін (у середньому 3,50 за 95 грам морозива)  що приводить до того, що потенційні покупці, маючи широкий вибір, віддають перевагу іншим продуктам. Слабким місцем більшої частини конкурентів є низький рівень обслуговування , недбале ставлення до споживачів.

 Проведений нами аналіз місцевого ринку показав, що наші конкуренти забезпечують менше ніж 60% потреби в продукті у натуральному вимірнику. Таким чином, ми володіємо унікальною можливістю «захвату» долі ринку в розмірі 40%.

  Сила позицій ПП «Рудь» в конкурентній боротьбі полягає в наступному :

 1.  Рівень ціни, що пропонується нами (1грн.50коп. за 95 грам) робить наш продукт доступним для середньо та низько оплачуваного споживача, який складає на поточний момент близько 85-90% платоспроможного населення м. Києва. Низький рівень цін досягається, головним чином, за рахунок вузькоспеціалізованого виробництва, що визначає менші, ніж у конкурентів, виробничі витрати, а відповідно і нижчу собівартість продукції.
 2.  Висока якість, збалансованість складу та екологічна чистота продукту, що досягається за рахунок використання новітнього австрійського обладнання для виробництва морозива.
 3.  Диверсифікація рецептурних особливостей морозива, що дозволяє врахувати різноманітність смаків споживачів. (12 видів)
 4.  Зручність, яскравість і інформативність упаковки.
 5.  Систематичне поліпшення якості морозива на основі удосконалення рецептури приготування та технології виробництва.
 6.  Гнучкість технологічного процесу, що дозволяє миттєво реагувати на запити споживачів, які постійно змінюються.
 7.  Високий рівень обслуговування , ввічливе та поважне ставлення до клієнтів, запровадження нової послуги доставка морозива безпосередньо до споживача.
 8.  Планується нейтралізувати негативні наслідки конкурентної боротьби для діяльності ПП «Рудь» шляхом залучення на взаємовигідній основі підприємств громадського харчування , які є нашими конкурентами, до реалізації морозива нашого виробництва.

Для обґрунтування доцільності відкриття магазинів де більшу кількість буде займати саме продаж морозива, проведемо маркетингове дослідження, сегментування ринку, яке показало що сегментом ринку буде місцевий ринок м. Київ, так як за проведеними дослідженнями стану харчової промисловості Київської області, аналогічних закладів не існує. Також для того щоб визначити оптимальне місце розташування, проведено анкетування, опитано 600 кореспондентів в різних частинах міста : на концентрації студентів, в центрі міста, в районі вокзалу.

 На основі анкетування зроблено висновок що місце розташування ближче до центру і до ринку, де сконцентрована більша кількість людей.

 Для того щоб зацікавити споживача, відкрити йому товар, ми використовуємо просування товарів або стимулювання продажів. За допомогою цього, ми втілюємо комерційні та творчі ідеї, які стимулюють продажі в короткі терміни. Також це комплекс заходів стимулюючого впливу, які прискорюють чи посилюють зворотну реакцію ринку.

  При відкритті ми будемо застосовувати акцію, яка передбачає безкоштовне морозиво споживачам, так скажімо стимулювання споживачів. Буде проведена дегустація всіх видів морозива, по бажанню споживачів, також впровадження купонів на знижку, та доставку морозива додому. Завдяки цієї акції можна підвищити рівень обізнаності та зацікавленості цільової аудиторії, змінити поведінку покупців, тобто послабити інтерес до торгової марки конкурента і привернути увагу до своєї. Кінцева мета-збільшення продажу.

 Паралельно ми будемо використовувати рекламу на місцевому радіо «Наше радіо» , де на радіо проводиться щоденно багато різних конкурсів, ми хочемо прорекламувати свою продукцію, на цих конкурсах.

Розіграний приз – безкоштовний похід до нашого кафе, на 2 особи – морозиво. Також розмістити рекламу в газетах «Комсомольська правда» та «Українська правда» які містять безкоштовні купони на розміщення

реклами. Таку акцію заплановано провести протягом місяця.

    У перший день відкриття буде проведена дегустація, в головному парку             

    відпочинку міста Києва.

    У результаті проведених досліджень зроблено висновок, що наше морозиво повинне  бути доступне всім колам споживачів: від студентів, школярів - до людей похилого віку. Тому, виходячи з цього, ми орієнтуємося на споживача, який би в будь-яку хвилину міг скуштувати морозиво, йдучи з роботи або в обідню перерву, чи в будь-який інший час. Морозиво буде продаватись не лише на підприємстві, де існує зал для клієнтів, а й на вулиці, під фірмовою назвою доставлятись в кафе, бари.

   Протягом першого місяця буде працювати наш маркетолог із метою врахування побажань і смаків наших клієнтів.

  Розділ 3. Виробничий план діяльності підприємства.

                    3.1. Виробничий план        

ПП «Рудь» створюється з метою виробництва продукції, яка буде користуватись широким попитом населення міста Києва. Підготовчий період містить наступні роботи:

1) Реєстрація підприємства.

2) Залучення фінансових ресурсів.

3) Укладання договорів на придбання обладнання для виготовлення даної продукції, транспорту та іншої сировини.

4) Укомплектування штату підприємства.

  Після завершення цих етапів підприємство трьох місяців роботи виходить на заплановану потужність випуску продукції. З часом, тобто протягом 2008-2010 рр. залежно від рівня попиту на  продукцію.

  Підприємство буде використовувати у виробничому процесі такі види основних засобів. (таблиця 3.1.)

Таблиця 1

Найменування обладнання

Купівля чи оренда

Нове чи вживане

Вартість, грн.

Термін служби років

Амортизаційні відрахування за рік в грн..

1.Автомобіль VW Transporter

2006 р.в.

Купівля

Нове

6045

5

13000

2. Машина змішування

Купівля

Нове

3028

15

230

3. Обладнання для кафе

Купівля

Нове

1589

15

220

Вибір технологічного процесу має велике значення для забезпечення високих показників виробництва. Визначена наступна схема процесу :

                      

   Схема 1.

   Cхема 1.3. Технологічна система приготування морозива

Обробка компонентів – це їх відповідна підготовка згідно рецептури (подрібнення і нормування).

 Наше підприємство буде складатися з трьох цехів: виробничий, транспортний і склад. У виробничому цеху буде проводитись виготовлення продукції. Транспортний цех буде займатися транспортуванням продукції в сусідні села. На складі буде зберігатися продукція з моменту її замороження до моменту її перевезення. Також на складі буде розташовуватись каса для продажу морозива жителям м. Києва.

   У складі льох трьох цехів буде працювати 5 працівників:

 •  Директор – займатиметься кадрами (прийом на роботу і звільнення),складатиме договори про оптову реалізацію продукції клієнтам-замовникам,на директора також будуть покладені обов’язки бухгалтера,він вестиме всю фінансову діяльність підприємства.
 •  Майстер виготовлення продукції – буде займатися заморожуванням морозива.
 •  Продавець і зав.складом в  одній особі – буде займатися зберіганням морозива до моменту реалізації,а також реалізацією продукції.
 •  Водій – буде займатися транспортуванням продукції в сусідні села.
 •  Прибиральниця – буде займатися прибиранням виробничих приміщення і складу.

Таблиця 3.2.

Сировина підприємства – постачальники та ціна за одиницю сировини для         виготовлення морозива.

Таблиця 2

Сировина

Ціна,грн.

Одиниця виміру

Назва підприємства-виробника

      1

    2

       3

        4

Молоко

     2, 00 грн.

      3 л

  м. Житомир

«Молокозавод»

Сир твердий

    9, 00

    1 кг

     Житомирський маслозавод

Яйця

    1, 90

  15 шт.

Радомишльська птахофабрика

Цукор

    0, 50

   2 кг

Фірма «Верес»

м. Харків

Вершки

   1, 20

   1 кг.

м. Житомир

«Молокозавод»

Ароматичні добавки

  0, 80

  850г.

  Фірма «Гарт»

   м. Київ

Розділ 4. Планування підприємницької діяльності.

              4.1. Планування обсягів діяльності

Важливим розділом поточного плану підприємства є виробнича програма, яка визначає необхідний обсяг виробництва продукції у плановий період, який відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажу.

  Виробнича програма підприємства визначає склад, кількості і обсяг продукції, яка повинна бути покладена реальна потреба в конкретній продукції. Для того щоб вірно сформувати виробничу програму підприємства повинна бути представлена така важлива інформація, як характеристика пропонованої продукції, оцінка можливих ринків збуту та конкурентів.

   Розрахунок плану виробництва на місяць, квартал або рік здійснюється з рівномірності випуску і реалізації продукції.

   Через денну потребу визначаємо плановий обсяг випуску продукції в натуральних показниках на кожний квартал :

                                        

                     Nквij=Пgi* Дкві

 Nквij кількість продукції і-того найменування, що планується на квартал;

  Пgiсередньоденна потреба в і-тому продукті;

Дкві  - кількість робочих днів у і-тому кварталі.

Провівши ряд розрахунків отримані дані зводимо у таблицю.

   План виробництва продукції підприємства «Рудь» на 2011 рік.

      

Таблиця 3

п\п

Найменування

продукції

Одиниці

вимірювання

Кількість одиниць

на день

Планово-розрахункова

ціна

Обсяги виробництва

на рік

Тис. одиниць

Тис.грн.

1

2

3

4

5

6

7

1

Молока

упаковка

 450

 8,50

   175

  560

2

Масло

Шт.

230

 5, 50

  65

  196

4.2. Планування потреба в необоротних активах.

До необоротних активів відноситься вся сукупність основних фондів: будівлі, споруди, передавальні пристрої, виробничий інвентар та інструменти, господарський інвентар, машини та устаткування, вимірювальні та регулюючі прилади, обчислювальна техніка.

Таблиця 4

Виріб

Устаткування

Молоко

Вершки

Трудомісткість

Програми

год.

Дійсний фонд

часу

Розрах.

Потреба

В устаткув. Шт..

Прийнята

Кількість

Устатку-

вання

На партію хв.

На програму хв.

На партію

Хв.

На програму

Хв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Міксер

30

65 000

25

25 000

15 40

1 886

0, 78

1

Водонасосна

станція

1

2 500

1

1 000

58,33

1 886

0, 029

1

Холодильники

45

125 00

50

50 000

2 500

1 886

1, 60

2

Таблиця 5 

Необоротні активи ПП «Рудь»

п\п

Найменування

Одиниці

виміру

Кількість

одиниць

Вартість

Одиниці

Грн..

Загальна

вартість

1

   2

     3

      4

    5

      6

1

Виробниче підприємство

кв.м.

      25

   

   2000

   

  50000

2

Міксер

Шт..

    1

  3000

 

  3000

3

Водонасосна станція

Шт..

    1

  5000

  5000

4

Холодильники

Шт..

    3

 

  11000

  22000

5

Автомобіль

Шт..

  

    2

  60 000

  60 000

Таблиця 6

Характеристика продукції «Рудь»

№ п\п

Якість продукції

Дизайн

1        

Високоякісна продукція, вироблена за повними технологіями

Відповідність естетичним вимогам, оригінальним оформленням

2

Високоякісна із впровадженням нових технологій

Оформлення на основі  бажань споживачів за різновидними продукціями

3

Високоякісна із достатнім впровадженням технологій

Відповідність естетичним вимогам, оригінальність поєднання із стандартами

4

Високоякісна, постійне вдосконалення продукції, придбання  нового устаткування

Відповідність естетичним вимогам, ноу-хау в оформленні нової продукції

5

Високоякісна, впровадження ноу-хау, вдосконалення існуючих технологій

Прийняття до уваги бажань споживачів, оригінальність оформлення

6

Якість відмінна, постійне впровадження нових технологій

Відповідність естетичним вимогам, поєднання стандартів з новинками

7

Якість відповідає стандартам, впровадження нових технологій

Відповідність естетичним вимогам, орієнтація на бажання споживачів

8

Відповідність стандартам, поступове впровадження нових технологій

Оригінальність в оформленні, постійних впровадження нових ідей

9

Якість задовільна використання існуючих технологій

Стандартизація оформлення виробів , відповідність естетичним вимогам

10

Якість задовільна, використання існуючих технологій

Стандартизація оформлення, схожість дизайну багатьох виробів

Таблиця 7

Реакція замовників і покупців на впровадження нових технологій конкурентами

1

Збільшується потреба  замовників в продукції через високу якість і оригінальне оформлення ,а відповідно і прибуток підприємства.

2

Реакція замовників яскраво виражена ,постійне збільшення  кількості покупців, і відповідно прибутки підприємства.

3

Впровадження  нових технологій викликає інтерес  покупців, що сприяє збільшенню прибутків і є стимулом для самих  виробників

4

Реакція покупців і замовників на провадження нових технологій не яскраво виражена, хоча і впливає на підвищення рівнів прибутків і є стимулом для виробництва нових видів продукції

5

Висока зацікавленість споживачів, пов'язана з тим, що підприємство в першу чергу бере до уваги бажання споживачів

6

Підприємство виконує постійне поєднання стандартів з новинками , це викликає цікавість  невеликої кількості споживачів ,що змушує підприємство постійно впроваджувати нові технології

Розділ 5. Організаційний план діяльності підприємства.

                               Організаційний план.

ПП «Рудь»  є юридичною особою і діє на основі Статуту підприємства, має власне майно, самостійний баланс і розрахунковий рахунок. Продукція, що виробляється, відповідає ДСТУ, має сертифікат відповідності .

Для успішності ведення виробництва надзвичайно важлива наявність досвідчених фахівців по виготовленню продукції. Так, фахівці з досвідом роботи з французьких кав’ярень по продажу морозива, беруть участь в організації спільного бізнесу.

Структура управління підприємства :

Схема 2.

Обов’язки працівників і умови до їх :

 Давидова А.О. - Директор - -  жінка 27років, досвідчений фахівець в області торгівлі. Добре знає справу постачання та збуту. Широко обізнана в сфері виробництва, добре знає місцеву промисловість.

Семенов Л.Е. - Начальник цеху – чоловік 25 років, із дипломом бакалавра про закінчення вузу за фахом «Бухгалтерський облік і аналіз фінансової діяльності» з досвідом роботи не менше ніж 4-х років веде усю фінансову діяльність підприємства : розрахунок доходів, нарахування і сплату податків, розподіл прибутку, нарахування амортизації, розрахунок і видачу з\п.

Знаходиться під керівництвом директора.

Федорчук А.В. -  Маркетолог – збирач інформації – жінка  25 років, із вищою освітою за фахом « Інформаційні технології» , займається пошуком і збором інформації, робить розрахунки та відповідні висновки , займається стратегією та збутом продукції.

Таблиця 8

Потреба в персоналі та основна заробітна плата.

№з/п

Посада

Потреба, чол.

Посадовий оклад, грн.

1

Директор

1

500

2

Начальник цеху

1

400

3

Бухгалтер

1

250

4

Маркетолог

1

250

5

Водій

1

150

6

Вантажник

1

140

7

Робітники

8

150

Разом:

14

За результатами господарської діяльності за певний період працівникам підприємства нараховується премія.

Розділ 6. Фінансовий план діяльності підприємства.

                             Фінансовий план.

Для повної реалізації проекту потрібен кредит  в сумі 540452 грн. або 98264 у.о. на строк 36 місяців під 20% річних.

Найменування

1-й рік

2-й рік

3-й рік

Податок на прибуток

792960

1189440

1486800

Чиста виручка від реалізації

485856

794929

1035809

Виплата % з кредиту

108090

108090

108090

Чистий прибуток

1776144

Фінансова діяльність підприємства може бути організована за будь-якими з трьох методів:

1.Комерційний розрахунок .

2. Неприбуткова діяльність.

3. Кошторисне фінансування.

Витрати на строк один місяць:

Ремонт цеху

Матеріали для ремонту

Кількість

Ціна в грн.

Ціна в у.о.

1.

Броньовані двері

1 шт.

3200

581,82

2.

Грати на вікна

10 шт.

10000

1818,18

3.

Плитка біла

652 м2

9885

1797,27

4.

Фарба біла

50 банок

750

136,36

5.

Цемент

20 мішків

400

72,73

6.

Пісок

20 т.

200

36,36

7.

Гіпс

100 кг.

300

54,55

Всього:

24735

4497,27

               

  


Заробітна плата та відрахування з неї

Директор

Буркова А.В

Головний бухгалтер

Ничепорук О.Ю

Менеджер по виробництву та збуту Швачій Н.О

Головний кондитор Кащук Р.В

Кондитер

Позняк С.О

Кондитер

Даниляк К.І

Кондитер

Сербіна Л.О

Молодший кондитер

Журавська І.Н

Водій-ван-

тажник Григорян А.В

Водій-ван-

тажник

Літвін М.А

В місяць

В місяць

В місяць

В місяць

500грн-90,91у.о

400грн.-72,73у.о

300грн.-54,54у.о

250грн.-45,45у.о

В рік

В рік

В рік

В рік

6000грн.-1090,92у.о

4800грн.-872,76у.о

3600грн.-654,48у.о

3000грн.-545,4у.о

За три роки

За три роки

За три роки

За три роки

18000грн.-3272,76у.о

14400грн.-2618,28у.о

10800грн.-1963,44у.о

9000грн.-1636,2у.о

Відрахування до пенсійного фонду

В місяць

В місяць

В місяць

В місяць

160грн.-29,09у.о

128грн.-23,27у.о

96грн.-17,49у.о

80грн.-14,54у.о

В рік

В рік

В рік

В рік

1920грн.-348,08у.о

1536грн.-279,24у.о

1152грн.-209,4у.о

960грн.-174,48у.о

За три роки

За три роки

За три роки

За три роки

5780грн.-1047,24у.о

4508грн.-837,72у.о

3456грн.-628,2у.о

2880грн.-523,44у.о

Відрахування на соціальне страхування(безробіття, нещасні випадки, захворювання)

В місяць

В місяць

В місяць

В місяць

12,5грн.-2,27у.о

10грн.-1,82у.о

7,5грн.-1,36у.о

6,25грн.-1,14у.о

В рік

В рік

В рік

В рік

150грн.-27,27у.о

120грн.-21,84у.о

90грн.-16,32у.о

75грн.-13,68у.о

За три роки

За три роки

За три роки

За три роки

450грн.-81,72у.о

360грн.-65,52у.о

270грн.-48,96у.о

225грн.-4104у.о


Розділ 7. Інформація про ризики та засоби їх страхування.    

                   

 1.      Інформація про ризики та засоби їх страхування.

Платежі – забезпечити пожежну безпеку в цеху, передбачено облаштування це пожежними гідрантами, розміщення печей і духовок біля водних  каналів                  цеху, оснащення цеха витяжками, а також дотримання норм пред-                  стравлених пожежною службою Дарницького району міста Києва.

Відключення водопостачання – на цей випадок на першому поверсі будинку          знаходиться водний резервуар. За умовою оренди   в нас є дозвіл використання води з даного резервуару.

   

   Зупинки в роботі, зумовлені особливостями  - якщо відбуваються якісь збої:     

   техніки, технології та організації виробництва  роботі обладнання ми      викликаємо майстра, займаємося виробництвом тієї продукції в технології виробництві якої, не приймає участь дане обладнання.

  Інші ризики – прийняття рішень відповідно до ситуації.

                                                                                              

Висновок:

1)Проведено підготовчу роботу зі створенням нового підприємства – ПП «Рудь».

2)Організаційно-правова форма нового підприємства – приватне підприємство.

3)Розроблено детальний бізнес-план, де обґрунтована доцільність створення підприємства.

4)Аналіз фінансових документів показує, що підприємство в цілому може досягти великих результатів.

5)Аналіз всіх представлених документів свідчить про добрий фінансовий стан і виробничий потенціал підприємства «Рудь», - отже, про широкі можливості його модернізації і розширення.


Розділ 8.

РЕЗЮМЕ

 1.  Даний проект являє собою створення нового малого приватного підприємства “Рудь»метою виробництва і реалізації кондитерських виробів у місті Києві.
 2.  Для реалізації даного проекту необхідно 540452 грн або 98263 у.о.
 3.  Строк окупності проекту: 3 роки.
 4.  Очікуваний прибуток: 2316595 грн або 421199 у.о.
 5.  Організаційно правова форма: мале приватне підприємство.
 6.  Надання кредиту, з виплатою 20 % річних 108091 грн або 19653 у.о в рік. Повна виплата кредиту на третій рік. Чистий прибуток за три роки буде становити:         1776144 грн або 322935 у.о. Кредит надано банком “Україна”. Кредит видано в заставу бізнес-плану в грн.
 7.  Враховуючи, що курс долара –6грн.

                                                                                                                                                                         

                                                    Обробка компонентів

                     Збивання

         Обробка молока

      Додавання крему, начинки, джему

       Кінцеве готування

   Директор

Бухгалтер

Маркетолог

Водій

Начальник цеху

Вантажник

Робітники


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70129. Визначення коефіцієнту відновлення та часу співудару пружних куль 52.5 KB
  Мета: визначити коефіцієнт відновлення і часу співудару у випадку пружного центрального удару куль. Прилади та обладнання: джерело постійного струму, електор магніти з фіксаторами, вимірювач напруги, дві кульки підвішені на струмопровідних нитках.
70130. Создание и администрирование учетных записей пользователей и групп 126.5 KB
  Цели работы: научиться создавать, изменять удалять учетные записи и группы; научиться задавать и изменять пароли; научиться добавлять учетные записи в группы. Задание 1. Создайте доменную учетную запись декана: имеет доступ ко всем ресурсам сети, может осуществлять вход на любой компьютер.
70131. УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ВИШИВКА У СУЧАСНОМУ МОДЕЛЮВАННІ, ТВОРЧА РОЗРОБКА І ЗАМАЛЮВАННЯ ОРНАМЕНТІВ ДЛЯ ТЕХНІК ГЛАДІ ТА ХРЕСТИКА 304 KB
  Слово орнамент в перекладі з латині означає прикраса Люди завжди намагалися прикрасити свій побут зробити його святковим нарядним радісним тому речі які їх оточували вони здавна покривали різними орнаментами. Вся різноманітність орнаментальних форм підпорядковується математичним законам...
70134. Прості цикли в Паскалі. Сума нескінченного ряду 102 KB
  Постановка завдання: Обчислити суму нескінченного ряду з заданою точністю. Визначити кількість членів, необхідних для досягнення заданої точності. Створити два типи програм за допомогою різних операторів циклу.
70135. Чертёж плоского контура и его аксонометрия 89.5 KB
  Команда LIMITS (Ограничения) позволяет выбрать формат поля чертежа. Первый запрос командной строки предлагает нам координаты левого нижнего угла формата принять за начало координат (0,0) по умолчанию. После ввода начала координат второй запрос предлагает выбрать правый верхний угол...
70136. ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ И СХЕМ ДЕАЭРАТОРОВ 157.5 KB
  Деаэрация питательной воды паровых котлов и подпиточной воды тепловых сетей является обязательной для всех котельных. Деаэраторы предназначены для удаления из воды растворенных в ней неконденсирующихся газов. Для деаэрации питательной воды в котельных применяются струйные...