9053

СОФИСТЫ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Доклад

Логика и философия

Софисты и их роль в развитии древнегреческой культуры. В V веке до н.э. заметное место в греческой философии заняла софистика. Первоначально слово софист означало мудрец, затем так стали называть тех, кто обучал молодых детей правильной речи и воз...

Русский

2013-02-21

14.67 KB

27 чел.

Софисты и их роль в развитии древнегреческой культуры.

В V веке до н.э. заметное место в греческой философии заняла софистика. Первоначально слово софист означало «мудрец», затем так стали называть тех, кто обучал молодых детей правильной речи и возможности отстоять свою точку зрения, пользуясь различными речевыми оборотами и приемами.

До софистов философы в основном занимались изучением природы. Однако с развитием мышления человек стал больше интересоваться собой, обществом. Так в центр внимания философов попали искусство, этика, религия, наука, риторика, воспитание. Софисты, таким образом, заложили основы гуманистического направления в философии. Известнейшими среди них являются Протагор и Горгий.

Деятельность софистов содействовала распространению и популяризации знаний, призывала к свободе духа, утверждению веры в силу разума. Именно софистам принадлежит идея что добродетель не передается по наследству, а основывается на знании.

Софисты занимались подготовкой людей, владеющих ораторским искусством, умением убеждать силой слова. Они давали общее образование, обучали риторике, грамматике, стилистике, учили пользоваться силой слова.

Основной чертой философии софистов, которые во многом придерживались разных взглядов, был релятивизм. Они считали, что отсутствует единый, абсолютный критерий оценки знаний, и наши знания о предметах носят индивидуальный характер.

Важнейшей фигурой среди софистов был Протагор (480-410 гг.). Он сформулировал принцип «Человек – мера всех вещей существующих, как они существуют, и не существующих, как они не существуют». Этим утверждается субъективность человеческого знания, отсутствие общего показателя, который помог бы отделить правду от лжи. Таким критерием может быть только конкретный индивид. Следовательно, ничего объективного не существует. Этот же принцип распространяется на государственно-правовые, нравственные отношения и религию. Так, о богах Протагор говорил: «О богах я не могу знать, есть ли они или нет, потому что слишком многое препятствует такому знанию: и вопрос темен, и людская жизнь коротка».

Идеи Протагора и других софистов оказали большое влияние на последующее развитие философии, в частности, на Сократа.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64820. Фізичні поля прийомних криволінійних акустичних антен з екранами 9.9 MB
  Криволінійні антенні решітки що утворені з кругових циліндричних пєзокерамічних перетворювачів відносять до антен що знайшли найбільш широке застосування як у підводній електроакустичній апаратурі та пристроях так і в іншому обладнанні акустичної техніки.
64821. ФУНКЦІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 179 KB
  Вагоме місце в цьому переліку займає впровадження у повсякденну поліцейську практику функції надання послуг населенню. Мюнстер ФРН підкреслювалося що поліція має перетворитися на сервісну службу розвивати систему послуг для громадян.
64822. Обґрунтування резервів підвищення тягових якостей локомотива та їх реалізація керуванням ковзання в системі колеса з рейкою 276.5 KB
  Проблема реалізації максимальних тягових зусиль – складне та багатофакторне завдання, яке пов’язане зі значним різноманіттям конструктивних та експлуатаційних параметрів локомотива. Неточність статичного та динамічного розважування, різниця тягових зусиль та умов зчеплення...
64823. РАДІОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ НА ОСНОВІ ЄМНІСНОГО ЕФЕКТУ В ТРАНЗИСТОРНИХ СТРУКТУРАХ З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ 425.5 KB
  Сучасний стан розвитку радіовимірювальної техніки суттєвим чином залежить від новітніх досягнень в області розробки методів та засобів радіовимірювань та визначається використанням вдосконалених або принципово нових приладів.
64824. Міжнародна економічна діяльність країн в умовах глобалізації ринку чорних металів 194 KB
  Актуальність наукової розробки обраної теми обумовлена як впливом глобальних процесів розвитку торгових відносин та конюнктурних коливань на світовому ринку чорних металів на міжнародну економічну діяльність країн так і посилена...
64825. ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МНОЖИННОГО КАРІ3ЄСУ ЗУБІВ У ПІДЛІТКІВ 230 KB
  Проблема розвитку множинного каріозного процесу у підлітків з точки зору психологічних особливостей, що обумовлюють вегетативні порушення, на даний момент недостатньо висвітлена. Застосування комплексного підходу до їх вивчення дасть можливість...
64826. МЕТОД СИНТЕЗУ ДИСКРЕТНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ АБОНЕНТСЬКОЇ ЄМНОСТІ СИСТЕМ РАДІОЗВ’ЯЗКУ З КОДОВИМ РОЗДІЛЕННЯМ КАНАЛІВ 899.5 KB
  Становлення та розвиток телекомунікаційних систем України як незалежної держави проходить у відповідності з Концепцією розвитку зв’язку в Україні, яка визначає основні підходи до розвитку та особливостей структурної перебудови зв’язку.
64827. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБУВАНЬ 315 KB
  Одночасна присутність на ринку інтересів виробників та споживачів висуває проблему забезпечення необхідної точності та вірогідності результатів випробувань створення умов для забезпечення їх порівнянності та взаємного визнання незалежно від часу і місця проведення випробувань.
64828. МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 1.23 MB
  Сучасні концепції які визначають розвиток таких систем відображають зростання вимог до АС декларують необхідність забезпечення можливості настроювання та управління взаємодією й обміном даними та електронними документами між її підсистемами з метою надання актуальних даних за запитами користувачів.