9076

Христианский предэкзистенциализм С. Кьеркегора

Доклад

Логика и философия

Христианский предэкзистенциализм С. Кьеркегора Экзистенциализм- направление философии, главным предметом изучения которого стал человек, его проблемы, трудности, существование в окружающем мире. Основателем экзистенциализма считается датский ф...

Русский

2013-02-22

15.58 KB

43 чел.

Христианский предэкзистенциализм С. Кьеркегора

Экзистенциализм- направление философии, главным предметом изучения которого стал человек, его проблемы, трудности, существование в окружающем мире.

 Основателем экзистенциализма считается датский философ Сьорен Кьеркегор (1813-1855)

Он поставил вопрос: Почему философия занимается таким большим количеством всевозможных вопросов-сущностью бытия, материей, Богом- и почти не уделяет внимания человеку, более того, растворяет конкретного человека с его внутренним миром, переживаниями во всеобщих и не касающихся его насущной жизни вопросах?

Кьеркегор считал, что философия должна повернуться к человеку, его маленьким проблемам, помочь ему найти истину, понятную ему, ради которой он мог бы жить, помочь человеку сделать свой внутренний выбор и осознать свое «Я»

Философом были выделены понятия:

  1.  Неподлинное существование- полная подчиненность человека обществу, жизнь со всеми ,жизнь как у всех, без осознания своего я
  2.  Подлинное существование- выход из состояния подавленности обществом, сознательный выбор, превращение в хозяина своей судьбы

Подлинное существование и есть экзистенция. В своем восхождении к подлинному существованию человек проходит три стадии: Эстетическую, этическую и религиозную.

На эстетической стадии жизнь человека определяется внешним миром. Человек плывет по течению и стремится только к удовольствию.

На этической стадии человек делает сознательный выбор, осознанно выбирает себя, теперь им движет долг.

На религиозной стадии человек глубоко осознает свое призвание, с этого момента и до конца своих дней человек «несет свой крест»


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80314. Організаційні основи виробництва 77 KB
  Систематична розробка наукових методів організації виробництва у промисловості почалася наприкінці XIX ст. Особливу роль у розробці наукових основ організації виробництва відіграли роботи Ф.У. Тейлора. Він сформулював принципи організації виробництва і розробив на цій основі систему наукового управління
80315. Впровадження інновацій у сферу виробництва 111 KB
  Процес організації інноваційної діяльності на підприємстві стосується як споживачів інвесторів державних і місцевих органів влади наукових та науковотехнічних організацій постачальників працівників підприємства тощо так і забезпечує вирішення основних завдань підприємства. Сучасне підприємство за певних умов може власними силами розробляти нові вироби здійснювати науководослідні та проектно-конструкторські роботи якщо вони відносно нескладні. Для розробки досить складних виробів проведення довгострокових що потребують значних...
80316. Організація нормування праці 117 KB
  Класифікація витрат робочого часу та склад норми часу. Вивчення затрат робочого часу спостереженням. ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ Сутність і завдання нормування праці Необхідною умовою організації праці та виробничих процесів на підприємстві є встановлення точних витрат часу на всі роботи що виконуються на робочих місцях бригад дільниць та цехів. На ефективно працюючих підприємствах норми часу регулюють всі основні технологічні процеси роботи і операції та більшість обслуговуючих.
80317. Організація наукових досліджень та проектних робіт 132 KB
  Планування фінансування і звітність про виконання науководослідних та проектноконструкторських робіт. Види методи й етапи виконання наукових досліджень Основна спрямованість науковотехнічної діяльності одержання нових знань використання їх для створення і вдосконалення засобів знарядь предметів та умов праці й життя людини духовного та культурного розвитку суспільства. Згідно з чинним законодавством держава забезпечує: соціальноекономічні організаційні правові умови для формування та ефективного використання науковотехнічного...
80318. Підприємство в сучасних умовах господарювання 90 KB
  Господарський комплекс, або, інакше кажучи, національна економіка країни, являє собою сукупність взаємопов’язаних галузей, які відрізняють її національне господарство від господарства інших країн. Економіка країни має особливу структуру, формування і розвиток якої відбувається залежно від суспільних потреб
80319. Капітал і виробничі фонди підприємства 319 KB
  Загальна характеристика капіталу та виробничих фондів. Класифікація структура облік та оцінка основних фондів підприємства. Амортизація основних фондів. Загальна характеристика капіталу та виробничих фондів Слово капітал має німецьке походження і означає вартість яка внаслідок використання найманої робочої сили дає додану вартість .
80320. Нематеріальні ресурси та активи підприємства 95 KB
  Якщо йдеться про нематеріальні активи рідкісні за своєю природою, то вони утворюються не в результаті вкладення коштів, а завдяки привласненню рідкісності (наприклад, права на користування природними ресурсами). Але і в цьому разі доступ до обмежених дефіцитних ресурсів також захищено відповідними правами.
80321. Персонал підприємства та продуктивність праці 487 KB
  Продуктивність праці показники та методи її вимірювання. Слід відрізняти трудові ресурси реальні ті люди які вже працюють та потенційні ті що можуть бути залучені до конкретної праці. На рівні окремого підприємства для характеристики усієї сукупності працівників частіше застосовують терміни персонал кадри трудовий колектив.
80322. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС 242.5 KB
  Систематизація і групування господарських операцій на рахунках забезпечує безперервну інформацію про їх здійснення і результати діяльності необхідну для оперативного керівництва контролю й аналізу. Залежно від характеру облікованих обєктів записи на рахунках можуть здійснюватися у різних вимірниках натуральних трудових але з обовязковим використанням грошового вимірника з метою узагальнення різнорідних засобів і процесів. Збільшення і зменшення господарських засобів та їхніх джерел в результаті господарських операцій відображається на...