90931

Команди операційної системи MS-DOS для роботи з каталогами

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Вивчити основні команди операційної системи, на практиці прослідкувати їх дію, удосконалювати навички користування ЕОМ.

Украинкский

2015-07-10

80 KB

1 чел.

СМ-14-2 Смаль М.А.

Лабораторна робота №4

Тема: Команди операційної системи MS-DOS для роботи з каталогами.

Мета: Вивчити основні команди операційної системи, на практиці прослідкувати їх дію, удосконалювати навички користування ЕОМ.

Хід роботи.

5. Задача

Створіть файл PRIM1.LST та введіть текст наступного змісту:

Из куска цветной бумаги

Взявши ножницы и клей

Створіть файл PRIM2.LST та введіть текст наступного змісту:

Если хватит вам отваги

Можно сделать пять рублей

З’єднайте файл PRIM1.LST та PRIM2.LST в файл PRIM.LST. В результаті ви повинні отримати:

Из куска цветной бумаги

Взявши ножницы и клей

Если хватит вам отваги

Можно сделать пять рублей

Виведіть файл PRIM.LST на друк. Рис.1.

Рис.

6. Задача

Перейдіть у кореневий каталог диску D:, попередньо створіть у каталозі CTL підкаталог CTL_X. Скопіюйте в каталог CTL_X усі файли із розширенням LST. Зробіть копію каталогу CTL та назвіть його PRIMER. Відтворіть точну копію дерева каталогів CTL з усіма файлами та усіма підкаталогами (враховуючи пусті) в каталозі PRIMER. Скопіюйте вміст усього гнучкого диску із збереженням структури дерева його каталогів у якийсь каталог (назвемо його WORKING) жорсткого диску. Рис.2.

Рис.

7. Задача

Продивіться атрибути, установлені для файлів виду PRIM*.LST. Установіть атрибут (Read-Only, Archiv) для усіх файлів каталогу, видаліть ці файли. Рис.3.

Рис.

8. Задача

Знайдіть на диску D: або C: файли з розширенням *.TXT та змініть розширення на *.DOC . Рис.4.

Рис.

9. Задача

Створіть файл COMP.TXT, PRIM.LST та COMP.@@@. Додайте на початок файлу  строку «***различие***», а на кінець файлу  строку «***сходство***». Тепер виконаємо команду, по котрій на екран дисплея будуть виведені відмінні строки вказаних файлів та строки, окаймуючі ці відмінності.

Створюємо три файли: COMP.TXT із текстом phon,student , PRIM.LST – computer,student , COMP.@@@ - internet, student. Та звіримо ці файли за допомогою команди fc. Рис.5.

Рис.

10. Задача

Виведіть на екран строчки з зазначенням їх номерів, із файлів  та  каталогу , маючі контекст «файл». Рис. 6.

Рис. 

Висновок:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83558. Матеріальна відповідальність і її форми 37.01 KB
  Історично свій початок репарації беруть від інституту контрибуцій що успішно існували в міжнародному граві з глибокої давнини і до кінця XIX сторіччя і носили характер данини. З метою обмеження таких негативних явищ були розроблені статті 4751 Гаазької конвенції про закони і звичаї сухопутної війни 1907 року що обмежували стягнення контрибуцій. При розробці Версальского мирного договору 1919 року країни Антанти були змушені формально відмовитися від контрибуцій замінивши їх репараціями. Фактично на зміну контрибуцій прийшли усі форми...
83559. Санкції і контрзаходи 36.06 KB
  Останнім часом склалася усталена практика щодо застосування термінології: примусові заходи з боку держав позначаються терміном контрзаходи а примусові заходи збоку МО санкціями . Контрзаходи повинні бути співрозмірними спричиненій шкоді й ураховувати тяжкість МПД та права які були порушені тобто бути пропорційними. Контрзаходи припиняються як тільки контрагент виконає свої зобов\'язання.
83560. Міжнародна відповідальність за шкідливі наслідки дій, не заборонених міжнародним правом 38.27 KB
  До першої відносять конвенції про цивільну відповідальність в яких розглядають питання відповідальності оператора а в деяких випадках відповідальності держави з позиції матеріальних та процесуальних норм. Такі договори стосуються питань навігації нафти ядерних матеріалів: Міжнародна конвенція про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1969 р. до неї Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду спричинену при перевезенні небезпечних вантажів автомобільним залізничним та внутрішнім водним транспортом 1989 р.
83561. Поняття та джерела міжнародного кримінального права 36.45 KB
  В літературі зустрічаються різні концепції міжнародного кримінального права. Лукашук визначав міжнародне кримінальне право як галузь міжнародного публічного права принципи і норми якої регулюють співпрацю держав і міжнародних організацій в боротьбі зі злочинністю. При будьякому підході слід відмітити головну особливість міжнародного кримінального права а саме встановлення прямої кримінальної відповідальності фізичних осіб за порушення найбільш важливих норм міжнародного права.
83562. Відповідальність фізичних осіб за міжнародним кримінальним правом 37.97 KB
  Такі злочини прямо пов’язані з міжнароднопротиправними діяннями держав. До них відносяться злочини проти миру і безпеки людства. За злочини проти миру і безпеки людства міжнародні злочини фізичні особи можуть бути притягнені до відповідальності міжнародним трибуналом або судом держави. На відміну від міжнародних злочинів злочини міжнародного характеру це протиправні діяння які зазіхають на міжнародні відносини міжнародний правопорядок тобто зачіпають інтереси декількох держав але вчиняються індивідами поза зв’язком з політикою якої...
83563. Міжнародні кримінальні суди: міжнародні кримінальні трибунали ad hoc і постійний Міжнародний суд 37.84 KB
  До юрисдикції трибуналу відносилися злочини проти миру військові злочини і злочини проти людяності. і додатках до них а також геноцид і злочини проти людяності. У Статуті трибуналу по Руанді йшлося про злочини проти людяності а також про порушення норм що стосується конфліктів неміжнародного характеру як вони відображені в Женевських конвенціях 1949 р. Міжнародного кримінального суду як постійного органу що має юрисдикцією відносно осіб відповідальних за найсерйозніші злочини які викликають заклопотаність міжнародного співтовариства.
83564. Міжнародна співпраця в боротьбі із злочинністю 36.13 KB
  Важливою формою міжнародної співпраці в боротьбі із злочинністю є надання правової допомоги в кримінальних справах. Правовою основою такої співпраці є багатосторонні конвенції наприклад Європейська Конвенція про взаємну правову допомогу в кримінальних справах 1959 р. і двосторонні міжнародні договори наприклад Договір між Україною та Сполученими...
83565. Поняття, цілі та принципи права міжнародної безпеки 36.29 KB
  Право міжнародної безпеки галузь міжнародного права принципи і норми якої регулюють взаємодію суб\'єктів в цілях забезпечення миру і безпеки. Безпека кожної держави залежить від безпеки всіх тому скорочення озброєння до рівня необхідного для самооборони і участі в колективних миротворчих діях стало вимогою часу. Сучасна система безпеки охоплює не тільки військові та політичні але також і інші аспекти економічні екологічні гуманітарні і зрозуміло правові.
83566. Загальна колективна безпека. Право на самооборону та гуманітарна інтервенція 37.54 KB
  Колективна безпека – це система спільних дій держав та або міжнародних організацій з метою підтримання міжнародного миру та безпеки попередження або припинення за допомогою адекватних та легітимних засобів актів агресії. Залежно від рівня створення систем колективної безпеки розрізняють два їх види – загальну універсальну та регіональні системи колективної безпеки. Основи загальної колективної безпеки заклав Статут ООН. Характерною рисою системи безпеки ООН перш за все є попередження загрози миру шляхом створення і підтримки усесторонньої...