90939

Створення простих проектів у середовищі Delphi

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Оволодіння практичними навичками роботи із об’єктами в середовищі візуального програмування Delphi, вивчення та зміна властивостей об’єктів, що беруть участь у проекті.

Украинкский

2015-07-11

481 KB

0 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КІСІТ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

Звіт

про виконання лабораторної роботи № 1

«Створення простих проектів у середовищі Delphi»

РОБОТУ ВИКОНАВ

РОБОТУ ПРИЙНЯЛА

студент групи 2

викладач 

Стародуб О.П.

Мета: оволодіння практичними навичками роботи із об’єктами в середовищі візуального програмування Delphi, вивчення та зміна властивостей об’єктів, що беруть участь у проекті.

Порядок виконання

Завдання 1. Написати програму Мілі-кілометри, яка перераховує відстань з миль в кілометри (1 миля дорівнює 1 км 609,34 м). Рекомендований вигляд форми наведено на рис.

Текст програми для кнопки

procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

var

mile: real; // Відстань в милях

km: real; // Відстань в кілометрах

begin

    // Ввести вихідні дані

    mile: = StrToFloat (Edit1.Text);

// пересчитать

  km := mile * 1.609344; // 1 миля — 1,609344 км

  // вывести результат

  Label2.Caption := FloatToStr(mile) + ' миль — это ' + FloatToStr(km) + ' км.';

end;


Завдання 2.
Розробити програмний проект (з виконуваним файлом *.ехе) для розв’язання завдань відповідно до варіанту. Передбачити безпосереднє введення початкових даних до полів екранної форми. Як елементи керування використовувати командні кнопки:

  1.  для запускання програми розрахунку;
  2.  для очищення текстових полів форми;
  3.  для завершення роботи з програмою.Лабораторна робота №
 

Група 2

5

2

Листів

Лист

Літ.

Утв.

Перев.

Н. контр.

Розроб.

Дата

Підп.

№ докум.

Лист

зм

3

Лист

Дата

Підп.

№ докум.

Лист

зм

4

Лист

Дата

Підп.

№ докум.

Лист

зм


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52685. Приклади використання методичних засобів впливу на мотиваційну сферу учнів на різних етапах уроку 66.5 KB
  Матеріал озвучений учнями під час мотивації наприкінці підсумовується і стає переходом для представлення теми уроку. Урок природознавства Тема: Охорона природи. Урок української мови Тема: Стилі мовлення Самостійне опрацювання інформації: на партах журнали будьякі газети з рекламою послуг оголошеннями публіцистичними статтями дитяча енциклопедія довідник художня література.
52687. Додавання і віднімання натуральних чисел. Розв’язування рівнянь і задач за допомогою рівнянь 143.5 KB
  Я запрошую вас у гості до казки Золотий ключик або пригоди Буратіноâ€учні отримують книжки. Розумний цвіркун розповів Буратіно про те що у комірчині тата Карло криється таємниця. Буратіно – хлопчик спритний але дерев’яний тому йому потрібна допомога. Дізнавшись про це Буратіно вирушив на пошуки золотого ключика.
52688. Додавання і віднімання натуральних чисел 2.11 MB
  Мета: Формувати навички додавання і віднімання натуральних чисел, які більші за мільйон. Розвивати вміння логічно мислити, аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Виховувати інтерес до предмету, повагу до інших народів, бути толерантними до однокласників.
52689. Німеччина. Загальні відомості 69 KB
  Von Boryspil nach Berlin bringt das Flugzeug uns am schnellsten. Unterwegs machen wir eine schriftliche Aufgabe. (Учні утворюють складні іменники за допомогою таблиці.)In Deutschland gibt es viele sehenswerte Städte. Aber ich schlage euch vor, die Hauptstadt Deutschlands zu besuchen. Machen wir eine Rundfahrt durch Berlin. Hier kann man viel Interessantes sehen.
52690. Підприємницький дохід 58 KB
  Прибуток є основним стимулом створення і діяльності підприємства адже за рахунок нього окуповуються витрати на виробництво та збут товару оплачується робота працівників. Давайте пригадаємо формулу прибутку: Прибуток = доход – витрати З неї випливає що добиватися збільшення прибутку можна двома способами: зменшуючи витрати на виробництво збільшуючи доход від реалізації продукції Отже слід ретельно вивчити обидва способи. Що таке витрати Виробничі витрати це фактичні витрати виробника на придбання й використання всіх необхідних...
52691. Влияние проектной деятельности на повышение качества знаний учащихся 57.5 KB
  Ученик это не сосуд который надо заполнять знаниями а факел который нужно зажечь Л. Качество современного образования соответствие требованиям общества определяется не только тем что ребенок знает и чему научился в школе сколько способностям и умениям добывать новые знания и использовать их в нових условиях. Все что я познаю я знаю для чего мне это надо и где и как я могу эти знания применить – вот основной тезис современного...