90939

Створення простих проектів у середовищі Delphi

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Оволодіння практичними навичками роботи із об’єктами в середовищі візуального програмування Delphi, вивчення та зміна властивостей об’єктів, що беруть участь у проекті.

Украинкский

2015-07-11

481 KB

0 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КІСІТ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

Звіт

про виконання лабораторної роботи № 1

«Створення простих проектів у середовищі Delphi»

РОБОТУ ВИКОНАВ

РОБОТУ ПРИЙНЯЛА

студент групи 2

викладач 

Стародуб О.П.

Мета: оволодіння практичними навичками роботи із об’єктами в середовищі візуального програмування Delphi, вивчення та зміна властивостей об’єктів, що беруть участь у проекті.

Порядок виконання

Завдання 1. Написати програму Мілі-кілометри, яка перераховує відстань з миль в кілометри (1 миля дорівнює 1 км 609,34 м). Рекомендований вигляд форми наведено на рис.

Текст програми для кнопки

procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

var

mile: real; // Відстань в милях

km: real; // Відстань в кілометрах

begin

    // Ввести вихідні дані

    mile: = StrToFloat (Edit1.Text);

// пересчитать

  km := mile * 1.609344; // 1 миля — 1,609344 км

  // вывести результат

  Label2.Caption := FloatToStr(mile) + ' миль — это ' + FloatToStr(km) + ' км.';

end;


Завдання 2.
Розробити програмний проект (з виконуваним файлом *.ехе) для розв’язання завдань відповідно до варіанту. Передбачити безпосереднє введення початкових даних до полів екранної форми. Як елементи керування використовувати командні кнопки:

  1.  для запускання програми розрахунку;
  2.  для очищення текстових полів форми;
  3.  для завершення роботи з програмою.Лабораторна робота №
 

Група 2

5

2

Листів

Лист

Літ.

Утв.

Перев.

Н. контр.

Розроб.

Дата

Підп.

№ докум.

Лист

зм

3

Лист

Дата

Підп.

№ докум.

Лист

зм

4

Лист

Дата

Підп.

№ докум.

Лист

зм


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17710. ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ 466 KB
  ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття предмет та методи правового регулювання господарського права Господарське право це сукупність правових норм що регулюють суспільні відносини у сфері організації та здійснення господарської діяльності між ...
17711. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 485.5 KB
  ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття предмет принципи та функції трудового права Протягом усього життя людина не може обійтися без використання результатів праці. Отже процес праці існує майже стільки скільки існує людство. Тількино дитина народилася
17712. ОСНОВИ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 276 KB
  ОСНОВИ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1. Поняття предмет і джерела права соціального забезпечення Право на соціальне забезпечення одне з природжених прав людини яке визнане світовим співтовариством і одержало закріплення в міжнародноправових актах
17713. ОСНОВИ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 197.5 KB
  ОСНОВИ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття предмет і система правового регулювання аграрного права України. Джерела аграрного права Аграрне право України це сукупність правових норм які на засадах юридичної рівності різних форм власності і функціонування
17714. ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 265 KB
  ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття предмет та система правового регулювання земельного права України Земельне право України являє собою самостійну галузь права національного права України якій притаманні власний предмет методи і система правов...
17715. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 293.5 KB
  ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття і предмет правового регулювання екологічного права України Екологічне право України це сукупність правових норм які регулюють суспільні відносини що складаються з приводу використання відтворення природних...
17716. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 360.5 KB
  ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття кримінального права його принципи джерела та система За останні кілька років злочинність в Україні стала явищем загальнонаціонального значення. Якщо раніше боротьба зі злочинністю розглядалась як важлива пр
17717. СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ 367 KB
  СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ 1. Правосуддя в Україні: поняття завдання ознаки та принципи здійснення Правосуддя особлива функція державної влади що здійснюється через розгляд і вирішення в судових засіданнях цивільних справ зі спорів що стосу...
17718. ОСНОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ 291.5 KB
  ОСНОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ 1. Поняття процесуального права Правові норми які складають правову систему держави регулюють суспільні відносини відповідно до завдань держави на сучасному етапі його розвитку. Систему права держави складають певні г