91505

Понятие, элементы и уровни экономической системы

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Экономическая система – сложная упорядоченная совокупность экономических элементов, взаимодействующих и взаимосвязанных между собой.

Русский

2015-07-21

109 KB

0 чел.

Понятие, элементы и уровни экономической системы.  

Экономическая система – сложная упорядоченная совокупность экономических элементов, взаимодействующих и взаимосвязанных между собой.

Экономические системы обладают целым рядом свойств:

  1.  Целостность (обеспечивает относительно самостоятельное обособленное существование системы);
  2.  Наличие структуры (структура – способ взаимосвязи образующих нашу систему элементов, которая может быть и устойчивой, и изменчивой).

В структуре экономических систем выделяются:

1) движущие силы, то есть совокупность факторов, способствующих становлению и развитию экономических систем;

2) потребности;

3) экономические интересы;

4) конкурентный режим хозяйствования и т.д.

  1.  Любая экономическая система взаимодействует с внешней средой, к которой относится все то, что находится вне системы, меняется под ее воздействием, и то, что способно само изменять (например, для индивидуальной экономики внешняя среда – национальная экономика, для национальной – мировая экономика);
  2.  Экономическая система – это открытая система:

  1.  Наличие общей цели. Любая экономическая система имеет цель;
  2.  Экономическая система нуждается в управлении, то есть в координации элементов системы и взаимодействия в направлении достижения цели. В современном обществе управление обособилось в самостоятельный вид деятельности – менеджмент. Менеджмент реализует управленческие функции на двух этапах:

   1-ый этап – разработка программ по достижению поставленной цели,

   2-ой этап – обеспечение выполнения данной программы;

  1.  Историчность экономической системы, то есть развитие экономической системы, прохождение ею различных исторических этапов;

8. Экономическую систему общества можно представить следующим образом (с учетом двух подсистем):

                                              Экономическая система

9. В экономической системе действует множество субъектов хозяйствования, которые могут быть объединены в три группы:

1) предприятие (фирма);

2) домашнее хозяйство (основная потребительская единица экономической системы);

3) государство.

Таким образом, экономическая система – это сложная, упорядоченная совокупность видов хозяйственной деятельности общества на макро- и микроуровнях, реализующаяся с помощью производительных сил и производственных отношений с целью удовлетворения общественных потребностей.


Внешняя среда

                             

     вход                              выход

  ресурсы                           блага,

                                        продукты

ЭС

Отношения в системе «человек-вещь»

Отношения в системе «человек-человек»

личный фактор производства

вещественный фактор производства

социально-экономические отношения

рганизационно-экономические отношения

технико-экономические отношения


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69196. Вимоги до крила та його конструкція 3.63 MB
  Вимоги що предявляться до крила численні і залежать від типу та призначення літака. Все їх здійснити на одному типі крила як правило не представляється можливим оскільки вони часто бувають суперечливими і конструктору доводиться знаходити компромісне рішення.
69197. Призначення та склад оперення літака 4.48 MB
  Загальний вид оперення: 1 форкіль; 2 зализ; 3 проблисковий маяк; 4 кіль; 5 кермо напряму; 6 тример керма напряму; 7 сервокомпенсатор; 8 тример керма висоти; 9 кермо висоти; 10 стабілізатор; 11 фальшкіль. Зменшення навантажень що діють на важелі управління при відхиленні керма...
69198. Призначення та схеми розміщення опор шасі 5 MB
  Шасі це система опор літака необхідна для забезпечення стоянки руху по землі зльоту і посадки. Залежно від розташування опор відносно центру тяжіння ЦТ в якому прикладений вектор ваги літака G розрізняють три схеми шасі рис.33: а з хвостовою опорою...
69199. Класифікація систем керування літаком 1.88 MB
  Залежно від виконуваних завдань по керуванню літаком системи керування розділяють на основні і допоміжні. До основних систем прийнято відносити системи керування рульовими поверхнями кермом висоти кермом напрямку і елеронами.
69200. Системи літака 574 KB
  У систему запуску входять: електростартер турбостартер або повітряний стартер що забезпечує первинне розкручування ротора АД; електромагнітні клапани і паливні насоси що забезпечують подачу палива в пускові і основні форсунки камери згоряння; запальні пристрої для займання...
69201. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ З АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ І ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦІВ НАПРЯМУ АВІОНІКА 15 MB
  Задачами вивчення навчальної дисципліни є: навчити студентів основам аеродинаміки і динаміки польоту ЛА конструкції ЛА авіаційного двигуна та їх систем; ознайомити з принципами роботи та складом типових систем авіаційної електроніки авіоніки; дати уявлення про організацію...
69202. ОСНОВИ АЕРОДИНАМІКИ ТА ДИНАМІКИ ПОЛЬОТУ 2.97 MB
  При обтіканні повітряним потоком різних тіл частин літальних апаратів виникають сили і моменти які залежать від форми літальних апаратів і впливають на їх льотнотехнічні характеристики. Аеродинаміка вивчає умови виникнення аеродинамічних сил тобто повітряних...
69203. Природа виникнення аеродинамічних сил. Принципи створення піднімальної сили 8.87 MB
  Картина обтікання крила літака потоком повітря показана на рис. Повна аеродинамічна сила крила: а картина обтікання крила літака потоком повітря; б схема створення повної аеродинамічної сили R.21 а наглядно видно що потік обтікає верхню і нижню частини профілю крила неоднаково.
69204. Основні закони руху повітря, що стискається. Загальні відомості про аеродинаміку великих швидкостей 3.81 MB
  Таким чином величина стиснення залежить від відношення швидкості потоку до швидкості звуку. Це відношення називається числом Маха і вважається критерієм стисливості потоку. Чим більше швидкість повітряного потоку швидкість польоту V і менше швидкість звуку...